โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : NatGeo
How dangerous is the new Delta Plus variant? Here’s what we know.
ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ เดลต้า พลัส มีอันตรายแค่ไหน? นี่คือสิ่งที่เรารู้

The latest coronavirus variant has spread to about a dozen countries—including India, the U.S., and the U.K.—while scientists scramble to figure out if the strain is more deadly or transmissible.
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ล่าสุดได้แพร่กระจายไปยังหลายสิบประเทศ รวมถึงอินเดีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามหาคำตอบว่าสายพันธุ์นี้เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือแพร่เชื้อได้มากขึ้นหรือไม่

A new variant of the coronavirus has emerged, and scientists are working to figure out if it is more dangerous than its infamous cousin, the Delta variant, which has killed hundreds of thousands of people in India and is fast becoming the dominant variant around the world.
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว และนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อค้นหาว่ามันอันตรายกว่าไวรัสลูกพี่ลูกน้องอย่างสายพันธุ์เดลต้าที่มีชื่อเสียงด้านความร้ายกาจที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายแสนคนในอินเดียและกำลังกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว หรือไม่

The state of Maharashtra, India, which was hit hard by the devastating second wave of COVID-19, has now reimposed lockdowns due to rising fears about this new variant, dubbed Delta Plus (which is not an official designation).
รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดียซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักจากการระบาดที่ทำความเสียหายอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ได้กลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่ถูกขนานนามว่า เดลต้า พลัส(ซึ่งไม่ใช่การกำหนดอย่างเป็นทางการ)

Delta Plus differs just slightly from Delta—the predominant strain in India and the United Kingdom—which is more infectious and is thought to cause more hospitalizations than previous strains. Existing vaccines are effective against Delta, but only when people are fully vaccinated.
เดลต้า พลัส มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากเดลต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักในอินเดียและสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้ติดเชื้อได้มากกว่าและคาดว่าเป็นสาเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าสายพันธุ์ก่อนๆ วัคซีนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต้านทานเดลต้าได้ แต่เฉพาะเมื่อคนได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น

Out of an abundance of caution, the World Health Organization has urged fully vaccinated people to continue wearing masks. “Once you’ve been fully vaccinated, continue to play it safe because you could end up as part of a transmission chain.
ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสวมหน้ากากต่อไป “เมื่อคุณได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้ระมัดระวังตัวต่อไป เพราะคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการส่งต่อเชื้อ

You may not actually be fully protected. Sometimes the vaccines don’t work,” Bruce Aylward, WHO senior adviser, said at a news conference last week.
คุณอาจไม่ได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ บางครั้งวัคซีนก็ไม่ได้ผล” บรูซ ไอล์วาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโส WHO กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

The Delta Plus variant began appearing in global databases after mid-March, and by April 26 cases were found in England, prompting the United Kingdom to ban international travel on June 4.
ไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า พลัส เริ่มปรากฏในฐานข้อมูลทั่วโลกหลังกลางเดือนมีนาคม และเมื่อถึงเมษายนก็พบผู้ป่วย26 รายในอังกฤษ ส่งผลให้สหราชอาณาจักรสั่งห้ามการเดินทางระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน

However, several patients with no history of travel or contact with travelers got infected with Delta Plus, which suggests the variant had begun to circulate in the U.K. through community spread.
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหลายรายที่ไม่มีประวัติการเดินทางหรือติดต่อกับผู้เดินทางก็ติดเชื้อเดลต้า พลัส ซึ่งบ่งบอกว่าไวรัสสายพันธุ์นี้ได้เริ่มกระจายหมุนเวียนอยู่ในสหราชอาณาจักรผ่านการแพร่กระจายในชุมชน

While the variant isn’t yet common, the Indian Health Ministry designated Delta Plus a Variant of Concern (VOC) on June 22, citing its perceived increased transmissibility, ability to bind more strongly to receptors on lung cells, and potential to evade an antibody response.
แม้ว่าจะยังไม่เจอไวรัสสายพันธุ์นี้ได้ทั่วไป แต่กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียได้กำหนดให้ไวรัสเดลต้า พลัสเป็นสายพันธ์ุที่ต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญ(VOC) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยอ้างถึงการรับรู้ถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการเชื่อมกับตัวรับในเซลล์ปอดอย่างดียิ่งขึ้น และมีศักยภาพในการหลบเลี่ยงการตอบสนองของแอนติบอดี

But whether Delta Plus meets the threshold for VOC designation is unclear. “India called it a VOC out of caution rather than any hard data,” says Ravindra Gupta, an immunologist and infectious diseases specialist at University of Cambridge.
แต่เดลต้า พลัส มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่การกำหนดของไวรัสสายพันธ์ุต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญ (VOC)หรือไม่นั้นไม่ชัดเจน โดย Ravindra Gupta นักภูมิคุ้มกันวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่า "อินเดียเรียกมันว่า VOC ด้วยความระมัดระวังมากกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้"
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น


Is Delta Plus a variant of concern?
เดลต้า พลัส เป็นไวรัสที่ต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญหรือไม่?

When a variant becomes frequent and displays worrying traits, public health authorities initiate a formal investigation, designating it as a Variant Under Investigation (VUI).
เมื่อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งใดพบได้บ่อยและแสดงลักษณะที่น่าเป็นห่วง หน่วยงานด้านสาธารณสุขจะเริ่มทำการสอบสวนอย่างเป็นทางการ และกำหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ(VUI)

If it is found to be more transmissive, more resistant to antibodies, or to cause more severe disease, the variant is designated a VOC.
หากพบว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้น ดื้อต่อแอนติบอดีมากขึ้น หรือทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้น ไวรัสที่กลายพันธุ์ดังกล่าวจะถูกกำหนดให้เป็น VOC

The Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium (INSACOG), a country wide network of laboratories and government agencies that monitors variations in the genetic code of coronavirus, actually described Delta Plus as a Variant of Interest, not a VOC, says virologist Shahid Jameel, who until recently led INSACOG’s scientific advisory group.
Shahid Jameel นักไวรัสวิทยาซึ่งเพิ่งเป็นผู้นำกลุ่มที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ INSACOG เมื่อไม่นานมานี้กล่าวว่า ที่จริงแล้วIndian SARS-CoV-2 Genomic Consortium (INSACOG) ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการและหน่วยงานรัฐบาลทั่วประเทศที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของรหัสพันธุกรรมของโคโรนาไวรัส จัดให้เดลต้า พลัส เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจไม่ใช่สายพันธ์ุน่ากังวล

But, argues Jameel, the new mutation would not have made the Delta Plus less transmissible than Delta, or reduced the virus’s ability to escape the immune response.
แต่จามีลโต้แย้งว่า การกลายพันธุ์ครั้งใหม่นี้ไม่ได้ทำให้ เดลต้า พลัส สามารถแพร่เชื้อได้น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า หรือลดความสามารถของไวรัสในการหลบหนีจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

“Hence there is nothing wrong with designating Delta Plus also a Variant of Concern,” he says.
“ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอะไรผิดกับการกำหนดเดลต้า พลัส ให้เป็นสายพันธุ์น่ากังวล” เขากล่าว

Now at least two versions of the Delta Plus variant are slowly spreading around the world.
ขณะนี้ เดลต้า พลัส อย่างน้อยสองเวอร์ชันกำลังค่อยๆ แพร่กระจายไปทั่วโลก

คำศัพท์ข่าว
- enable (v) ทำให้เป็นไปได้
- especially (adv) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- extra (adj) = พิเศษ, เพิ่มเติม, ใหญ่กว่า, ดีกว่าปกติ
- dodge (v) = หลบหลีก
- frequent (n) = บ่อยครั้ง, เป็นประจำ
- infect (v.) = ติดเชื้อ, ปนเปื้อน
- intestine (n) = ลำไส้
- mutation = การกลายพันธุ์
- peer reviewed = ที่มีคณะผู้เชี่ยวชาญ สำหรับแต่ละสาขา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- reinstate (v) = คืนสถานะ, ทำให้เหมือนเดิม, ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม
- resistant (v) = ต้านทาน
- so that = เพื่อว่า, เพื่อที่จะ
- speculate (v) = คาดการณ์
- threshold = ระดับของจุดเริ่มการทำงาน
- trait (n) = คุณลักษณะ, ลักษณะเฉพาะ
- transmissive (adj) = ส่งผ่าน, ส่งต่อ
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

แหล่งข่าว : Thejakartapost
Two doses of vaccine seems to curb Delta variant: EMA
วัคซีนสองโดสดูเหมือนว่าจะควบคุมไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าได้: องค์กรยาแห่งสหภาพยุโรป

Two doses of Covid vaccine appear to provide protection against the rapidly spreading Delta variant, the European Medicines Agency said Thursday.
วัคซีนโควิด 2 โดสดูเหมือนจะสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว, องค์กรยาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

The upbeat assessment came as the World Health Organization warned that the coronavirus variant first spotted in India could fuel a new wave of cases in Europe.
การประเมินอย่างมีความหวังเกิดขึ้นเมื่อองค์การอนามัยโลกเตือนว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกพบครั้งแรกในอินเดียสามารถจุดชนวนให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของผู้ป่วยในยุโรป

The EMA's head of vaccine strategy, Marco Cavaleri, said the Amsterdam-based watchdog was "aware of concerns caused by the rapid spread of the Delta variant.
มาร์โก คาวาเลอรี หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์วัคซีนขององค์กรยาสหภาพยุโรกล่าวว่า หน่วยเฝ้าระวังในอัมสเตอร์ดัม "ตระหนักถึงความกังวลที่เกิดจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า

"Right now it seems that the four vaccines approved in the European Union are protecting against all the strains circulating in Europe, including the Delta variant," he said.
“ตอนนี้ ดูเหมือนว่าวัคซีนสี่ชนิดที่ได้รับการอนุมัติในสหภาพยุโรปกำลังป้องกันทุกสายพันธุ์ที่วนเวียนอยู่ในยุโรป รวมถึงไวรัสสายพันธุ์เดลต้าด้วย” เขากล่าว

"Emerging data from real world evidence are showing that two doses of vaccines are protective against the Delta variant."
"ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่จากหลักฐานในสถานการณ์โลกจริงแสดงให้เห็นว่า วัคซีนสองโดสสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้"

Lab tests also showed that antibodies from the vaccines were able to neutralise Delta "so these are very reassuring news."
การทดสอบในห้องปฏิบัติการก็แสดงให้เห็นว่าแอนติบอดีจากวัคซีนสามารถต่อต้านเดลต้าได้ "นี่จึงเป็นข่าวที่สร้างความมั่นใจอย่างมาก"

Four vaccines are currently approved for use in the EU: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson.
ปัจจุบันมีวัคซีน 4 ชนิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสหภาพยุโรปได้แก่ ไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค, โมเดอร์นา, แอสตร้าเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

But while the EU has been stepping up its vaccination programme, the WHO warned that cases are on the rise again after two months of decline.
แต่ในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังเร่งดำเนินการแผนการฉีดวัคซีนของตนเอง องค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากลดลงสองเดือน

The WHO said the reversal came as the Delta variant was overtaking the original Alpha variant that emerged in Britain "very quickly".
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การพลิกกลับมานี้เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำลังมาแทนที่ไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่าดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร อย่าง "รวดเร็วมาก"

The EMA's Cavaleri said the regulator urged manufacturers to keep checking that their jabs were effective against all new variants of the disease including the so-called 'Delta Plus'.
คาวาเลอรี จากองค์การยาสหภาพยุโรปกล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลได้กระตุ้นให้ผู้ผลิตหมั่นตรวจสอบว่า การฉีดวัคซีนต่างๆ ของพวกเขามีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆทุกชนิดรวมถึงสายพันธุ์ที่รู้จักกันในชื่อ 'เดลต้า พลัส' หรือไม่

"There are a number of variants that have been emerging over the last months, and we expect more to come over," Cavaleri said.
“มีไวรัสกลายพันธุ์หลายชนิดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และเราคาดว่าจะมีมามากขึ้นอีก” คาวาเลอรี่ กล่าว

"Now there is the so-called Delta Plus variant, which is the Delta variant with an additional mutation in the spike protein, that is also important and we need to check that as well."
"ตอนนี้มีไวรัสกลายพันธุ์ที่เรียกว่า เดลต้า พลัส ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่มีการกลายพันธุ์เพิ่มเติมในโปรตีนหนาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเราจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยเช่นกัน"

คำศัพท์ข่าว
- as well = ด้วยเหมือนกัน (วางท้ายประโยคเหมือน too)
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ, รับรอง
- circulate (n) = หมุนเวียน
- effective (adj) = มีประสิทธิภาพ, ได้ผล
- emerge (v) = ออกมา, ปรากฏตัว, โผล่ออกจาก
- evidence (n) = หลักฐาน
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- overtake (v) = ตามทัน, ไล่ตามทัน
- reversal (n) = การกลับลำ, การพลิกกลับ, การกลับตรงกันข้าม
- so-called (compound) = โซ'คอลคฺ เป็นที่เรียกกัน, ตามที่เรียกกัน
- spike protein = โปรตีนส่วนหนาม ซึ่งเป็นเสมือนตุ่มผิวของไวรัส (ซึ่งจะจับกับตัวรับที่อยู่บนผิวเซลล์ในร่างกายมนุษย์)
- strain (n) = สายพันธุ์
- upbeat = มีความหวัง, มองโลกในแง่ดี
- urge (v) = กระตุ้นเตือน, เร่งเร้า, ชักนำ, ผลักดัน
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Forest officials released 27 python hatchlings
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปล่อยลูกงูเหลือม 27 ตัว

Chandaka forest range
แนวป่าจันทกา

At least 30 eggs were collected in May
ในเดือนพฤษภาคม, ไข่อย่างน้อย 30 ฟองถูกเก็บรวบรวมไว้

The python was guarded while it laid the eggs
งูหลามได้รับการปกป้องในขณะที่มันนอนที่ไข่

Out of 30 eggs, 27 siblings of python come out from the eggs and their length, is about two feet and today it was decided to release the baby pythons in the sanctuary.
จากไข่ 30 ฟอง มีพี่น้องงูเหลือม 27 ตัวฟักออกมาจากไข่ และความยาวของพวกมันประมาณสองฟุตและในวันนี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยลูกงูเหลือมพวกนี้ไว้ในเขตอนุรักษ์สัตว์

There is climate change and it is our basic requirement to save the environment so,this experiment is an example of saving nature.
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของเราในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการทดลองนี้จึงเป็นตัวอย่างของการรักษาธรรมชาติ

We saved the eggs using artificial incubation and this experiment became an achievement for us.
เราช่วยชีวิตไข่โดยใช้วิธีการฟักไข่เทียม และการทดลองนี้กลายเป็นความสำเร็จสำหรับเรา

คำศัพท์ข่าว
- achievement (n) = ความสำเร็จ
- artificial (adj) เทียม, เลียนแบบธรรมชาต, ที่ประดิษฐ์ขึ้นเลียนแบบธรรมชาติ
- be collected = ถูกเก็บรวบรวมไว้ (Passive Voice)
- be guarded = ได้รับการปกป้อง (Passive Voice)
- hatch (v) = ฟัก, กก
- hatchling (n) = ลูกของสัตว์ที่เพิ่งออกจากไข่
- incubation (n) = การฟัก, การบ่ม, การเพาะเชื้อ
- lay (v) = นอน
- length (idiom) : ในพยายามอย่างหนัก (ในการทำบางสิ่งที่ต้องใช้เวลาหรือความทุ่มเท)
- python (n) = งูเหลือม, งูหลาม
- requirement (n) = ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, ความต้องการของระบบ
- sanctuary (n) = เขตอภัยทาน, เขตอนุรักษ์สัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น