โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Two local infections among 19 new Covid cases
การติดเชื้อในประเทศ 2 รายจากผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 19 ราย

Cases linked to hotel and casino in Myanmar border town of Tachilek reach 15
ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับโรงแรมและคาสิโนในเมืองท่าขี้เหล็กชายแดนเมียนมาร์มีถึง 15 ราย

Two local infections and four entrants from Myanmar were among 19 new Covid-19 cases reported on Saturday, bringing the total to 4,072.
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 2 รายและผู้ติดเชื้อ 4 รายจากเมียนมาร์ เป็นส่วนหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 19 รายที่ได้รับรายงานเมื่อวันเสาร์ซึ่งมียอดรวม 4,072 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) categorised the new cases into three groups — local infections (2), arrivals screened upon entry and in quarantine (13), and other arrivals (4).
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การติดเชื้อในพื้นที่ (2ราย) ผู้ที่เดินทางกลับได้รับการตรวจคัดกรองเมื่อมาถึง และอยู่ในเขตกักบริเวณ (13ราย) และผู้มาถึงอื่น ๆ (4ราย)

The local cases were a 50-year-old Thai woman from Sing Buri province and a 30-year-old Thai man from Chiang Rai.
ผู้ป่วยในประเทศ ได้แก่ หญิงไทยอายุ 50 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี และชายไทยอายุ 30 ปีจากจังหวัดเชียงราย

They are being treated at public hospitals.
พวกเขากำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ

The woman, who worked as a hired hand, met a previously confirmed case last Saturday.
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งทำงานเป็นลูกจ้าง, ได้พบกับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

On Thursday, she tested positive with a fever and muscle pain and received treatment at Sing Buri hospital.
เมื่อวันพฤหัสบดี, เธอมีอาการไข้และปวดกล้ามเนื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี

คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- categorised (categorize/ categorise )= แบ่งกลุ่ม, จัดหมวด
- hired hand = ลูกจ้าง
- infection (n) = การติดเชื้อ
- local = ท้องถิ่น, ในพื้นที่, ในประเทศ
- local infection = การติดเชื้อภายในประเทศ
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- treate (v) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- treatment (n.) = การบำบัดรักษาสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
US government won't extend the deadline for a TikTok deal, but negotiations continue
รัฐบาลสหรัฐฯจะไม่ขยายกำหนดเวลาสำหรับข้อตกลง TikTok แต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไป

The US government will not extend the Dec. 4 deadline for TikTok's Chinese parent to sell off the social media app, but it will also decline to enforce the executive order requiring the sale, according to a person familiar with the matter.
รัฐบาลสหรัฐฯจะไม่ขยายเส้นตายในวันที่ 4 ธันวาคมให้กับผู้ดูแลชาวจีนของ TikTok ในการขายแอปโซเชียลมีเดีย แต่จะลดการบังคับใช้คำสั่งของผู้บริหารที่กำหนดให้ขาย ,อ้างอิงจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้

The move will allow negotiations between TikTok and US officials to continue.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยให้การเจรจาระหว่าง TikTok และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯดำเนินต่อไปได้

TikTok has been hammering out the details of a proposed deal with the US government to resolve allegations that the app poses a spying threat.
TikTok ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่เสนอกับรัฐบาลสหรัฐฯเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาว่าแอปดังกล่าวเป็นภัยคุกคามในการสอดแนม

TikTok and its Chinese parent, ByteDance, proposed a deal earlier this year that would bring in US investors such as Oracle and Walmart.
TikTok และบริษัทแม่ ByteDance ซึ่งเป็นของจีน ได้เสนอข้อตกลงเมื่อต้นปีนี้ที่จะนำนักลงทุนเข้ามาในสหรัฐฯเช่น Oracle และ Walmart

President Donald Trump has tentatively blessed the proposal, but it has not been formally approved by the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอวยพรข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการ, แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา (CFIUS)

, a governmental panel chaired by the Treasury Department that analyzes foreign investment deals for national security implications.
ซึ่งเป็นคณะกรรมการของรัฐบาล ที่มีกรมธนารักษ์เป็นประธานซึ่งวิเคราะห์ข้อตกลงการลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับด้านความมั่นคงของชาติ

TikTok declined to comment.
TikTok ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

คำศัพท์ข่าว
- allegation = ข้อกล่าวหา
- analyze (v) = วิเคราะห์
- approve = อนุมัติ, เห็นชอบ
- bless (v) = อวยพร
- chair (v) = ทำหน้าที่เป็นประธาน
- deadline = เส้นตาย, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
- deal = ข้อตกลง
- decline (v) = ปฏิเสธ, บ่ายเบี่ยง
- earlier = ก่อนหน้านี้, ช่วงที่ผ่าน, ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- hammer out = พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้
- implication = การเกี่ยวพัน, ความเกี่ยวข้อง
- negotiation = การเจรจาต่อรอง
- pose = วางท่า, ทำท่า, เป็นเหตุให้
- proposal = ข้อเสนอ
- propose = เสนอ
- spy = สอดแนม
- tentatively (adv) = ยังไม่แน่นอน, ยังไม่เป็นทางการ
- Treasury Department = กรมธนารักษ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
£50 billion in UK banknotes is 'missing.' Nobody has an explanation
ธนบัตร 50ล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร'หายไป'ไม่มีใครมีคำอธิบาย

London(CNN Business)Here's a head-scratcher: The use of cash has been declining for years in Britain, but demand for banknotes is skyrocketing. Nobody is quite sure where the money is going.
ลอนดอน(CNN Business)นี่คือปริศนา:การใช้เงินสดได้ลดลงมาหลายปีแล้วในหมู่ชาวอังกฤษ, แต่ความต้องการธนบัตรกลับมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่มีบุคคลใดที่รู้อย่างแท้จริงว่าเงินหายไปไหน

A group of UK lawmakers said on Friday as much as £50 billion ($67.4 billion) in cash was "missing," and it urged the Bank of England to investigate.
กลุ่มผู้ร่างกฏหมายกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเงินสดที่"หายไป"มีจำนวนมากถึง5 หมื่นล้านปอนด์(67.4 พันล้านเหรียญ), และได้เรียกร้องให้ธนคารกลางของอังกฤษทำการตรวจสอบ

The money is "stashed somewhere but the Bank of England doesn't know where, who by or what for — and doesn't seem very curious," Meg Hillier, chair of the House of Commons Public Accounts Committee (PAC), which oversees government finances, said in a statement.
เงินนั้น"ถูกเก็บ อยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่ธนาคารกลางประเทศอังกฤษไม่ทราบว่าที่ไหน โดยใคร หรือเพื่ออะไร -- และดูเหมือนไม่มีความอยากรู้ซักเท่าไร", Meg Hillier ,ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล กล่าวในแถลงการณ์ "

"It needs to be more concerned about where the missing £50 billion is," she added.
จะต้องมีความเป็นห่วงมากกว่านี้ เงิน5หมื่นล้านปอนด์หายไปอยู่ที่ไหน" เธอกล่าวเพิ่มเติม

The Bank of England immediately pushed back. "Members of the public do not have to explain to the Bank why they wish to hold banknotes.
ธนาคารกลางประเทศอังกฤษตอบโต้ในทันที "ประชาชนทั้งหลายไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ธนาคารรู้ว่าทำไมถึงอยากเก็บธนบัตรไว้

This means that banknotes are not missing," a spokesperson said in a statement, adding that the central bank would continue to meet public demand for notes.
นั่นหมายความว่าธนบัตรเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหน", โฆษกกล่าวในแถลงการณ์, เพิ่มเติมอีกว่าธนาคารกลางจะดำเนินการต่อเนื่องให้ธนบัตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

Despite the increased use of digital payments, demand for cash has risen in most advanced economies since the global financial crisis, according to a 2018 report by the Bank for International Settlements.
แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายผ่านทางดิจิตัลมากขึ้น, ความต้องการเงินสดก็เพิ่มขึ้นมากในส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก,อ้างอิงจากรายงานธนาคารโลกปี 2018


This has been partly driven by lower interest rates, the report said, which have diminished returns on savings held with banks.
นี่อาจจะมีผลส่วนหนึ่งจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ, รายงานบอก ซึ่งทำให้มีการเก็บเงินไว้ที่ธนาคารน้อยลง

"We are seeing the increasing use of cash as a store of value, as opposed to for transactional purposes," chief cashier at the Bank of England Sarah John said in testimony before the Public Accounts Committee in October.
เรากำลังเห็นการใช้เงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคงมูลค่าของเงิน สวนกระแสกับการใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกรรม, หัวหน้าพนักงานบัญชีที่ธนาคารกลางกล่าวในคำให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณแผ่นดินในเดือนตุลาคม

Worries about the strength of financial institutions since the 2008 crisis have also contributed to this, she added.
ความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของสถาบันทางการเงิน เนื่องจากวิกฤติในปี2008 ก็ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้ เธอกล่าวเสริม

And while there was a sharp decline in demand for notes and coins during the peak of coronavirus lockdowns this year, it has since recovered, with people stockpiling even more cash at home as a result of the pandemic.
และขณะที่ความต้องการเหรียญและธนบัตรลดลงอย่างหนักในระหว่างการล๊อคดาวน์ช่วงมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสูงสุดปีนี้, ตอนนี้ได้ทุเลาลงแล้ว, และประชาชนก็ยิ่งกักตุนเงินสดไว้ที่บ้านมากขึ้นอีกซึ่งเป็นผลจากการระบาด

The number of notes in circulation in Britain reached a record high of 4.4 billion in July, with a total value of £76.5 billion ($103 billion), according to a September report by the National Audit Office (NAO), which monitors government spending.
จำนวนธนบัตรที่หมุนเวียนในอังกฤษทำสถิติสูงถึง 4.4 พันล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคม และมูลค่ารวม 76.5 พันล้านปอนด์(103 พันล้านเหรียญ) จากรายงานเดือนพฤศจิกายนโดย National Audit Office(NAO) ซึ่งสังเกตุการณ์การใช้จ่ายของรัฐบาล

This compares with 1.5 billion notes worth about £24 billion ($32.3 billion) in 2000.
ใช้การเปรียบเทียบธนบัตร 1.5 พันล้านปอนด์ มีค่าประมาณ 24 พันล้านปอนด์(32.3 พันล้านเหรียญ)ในปี2000

At the same time, the volume of cash payments has declined, a trend likely to accelerate because of the pandemic.
ในเวลาเดียวกัน ปริมาณการใช้จ่ายเงินสดลดลง , แนวโน้มดูเหมือนจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการระบาด

A decade ago, cash was used in six out of 10 transactions; last year it was less than three.
เมื่อสิบปีที่แล้วมีการใช้เงินสด6ใน10 ครั้งของการทำธุรกรรม ; ปีที่แล้วการใช้ลดลงน้อยกว่าสาม

The Bank of England estimates that between 20% and 24% of the value of notes in circulation are used for cash transactions, with a further 5% held by UK households as savings.
ธนาคารกลางอังกฤษประเมินว่า ประมาณ 20%-24% ของมูลค่าธนบัตรที่หมุนเวียนถูกใช้ในการทำธุรกรรมเงินสด อีก 5% เอาไว้ในครัวเรือนโดยชาวอังกฤษเพื่อการเก็บ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- banknote = ธนบัตร
- cash transaction = ธุรกรรมเงินสด
- declined (decline) = เสื่อม, ทรุดโทรม, ถดถอยลง, น้อยลง, ปฏิเสธ
- diminish (v) = ลดลง, อ่อนแรง
- estimate = คาดคะเน, ประมาณการ
- further = เพิ่มเติม, เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- oppose = คัดค้าน, สวนกระแส, ต่างกันมาก
- purpose = จุดประสงค์, เป้าหมาย, ความตั้งใจ
- transactional = ธุรกรรม, หรือการติดต่อทางธุรกิจ
- trend = แนวโน้มสำนักข่าว : บีบีซี
Thailand’s youth rebellion: Protest movement demands monarchy reform
การกบฏของเยาวชนในประเทศไทย: การเคลื่อนไหวประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Thailand’s royal family are officially revered and protected by harsh laws, which can land you in jail for many years.
ราชวงศ์ของไทยได้รับการเคารพอย่างเป็นทางการและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องถูกจำคุกเป็นเวลาหลายปี

But over the past five months a student-led protest movement has started demanding reform of the monarchy, and an end to military coups.
แต่ในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาขบวนการประท้วงที่นำโดยนักศึกษา ได้เริ่มเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และการยุติการรัฐประหารโดยทหาร

Thailand has had 20 in modern times.
ประเทศไทยมีการทำรัฐประหารมาแล้ว 20ครั้งจนถึงปัจจุบัน
The protesters want King Vajiralongkorn’s power and spending to be limited, though many Thais remain strongly loyal to him and object to the reform campaign.
ผู้ประท้วงต้องการให้มีการจำกัดอำนาจและการใช้จ่ายของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ แม้ว่าคนไทยจำนวนมากยังคงจงรักภักดีต่อพระองค์และคัดค้านการรณรงค์เพื่อการปฏิรูป

คำศัพท์ข่าว
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- jail = คุก, เรือนจำ
- land (v) = นำไปสู่, พาไปยัง...
- limit (v) = จำกัด, ยับยั้ง
- object (v) = คัดค้าน, ต่อต้าน, ไม่เห็นด้วย
- over = ผ่าน, ล่วงเลย
- reform = ปฏิรูป, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
- revere = แสดงความเคารพนับถือ
- spend = ใช้จ่าย, ใช้เวลา
- student-led (adj) = แกนนำนักศึกษา, แกนนำนักเรียน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น