โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Vietnaminsider
แหล่งข่าว : Malaysiakini
แหล่งข่าว : Reuters
Lead Sinovac vaccine scientist in Indonesia dies of suspected COVID-19, media say
สื่อเผย หัวหน้านักวิทยาศาสตร์วัคซีนชิโนแวคในอินโดนีเซียเสียชีวิตโดยสงสัยว่าจากโควิด-19

July 7 (Reuters) - The lead scientist on China's Sinovac vaccine trials in Indonesia died of suspected COVID-19 on Wednesday, Indonesian media said.
7 ก.ค. (รอยเตอร์) - หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลองวัคซีนชิโนแวคของจีนในอินโดนีเซียเสียชีวิตแล้วเมื่อวันพุธ โดยสงสัยว่าป่วยเป็นโควิด-19, สื่ออินโดนีเซียกล่าว

The death of Novilia Sjafri Bachtiar comes as fatalities from the coronavirus reach record highs in Indonesia, one of the countries where the Sinovac vaccine has been most widely used.
การเสียชีวิตของโนวิเลีย สจาฟรี บาชเทียร์ เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้วัคซีนของชิโนแวคอย่างแพร่หลายที่สุด

Kumparan news service said Novilia had died of the coronavirus. Sindonews quoted an official of state-owned pharmaceuticals company BioFarma as saying she had been buried according to COVID-19 protocols.
สำนักข่าวคัมปารันกล่าวว่า โนลิเวียร์เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา และซินโดนิวส์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่บริษัทยาไบโอฟาร์มาของรัฐว่า เธอถูกฝังตามระเบียบการของโควิด-19 ไปแล้ว

State enterprises minister Erick Thohir posted a message on Instagram mourning her "huge loss" at BioFarma, which is making the vaccine. He did not give the cause of her death.
นายErick Thohir รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐวิสาหกิจ ลงข้อความบนอินสตาแกรมเพื่อไว้อาลัยแก่เธอว่าเป็น "การสูญเสียครั้งใหญ่" ของไบโอฟาร์มาซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีน โดยเขาไม่ได้ให้สาเหตุการตายของเธอ

"She was lead scientist and head of dozens of clinical trials done by BioFarma, including COVID-19 vaccine clinical trials in cooperation with Sinovac," he said.
“เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และเป็นหัวหน้าการทดลองทางคลินิกหลายสิบครั้งที่ทำโดยบริษัทไบโอฟาร์มา รวมถึงการทดลองวัคซีนโควิด-19 ทางคลินิกที่ร่วมมือกับ ชิโนแวค” เขากล่าว

"It has been produced and injected into tens of millions people in Indonesia, as part of our effort to be free from this COVID-19 pandemic."
“วัคซีนถูกผลิตและฉีดเข้าไปในผู้คนหลายสิบล้านในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปลอดจากการระบาดของโควิด-19 นี้”

BioFarma did not immediately respond to a request for comment on the death of Novilia, who was in her early fifties.
ไบโอฟาร์มา ยังไม่ได้ตอบคำถามต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโนวิเลียผู้อยู่ในวัยห้าสิบต้นๆ

The infection and deaths of health workers in Indonesia who had received the Sinovac vaccine has added to questions over its effectiveness in preventing hospitalisation and death.
การติดเชื้อและการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอินโดนีเซียที่ได้รับวัคซีนชิโนแวค ได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

According to independent data group Lapor COVID-19, 131 healthcare workers, mostly vaccinated with the Sinovac shot, have died since June, including 50 in July.
ตามข้อมูลของLapor COVID-19 ที่เป็นกลุ่มรวบรวมข้อมูลอิสระ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 131 คนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนของชิโนแวค เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยรวม50 คนที่เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคมด้วย

Indonesia reported more than 1,000 coronavirus deaths in a day for the first time on Wednesday and a record 34,379 infections.
อินโดนีเซียรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนามากกว่า 1,000 รายในวันเดียวเป็นครั้งแรกในวันพุธ และมีผู้ติดเชื้อ 34,379 ราย

The latest wave of infections has been driven by the Delta variant, first identified in India.
การติดเชื้อระลอกล่าสุดเกิดจากไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดีย

Last month, Sinovac spokesman Liu Peicheng told Reuters preliminary results showed the vaccine produced a three-fold reduction in neutralizing effect against the Delta variant.
เมื่อเดือนที่แล้ว Liu Peicheng โฆษกของชิโนแวคกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ผลารศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีผลลดลงสามเท่าในการต้านไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- be driven by = ถูกกระทำ/ ถูกขับเคลื่อนโดย (Passive Voice)
- cooperation (n) = การร่วมมือกัน
- Delta variant (n) = ไวรัสกลายพันธุ์ชื่อเดลต้า, ไวรัสสายพันธุ์เดลต้า
- effect (n) = ผลกระทบ
- effectiveness (n) = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- health worker (n) = เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- identify (v) = ระบุ, แยกแยะ, วินิจฉัยว่าใช่
- independent (adj, n) = อิสระ, เป็นกลาง
- latest (adj) = ล่าสุด
- mostly (adv) = ส่วนมาก, มากที่สุด, อย่างมาก
- preliminary (adj) = เกี่ยวกับเบื้องต้น
- quote (v) = กล่าวอ้าง, อ้างคำพูด, ระบุถึงคำที่เคยกล่าวไว้, ยกคำมากล่าวใหม่
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง
- three-fold (compound) = สามเท่า
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
แหล่งข่าว : Bangkok Post
Pfizer deal, 10.1m more Sinovac shots approved
ตกลงกับไฟเซอร์ และอนุมัติวัคซีนซิโนแวคอีก 10.1 ล้าน

mRNA vaccines, AstraZeneca also win nod as booster for medical workers
วัคซีนชนิดmRNA และแอสตร้าเซเนกา ก็ได้รับการอนุมัติให้ใช้ฉีดกระตุ้นเสริมภูมิสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วย

The cabinet has approved the signing of a supply agreement for 20 million doses of the Pfizer Covid-19 vaccine and the purchase of another 10.9 million doses of the Sinovac Biotech vaccine.
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการลงนามในข้อตกลงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์โควิด-19 จำนวน 20 ล้านโดส และการซื้อวัคซีนชิโนแวคไบโอเทคอีก 10.9 ล้านโดส

For the Pfizer shots, the budget was not revealed.
สำหรับวัคซีนของไฟเซอร์นั้นไม่ได้เปิดเผยงบประมาณ

For the Sinovac vaccine, PM spokesman Anucha Burapachasri said after the meeting that it would not exceed 6.1 billion baht and the budget would come from borrowings under an executive decree.
สำหรับวัคซีนชิโนแวค โฆษกนายกรัฐมนตรีนายอนุชา บูรพัชศรี กล่าวหลังการประชุมว่าจะไม่เกิน 6.1 พันล้านบาท และงบประมาณจะมาจากการกู้ยืมตามพระราชกฤษฎีกา

Also at the meeting, the cabinet allowed the Government Pharmaceutical Organization to buy the Moderna vaccine from Zuellig Pharma Ltd on behalf of private hospitals.
นอกจากนี้ ในการประชุม คณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้องค์การเภสัชกรรมซื้อวัคซีนของโมเดอร์นาจากบริษัท Zuellig Pharma ในนามของโรงพยาบาลเอกชนด้วย

Deputy Prime Minister Wissanu Krea-ngam said before the meeting that some vaccine purchase agreements require non-disclosure since the terms and prices were different for each country.
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าข้อตกลงซื้อวัคซีนบางฉบับกำหนดว่าต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเงื่อนไขและราคาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

The Pfizer vaccine to be ordered soon will unlikely be the first lot of it to be shipped to Thailand. Some officials of the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) had said earlier that 1.5 million doses donated by the United States would arrive this month and next month.
วัคซีนไฟเซอร์ที่จะถูกสั่งซื้อเร็ว ๆ นี้ไม่น่าจะเป็นล็อตแรกที่จะถูกส่งไปยังประเทศไทย เจ้าหน้าที่บางคนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า 1.5 ล้านโดสที่บริจาคโดยสหรัฐฯ จะมาถึงในเดือนนี้และเดือนหน้า

Udom Kachintorn, an adviser to the CCSA, said in the morning that mRNA vaccines — Pfizer and Moderna — or AstraZeneca, which is the viral vector type, would be used on some 700,0000 health workers as a booster shot after this group had been fully vaccinated with the Sinovac vaccine earlier.
อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศบค.กล่าวเมื่อช่วงเช้าว่าวัคซีนชนิด mRNA ได้แก่ไฟเซอร์และโมเดอร์นา หรือแอสตร้าเซเนก้าที่เป็นชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ จะถูกนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขราว 700,000 คนเพื่อเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากที่กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนชิโนแวคครบแล้วก่อนหน้านี้

The next group to receive it would be those at risk — the elderly or those with seven underlying conditions.
กลุ่มต่อไปที่จะได้รับวัคซีนคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวใน 7 โรค

“The priority is to give a booster shot to some 700,000 fully vaccinated medical workers, who received their second shots 3-4 months ago.The booster shot could be Pfizer — if it arrives in time — or AstraZeneca,” Dr Udom said.
“ลำดับตามความสำคัญแรกคือการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 700,000 คนที่ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว ซึ่งได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาเมื่อ 3-4 เดือนก่อน การฉีดเสริมอาจเป็นไฟเซอร์ ถ้ามาทันเวลา หรือแอสตร้าเซเนก้า” นายแพทย์อุดมกล่าว

He added a local study on eight people showed a person who had been severely allergic to the Sinovac vaccine after the first shot and got AstraZeneca as the second shot developed antibodies eight times those who got two Sinovac shots.
เขาเสริมว่า จากการศึกษาในประเทศในคนแปดคนแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่แพ้วัคซีนชิโนแวคอย่างรุนแรงหลังจากฉีดเข็มแรก และได้รับแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มที่สอง มีแอนติบอดีเพิ่มขึ้นแปดเท่าของผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนแวคสองเข็ม

Dr Udom said mRNA would definitely become the primary platform in the future.
นายแพทย์อุดม กล่าวว่าวัคซีนชนิด mRNA จะกลายเป็นวัคซีนหลักในอนาคตอย่างแน่นอน

He added a working group had been assigned to monitor the new generation of vaccines likely to come out early next year. The CCSA is also considering multiple platform vaccination — shots of different types in the same regimen.
เขาเสริมว่าคณะทำงานได้รับมอบหมายให้ติดตามดูวัคซีนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะออกมาในต้นปีหน้า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำลังพิจารณาการฉีดวัคซีนหลายรูปแบบเช่น การฉีดวัคซีนต่างชนิดที่มีวิธีใช้เหมือนกัน

คำศัพท์ข่าว
- allergic (adj) = แพ้ (อาหาร/ อากาศ/ ยา/ วัคซีน ฯล)
- assign (v) = มอบหมาย
- be assigned = ได้รับการมอบหมายงาน (Passive Voice)
- booster shot = การฉีดวัคซีนกระตุ้น
- borrowing (n) = การกู้ยืม
- definitely (adv) = อย่างแน่นอน
- executive decree พระราชกฤษฎีกา : คำสั่งอย่างเป็นทางการของผู้นำหรือรัฐบาล
- generation (n) = ยุค, รุ่น, สมัย
- medical workerเจ้าหน้าที่การแพทย์
- monitor (v) = จับตา, เฝ้าดู
- platform (n) = แพลตฟอร์ม, ระบบ, โครงสร้าง, แท่นยกสูง
- priority (n) = การมาก่อน, สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก
- regimen (n) = วิถีการรักษา, วิถีการปกครอง
- severely (adv) = อย่างรุนแรง, สาหัสสากรรจ์
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว


แหล่งข่าว : บีบีซี
Pet lion returned to owner after Cambodian PM's intervention
สัตว์เลี้ยงสิงโตถูกส่งกลับคืนเจ้าของหลังนายกฯกัมพูชายื่นมือเข้าแทรกแซง

A pet lion that was confiscated by Cambodian authorities last month has been returned to his owner after a surprise intervention by the prime minister.
สิงโตสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ถูกทางการกัมพูชายึดไปเมื่อเดือนที่แล้ว ได้ถูกส่งกลับไปยังเจ้าของของมันแล้ว หลังจากนายกรัฐมนตรีเข้ามาแทรกแซงอย่างไม่คาดฝัน

The 18-month-old male lion was illegally smuggled into the country by a Chinese national, officials said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสิงโตตัวผู้อายุ 18 เดือนถูกลักลอบนำเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

They launched an inquiry in April after seeing TikTok videos of the lion at a villa in the capital, Phnom Penh.
พวกเขาเริ่มการไต่สวนในเดือนเมษายนหลังจากดูวิดีโอ TikTok ของสิงโตที่หมู่บ้านในเมืองหลวงพนมเปญ

The 70kg (11st) lion was seized on 27 June and moved to a rescue centre.
สิงโตน้ำหนัก 70 กิโลกรัม (11) ถูกยึดจับกุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนและย้ายไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

Since then the owner, a Chinese man named as Zhai Xinjiang in local media, has made appeals for the return of the lion on social media and in interviews.
ตั้งแต่นั้นมา เจ้าของซึ่งเป็นชายชาวจีนที่ชื่อ Zhai Xinjiang ตามในสื่อท้องถิ่น ได้ยื่นอุทธรณ์ให้คืนสิงโตตัวนี้บนโซเชียลมีเดียและในการสัมภาษณ์

On Sunday evening, long-time Prime Minister Hun Sen responded to the owner's pleas in a Facebook post.
ในเย็นวันอาทิตย์ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานได้ตอบรับคำอ้อนวอนของเจ้าของที่ลงบนเฟซบุ๊ก

He said he had raised the issue with Agriculture Minister Veng Sakhon and agreed to have the lion returned to his owner if the animal was kept in a "proper cage".
เขากล่าวว่าเขาได้หยิบยกประเด็นนี้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร Veng Sakhon และตกลงที่จะให้สิงโตคืนแก่เจ้าของ หากสัตว์ตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ใน "กรงที่เหมาะสม"

He also ordered authorities to reimburse any penalty paid by the owner, who was reportedly was fined $30,000 (£21,600).
นอกจากนี้ เขายังสั่งให้ทางการใช้คืนค่าปรับใดๆ ที่เจ้าของจ่ายให้ ซึ่งมีรายงานว่าถูกปรับเป็นเงิน 30,000 ดอลลาร์ (21,600 ปอนด์)

The apparent owner of the lion thanked the prime minister in a comment on the post and expressed gratitude to the Cambodian people for their help and support.
คนที่ดูเหมือนเป็นเจ้าของสิงโตได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีในความคิดเห็นบนข้อความที่ลง และแสดงความขอบคุณต่อชาวกัมพูชาสำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนของพวกเขา

The agriculture minister told news outlet VOA Khmer that the decision was "a sympathetic" one from the prime minister. He said authorities would ensure the lion was kept safely.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกสำนักข่าว VOA Khmer ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็น "ความเห็นอกเห็นใจ" จากนายกรัฐมนตรี เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะทำให้แน่ใจว่าสิงโตถูกเลี้ยงดูไว้อย่างปลอดภัย

Cambodia's environment ministry had said it was illegal to keep lions as pets in the country. The ministry cited Article 49 of a forestry law, which prohibits any activities involving endangered wildlife species.
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชากล่าวว่าการเก็บสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศนั้นผิดกฎหมาย กระทรวงอ้างถึงมาตรา 49 ของกฎหมายป่าไม้ ซึ่งห้ามกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

Wildlife Alliance, an animal rescue group that helped confiscate the lion, had said the conditions at the owner's home were "inappropriate for a wild animal".
Wildlife Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มช่วยเหลือสัตว์ที่ช่วยยึดสิงโตตัวนี้ ได้กล่าวว่าเงื่อนไขที่บ้านของเจ้าของนั้น “ไม่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่า”

"In addition, the lion's canine teeth had been removed, along with its claws, which drastically reduces a lion's quality of life," the organisation said in a statement last month.
“นอกจากนี้ ฟันเขี้ยวของสิงโตก็ถูกถอนออกไปพร้อมกับกรงเล็บ ซึ่งลดคุณภาพชีวิตของสิงโตลงอย่างมาก” องค์กรระบุในการแถลงเมื่อเดือนที่แล้ว

The BBC contacted Wildlife Alliance for comment but did not immediately receive a reply.
BBC ติดต่อกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ ไวลด์ไลฟ์อลิอันซ์ เพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ

In an interview with the pro-government Khmer Times newspaper, the owner denied allegations he had mistreated the lion.
ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Khmer Times ที่สนับสนุนรัฐบาล เจ้าของปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาทำร้ายสิงโต

He said he spent $5,000 a month to rent a special villa just for his pets, many of whom were gifted to his household for safekeeping.
เขาบอกว่าเขาใช้เงิน 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือนในการเช่าบ้านพักตากอากาศพิเศษสำหรับบรรดาสัตว์เลี้ยงของเขา ซึ่งหลายตัวถูกส่งมาเป็นของกำนัลให้ครอบครัวของเขาเพื่อดูแลรักษาให้ปลอดภัย

He said he was not aware it was illegal to keep a pet lion in Cambodia and apologised for causing any alarm to his neighbours.
เขากล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าการเลี้ยงสิงโตในกัมพูชาเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และขอโทษที่ทำให้เพื่อนบ้านตื่นตระหนก

"I feel very happy, very touched... I didn't expect to get him back," the owner told reporters at his villa in an upmarket neighbourhood of the capital.
“ผมรู้สึกมีความสุขมาก ประทับใจมาก… ผมไม่คาดคิดว่าจะได้เขากลับมา” เจ้าของบอกกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักของเขาในย่านหรูของเมืองหลวง

But some critics strongly disagreed with the decision to return the animal.
แต่นักวิจารณ์บางคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจคืนสัตว์

In a tweet the UK ambassador to Cambodia, Tina Redshaw, said the return undermined legislation to prevent the ownership and trade of endangered wildlife.
ในทวีตเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำกัมพูชา ทีน่า เรดชอว์ กล่าวว่า การคืนให้ครั้งนี้บ่อนทำลายกฎหมายเพื่อป้องกันการเป็นเจ้าของและการค้าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์


คำศัพท์ข่าว
- aware (adj) = ทราบ, รับรู้
- household (n) = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ ช่วงเวลาดังกล่าว
- In addition = นอกจากนี้
- legislation (n) = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- mistreat (v) = การทารุณกรรม
- penalty (n) = โทษ, บทลงโทษ
- plea (n) = การวิงวอน, การขอร้อง
- proper (adj) = เหมาะสม, ถูกต้อง
- reimburse (v) = ชำระเงินคืน
- safekeeping (n) = การป้องกันอันตรายหรือการสูญเสีย
- strongly(adv.) = อย่างแข็งขัน, อย่างเข้มแข็ง
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย
- villa (n) = บ้านพักหรู, บ้านพักตากอากาศ, บ้านพักของเศรษฐีในชนบท
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Dragonflies are losing their wing color because of climate change, study shows
แมลงปอกำลังสูญเสียสีปีกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

As the planet warms, a study found that male dragonflies are losing a crucial feature they typically use to attract female mates: the ornate black patterns on their wings.
เมื่อโลกร้อนขึ้น การศึกษาพบว่าแมลงปอตัวผู้สูญเสียลักษณะสำคัญที่พวกมันมักใช้เพื่อดึงดูดคู่ครองเพศเมีย นั่นคือลวดลายสีดำหรูหราบนปีกของพวกมัน

The new research published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences found that male dragonflies are adapting to a warming climate by shedding more of their darker wing patterns.
งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences พบว่าแมลงปอตัวผู้กำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยลดลักษณะของสีปีกที่เข้มกว่าลง

Researchers worry that female species may no longer recognize their male counterparts without their intricate wing patterns and, thus, won't be able to reproduce as temperatures get hotter.
นักวิจัยกังวลว่าเพศเมียอาจจำคู่ของพวกมันไม่ได้อีกต่อไป หากไม่มีรูปแบบปีกที่มีรายละเอียดซับซ้อนของพวกมัน และนั่นก็จะทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้เมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น

"Our research shows that males and females of these dragonfly species are going to shift in pretty different ways as the climate changes," Michael Moore, lead author of the study and an evolutionary biologist at Washington University in St. Louis, told CNN.
"การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ตัวผู้และตัวเมียของแมลงปอสายพันธุ์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทางที่ค่อนข้างแตกต่างกันเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง" ไมเคิล มัวร์ ผู้เขียนนำการศึกษาและนักชีววิทยาวิวัฒนาการที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์บอกกับซีเอ็นเอ็น

"These changes are going to happen likely on a much faster timescale than the evolutionary changes in these species have ever occurred before."
"การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ดูเหมือนจะเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางวิวัฒนาการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสายพันธุ์พวกนี้"

Moore and his colleagues analyzed a database of more than 300 dragonfly species across the US, Canada and northern Mexico, and cross-referenced the wing colors of roughly 2,700 individual dragonflies from different species across different locations and climate.
มัวร์และเพื่อนร่วมงานวิเคราะห์ฐานข้อมูลแมลงปอมากกว่า 300 สายพันธุ์ทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโกตอนเหนือ และเปรียบเทียบสีของปีกของแมลงปอประมาณ 2,700 ตัว จากหลากหลายสายพันธุ์ทั่วสถานที่และสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

According to a study Moore co-authored in 2019, male dragonflies with darker wing patterns thrive under colder conditions, whereas warmer conditions dramatically reduce their performance.
จากการศึกษาที่มัวร์เป็นผู้เขียนร่วมในปี 2019 แมลงปอตัวผู้ที่มีปีกสีเข้มกว่าจะเจริญเติบโตภายใต้สภาวะที่เย็นกว่า ในขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นจะลดการแสดงออก(ของสี)ลงอย่างมาก

The latest study highlights that male dragonflies adapted to warmer temperatures by evolving less melanin on their wing patterns.
การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าแมลงปอตัวผู้ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น โดยการลดเมลานินบนปีกของพวกมันให้น้อยลง

A darker wing coloration is a crucial mating trait for male dragonflies, enticing female mates.
สีปีกที่เข้มกว่าเป็นลักษณะที่สำคัญในการเลือกคู่ของแมลงปอตัวผู้ ซึ่งใช้ดึงดูดคู่เพศเมีย

But just as dark roads absorb the sun's heat, dark wing pigments increase the dragonflies' body temperatures by up to 2 degrees Celsius, damaging their wing tissue, overheating them and reducing their defense abilities -- all of which pose deadly ramifications for the insects.
แต่ก็เหมือนถนนที่มีสีมืดดูดซับเอาความร้อนของดวงอาทิตย์ เม็ดสีเข้มบนปีกก็ทำให้อุณหภูมิร่างกายของแมลงปอเพิ่มขึ้นได้ถึง 2 องศาเซลเซียส ซึ่งทำลายเนื้อเยื่อปีกของมัน ทำให้มันร้อนเกินไปและลดความสามารถในการป้องกันตัวลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างร้ายแรงสำหรับแมลงต่าง ๆ

Moore likens it to wearing black clothing on a sunny, hot day: it's going to make you feel hotter.
มัวร์เปรียบมันกับการสวมเสื้อผ้าสีดำในวันที่มีแดดจัด มันจะทำให้คุณรู้สึกร้อนขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- adapt (v) = ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
- attract (v) = จูงใจ, ล่อใจ, ดึงดูด
- because of/ due to/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- bi- ologist (n) = นักชีววิทยา
- climate change = การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- co-authored (compound) = เขียนหนังสือร่วมกัน, แต่งหนังสือร่วมกัน
- colder (adj) = เย็นกว่า
- colleague (n) = เพื่อนร่วมงาน
- counterpart = คู่หู, คู่เหมือน (สิ่งของ/คนที่สถานะเดียวกัน/ เจอสถานการณ์เดียวกัน แต่อยู่ต่างที่, อยู่ต่างเวลา, อยู่ต่างกลุ่ม)
- crucial (adj) = สำคัญ, จุดสำคัญ, มีส่วนสำคัญ
- darker (adj) = มีสีเข้มกว่า, สีทึบกว่า
- dragonfly = แมลงปอ
- entice (v) = เย้ายวน, ยั่วยวน
- evolutionary (adj) = ที่มีวิวัฒนาการ, ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
- evolve (v) = วิวัฒนาการ
- feature (n) = จุดเด่น, คุณสมบัติ
- highlight (v) = เน้นให้เห็น, ทำให้เป็นจุดสังเกตุ
- intricate (adj) = ที่ซับซ้อน, ประณีต
- less (adj) = ไร้, ปราศจาก
- male (adj, n) = เพศผู้, เพศชาย
- melanin (n) เม็ดสีดำน้ำตาลในผิวหนัง ผม เนื้อเยื่อ (สารสีเข้มในผิวหนัง ดวงตา และเส้นผม ที่ทำให้มีสีสัน)
- planet = โลก, ดาวเคราะห์
- pretty (adj) = ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ
- ramification (n) = ลักษณะปัญหาที่เกี่ยวข้อง
- reproduce (v) = สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์
- sunlight (n) = แสงแดด
- thrive (v) = เจริญ, เติบโต, ก้าวหน้า
- timescale (n) = ช่วงเวลา, ระยะเวลา
- tissue (n) = เนื้อเยื้อ
- trait (n) = คุณสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษ
- whereas (conj) = ในทางตรงกันข้าม

เนื้อหาข่าวแมลงปอตัวผู้ปรับตัวให้ปีกมีสีสันน้อยลงเพื่อลดการดูดซับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสภาพอากาศร้อนขึ้น ซึ่งมีผลต่อการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงปอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น