โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
India's Bharat Biotech says vaccine 93.4% effective against severe COVID-19
บริษัทภารัต ไบโอเทค ของอินเดียกล่าวว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93.4% ในการต้านอาการรุนแรงจากโควิด-19

July 3 (Reuters) - Phase-III trials of a vaccine made by India's Bharat Biotech showed it was 93.4% effective against severe symptomatic COVID-19, the firm said on Saturday, a finding that could boost people's acceptance of Covaxin.
3 กรกฎาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - การทดลองวัคซีนระยะที่ 3 โดยบริษัทภารัต ไบโอเทคของอินเดียแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93.4% ในการต่อต้านโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง, บริษัทกล่าวเมื่อวันเสาร์ ซึ่งเป็นการค้นพบที่อาจกระตุ้นการยอมรับของผู้คนต่อ Covaxin

The data demonstrated 65.2% protection against the Delta variant, first identified in India, that led to a surge in infections in April and May, and the world's highest daily death tolls.
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการป้องกันได้ 65.2% ต่อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดีย ซึ่งทำให้มีการติดเชื้อพุ่งขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และมียอดผู้เสียชีวิตรายวันสูงที่สุดในโลก

India's homegrown vaccine also showed effectiveness of 77.8% against symptomatic COVID-19 in the trial.
วัคซีนที่ผลิตเองของอินเดียยังมีประสิทธิภาพ 77.8% ในการต่อต้านโควิด-19 แบบมีอาการในการทดลองอีกด้วย

Last month, vaccine maker AstraZeneca Plc (AZN.L) also said its vaccine was effective against the Delta and Kappa variants, citing a study.
เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทแอสตร้าเซเนก้าผู้ผลิตวัคซีน ก็กล่าวด้วยว่าวัคซีนของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านสายพันธุ์เดลต้า และแคปปา โดยอ้างถึงการศึกษา

India has been administering the AstraZeneca vaccine, made domestically by the Serum Institute of India, which said last month it planned to step up monthly production from July, to nearly 100 million doses.
อินเดียได้ให้วัคซีนแอสตร้าเซเนกาแก่ประชาชนมาจนถึงขณะนี้ โดยเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศจากสถาบันเซรัมแห่งอินเดีย ซึ่งได้บอกเมื่อเดือนที่แล้วว่ามีแผนที่จะเพิ่มการผลิตรายเดือน เริ่มจากเดือนกรกฎาคมเป็นเกือบ 100 ล้านโดสต่อเดือน

Bharat Biotech now estimates it will make 23 million doses a month.
ภารัต ไบโอเทค คาดการณ์ว่าจะผลิตได้ 23 ล้านโดสต่อเดือน

The Phase-III data came as Ocugen Inc (OCGN.O), which is co-developing Covaxin with Bharat Biotech for the U.S. market, prepares to file a request for full U.S. approval.
ข้อมูลการทดลองระยะที่สามออกมาเมื่อบริษัทโอคูเจน ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนา Covaxin กับบริษัทภารัต ไบโอเทค สำหรับตลาดสหรัฐฯ เตรียมยื่นคำขออนุมัติจากสหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ

India, with a tally of 30.45 million infections, is the second most affected nation after the United States, with 33 million. The south Asian nation's death toll has now crossed 400,000.
อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรวม 30.45 ล้านคน เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อรวม 33 ล้านคน ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตของประเทศในเอเชียใต้(อินเดีย) มีมากกว่า 400,000 คนแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- acceptance (n) = การยอมรับ
- administer (v) = บริหาร, ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด (ยา/ วัคซีน, ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับการรักษา)
- affected (adj) = ที่ได้รับผลกระทบ
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- also (adv) = นอกจากนี้, ยัง...(อีกด้วย)
- cite (v) = อ้าง, อ้างถึง, กล่าวอ้าง (อ้างอิงถึงคำพูดทีใครบางคนเคยกล่าวไว้)
- co-developing (compound) = พัฒนาร่วมกัน
- death toll (n) = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- demonstrate (v) = สาธิต, แสดงให้เห็น, แสดงพลังมวลชน, เดินขบวนประท้วง
- domestically (adv) ภายใน, (ในครอบครัว, ในท้องถิ่น, ในประเทศ)
- effective (adj) = มีประสิทธิผล, ได้ผล, ตามที่เป็นจริง
- effectiveness (n) = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง
- firm = company = ห้างหุ้นส่วน, บริษัท
- homegrown (adj) = ซึ่งทำ/ ผลิต/ เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น หรือบ้านเกิด
- identify (v) = ระบุ, ชี้ตัว, แยกแยะ
- most (adj, adv) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- Phase-III = เฟสสาม, ระยะที่สาม (ขั้นตอนที่สามของการวิจัยผลิตภัณฑ์ยา/ วัคซีน ฯ)
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- surge (n) = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น, พรั่งพรู, การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- symptomatic (adj) = อาการ, สิ่งที่แสดงอาการ
- tally (n) = บันทึกจำนวน
- trial (n) = การทดลอง, การพิสูจน์แบบต่าง
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

- Indianewsrepublic : According to Bharat Biotech, the vaccine is 93.4% effective against severe Covid-19, Health News and ET Health World.

- ABCNEWS : The Latest: Sri Lanka makes plans to reopen schools

- Indiarightnownews : Bharat Biotech says vaccine 93.4% effective against severe Covid-19 | India News – Times of India

- APNEWS : The Latest: Sri Lanka makes plans to reopen schools

- DW : Coronavirus digest: India's Covaxin 'effective against all variants'

- Fr24news : India’s Bharat Biotech says vaccine is 93.4% effective against severe COVID-19

- USNEWS : The Latest: Sri Lanka Makes Plans to Reopen Schoolsแหล่งข่าว : Guardian
Call for global treaty to end production of ‘virgin’ plastic by 2040
เรียกร้องให้มีสนธิสัญญาระดับโลกเพื่อยุติการผลิตพลาสติก 'บริสุทธิ์' ภายในปี 2040

Scientists say agreement must cover extraction of raw materials and pollution that blights seas and land
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าข้อตกลงต้องครอบคลุมการสกัดวัตถุดิบและมลพิษที่ทำลายทะเลและแผ่นดิน

A binding global treaty is needed to phase out the production of “virgin” or new plastic by 2040, scientists have said.
จำเป็นต้องมีสนธิสัญญาทั่วโลกที่มีผลผูกพันเพื่อยุติการผลิตพลาสติก "บริสุทธิ์" หรือพลาสติกใหม่ภายในปีค.ศ. นักวิทยาศาสตร์กล่าว

The solution to the blight of plastic pollution in the oceans and on land would be a worldwide agreement on limits and controls, they say in a special report in the journal Science.
วิธีแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในมหาสมุทรและบนบก จะเป็นข้อตกลงทั่วโลกเกี่ยวกับข้อจำกัดและการควบคุม พวกเขากล่าวในรายงานพิเศษในวารสาร Science

Since the 1950s about 8bn tonnes of plastic has been produced.
ตั้งแต่ปี 1950 มีการผลิตพลาสติกประมาณ 8 พันล้านตัน

The effects are everywhere. One of the reports authors, Nils Simon, said: “Plastics are ubiquitously found in increasing amounts worldwide, including in terrestrial environments and even inside the human body.”
ผลกระทบมีอยู่ทุกที่ Nils Simon หนึ่งในผู้เขียนรายงานกล่าวว่า “พลาสติกพบได้ทั่วไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในสภาพแวดล้อมบนบกและแม้กระทั่งในร่างกายมนุษย์”

The authors say the very properties that have made plastic an apparently essential modern material also make it a serious environmental threat.
ผู้เขียนกล่าวว่า คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้พลาสติกเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่สำคัญอย่างเห็นได้ชัด และยังทำให้มันเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Science senior editor Jesse Smith, writes: “As for much new technology, their development and proliferation occurred with little consideration for their impacts, but now it’s impossible to deny their dark side as we confront a rapidly growing plastic pollution problem.
เจสซี่ สมิธ บรรณาธิการอาวุโสด้านวิทยาศาสตร์ เขียนไว้ว่า "สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จำนวนมาก มีการพัฒนาและการแพร่ขยายเกิดขึ้นโดยแทบไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ แต่ตอนนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธด้านมืดของเทคโนโลยีเหล่านี้ ขณะที่เราเผชิญกับปัญหามลพิษพลาสติกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“The time for preventing plastic pollution is long past – the time for changing the future of plastics in our world, however, is now.”
“เวลาในการป้องกันมลพิษจากพลาสติกนั้นผ่านพ้นไปนานแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของพลาสติกในโลกของเราแล้ว”

The report calls for a new global treaty “to cover the entire lifecycle of plastics, from the extraction of the raw materials needed for its manufacture to its legacy pollution”.
รายงานเรียกร้องให้มีสนธิสัญญาระดับโลกฉบับใหม่ “เพื่อให้ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของพลาสติก นับตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตไปจนถึงมลพิษที่เป็นผลสืบเนื่องมา”

คำศัพท์ใหม่
- agreement (n) = ข้อตกลง
- amount (n) = จำนวน, ปริมาณ, กลุ่มก้อน
- apparently (adv) = อย่างเห็นได้ชัด
- blight (n) ความเสื่อม/ความเสียหาย (v)ทำให้เสื่อม/เสียหาย
- confront (v) = เผชิญหน้า, เจอกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
- consideration (n) = การพิจารณา, การตัดสินใจ
- entire (adj) = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- essential (adj) = จำเป็นที่สุด
- extraction (n) = เค้น, สกัด, ถอนออก, ดึงอ
- found (past and past participle of find) = พบ
- growing (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- legacy (n) = สิ่งที่สืบทอด
- material (n) = วัสดุ, ข้อมูล, เนื้อหาสาระ
- modern (adj) = ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
- occur (v) = ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น
- plastic pollution = มลภาวะจากพลาสติก
- proliferation (n) = การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
- property (n) = คุณสมบัติ, ลักษณะประจำของสาร
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- scientist (n) = นักวิทยาศาสตร์
- terrestrial (adj) = เกี่ยวกับโลก, บนพื้นดิน
- treaty (n) = สนธิสัญญา
- ubiquitously (adv) = อย่างแพร่หลาย
- virgin (n) = ใหม่, บริสุทธิ์, ยังไม่เคยผ่านใช้งาน
- virgin plastic = เรซินที่ได้โดยตรงจากกระบวนการผลิตทางปิโตรเคมี มีความคงทนมาก
- worldwide (adj) = ทั่วโลกแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Thailand's most popular island, Phuket reopens to vaccinated international travelers
ภูเก็ต เกาะยอดนิยมของไทย เปิดขึ้นอีกครั้งให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว

Phuket, Thailand (CNN) — For the first time in over 15 months, Thailand's popular resort island of Phuket is allowing vaccinated international travelers to enter without quarantine restrictions.
ภูเก็ต ประเทศไทย (สำนักข่าวCNN) -- เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 15 เดือน เกาะภูเก็ตยอดนิยมของไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดการกักตัว

On July 1, at around 11 a.m., 25 passengers arrived at Phuket International Airport on a direct flight from Abu Dhabi.
ในวันที่ 1 ก.ค. เวลาประมาณ 11.00 น. มีผู้โดยสาร 25 คนเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตโดยเที่ยวบินตรงจากอาบูดาบี

It was the first of four flights due to arrive on Thursday, carrying approximately 400 vaccinated tourists from Doha, Tel Aviv, Singapore and Abu Dhabi as part of the new "Phuket Sandbox" program.
มันเป็นเที่ยวบินแรกจากสี่เที่ยวบินที่จะมาถึงในวันพฤหัสบดี โดยมีนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 400 คนจากโดฮา เทลอาวีฟ สิงคโปร์ และอาบูดาบี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหม่ "Phuket Sandbox"

In an interview with CNN on the eve of the reopening, Thailand Minister of Tourism Phiphat Ratchakitprakarn said the Phuket Sandbox was necessary to restart the country's economy, which has been hit hard by the Covid-19 pandemic.
ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ก่อนวันงานเปิดประเทศใหม่อีกครั้ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยกล่าวว่า Phuket Sandbox เป็นโครงการที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

"In 2019, we had revenue from both domestic and international tourism at 3 trillion baht ($93.7 billion) but in 2020 it shrank to 800 billion baht," he said.
“ในปีค.ศ 2019 เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 3 ล้านล้านบาท (93.7 พันล้านดอลลาร์) แต่ในปีค.ศ 2520 มันลดลงเหลือ 8 แสนล้านบาท” เขากล่าว

Of that figure, Phuket generated more than 470 billion baht in revenue, thanks to the arrival of 10 million tourists -- second only to Bangkok.
จากตัวเลขดังกล่าว ภูเก็ตสร้างรายได้กว่า 470 พันล้านบาท จากการมาถึงของนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน -- รองจากกรุงเทพฯ เท่านั้น

The July 1 opening is viewed as largely symbolic, and not expected to lead to a windfall in tourism numbers.
การเปิดโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคมถูกมองเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์ และไม่คาดหวังว่าจะนำพาโชคลาภด้านการท่องเที่ยวมา

Phiphat estimates about 100,000 international tourists will arrive in Phuket during the first three months of reopening, generating around 9 billion baht in revenue.
นายพิพัฒน์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 100,000 คนเข้ามาภูเก็ตในช่วง 3 เดือนแรกของการเปิดใหม่ และสร้างรายได้ประมาณ 9 พันล้านบาท

Off the island, the country continues to battle its third and worst Covid-19 wave since the start of the pandemic.
ภายนอกเกาะ ประเทศยังคงต่อสู้กับคลื่นลูกที่สามและเลวร้ายที่สุดของโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มระบาด

On Thursday, Thailand reported a record-high 57 Covid-19 deaths and 5,533 new cases, mostly in Bangkok.
เมื่อวันพฤหัสบดี ประเทศไทยรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 57 รายจากโควิด-19และผู้ป่วยรายใหม่ 5,533 ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ

The total death toll stands at 2,080 since the start of the pandemic.
ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 2,080 นับตั้งแต่เริ่มระบาด

คำศัพท์ข่าว
- approximately (adv) = โดยประมาณ
- arrival (n) = การมาถึง, การเดินทางมาถึง
- be expected = ถูกคาดการณ์ว่า
- case (n) = กรณี, คดี, คนไข้, คนป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- domestic (adj) ภายใน, (ในครอบครัว, ในท้องถิ่น, ในประเทศ)
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- eve (n) = วันก่อนวันงาน, เย็นวาน(วันหรือช่วงเวลากระทันหันก่อนเหตุการณ์หรือโอกาส)
- largely symbolic = เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ไม่เกิดขึ้นจริง
- revenue (n) = รายได้
- symbolic (n) = เป็นสัญญาณ เป็นสัญลักษณ์
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วย
- the worst of = ที่เลวร้ายที่สุดของ
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสีย
- total death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด
- tourism (n) การท่องเที่ยว, กิจการท่องเที่ยว
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- windfall (n) = ลาภลอย, สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึงแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
WFP says delivering food in Tigray, hopes for air bridge soon
องค์การโครงการอาหารโลกกล่าวว่าจะส่งอาหารเข้าไปในไทเกรย์ หวังว่าจะมีการยกเว้นข้อกำจัด(แอร์บริดจ์)เร็ว ๆ นี้

GENEVA, July 2 (Reuters) - The U.N.'s World Food Programme has resumed deliveries in Ethiopia's Tigray region, but faces continuing access problems and is "way behind" in bringing life-saving supplies to people facing starvation, its emergency coordinator said on Friday.
กรุงเจนีวา 2 ก.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติได้ดำเนินการจัดส่งเข้าไปในภูมิภาคไทเกรย์ของเอธิโอเปียอีกครั้ง แต่ประสบกับปัญหาการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง และ "ไม่ทันการณ์" ในการนำสิ่งของช่วยชีวิตให้กับผู้คนที่กำลังเผชิญกับความอดอยาก, ผู้ประสานงานฉุกเฉินกล่าวเมื่อวันศุกร์


The Tigray People's Liberation Front (TPLF), the former rulers in the area, said on Monday it was back in control of the regional capital Mekelle after nearly eight months of fighting.
แนวร่วมปลดแอกประชาชนไทเกรย์ (TPLF) ที่อดีตเคยปกครองในพื้นที่นี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ได้กลับมาควบคุมเมืองเมเคลล์ที่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคแล้ว หลังจากต่อสู้กันมานานเกือบ 8 เดือน

Tommy Thompson, WFP emergency coordinator, speaking by satellite phone from Mekelle, said that fighting continued in some "hot zones", and that its 35 staff had been "trapped" during the hostilities.
ทอมมี่ ทอมป์สัน ผู้ประสานงานฉุกเฉินของโครงการอาหารโลก(WFP) พูดผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมจากเมืองเมเคลล์ว่าการต่อสู้ยังคงมีอยู่ใน "เขตปะทะ" บางแห่ง และทีมงาน 35 คนของWFP "ติดอยู่" ในระหว่างการสู้รบ

"WFP suspended its operations for only about 48 hours and we began operating in the northwest fairly quickly thereafter, managing to reach probably by the end of this weekend probably about 40,000 people," he told a Geneva new briefing.
“WFP ระงับการดำเนินงานชั่วคราวเพียง 48 ชั่วโมง และเราเริ่มปฏิบัติการในภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้ค่อนข้างรวดเร็วหลังจากนั้น และบางทีในสุดสัปดาห์นี้อาจเข้าถึงผู้คนได้ราว 40,000 คน”, เขากล่าวในการบรรยายสรุปครั้งใหม่ที่เจนีวา

"We hope to start dispatching in central zones that were extremely hard hit and have lots of IPC 4 and 5 later today," he added, referring to international food insecurity classifications for emergency and famine, respectively.
“เราหวังว่าจะเริ่มจัดส่งอย่างรวดเร็วในเขตภาคกลางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและมีความปลอดภัยด้านอาหาร ระดับ 4 และ 5 จำนวนมากในวันนี้” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงการจำแนกประเภทความไม่มั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศสำหรับเหตุฉุกเฉินและความอดอยากตามลำดับ

But Thompson said he was "cautiously optimistic" an air bridge could be set up in coming days to speed aid delivery.
แต่ทอมป์สันกล่าวว่าเขา "มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง" การยกเว้นข้อจำกัดสามารถจัดทำขึ้นได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อเร่งการส่งมอบความช่วยเหลือ

"The fact is that people have died, people are dying and more people will die if we are not allowed the ability to prevent it from happening and provide assistance," he said.
“ความจริงก็คือมีคนตาย คนกำลังจะตาย และคนจะตายมากขึ้นถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตให้ป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือที่เราสามารถทำได้” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- ability (n) = ความสามารถ
- air bridge (n) = สิ่งที่ลดข้อจำกัดการเข้าถึง
- cautiously (adv) = อย่างระมัดระวัง
- extremely (adv) = สุดแสน, สุดสุด, สุดขั้ว, เต็มที่, เต็มเหนี่ยว
- fairly (adv) = ยุติธรรม
- hard hit = ได้รับผลกระทบอย่างแรง
- optimistic (adj) = มองโลกในแง่ดี
- resume (v) = กลับมาเริ่มใหม่
- satellite phone (n) = โทรศัพท์ดาวเทียม(ใช้เครือข่ายดาวเทียม)
- starvation (n) = การอด, การอดอาหาร, ไม่มีอาหารกิน
- thereafter (adv) = หลังจากนั้น
- way behind = เสร็จไม่ทันกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น