โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-05-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Theguardian
Thousands show loyalty to Thai king amid anti-monarchy protests
ผู้คนหลายพันแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไทยท่ามกลางการประท้วงต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์
Yellow-clad supporters cheered King Maha Vajiralongkorn during a tribute to his late father
กองเชียร์แต่งกายสีเหลืองร่วมให้กำลังใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณในงานสดุดีพระบิดาผู้ล่วงลับ

Thousands of yellow-clad supporters greeted Thailand’s king on Saturday as he led a birthday commemoration for his revered late father, the latest in a series of public appearances at a time of unprecedented challenge to the monarchy from student-led protesters.
ผู้สนับสนุนสวมเสื้อเหลืองหลายพันคนเฝ้ารับเสด็จกษัตริย์ของประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ ในงานที่เขาเป็นผู้นำในพิธีวันคล้ายวันเกิดของพระบิดาผู้ล่วงลับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ , การปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งล่าสุดในช่วงเวลาที่มีการท้าทายสถาบันกษัตริย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ประท้วงที่เป็นแกนนำนักศึกษา

King Maha Vajiralongkorn, accompanied by Queen Suthida, waved as he arrived at Bangkok’s Sanam Luang ceremonial ground. Supporters of the monarchy held Thai and yellow royal flags to welcome them, with some cheering “Long live the king”.
กษัติย์มหาวชิราลงกรณพร้อมด้วยราชินีสุทธิดา โบกมือเมื่อมาถึงสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ชูธงชาติไทยและธงเหลืองเพื่อต้อนรับพวกเขาพร้อมส่งเสียงเชียร์“ ทรงพระเจริญ”

The crowd wore yellow shirts, the colour associated with the royal institution.
ฝูงชนสวมเสื้อสีเหลือง สีที่เกี่ยวโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

The king led the crowd in a candlelit tribute to his late father, whose giant image was at the centre of the stage set up outside the ornate grand palace.
กษัตริย์นำฝูงชนที่จุดเทียนถวายแด่พระบิดาผู้ล่วงลับของเขา ซึ่งมีรูปขนาดใหญ่อยู่ที่กลางเวทีที่ตั้งอยู่นอกพระราชวังอันหรูหรา

Although King Bhumibhol Adulyadej died four years ago, his birthday remains on the national calendar as Father’s Day.
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะสิ้นพระชนม์ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่วันเกิดของพระองค์ยังคงอยู่ในปฏิทินแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันพ่อ

He reigned for 70 years, acquiring a reputation for selfless work in the service of his country, an image endlessly propagated by newspapers and state media.
พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 70 ปี เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าได้ทรงงานเพื่อประเทศโดยไม่เห็นแก่พระองค์ ตามภาพที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์และสื่อของรัฐอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

He was widely respected, a status reinforced by strict lese-majesty laws that can bring jail terms of up to 15 years for any comment or action deemed defamatory toward the monarchy.
พระองค์ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวาง, มีสถานะที่ได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวด ซึ่งสามารถนำโทษจำคุกสูงสุด 15 ปีมาใช้กับการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์

But since his death in 2016, and the accession of Vajiralongkorn, the monarchy’s standing has been under threat, with dissent on the rise.
นับตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) และการขึ้นครองราชย์ของวชิรลงกรณ์, สถานะของสถาบันกษัตริย์ก็ตกอยู่ภายใต้การคุกคามและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้น

In August this year, pro-democracy students smashed the taboo on public criticism by announcing a 10-point demand for sweeping reform to make the powerful and wealthy institution more transparent and accountable.
ในเดือนสิงหาคมปีนี้ นักศึกษาที่สนับสนุนประชาธิปไตยได้ทำลายข้อห้ามในการวิพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะ โดยประกาศข้อเรียกร้อง 10 ประเด็นในการปฏิรูปอย่างครอบคลุม เพื่อให้สถาบันที่มีอำนาจและร่ำรวยมีความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้น

Support for the move has swelled, with thousands embracing the call at a series of mass rallies, alongside demands for a new constitution and the resignation of the prime minister.
การสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น, โดยหลายพันคนได้ตอบรับการเรียกร้อง มีการเข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากหลายครั้ง, ควบคู่ไปกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการลาออกของนายกรัฐมนตรี

In apparent response, Vajiralongkorn has undertaken a wave of public appearances that have served as rallying points for thousands of conservative Thais outraged at the challenge to traditional norms and determined to defend them.
ในการตอบสนองที่ชัดเจน วชิรลงกรณ์ได้ทำการปรากฏตัวในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นจุดรวมตัวของคนไทยอนุรักษ์นิยมหลายพันคนที่โกรธแค้นต่อการท้าทายต่อบรรทัดฐานดั้งเดิมและมุ่งมั่นที่จะปกป้องพวกเขา

In contrast to his usual stern demeanour, the king has been more relaxed at the events, presenting a softer persona, while also thanking and encouraging those who have stood up for him.
ตรงกันข้ามกับท่าทีที่เข้มงวดของเขาตามปกติ, กษัตริย์มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ โดยนำเสนอบุคลิกที่นุ่มนวลขึ้นในขณะเดียวกันก็ขอบคุณและให้กำลังใจผู้ที่ยืนหยัดเพื่อพระองค์

At one royal walkabout in November, he appeared to hint that there could be compromises with those demanding reform, but protest leaders have dismissed that as meaningless.
ในการเดินออกงานของราชวงศ์ครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายน เขาดูเหมือนจะบอกใบ้ว่าอาจมีการประนีประนอมกับผู้ที่เรียกร้องการปฏิรูป แต่ผู้นำการประท้วงปฏิเสธว่านั่นไม่ได้มีความหมายอะไร

In recent days, at least 12 protest leaders have been charged with royal defamation under the lese-majesty laws.
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา, ผู้นำการประท้วงอย่างน้อย 12 คนถูกตั้งข้อหาหมิ่นประมาทราชวงศ์ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

The laws had been suspended for the past three years after Vajiralongkorn told the government he did not want to see them used.
กฎหมายดังกล่าวถูกระงับในช่วงสามปีที่ผ่านมา หลังจากที่วชิราลงกรณ์บอกกับรัฐบาลว่าเขาไม่ต้องการเห็นพวกเขาใช้

คำศัพท์ข่าว
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้
- alongside = ควบคู่, พร้อม ๆกับ
- associated with = ที่เกี่ยวข้องกับ
- charg = ตั้งข้อหา
- commemoration = การระลึกถึง
- dismiss = ปฏิเสธ, ไม่สนใจ, แย้งกลับ
- dissent = ขัดแย้ง
- embrace = สวมกอด, ยอมรับ, อ้าแขนรับ, ตอบรับว่าเห็นด้วย
- encouraging = ช่วยให้กำลังใจ
- event = งาน, งานสังคม, งานที่จัด
- late (adj) = ผู้เสียชีวิต, ผู้ล่วงลับ
- late father = บิดาผู้ล่วงลับ
- lese-majesty (adj) = หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- lese-majesty law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- meaningless = ไม่มีความหมาย, ไร้ค่า
- norm = ภาวะการณ์แบบเดิม (สถานการณ์ที่ถูกมองว่าปกติ)
- outrage = ทำให้โกรธแค้น, ความโกรธอย่างรุนแรง
- powerful = ที่มีอิทธิพล, คนที่มีอภิสิทธิ์ที่สุด
- reinforce = เสริมให้แข็งแรงขึ้น - royal defamation = การหมิ่นประมาทราชวงศ์
- royal institution = สถาบันพระมหากษัตริย์
- smash (v) = ทุบตี, ทำลาย
- strict (adj) = ที่เข้มงวด
- strict lese-majesty law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวด
- swell (v) = พอง, ตุ่ย, ขยายตัว, เพิ่มขนาด
- traditional norm = จารีตประเพณีแบบเดิม
- undertaken = เข้าทำ, ดำเนินการ
- determine = ระบุ, กำหนด,แสดงผล
- unprecedented = เป็นประวัติการณ์, ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
- wore (ware) = สวม, ใส่


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น