โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 14, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-January-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

สำนักข่าว : Nationthailand
271 new cases found as Briton, Thai succumb to complications from Covid-19
พบผู้ป่วย 271 รายใหม่ขณะคนไทยจากอังกฤษติดโรคที่ซับซ้อนจากโควิด -19

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 271 new cases with two deaths on Thursday, including 12 people who tested positive in state quarantine facilities and near the border.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 271 รายโดยมีผู้เสียชีวิต 2 รายในวันพฤหัสบดีซึ่งรวมถึง 12 รายที่ทดสอบพบว่าติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐและใกล้ชายแดน

According to Worldometer, as of midnight on Wednesday, the total number of confirmed cases globally had risen to 92.78 million (up by 745,811), 66.29 million have recovered, 24.5 million are active cases (112,120 in severe condition) and 1.99 million have died (up by 16,001).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เที่ยงคืนของวันพุธ, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 92.78 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 745,811ราย) 66.29 ล้านรายได้รับการรักษาหาย 24.5 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังติดเชื้ออยู่ (112,120ราย มีอาการที่รุนแรง) และ 1.99 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้น 16,001ราย)

Thailand ranks 128th on the global list of most cases, while the US tops the list with 23.61 million, followed by India 10.51 million, Brazil 8.26 million, Russia 3.47 million and the United Kingdom 3.21 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128 ของรายชือปริมาณผู้ป่วยทั่วโลก ในขณะที่สหรัฐฯอยู่สูงสุด ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่ 23.61 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 10.51 ล้านราย, บราซิล 8.26 ล้านราย, รัสเซีย 3.47 ล้านราย, และประเทศอังกฤษ 3.21 ล้านราย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- Briton = บุคคลจากสหราชอาณาจักร
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- complication = ความซับซ้อน, การทำให้ยาก, การทำให้ยุ่ง
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- severe condition = อาภารหนัก, ภาวะวิกฤติ
- succumb = เสียชีวิต หรือเผชิญกับความลำบากแสนสาหัส / เจ็บป่วย
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ


สำนักข่าว : Bangkok Post
Two Covid deaths, 271 new cases
ผู้เสียชีวิตจากโควิด 2 ราย, ผู้ป่วยรายใหม่ 271 ราย

The government on Thursday reported two new deaths related to Covid-19 and 271 new cases of the disease, 259 local infections and 12 imported infections, raising the total to 11,262.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลรายงานผู้เสียชีวิต 2รายใหม่จากโควิด-19 และผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271ราย เป็นการติดเชื้อในปรเทศ 259ราย และติดเชื้อที่เข้ามาจากต่างประเทศ 12 ราย, ทำให้ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 11,262 ราย

Global Covid-19 cases rose by 742,402 in 24 hours to 92.77 million.
ผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 742,402 รายใน 24 ชั่วโมง รวมเป็น 92.77 ล้านราย

The worldwide death toll went up by 16,288 to 1.99 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 16,288 เป็น 1.99 ล้านราย

The US had the most cases at 23.62 million, up 236,462, and the most deaths at 393,928, up 4,098.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 23.62 ล้านราย เพิ่มขึ้น 236,462ราย, และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 393,928 คนเพิ่มขึ้น 4,098 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- disease = โรค
- imported infection = การติดเชื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศ, ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศแล้วเดินทางเข้ามา
- local infection = การติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)


สำนักข่าว : บีบีซี
Australia to kill US pigeon that crossed Pacific
ออสเตรเลียจะฆ่านกพิราบของสหรัฐฯที่ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก


A pigeon that travelled across the Pacific Ocean is to be put down after running afoul of Australia's strict quarantine rules.
นกพิราบที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจะต้องถูกกำจัดหลังจากปฏิบัติขัดแย้งกฎการกักกันที่เข้มงวดของออสเตรเลีย

The bird reportedly went missing during a race in the US state of Oregon in late October, before turning up in Melbourne almost two months later.
มีรายงานว่านกหายไประหว่างการแข่งขันในรัฐโอเรกอนของสหรัฐฯในช่วงปลายเดือนตุลาคมก่อนที่จะปรากฏตัวที่เมลเบิร์นในอีกเกือบสองเดือนต่อมา

But officials say the pigeon, which has been named Joe, poses a "direct biosecurity risk" to Australia's bird population and poultry industry.
แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่านกพิราบซึ่งได้รับการขนานนามว่าโจก่อให้เกิด "ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยตรง" ต่อประชากรนกและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของออสเตรเลีย

The bird will be caught and euthanised.
นกจะถูกจับและฆ่าทิ้ง

คำศัพท์ข่าว
- cross (v) = ข้าม, ผ่าน, ไขว้
- pigeon = นกพิราบ
- population = ประชากร
- poultry = สัตว์ปีก
- put down = ฆ่าสัตว์โดยใช้ยา, ฆ่าสัตว์อย่างไม่เจ็บปวด (ส่วนมากใช้กับสัตว์ที่เจ็บป่วย)
- turn up = มาถึง, มาถึง (โดยไม่คาดคิดมาก่อน), ปรากฏตัว

เนื้อหาข่าว
นกพิราบหายตัวจากรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐฯ แล้วไปปรากฏตัวที่ประเทศออสเตรียจะถูกฆ่าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่กลัวปัญหาเรื่องโรคระบาด

สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Ex-Michigan Gov. Rick Snyder charged with willful neglect of duty related to Flint water crisis
รัฐบาลรัฐมิชิแกนชุดก่อนของนาย ริค สไนเดอร์ ถูกตั้งข้อหาละเลยปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนา กรณีวิกฤติน้ำเมืองฟลินท์

CNN has reached out to an attorney for Snyder and an attorney for Croft for comment.
CNN ได้ติดต่อไปยังทนายความของสไนเดอร์และทนายของครอฟท์เพื่อสอบถามความเห็น

The Michigan Attorney General's Office had no comment at this time.
สำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นในเวลานี้

Flint's water problems can be traced back to 2014, when city and state officials switched the city's water supply in an effort to cut costs.
ปัญหาเรื่องน้ำเมืองฟรินท์นั้นสามารถย้อนรอยกลับไปในปี 2014, เมื่อเจ้าหน้าที่ของเมืองและรัฐเปลี่ยนแหล่งน้ำที่จ่ายให้กับเมืองเนื่องจากต้องการลดต้นทุน

That decision exposed residents to dangerously high levels of lead and prompted more than a dozen lawsuits against those involved.
การตัดสินใจนี้ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องสัมผัสกับอันตรายจากระดับสารตะกั่วที่สูง และทำให้มีคดีความมากกว่า 12 คดีฟ้องร้องผู้ที่มีส่วนกี่ยวข้อง

Gov. Snyder apologized for the state's role in the crisis.
รัฐบาลของสไนเดอร์ขอโทษต่อบทบาทของรัฐในวิกฤติครั้งนี้

Twelve people died and more than 80 were sickened as a result of two waves of a Legionnaires' disease outbreak in Flint.
มี 12 คนเสียชีวิตและอีกกว่า 80 คนป่วย จากการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ 2 ครั้งในฟรินท์

Last year, the state reached a $600 million settlement with victims, and a court monitored compensation fund for victims was established.
ในปีที่แล้วรัฐจ่ายเงินถึง 600ล้านเหรียญให้กับเหยื่อผลกระทบ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามกองทุนเงินทดแทนสำหรับผู้รับเคราะห์

The water quality problems began when the state switched Flint's water supply from Lake Huron to the notoriously filthy Flint River.
ปัญหาเรื่องน้ำเริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐเปลี่ยนแหล่งจ่ายน้ำประปาจากทะเลสาปฮูรอนเป็นน้ำจากแม่น้ำฟรินท์ที่ขึ้นชื่อเรื่องสกปรกปนเปื้อน

The move, meant to reduce costs, was supposed to be temporary while a new supply line to Lake Huron was completed.
ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากความตั้งใจเพื่อลดค่าใช้จ่าย, ซึ่งคาดว่าเป็นการชั่วคราวจนกว่าทางจ่ายน้ำเส้นใหม่จากทะเลสาปฮูรอนจะเสร็จสมบูรณ์

When the Michigan Department of Environmental Quality failed to treat the corrosive water, it ate into the city's iron and lead pipes and leached into the drinking water.
เมื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมิชิแกนล้มเหลวในการแก้ปัญหาน้ำที่มีฤทธิ์กัดร่อนได้ มันจึงเข้าไปกัดกินท่อเหล็กและตะกั่วของเมืองแล้วถูกชะล้างเข้าปนในน้ำดื่ม

Flint residents had been complaining about the poor quality of their water when the Environmental Protection Agency tested water going into homes there in 2015, finding dangerous levels of lead, which can cause serious health issues.
ชาวบ้านในฟรินท์ได้ร้องทุกข์เกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่แย่ของพวกเขา เมื่อสํานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมทำการตรวจน้ำที่ส่งไปตามบ้านในปี2015 ก็พบว่ามีสารตะกั่วอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถทำให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงต่อสุขภาพได้

More than a dozen lawsuits, including several class-action suits, were filed against the state, the city of Flint and some state and city employees involved in the decision to switch the source of the drinking water and those responsible for monitoring water quality.
มีคดีความมากกว่า 12 คดีรวมทั้งอีกหลายคดีความโดยกลุ่มบุคคลยื่นฟ้องรัฐ, เมืองฟรินท์และบางรัฐ และพนักงานของเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเปลี่ยนแหล่งผลิตน้ำดื่ม และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามควบคุมคุณภาพน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- compensation = การชดเชย การทดแทน
- corrosive = มีฤทธิ์กัดกร่อน
- court = ศาล, คณะกรรมการ, การจีบของหนุ่มสาว
- crisis = วิกฤติ, ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์เลวร้าย
- establish = จัดตั้ง, จัดให้มี, สถาปนา
- expose = สัมผัส, ปรากฏ, เผยผึ่ง (เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน (ศัพท์การแพทย์)
- lawsuits = คดีความ
- lead(n) = ตะกั่ว
- legionnaires'disease = โรคปอดอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
- neglect = ละเลย ไม่ใส่ใจ
- prompt(v.) กระตุ้น สนับสนุน เตือน
- prosecutor = อัยการ, ฝ่ายอัยการ, ผู้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ทำการฟ้องร้อง
- scratch = ข่วน, รอยขีดข่วน
- switch = สลับ เปลี่ยน
- temporary (adj) = ชั่วคราว
- trace = ตามรอย
- willful = ตั้งใจ เจตนา


สำนักข่าว : รอยเตอร์
YouTube resists pressure to ban Trump channel, sticks with three strikes rule, Pichai says
YouTube ต่อต้านแรงกดดันให้ระงับช่องของทรัมป์, ยึดตามกฎสามครั้ง, พิชัยกล่าว

OAKLAND, Calif. (Reuters) - YouTube is reviewing U.S. President Donald Trump’s account the same as any other, meaning he will not be banned unless he violates the service’s policies three times in 90 days, said Sundar Pichai, chief executive of Google parent Alphabet Inc, on Wednesday.
OAKLAND, Calif (รอยเตอร์) - YouTube กำลังตรวจสอบบัญชีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐฯเหมือนกับบัญชีอื่น ๆ, ซึ่งหมายความว่าเขาจะไม่ถูกแบน เว้นแต่จะละเมิดนโยบายของบริการสามครั้งใน 90 วันซุนดาร์ พิชัย หัวหน้าผู้บริหาร Alphabetซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google กล่าวในวันพุธ

Trump violated YouTube’s rules with an upload on Tuesday, generating one strike.
ทรัมป์ละเมิดกฎของ YouTube ด้วยการอัปโหลดเมื่อวันอังคารทำให้เกิดการประท้วงหนึ่งครั้ง

It was among hundreds of political videos YouTube has removed since the United States certified the results of its presidential election, Pichai said.
เป็นหนึ่งในวิดีโอเกี่ยวกับการเมืองหลายร้อยรายการที่ YouTube ลบออกตั้งแต่สหรัฐอเมริการับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี, พิชัยกล่าว

Speaking during the Reuters Next conference, Pichai also said there were good “initial proposals” in the United States and Europe to regulate content moderation by requiring companies have clear policies and let users appeal decisions and modify posts.
พิชัยยังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางไกลกับ Reuters Next อีกว่ามี“ ข้อเสนอเบื้องต้น” ที่ดีในสหรัฐอเมริกาและยุโรปสำหรับการควบคุมกลั่นกรองความเหมาะสมของเนื้อหา โดยกำหนดให้บริษัทต่างๆมีนโยบายที่ชัดเจน และอนุญาตให้ผู้ใช้ยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจและแก้ไขโพสต์ได้

“Those all to me make sense,” he said in an interview with Reuters Editor-in-Chief Stephen Adler.
“ ทุกอย่างสำหรับผมมีเหตุผล” เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Stephen Adler หัวหน้าบรรณาธิการของรอยเตอร์

YouTube bans videos that incite violence or make false claims about widespread voter fraud.
YouTube ระงับวิดีโอที่ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือกล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับการฉ้อโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่างกว้างขวาง

YouTube also blocked Trump for posting for one week, but it has received employee criticism and been threatened with an advertiser boycott for not removing his account altogether.
นอกจากนี้ YouTube ยังบล็อกทรัมป์ไม่ให้โพสต์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่ก็ได้รับคำวิจารณ์จากพนักงานและถูกข่มขู่คว่ำบาตรจากผู้โฆษณา เนื่องจากไม่ระงับบัญชีของทรัมป์ทั้งหมด

Twitter Inc banned Trump’s account after his supporters attacked the Capitol last week.
Twitter Inc สั่งระงับบัญชีของทรัมป์หลังจากที่ผู้สนับสนุนของเขาเข้าโจมตีอาคารรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Facebook Inc suspended his account for at least two weeks, though the company’s Chief Operating Officer Sheryl Sandberg said during Reuters Next that she did not expect his access would be restored.
Facebook Inc ระงับบัญชีของเขาเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ แม้ว่า Sheryl Sandberg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Reuters Next ว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าการเข้าถึงของเขาจะได้รับการกู้คืน


คำศัพท์ข่าว
- altogether = โดยสิ้นเชิง, ทั้งหมด
- ban = ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- Capitol = อาคารรัฐสภา
- certify (v) = รับรอง, ออกใบรับรอง, ลงนามเป็นพยาน
- conference = การประชุม, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
- interview = สัมภาษณ์
- moderation (n) = พอดี, เป็นกลาง, ภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล
- Reuters Next = หน่วยงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์
- review (v) = พิจารณา, ทบทวน, ตรวจสอบ

เนื้อหาข่าว ยูทูปไม่ได้ระงับบัญชีของทรัมป์ อย่างถาวร จึงถูกพนักของบริษัทยูทูปเองกล่าวตำหนิ และถูกขู่จะยกเลิกการสนับสนุนจากบริษัทที่ซื้อโฆษณา


สำนักข่าว : Khaosodenglish
Opposition, protesters stay out of new reconciliation panel
ฝ่ายค้าน, ผู้ประท้วงไม่ยอมอยู่ในคณะกรรมการปรองดองที่ตั้งขึ้นใหม่

A reconciliation committee formed by the Thai parliament speaker to resolve issues raised by anti-government protesters was packed with politicians from the ruling coalition and military-appointed senators.
คณะปรองดอง, ด้วยรับรองโดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา, มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและการประท้วงของกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและให้มีการเขียนใหม่ของรัฐธรรมนูญที่มีทหารหนุนหลัง

The panel, which also comprised several academics, didn’t include any representatives from opposition parties and protest groups after they both rejected the proposal first mooted last year.
คณะกรรมการ, ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการหลายคน, แต่ไม่ได้รวมตัวแทนจากฝ่ายค้านและกลุ่มประท้วงใด ๆ หลังจากที่ทั้งคู่ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว

The committee, which has currently 11 members, will hold its first meeting on Monday, according to House Speaker Chuan Leekpai.
คณะกรรมการซึ่งมีสมาชิก 11 คนจะมีการประชุมครั้งแรกในวันจันทร์นี้, ตามคำกล่าวของประธานสภาชวนหลีกภัย

The reconciliation panel, also endorsed by Prime Minister Prayut Chan-o-cha, has a mandate to resolve political conflict and demonstrations by protesters who demand the government’s resignation and a rewriting of the military-backed constitution.
คณะปรองดอง, ด้วยรับรองโดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา, มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและการประท้วงของกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและเขียนรัฐธรรมนูญที่มีทหารหนุนหลังขึ้นใหม่

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- comprise (v) ประกอบด้วย
- endorse (v) = รับรอง, เห็นชอบ
- military-backed (adj) = ที่มีทหารหนุนหลัง, ได้รับการสนับสนุนจากทหาร
- moot (v) = เสนอข้อปัญหา, เสนอประเด็นหัวข้อเพื่อการอภิปราย
- panel = คณะกรรมการ
- parliament speaker
- reconciliation = คืนดี, การปรองดองกัน, การสมานฉันท์
- representative = ตัวแทน, ผู้มอบอำนาจ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- resolve = แก้ปัญหา, คลี่คลาย, ตัดสิน, มีมติ, หาคำตอบ

No comments:

Post a Comment