โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-April-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์
In world first, Denmark ditches AstraZeneca's COVID-19 shot
ที่แรกในโลก เดนมาร์กยกเลิกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca

COPEHAGEN (Reuters) - Denmark on Wednesday became the first country to stop using AstraZeneca’s COVID-19 vaccine altogether over a potential link to a rare but serious form of blood clot.
โคเปนเฮเกน (รอยเตอร์) - เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกที่หยุดใช้วัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca ทั้งหมดเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลิ่มเลือดซึ่งพบได้น้อยแต่มีความอันตรายมาก

The decision will push back the scheduled conclusion of Denmark’s vaccination scheme to early August from July 25, health authorities said.
การตัดสินใจดังกล่าวจะมีผลย้อนไปถึงกำหนดการแล้วเสร็จในโครงการฉีดวัคซีนของเดนมาร์กไปถึงต้นเดือนสิงหาคมจากเดิมวันที่ 25 กรกฎาคม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าว

But that new timeline assumes it will start using the Johnson & Johnson vaccine, whose rollout in Europe has been delayed over similar clotting concerns and the use of which Denmark has suspended.

แต่ไทม์ไลน์ใหม่นี้สันนิษฐานว่าจะเริ่มใช้วัคซีน Johnson & Johnson ซึ่งการเปิดตัวใช้ในยุโรปล่าช้าเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการแข็งตัวของเลือดที่คล้ายกันและการใช้นี้เดนมาร์กได้ระงับไว้แล้ว

That shot comprises around a third of the country’s total contracted supply.
วัคซีนดังกล่าวมีส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของแหล่งวัคซีนที่ลดลงทั้งหมดของประเทศ

Results of investigations into the AstraZeneca-associated blood clots “showed real and serious side-effects,” Danish health agency head Soren Brostrom told a news briefing.
ผลการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของวัคซีนAstraZenecaกับการเกิดลิ่มเลือด “แสดงให้เห็นว่ามีผลข้างเคียงจริงและร้ายแรง”, Soren Brostrom หัวหน้าหน่วยงานด้านสุขภาพของเดนมาร์กกล่าวกับการบรรยายสรุปข่าว

“We have therefore chosen to continue the vaccination programme for all target groups without this vaccine.”
“ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะดำเนินโครงการฉีดวัคซีนต่อไปให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดโดยที่ไม่มีวัคซีนนี้”

Astrazeneca said it respected Denmark’s choice and would continue to provide it with data to inform future decisions.
Astrazeneca กล่าวว่า บริษัทเคารพทางเลือกของเดนมาร์กและจะยังคงจัดหาข้อมูลให้เพื่อการตัดสินใจในอนาคต

“Implementation and rollout of the vaccine programme is a matter for each country to decide, based on local conditions,” the Anglo-Swedish company said.
“ การดำเนินการและการเปิดตัวโครงการวัคซีนเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่จะต้องตัดสินใจโดยพิจารณาจากเงื่อนไขสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น” บริษัท แองโกล - สวีเดนกล่าว

Denmark was the first country to initially suspend all use of the AstraZeneca vaccine in March over safety concerns.
เดนมาร์กเคยเป็นประเทศแรกที่ระงับการใช้วัคซีน AstraZeneca ทั้งหมดในเดือนมีนาคมเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย

Almost one million of the country’s 5.8 million population have received their first shots, 77% getting Pfizer-BioNTech’s vaccine, 7.8% Moderna’s and 15.3% AstraZeneca’s.
ประชากรเกือบหนึ่งล้านคนของประเทศที่มี 5.8 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกแล้ว 77% โดยได้รับวัคซีนของ Pfizer-BioNTech 7.8% Moderna และ 15.3% AstraZeneca’s

Denmark is in the process of easing restrictions after its daily COVID-19 infection rate slowed to 500-600 from several thousand in December.
เดนมาร์กอยู่ระหว่างการผ่อนคลายข้อจำกัดหลังจากอัตราการติดเชื้อ COVID-19 รายวันลดลงเหลือ 500-600 จากหลายพันคนในเดือนธันวาคม

คำศัพท์ข่าว
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- assume (v) = เดา, คาดว่า, คิดว่า, สันนิษฐาน
- AstraZeneca-associated (adj) = ที่เกี่ยวข้องของวัคซีนAstraZeneca
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดถือเป็นหลัก
- blood clot = ลิ่มเลือด, การเกิดลิ่มเลือด
- comprise (v) = ประกอบด้วย
- condition (n) = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- contracted (contract) = เริ่มป่วย, ติดเชื้อโรค
- ditch (v) = ละทิ้ง, ทิ้งไว้
- provide = จัดหาให้, ให้บริการ, จัดเตรียมไว้ให้
- respect = เคารพ, ให้เกียรติ
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก
- side-effects = ผลข้างเคียง
- supply (n) = จำนวนทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน, ข้าวของทรัพยากรที่จำเป็น
- therefore (adv) = ดังนั้น

เนื้อหาข่าว เดนมาร์กถือเป็นชาติยุโรปประเทศแรกที่หยุดใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกากับคนทุกกลุ่ม (ทุกเพศวัย) จากความกังวลเรื่องการทำให้เกิดลิ่มเลือด เกินกว่าที่คาด โดยพบในอัตรา 1 ต่อ 40,000 คน


สำนักข่าว : EIA
More than 4,000 Cheetahs Caught in Illegal Wildlife Trade Since 2009, Study Finds
การศึกษาพบเสือชีตาห์มากกว่า 4,000 ตัวถูกจับในขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนับตั้งแต่ปีค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552)

Researchers find at least 4,184 of the endangered big cats have been since 2009
นักวิจัยพบแมวใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างน้อย 4,184 ตัวตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 (พ. ศ. 2552)

Researchers trawled through 60,000 online adverts over the past decade to understand the extent of the trade.
นักวิจัยเก็บข้อมูลสำรวจจากโฆษณาออนไลน์ 60,000 รายการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของการค้า

Trafficking cases were compiled by experts in Mexico, Israel and Namibia and now published in the academic journal Science Direct.
คดีลักลอบการค้าที่ผิดกฏหมายถูกรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญในเม็กซิโก อิสราเอลและนามิเบีย และตอนนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Direct

Their investigation revealed more than 1,800 instances of trafficking and that at least 4,184 cheetahs have been moved from Africa to the Gulf since 2009.
การสืบสวนของพวกเขาพบว่ามีการค้าสิ่งที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1,800 รายการและเสือชีตาห์อย่างน้อย 4,184 ตัวถูกย้ายจากแอฟริกาไปยังกลุ่มประเทศGulfตั้งแต่ปีค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552)

The issue has been aggravated by the arrival of social media, where these animals are presented as pets – in vehicles or being walked around
ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากการมาถึงของโซเชียลมีเดีย ซึ่งสัตว์เหล่านี้ถูกนำเสนอเป็นสัตว์เลี้ยง - ในยานพาหนะหรือเดินทางไปมา

Hiba Al Shehhi, Ministry of Climate Change and Environment
Hiba Al Shehhi จากกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Hiba Al Shehhi, acting director of biodiversity at the UAE's Ministry of Climate Change and Environment, said the authorities continue to tighten border controls and tackle the illegal trade.
Hiba Al Shehhi รักษาการผู้อำนวยการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าทางการยังคงเข้มงวดการควบคุมชายแดนและจัดการกับการค้าที่ผิดกฎหมาย

'Most of these ads are posted by fake accounts outside the country,' Ms Al Shehhi told The National.
'โฆษณาเหล่านี้ส่วนใหญ่โพสต์โดยบัญชีปลอมนอกประเทศ' Ms Al Shehhi กล่าวกับ The National

'We are monitoring such sites to strengthen the enforcement of illegal wildlife trade legislation.
'เรากำลังจับตาดูบัญชีพวกนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

'The issue of uncontrolled keeping of big cats, including cheetahs, has been aggravated by the arrival of social media, where these animals are presented as pets – in vehicles or being walked around.'
'ปัญหาของการเก็บแมวใหญ่เอาไว้ส่วนตัวซึ่งรวมถึงเสือชีตาห์โดยไม่มีการควบคุม ได้รับความเสียหายจากการมาถึงของโซเชียลมีเดียซึ่งสัตว์เหล่านี้ถูกนำเสนอเป็นสัตว์เลี้ยงในยานพาหนะหรือให้เดินไปมา'

Saudi Arabia, Kuwait and the UAE all appeared on a list of countries where online selling of endangered animals had previously occurred.
ซาอุดีอาระเบีย, คูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล้วนปรากฏในรายชื่อประเทศที่มีการขายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทางออนไลน์มาก่อน

Only 7,000 cheetahs now exist in the wild.
ตอนนี้มีเสือชีตาห์เพียง 7,000 ตัวเท่านั้นที่อยู่ในป่า

คำศัพท์ข่าว
- academic journal = วารสารวิชาการ
- aggravate (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการ์ณแย่ลง
- big cat = แมวใหญ่ 5 ชนิด คือ สิงโต, เสือโคร่ง, เสือดาว, เสือดาวหิมะ และเสือจากัวร์
- biodiversity = ความหลากหลายทางชีวภาพ
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี
- extent = ขนาด, ขอบเขต
- journal = นิตยสาร, วารสาร
- publish (v) = ตีพิมพ์, เผยแพร่
- strengthen (v) = แข็งแรงขึ้น
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา
- trafficking = การค้าสิ่งที่ผิดกฎหมาย(ค้าของเถื่อน, ค้ามนุษย์)
- trawl (v) = ล้อมอวนตาข่ายเพื่อจับสัตว์น้ำ (ในข่าวหมายถึง) เก็บข้อมูล

- Gulf nation = ประเทศในกลุ่มGulf กลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับอ่าวเปอร์เซียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ( มี6 ประเทศ คือ กาตาร์, คูเวต, ซาอุดีอาระเบีย, บาห์เรน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิรัก, อิหร่าน และโอมาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น