โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Iran's supreme leader vows revenge after top nuclear scientist apparently assassinated
ผู้นำสูงสุดของอิหร่านสาบานว่าจะมีการแก้แค้นหลังจากหัวหน้านักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ถูกลอบสังหารอย่างอุกอาจ

Tehran, Iran(CNN)Iran's Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has vowed revenge and to continue the country's "scientific" activities after the killing of the country's chief nuclear scientist, as top Iranian officials pile blame on Israel over the killing.
กรุงเตหะราน,ประเทศอิหร่าน(CNN) ผู้นำสูงสุดของอิหร่านยาโตเลาะห์ อาลี คาเมนาอี(Ayatollah Seyyed Ali Khamenei )ได้สาบานว่าจะแก้แค้นและเดินหน้างานทางวิทยาศาสตร์ของอิหร่านต่อไป หลังจากที่มีการสังหารหัวหน้าทีมนักวิทยาศาตร์นิวเคลียร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สูงสุดของรัฐกล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้กระทำการสังหารนี้

Mohsen Fakhrizadeh, who became the face of Iran's controversial nuclear program, was killed in a district east of Tehran on Friday, in what Iranian officials are calling an assassination.
Mohsen Fakhrizadeh ผู้ได้เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ที่กำลังเป็นข้อขัดแย้งของอิหร่านถูกสังหารในตำบลทางทิศตะวันออกของกรุงเตหะรานเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านเรียกว่าการลอบสังหาร

US officials quiet on Iranian assassination amid fears of dangerous escalation
ด้านทางการสหรัฐยังคงเงียบเกี่ยวกับการลอบสังหารที่อิหร่าน ท่ามกลางความหวาดกลัวการยกระดับของอันตราย

"There are two matters that people in charge should put in their to do
มีสองอย่างที่บุคคลผู้มีหน้าที่ควรจัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องทำ

list: 1- To follow up the atrocity and retaliate against those who were responsible for it.
ข้อหนึ่ง 1. ติดตามความโหดเหี้ยม และตอบโต้ต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้

2- To follow up Mohsen Fakhrizadeh's scientific and technical activities in all fields in which he was active," Khamenei wrote Saturday in a tweet from an account often attributed to him, making a veiled reference to the country's nuclear activities.
ข้อสอง 2. สานต่องานด้านวิทยาศาตร์และเทคนิคต่างๆที่ Mohsen Fakhrizadeh's ได้ทำให้เกิดไว้ทุกๆอย่าง Khamenei เขียนลงในบัญชีทวิตเตอร์ที่เชื่อว่าเป็นของเขาเมื่อวันเสาร์ เป็นการกล่าวที่หมายถึงงานด้านนิวเคลียร์ของประเทศ

He added: "Our distinguished nuclear scientist in the defense of our country, Mr Mohsen Fakhrizadeh was killed by the oppressive enemies.
เขาเสริมอีกว่า: นักวิทยาศาตร์นิวเคลียร์เพื่อการป้องกันประเทศที่โดดเด่นของเราถูกสังหารโดยศัตรูที่ข่มเหงเรา

This rare scientific mind lost his life for his everlasting great scientific work.
ผู้มีจิตวิญญาณทางวิทยาศาตร์ที่หาได้ยากยิ่งนี้ได้พลีชีพให้กับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่จะคงอยู่ตลอดไปอย่างยิ่งใหญ่

He lost his life for God and the supreme leader. God shall reward him greatly."
เขาได้สละชีวิตเพื่อพระเจ้าและผู้นำสูงสุดของเขา พระเจ้าจะมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขา


คำศัพท์ข่าว
- assassination = การลอบสังหาร
- atrocity = ความโหดร้าย,ความป่าเถื่อน
- attributed to = ถือว่าเป็นของ, ชื่อได้ว่าเป็นของ
- everlasting = ตลอดกาล
- explosion = การระเบิด
- Fakhrizadeh = เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน
- gunmen = มือปืน
- oppressive = ที่ปกครองอย่างกดขี่
- retaliate = ตอบโต้, แก้แค้น
- veiled (veil) = ปิดบัง, ที่อำพราง
- vow (vowed) = ให้คำมั่นสำนักข่าว : Indiatoday
How is a cyclone formed?
พายุไซโคลนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

Cyclone is a system of winds rotating inwards at a high speed with the area of low pressure in the middle.
พายุไซโคลนเป็นระบบของลมที่หมุนเข้าด้านในด้วยความเร็วสูงโดยมีบริเวณความกดอากาศต่ำอยู่ตรงกลาง

Also, read about categories of cyclones along with the major cyclones in 2019-20.
นอกจากนี้อ่านเกี่ยวกับประเภทของไซโคลนพร้อมกับไซโคลนที่สำคัญในปี 2019-20

Tropical cyclones are formed only over warm ocean waters near the equator.
พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นเหนือน่านน้ำทะเลอุ่นใกล้เส้นศูนย์สูตรเท่านั้น

When warm, moist air over the ocean rises upward from near the surface, a cyclone is formed.
เมื่ออากาศอุ่นชื้นเหนือมหาสมุทรลอยขึ้นจากพื้นผิว, พายุไซโคลนถูกจะก่อตัวขึ้น

When the air rises up and away from the ocean surface, it creates an area of lower air pressure below.
เมื่ออากาศลอยขึ้นและห่างจากพื้นผิวมหาสมุทร, จะก่อให้เกิดบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าด้านล่าง

It causes the air from surrounding areas with higher pressure to move towards the low-pressure area which further leads to warming up of the air and causes it to rise above.
มันทำให้อากาศจากบริเวณโดยรอบที่มีความกดอากาศสูงกว่า เคลื่อนไปสู่บริเวณความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะทำให้อากาศร้อนขึ้นและทำให้อากาศลอยขึ้นด้านบน

As the warm, moist air rises and cools the water in the air forms clouds.
เมื่ออากาศอุ่นขึ้น, ละอองความชื้นลอยขึ้นและทำให้น้ำในอากาศเย็นลงจะก่อตัวเป็นเมฆ

The complete system of clouds and wind spins and grows, along with the ocean's heat and water evaporating from the ocean surface.
ระบบที่สมบูรณ์ของเมฆและลมหมุน และเติบโตขึ้นพร้อมกับความร้อนของมหาสมุทรและน้ำที่ระเหยจากพื้นผิวมหาสมุทร

As the wind system rotates with increasing speed, an eye gets formed in the middle.
เมื่อระบบลมหมุนด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น, ดวงตาของพายุก็จะเกิดขึ้นตรงกลาง

The centre of a cyclone is very calm and clear with very low air pressure.
ศูนย์กลางของพายุไซโคลนสงบ และโปร่ง มีความกดอากาศต่ำมาก

The difference of temperature between the warm, rising and the cooler environment causes the air to rise and become buoyant.
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อุ่นเพิ่มขึ้นกับสภาพแวดล้อมเย็นกว่าทำให้อากาศยกตัวและลอยขึ้น

When the winds speed is 39 mph (63 kmph), the storm is called a "tropical storm".
เมื่อลมมีความเร็ว 39 ไมล์ต่อชั่วโมง (63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) พายุนี้เรียกว่า "พายุโซนร้อน"

Whereas when the wind speed reaches 74 mph (119 kmph), the storm is officially a "tropical cyclone" or hurricane.
ในขณะที่ความเร็วลมถึง 74 ไมล์ต่อชั่วโมง (119 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) พายุนี้เป็น "พายุหมุนเขตร้อน" หรือเฮอริเคนอย่างเป็นทางการ

Annually, around 70 to 90 cyclonic systems develop all over the globe.
ทุกๆปีระบบไซโคลนประมาณ 70 ถึง 90 ระบบจะเกิดขึ้นทั่วโลก

The Coriolis force causes the wind to spiral around a low-pressure area.
แรงโคริโอลิส(แรงเสมือนที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก)ทำให้ลมหมุนวนรอบบริเวณความกดอากาศต่ำ

As the presence of Coriolis force is negligible in the equatorial belt between 5 degrees north and 5 degrees south latitudes, hence cyclonic systems do not develop in this region.
เนื่องจากการปรากฏตัวของแรงโคริโอลิสมีน้อยมากในแถบเส้นศูนย์สูตรระหว่างละติจูด 5 องศาเหนือ และละติจูด 5 องศาใต้ดังนั้นระบบไซโคลนจึงไม่เกิดขึ้นในบริเวณนี้


คำศัพท์ข่าว
- equator = เส้นศูนย์สูตร
- evaporating = ระเหย, กลายเป็นไอ
- negligible = ซึ่งไม่สำคัญ
- rotate = การหมุนวนสำนักข่าว : VOA (Voice of America)
Musician Plays for Monkeys in Thailand
นักดนตรีแสดงเพื่อลิงในประเทศไทย

When British musician Paul Barton performs in central Thailand lately, his energetic listeners react wildly.
เมื่อนักดนตรีชาวอังกฤษ พอล บาร์ตัน จัดแสดงในภาคกลางของประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ฟังที่เต็มไปด้วยพลังของเขาตอบสนองอย่างสุดขั้ว

Some pull his hair or jump on his piano. Others steal his music.
บ้างดึงผมของเขา หรือกระโดดขึ้นไปบนเปียโนของเขา ที่เหลือก็ขโมยเพลงของเขา

The behavior is normal, however, because these crowds are truly wild --- wild monkeys to be exact.
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากฝูงชนเหล่านี้เป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง - ลิงป่าเป็นที่แน่นอน

Barton plays often to the animals in Lopburi, an area known for its populations of wild macaque monkeys.
บาร์ตันเล่นดนตรีให้กับสัตว์ในจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลิงแสมอาศัยอยู่มาแล้วหลายครั้ง

The pianist hopes the music shows bring calm to the animals during the coronavirus crisis.
นักเปียโนหวังว่าการแสดงดนตรีจะทำให้สัตว์สงบในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา

The disease has caused problems for the monkeys, too.
โรคนี้ได้สร้างปัญหาให้กับลิงด้วยเช่นกัน

They are hungry. The restrictions on tourism mean fewer people come to see the monkeys and feed them.
พวกเขาหิว การมีข้อจำกัดในการท่องเที่ยวหมายความว่า มีคนมาดูลิงและให้อาหารลิงน้อยลง

“We need to make an effort to make sure that they eat properly.
“ เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากินอย่างที่ควรจะเป็น

And when they eat properly they will be calmer and will not be aggressive,” said Barton, 59, a long-time Thailand resident.
และเมื่อพวกมันได้กินอย่างเหมาะสม พวกมันจะสงบลงและไม่ก้าวร้าว” บาร์ตัน อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานมนานกล่าว

Barton has played at four sites in Lopburi, including at an ancient Hindu temple, a store and an old movie theater.
บาร์ตันได้เล่นที่จังหวัดลพบุรีมาแล้วสี่แห่ง รวมทั้งที่วัดฮินดูโบราณ ร้านค้า และโรงภาพยนตร์เก่า

The macaques quickly surround Barton when he plays Greensleeves, Beethoven’s Für Elise and Michael Nyman’s Diary of Love.
ลิงแสมล้อมบาร์ตันอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเล่น Greensleeves, Für Elise ของ Beethoven และ Diary of Love ของMichael Nyman

Some of the creatures sit on his chair, while others climb up his body and touch his head.
สิ่งมีชีวิต(ลิง)บางตัวนั่งบนเก้าอี้ของเขาในขณะที่ตัวอื่น ๆ ปีนขึ้นไปบนตัวและแตะที่ศีรษะ

“A wonderful opportunity to see the wild animals just being themselves,” said Barton, from Yorkshire in northern England.
“ โอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะได้เห็นสัตว์ป่าเป็นตัวของตัวเอง” บาร์ตัน จากยอร์กเชียร์ทางตอนเหนือของอังกฤษกล่าว

But, Barton keeps his attention on his performance, even as a small monkey runs over his hands on the instrument.
แต่บาร์ตันยังคงตั้งอกตั้งใจกับการแสดงของเขา แม้ในขณะที่ลิงตัวเล็ก ๆ วิ่งผ่านมือของเขาอยู่บนเครื่องดนตรี

Other monkeys take control of his music papers.
ลิงตัวอื่นเข้าควบคุมเอกสารเพลงของเขา

“I was surprised to play the piano and find that they were actually eating the music as I was playing it.”
“ผมรู้สึกประหลาดใจที่ได้เล่นเปียโน และพบว่าพวกเขากำลังเสพดนตรีขณะที่ผมเล่น”

But, he added, “I wasn’t going to let those things distract from the project which is to play the music for these wonderful macaques.”
แต่เขากล่าวเสริมว่า“ ผมจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหันเหความสนใจไปจากโครงการซึ่งก็คือการเล่นดนตรีให้ลิงแสมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้”

The monkeys are Barton’s latest animal fans.
ลิงเป็นสัตว์ที่เป็นแฟนดนตรีตัวล่าสุดของบาร์ตัน

Past wildlife audiences included elephants living in special protected areas.
ผู้ชมสัตว์ป่าในอดีตรวมถึงช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองพิเศษ

Barton hopes to raise awareness of the monkeys’ hunger.
บาร์ตันหวังว่าจะสร้างความตระหนักถึงความหิวโหยของลิง

At the same time, he hopes to study their behavior as they react to classical music.
ในขณะเดียวกันเขาก็หวังที่จะศึกษาพฤติกรรมของพวกลิง ตอนที่มีปฏิกริยาต่อดนตรีคลาสสิก

“It’s possible that the music can play a part of the rehabilitation process,” he said.
“ เป็นไปได้ว่าดนตรีสามารถเล่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพได้” เขากล่าว


คำศัพท์ข่าว
- audiences = ผู้ชม
- instrument = เครื่องดนตรี
- macaques = ลิงแสม
- react = ปฏิกริยาโต้ตอบ
- rehabilitation = การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, การทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม
- run over = แล่นทับ, วิ่งอยู่บน
- wildly = ดุเดือด, ควบคุมไม่ได้


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น