โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 14, 2021

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-14-January-2021(ม112-จับกุมนักศึกษาวัย21ปี)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : NHK
Thai police arrest lese-majeste protester
ตำรวจไทยจับกุมผู้ประท้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
Police in Thailand have arrested a university student who had participated in anti-government protests for allegedly insulting the monarchy.
ตำรวจในประเทศไทยได้จับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

A lawyers' group says this is the first time the country's lese-majeste law has been applied to the demonstrators.
กลุ่มทนายความกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศถูกนำมาใช้กับผู้ชุมนุม

The 21-year-old student was arrested on Wednesday night.
นักศึกษาอายุ 21 ปีถูกจับกุมเมื่อคืนวันพุธ

He is charged with spray-painting roadside portraits of the royal family near Bangkok this month.
เขาถูกตั้งข้อหาภาพวาดภาพพระราชวงศ์ริมถนนใกล้กรุงเทพฯในเดือนนี้

Police say he wrote the message "abolish the lese majeste law."
ตำรวจบอกว่าเขาเขียนข้อความ "ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" (ม112)
He was granted bail on Thursday morning.
เขาได้รับการประกันตัวในเช้าวันพฤหัสบดี

He said "I am not afraid of being arrested, but I must say this law is being heavily abused by authorities".
เขากล่าวว่า "ผมไม่กลัวการถูกจับ แต่ผมต้องบอกว่ากฎหมายนี้ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายอย่างหนัก"

Violators of the law can be sentenced to up to 15 years in prison.
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี

The law was frequently used for several years after the coup in 2014.
กฎหมายดังกล่าวถูกใช้บ่อยครั้งเป็นเวลาหลายปีหลังการรัฐประหารในปี 2557

But it has not been applied during the past two years.
แต่ไม่ได้ใช้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

The Thai government has tightened its crackdown and has summoned more than 40 protesters for questioning about the law since November.
รัฐบาลไทยได้เข้มงวดการปราบปรามและได้เรียกผู้ประท้วงมากกว่า 40 คนเพื่อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

คำศัพท์ข่าว
- applied (apply) = นำมาใช้, ประยุกต์ใช้
- bail (n) = เงินประกัน, การประกันตัว
- crackdown = การปราบปราม
- demonstrator (n) = ผู้สาธิต, ผู้เดินขบวน, ผู้ประท้วง
- grant (v) = ให้
- granted bail = ให้ประกันตัวออกไป
- insult = จาบจ้วง, ดูหมิ่น, ประชดประชัน, สบประมาท
- lese-majesty law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- participate (v) = เข้าร่วม, มีส่วน
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล, ภาพวาดเหมือนของบุคคล
- sentence (v) = พิพากษา, ตัดสินโทษ
- tighten (v) = ทำให้แน่น, ทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment