โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-October-2020(รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:25-ตุลาคม-2563)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


8:51 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Pro-democracy protesters flash lights from their phones during an anti-government protest in Bangkok, Thailand October 25, 2020.
ผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเปิดแสงไฟจากโทรศัพท์ ระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯ 25 ตุลาคม ค.ศ. 20208:22 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
A reminder that tonight's protest is just a prelude to the highly anticipated demonstration set to take place tomorrow – from Samyan neighborhood to the German Embassy on Sathorn Road.
ขอย้ำเตือนว่าการประท้วงในคืนนี้เป็นแค่เริ่มต้นสำหรับการเดินขบวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ย่านสามย่านไปจนถึงสถานทูตเยอรมันบนถนนสาทร

- anticipate = คาดการณ์
- prelude = โหมโรง, การกระทำเบื้องต้น


7:01 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
Song and dance and speeches.

The things that spooked the government into a crackdown.


6:25 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
Different vocational schools are working together to protect the protest site.
โรงเรียนอาชีวศึกษาที่ต่างสถาบัน ร่วมมือกันเพื่อปกป้องสถานที่ประท้วง6:18 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
Thai LGBTQ spice up anti-government demonstration at Ratchaprasong intersection
LGBTQ ไทยปลุกผีต่อต้านรัฐบาลที่แยกราชประสงค์

MOBDRAGQUEEN vow to protest in a peaceful manner.
MOBDRAGQUEEN ให้คำมั่นว่าจะประท้วงอย่างสันติ

They aim to support and empower LGBTQ, to promote equality in a society.
พวกเขามีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของ LGBTQ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม
- aim = ตั้งเป้า, มีเป้าหมาย
- equality = ความเท่าเทียมกัน
- empower = ให้อำนาจ, เพิ่มความสามารถ
- spice up = ทำให้เผ็ดร้อน, เพิ่มรสชาติ, ทำให้น่าตื่นเต้นและน่าสนใจยิ่งขึ้น


6:10 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : Prachatai
18.00 Protesters sang the national anthem while doing the three-finger salute.
18.00 น. ผู้ประท้วงร้องเพลงชาติพร้อมชูสามนิ้ว

They also shouted "Down with feudalism! Long live the people!" and "Prayuth get out!"
พวกเขายังตะโกนว่า "ศักดินาจงพินาศ! ประชาราษฎร์จงเจริญ!" และ "ประยุทธออกไป!"
- feudalism = ระบบศักดินา
- national anthem = เพลงชาติ


6:00 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : MayWong CNA
Thailand protesters observing the 6pm BKK traditional time for national anthem in their own way
ผู้ประท้วงในประเทศไทยร่วมปฏิบัติตามประเพณี ร้องเพลงชาติตามแบบฉบับของชาวบางกอกเวลา 18.00 น
- observance = การปฏิบัติตาม


5:34 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
https://twitter.com/patpichatan/status/1320312677797822465 Thai drag queens sashay to join today's pro-democracy protest at Ratchaprasong intersection, including @AngeleAnang who was crowned in Drag Race Thailand's season 2.
แดร็กควีนส์ซาเชย์ก็ร่วมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้ ที่แยกราชประสงค์รวมถึง @AngeleAnang ที่ครองตำแหน่งในรายการ Drag Race Thailand ซีซั่น 2

- crowned = ครองตำแหน่ง


5:30 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Several thousands of protesters are attending the rally at the Ratchaprasong Intersection as of 5pm.
ผู้ประท้วงหลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 17.00 น.

- attending = เข้าร่วม (ชุมนุม, ประชุม, งานต่าง)


5:25 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
Crowd still growing at Ratchaprasong.
ฝูงชนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆที่ราชประสงค์

Protesters are here to pressure the prime minister to give up power.
ผู้ประท้วงอยู่ที่นี่เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสละอำนาจ

He installed himself as PM after a military coup and is still in power due to a military-drafted constitution which allows the military to appoint the senate.
เขาแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารโดยกองทัพ และยังคงอยู่ในอำนาจเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยทหารซึ่งอนุญาตให้ทหารแต่งตั้งวุฒิสภาได้


5:22 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Demonstrators at the Ratchaprasong Intersection pass along water and other supplies to fellow protesters.
ผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์ส่งน้ำและสิ่งของอื่น ๆ ให้กับเพื่อนผู้ประท้วง

- pass along = ส่งต่อ, ส่งผ่าน


5:15 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Members of the LGBT community are joining today's pro-democracy protest at the Ratchaprasong Intersection as well.
สมาชิกของชุมชน LGBT กำลังเข้าร่วมการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในวันนี้ที่สี่แยกราชประสงค์เช่นกัน
- pro-democracy (adj) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- LGBT = กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ("lesbian, gay, bisexual, and transgender")


5:09 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Photos from earlier this afternoon when a police officer orders the demonstrators to vacate the Ratchaprasong Intersection by 5pm. The instruction was ignored, predictably.
ภาพถ่ายจากช่วงบ่ายวันนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้ชุมนุมออกจากแยกราชประสงค์ภายในเวลา 17.00 น. คำสั่งถูกเพิกเฉยโดยคาดเดาได้
- ignored = เพิกเฉย, ไม่สนใจ
-instruction = คำสั่ง


5:05 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Latest photo from the anti-government protest at the Ratchaprasong Intersection.
ภาพล่าสุดจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่สี่แยกราชประสงค์5:02 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Pro-democracy activist Jatupat “Pai Daodin” Boonpattararaksa arrives at the protest site, Ratchaprasong Intersection.
จตุภัทร์นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย "ไผ่ดาวดิน" บุญภัทรรักษาเดินทางถึงสถานที่ชุมนุม, แยกราชประสงค์
- activist = นักกิจกรรม, นักเคลือนไหว


4:54 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Protesters flash the three-finger salute, a symbol of the pro-democracy movement, at a sympathetic passenger on a public bus close to the Ratchaprasong Intersection.
ผู้ประท้วงชูสามนิ้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย, ต่อผู้โดยสารที่เห็นใจบนรถโดยสารสาธารณะใกล้สี่แยกราชประสงค์

- flash (v) = ส่องแสงวาบขึ้นมา, แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว (ในข่าวหมายถึง ชูมือสามนิ้วให้ดูชั่วขณะนึง)
- flash the three-finger = ยกชูสามนิ้ว
- pro-democracy movement = การเคลื่อนไหวที่สนุบสนุนประชาธิปไตย
- sympathetic passenger = ผู้โดยสารที่แสดงความเห็นใจ


4:48 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
- The anti-government protesters have shut down traffic on Ratchadamri Road at the Ratchaprasong Intersection.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้ปิดการจราจรบนถนนราชดำริ บริเวณสี่แยกราชประสงค์4:43 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Protester volunteers link arms together to fend off any possible police attempt to break up the crowd at the Ratchaprasong Intersection.
อาสาสมัครผู้ประท้วงคล้องแขนเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจพยายามสลายฝูงชนที่สี่แยกราชประสงค์
- link = ลิงค์, เกี่ยว, เชื่อมโยง


4:43 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
In Thailand’s Muslim-majority Narathiwat Province, protesters are also rallying against the government.
ในจังหวัดนราธิวาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมของประเทศไทย, กลุ่มผู้ประท้วงยังชุมนุมต่อต้านรัฐบาล4:42 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
Protest volunteers have formed a human shield around the main group of protesters.
อาสาสมัครของผู้ชุมนุมได้สร้างเกราะป้องกันมนุษย์ไว้รอบ ๆ กลุ่มผู้ประท้วงหลัก

However, there doesn't appear to be any riot police nearby yet. The atmosphere is very calm still.
อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏว่ามีตำรวจปราบจลาจลอยู่ใกล้ ๆ บรรยากาศสงบนิ่งมาก
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล, ตำรวจควบคุมฝูงชน


4:41 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Police are telling the protesters to disperse by 5pm as they did not notify the authorities of their gathering beforehand.
ตำรวจกำลังบอกให้ผู้ประท้วงแยกย้ายกันไปก่อนเวลา 17.00 น. เนื่องจากพวกเขาไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการชุมนุมล่วงหน้า

- notify = แจ้ง, บอกกล่าว
- beforehand (adv) = ล่วงหน้า, ก่อนเนิ่นๆ


4:32 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
The protest is getting lively now at Ratchaprasong Intersection. Demonstrators are calling for PM Prayut Chan-o-cha's resignation, a more democratic charter, and reforms of the monarchy. ขณะนี้การประท้วงเริ่มคึกคักที่แยกราชประสงค์ ผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายกฯ ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกกฎบัตรประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

- charter = รัฐธรรมนูญ
- calling for = เรียกร้อง
- democratic (adj) = เกี่ยวกับประชาธิปไตย
- monarchy = ราชวงศ์, เกี่ยวสถาบันกษัตรย์, พระบรมวงศานุวงศ์
- reform = การปฏิรูป


4:26 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Many demonstrators are occupying parts of the intersection and the Skywalk over Ratchaprasong. Today's protest is billed as a "warmup" to the march from Samyan district to the German Embassy tomorrow.
ผู้ชุมนุมจำนวนมากกำลังจับจองพื้นที่บางส่วนของสี่แยกและทางเดินลอยฟ้าเหนือราชประสงค์ การประท้วงในวันนี้ถูกเรียกว่าเป็นการ "วอร์มอัพ" สำหรับการเดินขบวน จากย่านสามย่านไปยังสถานทูตเยอรมันในวันพรุ่งนี้

- bill = เรียกว่าเป็น, อธิบายเป็น
- occupying = จับจองพื้นที่, การยืดครอง


4:15-20 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
Time to get a view from the skywalk.
ได้เวลาชมวิวจากสกายวอล์ก4:15 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
One of the first student speakers arrived and asked everyone to sit down by 4:15pm. Everyone was happy to be there. No fuss, no fight.
วิทยากรคนแรกมาถึงและขอให้ทุกคนนั่งลงภายใน 16:15 น. ทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่ที่นั่น. ไม่มีเอะอะ, และไม่มีการทะเลาะกัน

- fuss = ความอึกทึก, ความเอะอะ


4:14 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Anti-government protesters are gathering at Ratchaprasong Intersection after the deadline for PM Prayut Chan-o-cha's resignation has passed.
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกำลังรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์ หลังจากพ้นกำหนดเวลาลาออกของนายกฯ ประยุทธ์จันทร์โอชา

- deadline = เส้นตาย, จุดกำหนดเวลา


4:12 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : Bangkok Post
At least 300 anti-government protesters are at Ratchaprasong intersection now for a rally to oust Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
ขณะนี้มีผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างน้อย 300 คนที่แยกราชประสงค์เพื่อชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา

- rally = รวมตัว, ชุมนุม


4:03 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Hardline pro-monarchy supporters are arriving to camp out in front of the Parliament in Dusit district. They are planning to petition the Parliament to uphold and defend the monarchy tomorrow.
ผู้สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์สายแข็งเดินทางมาตั้งแคมป์ที่หน้ารัฐสภาในเขตดุสิต พวกเขากำลังวางแผนที่จะร้องต่อรัฐสภาเพื่อรักษาและปกป้องสถาบันกษัตริย์ในวันพรุ่งนี้

- defend = ปกป้อง, ป้องกัน
- hardline (adj = ที่ยึดมั่นในหลักการ, มีความเชื่อที่มิอาจเปลี่ยนแปลง
- petition = ยื่นคำร้อง, การร้องเรียน, การถวายฎีกา
- uphold = สนับสนุน, พิทักษ์รักษา


4:00 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiEnquirer
By 4pm Ratchaprasong was taken by the pro-democracy protestors. No one was hurt, no panic.
เมื่อเวลา 16.00 น. ราชประสงค์ถูกผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่มีใครบาดเจ็บไม่เสียขวัญ3:37 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Just 30 minutes before the planned protest at Ratchaprasong Intersection. Crowd is forming slowly but the press and street food vendors #CIA have already taken positions around the site
ก่อนการชุมนุมประท้วงที่แยกราชประสงค์เพียง 30 นาที ฝูงชนกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่บรรดาสื่อมวลชนและผู้ขายอาหารข้างทาง #CIA ได้เข้ามาจับจองในพื้นที่แล้ว
- CIA = หน่วยสืบราชการลับ ของอเมริกา(เป็นรหัสเรียกขานหาบเร่แผงลอย, ผู้ขายอาหารข้างทาง รู้จุดการชุมนุมก่อนใคร)3:37 PM · Oct 25, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
First dude with a microphone showed up around 3:30pm to say that Pai (@jatupt) was coming soon. No one sure who he was but he was still welcomed by the protesters as he was saying what they wanted to hear.
ชายคนแรกพร้อมไมโครโฟนปรากฏตัวขึ้นประมาณ 15.30 น. เพื่อบอกว่าใผ่ (@jatupt) กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ ไม่มีใครแน่ใจว่าเขาเป็นใคร แต่เขายังคงได้รับการต้อนรับจากผู้ประท้วง เนื่องจากเขาพูดในสิ่งที่ผู้ประท้วงต้องการฟังข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น