โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เอกสารการฉีดวัคซีนรั่ว-ใครโกหก-ใครพูดจริงข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Leaked memo raises Thai concern about Sinovac vaccine's efficacy
บันทึกการประชุมที่หลุดออกมาทำให้เกิดความกังวลของไทยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนชิโนแวคBANGKOK, July 5 (Reuters) - A leaked health ministry document has prompted calls in Thailand for medical staff inoculated against COVID-19 to be given a booster of an mRNA vaccine, after it included a comment that such a move could dent public confidence in Sinovac Biotech's (SVA.O) vaccine.
กรุงเทพฯ 5 ก.ค. (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เอกสารของกระทรวงสาธารณสุขที่รั่วออกมาได้กระตุ้นให้ประเทศไทยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 แล้วให้ได้รับการกระตุ้นเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ชนิดmRNA หลังจากในเอกสารมีความคิดเห็นในลักษณะที่อาจทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนในวัคซีนของชิโนแวคไบโอเทค

The internal memo, which included various opinions, was reported by local media and shared widely on social media.
เอกสารบันทึกเป็นการภายใน ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นต่างๆ ได้ถูกรายงานโดยสื่อท้องถิ่นและแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย

It was confirmed by Thai Health Minister Anutin Charnvirakul as being authentic.
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมาตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นเอกสารของจริง

It included a comment from an unnamed official who recommended authorities do not give a booster shot of Pfizer-BioNTech's (PFE.N), (22UAy.DE) vaccine to frontline health workers, because such a move would be "admitting that the Sinovac vaccine is not effective".
ในเอกสารมีความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏชื่อ แนะนำผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคเพื่อกระตุ้นภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้าเพราะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการ "ยอมรับว่าวัคซีนของชิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ"

Thailand has administered Sinovac's inactivated virus vaccine to most health workers and its real-world study showed two doses were 95% effective in reducing mortality and severe symptoms.
ประเทศไทยได้ให้วัคซีนป้องกันไวรัสชนิดเชื้อตายของชิโนแวคแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ และจากการศึกษาผลในสถานการณ์จริงของวัคซีนพบว่า วัคซีนสองโดสมีประสิทธิภาพ 95% ในการลดอัตราการเสียชีวิตและอาการรุนแรง

The study showed it was 71% to 91% effective in stopping infection with the Alpha variant.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 71% ถึง 91% ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า

Sinovac in China did not immediately respond to a request for comment on the vaccine's efficacy.
บริษัทชิโนแวค ในประเทศจีนยังไม่ได้ตอบคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน

The comment in the leaked document prompted calls from prominent Thai health experts, including a top medical council official, to give health workers a Pfizer-BioNTech booster shot.
ความคิดเห็นในเอกสารที่รั่วไหลออกมา กระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงของไทยหลายคน รวมถึงเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์ระดับสูงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค

The hashtag "Give Pfizer to medical personnel" was trending on Thai Twitter with more than 624,000 tweets on Monday.
แฮชแท็ก "ให้ไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์" กำลังเป็นที่นิยมในทวิตเตอร์ของไทย โดยมีทวีตมากกว่า 624,000 ทวีตในวันจันทร์

Senior health official Opas Karnkawinpong told reporters the document was not real, however, contradicting health minister Anutin.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส โอภาส การกวินพงศ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ของจริง อย่างไรก็ตามคำกล่าวนี้ขัดแย้งกับนายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Anutin said the comment on the booster shot was "just an opinion" and there was an expert panel to set vaccine policy.
อนุทินกล่าวว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดกระตุ้นเป็น "แค่ความคิดเห็น" และมีคณะผู้เชี่ยวชาญที่จะกำหนดนโยบายวัคซีน

He said two doses of Sinovac's vaccine were effective and "deliver results beyond the standard".
เขากล่าวว่าวัคซีนของ ชิโนแวค สองโดสมีประสิทธิภาพและ "ให้ผลลัพธ์ที่เกินมาตรฐาน"

Thai experts have urged the government to use various types of coronavirus vaccine to better protect the population.
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลใช้วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสหลากหลายชนิด เพื่อปกป้องประชาชนให้ดีขึ้น

It is relying mainly on AstraZeneca's (AZN.L) locally manufactured viral vector vaccine, while authorities say Moderna's (MRNA.O) mRNA vaccine will also be available.
ประเทศพึ่งพาวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ของบริษัทแอสตร้าเซเนกาที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ทางการกล่าวว่าจะมีให้บริการวัคซีนชนิดmRNA ของโมเดอร์นาด้วย

Thailand has procured 20 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine for future delivery and will this month receive 1.5 million doses donated by the United States.
ประเทศไทยได้สั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอนซ์เทคจำนวน 20 ล้านโดสสำหรับการส่งมอบในอนาคต และในเดือนนี้จะได้รับ 1.5 ล้านโดสที่บริจาคโดยสหรัฐอเมริกา

World Health Organization experts found the Sinovac vaccine was efficacious in preventing COVID-19 in adults under 60, but some quality data on the risk of serious adverse effects was lacking.
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกพบว่าวัคซีนชิโนแวค มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโควิด-19 ในผู้ใหญ่อายุต่ำกว่า 60 ปี แต่ขาดข้อมูลด้านคุณภาพบางประการเกี่ยวกับความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง

คำศัพท์ข่าว
- adverse (adj) = เป็นผลร้าย, สวนกระแส, ไม่พึงประสงค์
- authentic (adj) = ของแท้, ตัวจริง
- available (adj) = มีให้ใช้, พร้อมใช้งาน
- booster (n) = สิ่งที่เพิ่มกำลังหรือความแข็งแรง
- contradict (v) = ขัดแย้ง
- delivery = ส่งถึงที่, การนำส่งให้, การส่งมอบ, บริการส่งสินค้าถึงบ้าน
- dent (v) = ทำให้เกิดร่องรอย, ทำให้เสื่อมเสีย
- donated by = บริจาคโดย
- efficacious (adj) = เป็นผลดี, ประสิทธิภาพดี
- expert (n) = เชี่ยวชาญ
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- inoculate (v) = สร้างภูมิคุ้มกัน, ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- leaked (adj) = รั่วไหล
- medical personnel (n) = บุคลากรทางการแพทย์
- medical staff (n) = บุคลากร ทางการแพทย์
- memo (n) = บันทึกข้อความ, กระดาษจดบันทึก
- opinion (n) = ความคิดเห็น
- procure (v) = จัดซื้อ, จัดหา
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- public confidence = ความเชื่อมั่นสาธารณะ, ความเชื่อมั่นของประชาชน
- trending (adj) = กำลังเป็นกระแสสังคมออนไลน์
- “Viral vector vaccine” = วัคซีนไวรัสเวกเตอร์, วัคซีนที่ทำจากไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนลง
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- AFR
Thailand, Indonesia consider booster jab amid Sinovac doubts
- Reuters
Leaked memo raises Thai concern about Sinovac vaccine's efficacy

- Algulf
Leaked Health Ministry document raises Thai concerns over Sinovac’s efficacy

- Coconuts :Saw that leaked file on Pfizer vaccines? Health Minister wants you to ‘forget about it’

- News-block
Covid-19: Leaked Memo Raises Concern in Thailand About Sinovac Vaccine Efficacy

- Thethaiger
1.5 million Pfizer doses donated by US to go to senior citizens, pregnant women

- Bangkok PostLeaked memo leads to calls for mRNA vaccine

- Kaiserin
Thailand leaked memo raises issues over Sinovac vaccine’s efficacy

- Nationallightngr
Row in Thailand over booster shots after leaked health ministry document

- Nationthailand
Pregnant women, seniors to get 1.5m Pfizer jabs donated by US

- Republicworld
COVID-19: Leaked Thai Health Ministry Memo Fuels Skepticism Against Sinovac Vaccines

- Thaienquirer
Audio Story: Leaked document controversy comes at a bad time for the government

- Thaipbsworld :Thai netizens push for inoculation of medics with Pfizer following leaked document on vaccine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น