โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
7 Thai returnees found with Covid Monday
7 รายผู้กลับไทยพบโควิด, วันจันทร์

Thailand recorded 7 new imported coronavirus cases on Monday, taking the total number of infections to 3,743.
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 7รายใหม่ เข้ามาจากต่างประเทศเมื่อวันจันทร์, ซึ่งทำให้มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 3,743 ราย

No new deaths were reported.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่

The Centre for Covid-19 Situation Administration said all the new cases were Thai nationals returning from overseas, and none had shown symptoms of the disease.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและไม่มีอาการของโรค

Two of the new cases arrived on Oct 18, a man who flew in from Bahrain and a woman who returned Austria.
ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย มาถึงเมื่อวันที่ 18ตุลาคม, ชายคนหนึ่งบินมาจากบาห์เรน และผู้หญิงที่กลับออสเตรีย

Both tested positive last Thursday.
ทั้งสองทดสอบพบเชื้อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

The four other cases arrived from the Middle East via Qatar on Wednesday: a man who began his trip home in Jordan, a woman in Iraq, a woman in Turkey and a woman who embarked in Qatar.
อีกสี่รายมาจากตะวันออกกลางผ่านกาตาร์ในวันพุธ: ผู้ชายเริ่มเดินทางกลับจากจอร์แดน, ผู้หญิงในอิรัก, ผู้หญิงในตุรกี และผู้หญิงที่ขึ้นเครื่องในกาตาร์

All four tested positive on Saturday.
ทั้งสี่คนทดสอบได้ผลบวกเมื่อวันเสาร์

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- embarked = ขึ้นเครื่อง, ขึ้นเรือ
- overseas = ต่างประเทศ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : CGTN (Twitter)
สำนักข่าว : CGTN (Website)
New Yorkers queue in early voting with an eye to normalcy, healing
ชาวนิวยอร์กเข้าคิวในการลงคะแนนก่อนกำหนด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำสถานการณ์ให้เป็นปกติ, และดีขึ้น

Early Saturday morning, impassioned but mask-wearing New Yorkers started to move on towards polling stations, waiting for their turns in long queues to vote as the New York State kicked off its first ever in-person early voting amid the COVID-19 pandemic for the presidential elections.
เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาชาวนิวยอร์กที่มีความตื่นตัว สวมหน้ากาก เริ่มมุ่งหน้าไปยังหน่วยเลือกตั้ง, รอคิวยาวเหยียดเพือลงคะแนน ที่รัฐนิวยอร์กเริ่มจัดให้มีการลงคะแนนด้วยตนเองเป็นครั้งแรก ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

Obviously, a higher voter turnout and limited number of polling stations resulted in the impressive queues of voters, according to local reports.
เห็นได้ชัดว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มากขึ้น และจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่จำกัด ส่งผลให้มีผู้ลงคะแนนเสียงเข้าคิวอย่างน่าประทับใจ, ตามรายงานของท้องถิ่น

Besides, the New York voters will also choose who will represent the state to take 27 Congressional seats in the House as there is no election for senators and governor this year here.
นอกจากนี้, ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวยอร์กจะเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของรัฐเพื่อคว้า 27 ที่นั่งในรัฐสภา เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและผู้ว่าการรัฐในปีนี้

คำศัพท์ข่าว
- governor = ผู้ว่าการรัฐ
- healing = เยียวยารักษา, ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น
- impassioned = เต็มไปด้วยความรู้สึก, ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา
- impressive = ซึ่งน่าประทับใจ
- normalcy = สภาวะปกติ
- polling station = หน่วยเลือกตั้ง
- represent = เป็นตัวแทน
- senator = วุฒิสมาชิก
- turnout = จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน
- with an eye to = ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ, ตั้งใจทำเพื่อให้เกิดผลสำนักข่าว : CGTN
Malaysian king calls for end of 'politicking' COVID-19 fight
กษัตริย์มาเลเซียเรียกร้องให้ยุติการต่อสู้ 'การเมือง' โควิด -19
Malaysia's King Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah on Sunday urged the country's politicians to stop "politicking" the COVID-19 fight when the government is trying hard to control the spread of the pandemic.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลาห์สุลต่านอาหมัดชาห์ของมาเลเซียได้เรียกร้องให้นักการเมืองของประเทศหยุดเอาการต่อสู้กับโควิด-19มา "หาคะแนนเสียงทางการเมือง" ในขณะที่รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

The King held a meeting with the country's other hereditary rulers after Prime Minister Muhyiddin Yassin sought his consent to declare a national emergency according to the constitution that would grant the government emergency powers to tackle the threat posed by COVID-19, said a statement released by the National Palace.
กษัตริย์จัดการประชุมร่วมกับผู้มีอำนาจปกครองที่สืบทอดจากเชื้อสายอื่น ๆของประเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรี มูไฮดีน ยัสซินการอนุญาตให้ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญที่จะให้อำนาจรัฐบาลฉุกเฉินในการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากโควิด -19, ประกาศจากพระราชวัง

After the discussions and looking at the current situation, Sultan Abdullah felt it is not necessary to declare a national emergency in the country as the current government has been handling the outbreak well and effectively.
หลังจากการหารือและดูสถานการณ์ปัจจุบัน, สุลต่านอับดุลลาห์รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันจัดการกับการระบาดของโรคได้ดีและมีประสิทธิภาพ

Malaysia is a constitutional monarchy, with nine sultans or rulers, who head their respective state and act as the religious leader, taking turns to serve as King for a five-year term.
มาเลเซียเป็นระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข โดยมีสุลต่านหรือผู้ปกครองเก้าคนซึ่งเป็นประมุขของรัฐตนเอง และทำหน้าที่เป็นผู้นำทางศาสนา โดยผลัดกันดำรงตำแหน่งกษัตริย์เป็นระยะเวลาห้าปี

The King also urged politicians from both sides of the divide to work together towards the country's recovery.
นอกจากนี้กษัตริย์ยังเรียกร้องให้นักการเมืองจากทั้งสองฝ่ายที่ต่างขั้วกัน ร่วมมือกันเพื่อกอบกู้ประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- consent = การยอมให้ทำ, การอนุญาต
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- constitutional monarchy = การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข, ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข
- current = ปัจจุบัน
- declare = ประกาศ
- divide = แตกร้าว, แบ่งแยก
- effectively (adv) = ได้ผลดี, อย่างมีประสิทธิผล
- grant = เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- handling = จัดการ, รับมือ
- hereditary = จากบรรพบุรุษ
- national emergency = ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ, สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- outbreak = การระบาดของโรค
- respective (adj) = ต่างก็, ทุกๆ, ตามลำดับ
- serve = ปฏิบัติหน้าที่ (ในข่าวหมายถึงดำรงค์ตำแหน่งประมุขของประเทศ)
- sought (past tense of seek) = พยายาม
- tackle = ต่อสู้, จัดการ, ขบปัญหา
- taking turns = ผลัดกัน, เปลี่ยนกัน
- term = วาระ, ช่วงเวลา
- threat posed = ภัยคุกคุมที่เกิดขึ้น
- urged = กระตุ้น, เรียกร้องสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Europe suffers record case numbers as France's Macron warns crisis may last until summer
ยุโรปต้องทนทุกข์ทรมานกับตัวเลขผู้ป่วยเป็นประวัติการณ์เนื่องจาก Macron ของฝรั่งเศสเตือนว่าอาจเกิดวิกฤตจนถึงฤดูร้อน

European countries are reporting record numbers of Covid-19 cases as the continent prepares for the pandemic to intensify through winter.
ประเทศในยุโรปกำลังรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ทวีปนี้เตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาว
Those affected include Europe's political class.
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ชนชั้นทางการเมืองของยุโรป

Polish President Andrzej Duda tested positive for Covid-19 on Friday, according to a tweet from Presidential Minister Blazej Spychalski Saturday.
ประธานาธิบดี Andrzej Duda ของโปแลนด์ทดสอบว่าติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันศุกร์, ตามข้อมูลทวีตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประธานาธิบดี Blazej Spychalski เมื่อวันเสาร์

Duda said that he was feeling well, was asymptomatic and would continue working in isolation.
Dudaบอกว่าเขารู้สึกดีไม่มีอาการและจะทำงานต่อ ในสถานที่แยกต่างหาก

"As you can see, I am full of strength.
“ อย่างที่คุณเห็นผมเต็มไปด้วยความแข็งแรง

I hope it will stay this way.
ผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไป

However, the fact is that I must isolate.
อย่างไรก็ตามความจริงก็คือผมต้องแยกตัวออกมา

Together with my wife, we abide by the rules of isolation in an iron manner," he said in a video posted on Twitter on Saturday.
อยู่ร่วมกับภรรยาของผม, เราปฏิบัติตามกฎของการแยกตัวที่ดี "เขากล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์

"I would like to apologize to all of those, who have to go through quarantine procedures in connection to meeting with me in recent days ... I hope none of you get sick."
"ผมอยากจะขอโทษทุกคน, ผู้ที่ต้องผ่านขั้นตอนการกักตัว ในการเกี่ยวข้องกับการพบกับผมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... ผมหวังว่าคุณจะไม่มีอาการป่วย"

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการป่วย, ไมมีอาการป่วย
- connection = เกี่ยวข้อง, เชื่อมโยง
- intensify = รุนแรง
- iron manner = ด้วยความแน่วแน่, ด้วยความตั้งใจ
- isolation = การแยกห่างจากผู้คน
- quarantine procedure = กระบวนการกักตัว
- rule = กฏ
- through = ผ่านพ้น
- continent = ทวีป, ภูมิภาค
- prepare = เตรียมตัว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น