โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Thaienquirer
[Update-1] Thailand discovers 548 coronavirus cases in Samut Sakhon; many in migrant worker community
[อัพเดท-1] ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 548 รายในสมุทรสาคร ส่วนใหญ่ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

Thailand’s government said on Saturday that it had discovered 516 new coronavirus cases in the fishing town of Samut Sakhon bringing the total number of cases in the province to 548.
รัฐบาลไทยเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 516ราย ในเมืองประมงสมุทรสาครทำให้จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในจังหวัดอยู่ที่ 548 ราย

According to the government, most of those cases were found in migrant worker populations with 90 per cent of cases asymptomatic.
ตามข้อมูลของรัฐบาล ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นส่วนใหญ่พบในประชากรแรงงานข้ามชาติโดยร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ

Officials said they would still continue to conduct aggressive testing.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาจะยังคงทำการทดสอบเชิงรุกต่อไป

The government said in an unscheduled address to the nation on Saturday night that it had been aggressively testing migrant and Thai populations in the province after discovering a case at a fresh market in the province last week.
รัฐบาลกล่าวในการประกาศที่ไม่ได้เป็นไปตามตารางปกติต่อประชาชนทั้งประเทศเมื่อคืนวันเสาร์ว่าได้ทำการตรวจแรงงานข้ามชาติและประชากรไทยในจังหวัดอย่างจริงจังหลังจากพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดสดในจังหวัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

The Ministry of Public Health said that the province will now go into partial lockdown with only necessary travel allowed.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดจะเข้าสู่การล็อกดาวน์บางส่วน โดยอนุญาตให้เดินทางได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

The lockdown will take place from December 19 to January 3.
การล๊อกดาวน์จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคมถึง 3 มกราคม

Police said check points will be in place starting from the night of December 19.
ตำรวจกล่าวว่าจุดตรวจจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 19 ธันวาคม

The ministry said on Saturday that it will continue to monitor both Thai and migrant populations closely and that migrants will not be travel from the province.
กระทรวงกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า จะติดตามทั้งคนไทยและประชากรอพยพอย่างใกล้ชิด และผู้อพยพจะไม่เดินทางออกจากจังหวัด

Thais can still travel but must notify the ministry official of their travels.
คนไทยยังเดินทางได้ แต่ต้องแจ้งการเดินทางให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทราบ

The government had previously announced on December 17 that a Thai woman working in a local fresh market tested positive for Covid-19.
ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมว่าหญิงไทยที่ทำงานในตลาดสดในท้องถิ่นมีผลตรวจโควิด -19เป็นบวก

Wirasak Wichitsaengsi, the governor of Samut Sakhon made the announcement of the new discovery on Thursday.
นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแถลงการค้นพบครั้งใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

The patient, according to official records, has not traveled to any country and the source of her infection remains unknown.
ตามบันทึกของทางการผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปประเทศใด ๆ และยังไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ

On Friday, it was discovered that the three of the patient’s close acquaintances, namely the 67-year-old’s older sister, mother, and sister-in-law.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตรวจพบในคนรู้จักใกล้ชิดของผู้ป่วย 3 คน ได้แก่ พี่สาวแม่และพี่สะใภ้อายุ 67 ปี

Public Health Minister Anutin Charnvirakul told reporters earlier on Saturday that he believed the outbreak could be due to migrant workers illegally crossing over from Myanmar to work in the province.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขาเชื่อว่าการระบาดอาจเกิดจากแรงงานข้ามชาติลักลอบข้ามจากเมียนมาอย่างผิดกฎหมายเพื่อไปทำงานในจังหวัด

Samut Sakhon, which is located about 1 hour away from Bangkok, is a fishing hub which employs tens of thousands of migrant workers from surrounding countries to work in the fisheries department.
สมุทรสาครซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นศูนย์กลางการประมงที่มีการจ้างแรงงานจากต่างประเทศหลายหมื่นคนมาทำงานในกรมประมง

The area is also a hub for Thai workers working in the industry.
พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นศูนย์กลางของแรงงานไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรม

The province, along with the rest of the country, was due to hold local elections on Sunday and officials say that the elections would go ahead but masks and social distancing was mandatory.
จังหวัดพร้อมกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศมีกำหนดจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์และเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไป แต่หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างเป็นข้อบังคับใช้

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aggressive = มุ่งมั่น, ตั้งใจจริง
- announcement = คำแถลงการณ์
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- employ = จ้างงาน
- due to = เนื่องจาก
- locate (v) = ตั้ง, ก่อตั้ง
- made the announcement = แถลง, ประกาศ
- migrant = ผู้อพยพ, คนงานต่างถิ่น
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- source = แหล่ง, ต้นทาง, ต้นตอ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand reports jump in local coronavirus infections linked to shrimp market
ประเทศไทยรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาภายในประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดกุ้งเพิ่มขึ้นมากอย่างก้าวกระโดด

BANGKOK (Reuters) - Thailand has nine new local coronavirus infections, the biggest one-day rise in local transmissions in more than seven months, health officials said on Saturday.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในท้องถิ่น 9 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อเพิ่มในประเทศภายใน 1วันที่มากที่สุด ในรอบกว่า 7 เดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวเมื่อวันเสาร์

The nine cases are connected to a shrimp market in Samut Sakhon province, near Bangkok, where four infections were reported on Friday, officials told a briefing.
ทั้งเก้ารายเกี่ยวข้องกับตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครใกล้กรุงเทพฯซึ่งมีรายงานการติดเชื้อ 4 รายเมื่อวันศุกร์เจ้าหน้าที่กล่าวบรรยายสรุป

The cases started with a 67-year-old woman, who sells shrimp in the market, who was confirmed to have the infection before three of her family also tested positive.
ผู้ติดเชื้อรอบนี้เริ่มต้นจากหญิงวัย 67 ปีที่ขายกุ้งในตลาด ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อก่อนที่ครอบครัวของเธอ 3 คนจะได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อเช่นกัน

There is no need for a lockdown yet but steps will be taken if cases keep rising, Taweesin Wisanuyothin, a spokesman for Thailand’s COVID-19 taskforce, told the conference.
ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องล๊อคดาวน์ แต่จะดำเนินการตามขั้นตอนหากผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกหน่วยงาน COVID-19 ของประเทศไทยกล่าวกับที่ประชุม

“If the number of cases won’t come down tomorrow or the day after and become a cluster with unfound origins, we will choose measures from light to strong to handle it,” he said.
“หากจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ลดลงในวันพรุ่งนี้หรือวันรุ่งขึ้น และกลายเป็นกลุ่มต้นกำเนิดการแพร่เชื้อที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เราจะเลือกมาตรการจากเบาไปหามากเพื่อจัดการกับมัน” เขากล่าว

Minister Anutin Charnvirakul said late on Friday the situation was not worrisome and more than 2,000 people in the area had been tested and more tests would be conducted.
รัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและได้มีการตรวจประชาชนในพื้นที่มากกว่า 2,000 คนแล้ว และจะมีการตรวจเพิ่มเติมอีก

Local cases have largely been found in people observing quarantine after having been in close contact with an infected person.
ผู้ป่วยในประเทศส่วนใหญ่พบในผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการหลังจากได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

Most of Thailand’s recent cases have been imported.
ผู้ติดเชื้อของประเทศไทยในช่วงหลังนี้ ส่วนใหญ่เข้ามาจากต่างประเทศ

Thailand has kept infections at just 4,331 cases and 60 deaths, but its tourism-reliant economy has suffered from a travel ban imposed since April to curb the outbreak.
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพียง 4,331 รายและเสียชีวิต 60 ราย แต่เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนจากการห้ามเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อลดการระบาด

The country on Thursday further eased restrictions to allow more foreign tourists to return.
ในวันพฤหัสบดี ประเทศได้ผ่อนคลายข้อจำกัดเพิ่มเติม เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับเข้ามามากขึ้น

The government predicts about 8 million foreign tourists in 2021 after 6.7 million expected this year.
รัฐบาลคาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคนในปีค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) หลังจากที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.7 ล้านคนในปีนี้

Last year’s foreign visitors were a record of nearly 40 million..
ปีที่แล้วมีสถิติของชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนเกือบ 40 ล้านคน

Reporting by Orathai Sriring, Panarat Thepgumpanat and Satawasin Staporncharnchai; Editing by Michael Perry
รายงานโดย อรทัย ศรีริง, พนารัตน์ เทพอำพัน และศตวศิน สถาพรชาญชัย; แก้ไขโดย Michael Perry

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- allegation = ข้อกล่าวหา
- bet on = เดิมพัน, เสี่ยงทำ, พนัน
- boost (v) = ทำให้เพิ่มขึ้น
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- ease = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน
- forecast = ทำนาย, การพยากรณ์, การคาดการณ์
- investigate = ตรวจสอบหาความจริง
- irregularities (irregularity) = ความผิดปกติ
- mean = มุ่งหมาย, เจตนา (ในข่าวหมายถึง ตั้งใจช่วยเหลืออุตสาหกรรมการนักท่องเที่ยว)
- measure = มาตรการ, วิธีการประเมิน
- occupancy = การจับจอง, การเข้าพำนักอาศัย
- program = โปรแกรม, โครงการ
- recession = ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- reinstate = นำกลับมาใช้อีก, ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม
- resurgence = การฟื้นคืน, การกลับสู่สภาพ (การกลับมาของกิจกรรมที่หยุดลง)
- retain = เก็บไว้, รักษารักษา, สงวนไว้
- second quarter = ไตรมาสที่สอง
- shortfall = จำนวนที่ขาดไป, ปริมาณที่ขาดไป
- struggle = การต่อสู้ดิ้นรน, การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
- subsidy = เงินสนับสนุน, เงินชดเชยที่รัฐเป็นผู้จ่ายให้สำนักข่าว : Bangkok Post
Samut Sakhon locked down as new cases top 500
สมุทรสาครล็อกดาวน์ จากเหตุพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 500

Covid surge detected through testing of migrant workers but most are asymptomatic
ตรวจพบการติดเชื้อพุ่งขึ้น จากการตรวจโควิดแรงงานข้ามชาติ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

Samut Sakhon has been put under lockdown with a curfew from 10pm to 5am in effect until Jan 3 following a surge of more than 500 Covid-19 cases on Saturday.
สมุทรสาครถูกควบคุมภายใต้การล๊อคดาวน์ โดยมีเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. จนถึงวันที่ 3 ม.ค. หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า 500 รายในวันเสาร์

People’s movements out of the province are also banned.
นอกจากนี้ยังห้ามผู้คนเดินทางออกนอกจังหวัดด้วย

Dr Opas Karnkawinpong, director-general of the Department of Disease Control, said the 12 local infections initially reported earlier in the day had surged to 548 following the testing of 1,192 people in the province.
นพ. โอภาส กาญจน์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ารายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 รายก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นเป็น 548 คนจากการตรวจ 1,192 คนในจังหวัด

Most of them are migrant workers from Myanmar.
พม่า เมียนมา เมียนมาร์ มีทุกคำก่อนนี้ เลือกคำนึงนะคะ

“The rate of infection is 43% from tested people and 90% of them are asymptomatic,” he said during a televised briefing at 9pm Saturday.
“ อัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 43% จากผู้ที่ได้รับการทดสอบและ 90% ของพวกเขาไม่มีอาการ” เขากล่าวในระหว่างการบรรยายสรุปทางโทรทัศน์เมื่อ 21.00 น. วันเสาร์

“While there is a likelihood of finding more infections in crowded foreign communities around the shrimp market, they are low-risk groups because they are working age and healthy.”
“ แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะพบการติดเชื้อมากขึ้นในชุมชนชาวต่างชาติที่แออัดรอบ ๆ ตลาดกุ้ง แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเป็นวัยทำงานและมีสุขภาพดี”

The Ministry of Public Health, he said, had the capacity to handle the patients since the area was limited.
เขากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วย เนื่องจากมีการจำกัดพื้นที่

Dr Opas urged people in Samut Sakhon to refrain from going to other provinces.
ดร. โอภาสกำชับชาวสมุทรสาครงดไปต่างจังหวัด

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- briefing = บรรยายสรุป
- likelihood = ความเป็นไปได้
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ, แรงงานอพยพ
- refrain = ระงับ, เลิก
- shrimp market = ตลาดค้าขายกุ้ง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น