โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, June 13, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 13-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Latimes
What’s size got to do with it? Mocking a man’s manhood spurs a reverse #MeToo in South Korea
ขนาดเกี่ยวอะไรกับมัน? การเยาะเย้ยความเป็นลูกผู้ชายทำให้เกิดผลตรงกันข้าม #MeTooในเกาหลีใต้

SEOUL — When the “pinching hand” emoji — depicting a thumb and index finger about an inch apart — first appeared in 2019, the internet happily went to work.
กรุงโซล เมื่อภาพอิโมจิ “จีบนิ้วมือ” ที่แสดงภาพนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วปรากฏขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 2019 อินเทอร์เน็ตก็เริ่มทำงานอย่างมีความสุข

“A new emoji to mock men,” Vice declared on its website.
“อิโมจิใหม่เพื่อเยาะเย้ยผู้ชาย” สำนักข่าวVIceประกาศไว้บนเว็บไซต์

“May change sexting forever,” read a Buzzfeed headline.
“อาจเปลี่ยนการใช้ข้อความเรื่องเพศ ตลอดไป” อ่านจากพาดหัวข่าวของเว็บไซต์ Buzzfeed

“If you’re one of the people going to the press to protest this emoji being used to mock small penises, your secret is out,” Stephen Colbert quipped on “The Late Show.”
“ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปกดดันเพื่อประท้วงอิโมจิที่ใช้ล้อเลียนจู๋เล็ก ความลับของคุณก็ถูกเปิดเผย” สตีเฟน โคลเบิร์ต กล่าวดึงดูดผู้ชมในรายการ “The Late Show”

In South Korea, though, the image has been no laughing matter.
อย่างไรก็ตาม ในเกาหลีใต้ ภาพดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องน่าหัวเราะแต่อย่างใด

In recent weeks, the hand, once used as a logo by a now-defunct radical feminist group, has become a point of contention in a charged battle over gender and anti-feminist backlash.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มือที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสัญลักษณ์โดยกลุ่มสตรีนิยมหัวรุนแรงที่ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้ว กลายเป็นประเด็นถกเถียงในการต่อสู้ทางเพศและการต่อต้านสตรี

Men’s rights groups have taken to searching for the image included in various posters and ad campaigns, in a McCarthyistic hunt for companies, organizations or their employees sympathetic to feminism, targeting them with boycotts or a barrage of complaints.
กลุ่มสิทธิผู้ชายได้ดำเนินการค้นหาภาพที่รวมอยู่ในโปสเตอร์และแคมเปญโฆษณาต่างๆ ในการตามล่าหาบริษัท องค์กร หรือพนักงานของ McCarthyistic ที่เห็นอกเห็นใจสตรีนิยม โดยมุ่งเป้าไปที่การคว่ำบาตรหรือการร้องเรียนจำนวนมาก

It is a startling, some would say surreal, reversal of the #MeToo movement — men who for generations controlled society suddenly feeling affronted by women taking aim at their bodies.
เป็นเรื่องที่น่าตกใจ บางคนอาจกล่าวว่าเหนือจริง การกลับลำของขบวนการ #MeToo ผู้ชายที่ควบคุมสังคมมาหลายชั่วอายุคน จู่ๆ ก็รู้สึกถูกดูหมิ่นโดยผู้หญิงที่เล็งไปที่ร่างกายของตน

But for them, the sign is proof that hatred of men is pervasive in today’s South Korea and that radical feminism is out of control.
แต่สำหรับพวกเขา สัญญาณดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความเกลียดชังของผู้ชายนั้นแพร่หลายในเกาหลีใต้ในปัจจุบัน และสตรีนิยมหัวรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้

And their campaigns have proved effective: Major corporations have disciplined or demoted employees for advertisements that used the pinching hand, government ministries and municipalities have apologized and revamped promotional material, museums have dismantled displays and celebrities have seen their careers threatened.
และแคมเปญของพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ: บริษัทใหญ่ ๆ ได้สั่งสอนหรือลดระดับพนักงานสำหรับโฆษณาที่ใช้มือบีบ, กระทรวงและเทศบาลได้ขอโทษและปรับปรุงสื่อส่งเสริมการขาย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้รื้อถอนการจัดแสดง และเหล่าคนดังต่างมองว่าอาชีพของพวกเขาถูกคุกคาม

The episode is the latest uproar in an intensifying war over gender and fairness dividing the country, and a show of force by a segment of young men who increasingly resent feminism, feel victimized by the women’s movement and believe the scales are, in fact, tipped against them rather than the other way around.
เหตุการณ์นี้เป็นความโกลาหลครั้งล่าสุดในสงครามที่รุนแรงเรื่องเพศและความเป็นธรรมที่แบ่งแยกประเทศ และการแสดงพลังจากกลุ่มชายหนุ่มที่ไม่พอใจสตรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกตกเป็นเหยื่อของขบวนการสตรีและเชื่อว่าที่จริงแล้วตาชั่งลำเอียงต่อต้านพวกเขามากกว่าฝ่ายตรงข้าม

It’s a phenomenon in line with an internet-fueled backlash against feminism that’s emerged in China, the United Kingdom and the U.S. especially among Gen Z men, many of whom charge that feminism has “gone too far” and gripe that men are being unfairly maligned, falsely accused, mocked and muzzled.
เป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับกระแสต่อต้านสตรีนิยมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในกลุ่มชาย Gen Z ซึ่งหลายคนกล่าวหาว่าสตรีนิยม "ไปไกลเกินไป" และจับได้ว่าผู้ชายถูกดูหมิ่นอย่างไม่เป็นธรรม, ถูกกล่าวหาเท็จ, เยาะเย้ยถากถาง, ถูกปิดปาก

South Korea remains one of the most unequal societies in the developed world, judging by metrics including disparity in pay, labor participation rates or women in leadership positions.
เกาหลีใต้ยังคงเป็นหนึ่งในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในโลกที่พัฒนาแล้ว โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในการจ่ายเงิน อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหรือสตรีในตำแหน่งผู้นำ

Women have long faced discrimination and sexism and are still subject to rigid patriarchal expectations.
ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางเพศมาอย่างยาวนาน และยังคงอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคมที่ชายเป็นใหญ่ที่เข้มงวด

Even so, a rise in feminist activism here in recent years has been met with fierce resistance, particularly among men in their 20s who feel they are bearing the cost of correcting a previous generation’s inequalities.
ถึงกระนั้น การเคลื่อนไหวของสตรีนิยมที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับการต่อต้านอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ชายอายุ 20 ปีที่รู้สึกว่าตนเองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความไม่เท่าเทียมของคนรุ่นก่อน
They especially feel disadvantaged by the fact that all South Korean men, but not women, are required to serve in the military.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้สึกเสียเปรียบจากการที่ผู้ชายเกาหลีใต้ทุกคน, แต่ไม่ใช่ผู้หญิง ที่จะต้องรับราชการทหาร

คำศัพท์ข่าว
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- as = เฉกเช่น, ในฐานะ
- bear (v) = แบก, รับ, ทน
- backlash (n) = ตอบโต้ด้วยความโกรธ, เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง(ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)
- barrage = การระดมโจมตี, การวิจารณ์อย่างหนัก
- be evenly matched = ถูกจับคู่กันอย่างเท่าเทียม, มวยถูกคู่ (ศักดิ์ศรีและความนิยมเท่ากัน)
- be one of = เป็นส่วนหนึ่งของ
- by = โดย
- campaign (v) = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น
- contention = ความคิดเห็นขัดแย้ง, ประเด็นที่ถกเถียงกัน
- corporation = บริษัทขนาดใหญ่ (บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเดียว )
- disadvantaged = ผู้เสียเปรียบในสังคม
- disciplined (adj) = ซึ่งมีวินัย
- discrimination (n) = การเลือกปฏิบัติ, การทำให้แตกแยก
- dismantled (adj) = รื้่อถอน, แยกชิ้นส่วน
- disparity (n) = ความต่าง, ความไม่เหมือนกัน, ความไม่เสมอกัน
- emerge (v) = ออกมา, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา, โผล่ออกจาก, ปรากฏออกมา
- episode (n) = ตอน, ฉาก, กรณี, เหตุการณ์
- especially (adv) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- expectation (n) = ที่คาดไว้
- feminist (adj, n)
- hatred (n) = ความเกลียดชัง
- inequity (n) = ความไม่เสมอภาค, ความอยุติธรรม
- intensifying (adj) = ทำให้รุนแรงขึ้น
- malign (v) = พูดให้ร้าย, กล่าวหา (พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับใครบางคนในที่สาธารณะ )
- manhood (n) = ความเป็นชาย
- material (n) = วัสดุ, ข้อมูล, เนื้อหาสาระ
- metric (n) = ตัวชี้วัด
- mock (v) = ซึ่งเยาะเย้ย, ล้อเลียน
- municipality (n) = เทศบาล (เมือง หรือเขตที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง )
- muzzle (v) = ปิดปาก
- now-defunct (compound) = หมดอายุ, เลิกใช้แล้ว
- once (adv) = ครั้งหนึ่งที่ผ่านมา, ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่าน
- participation (n) = การมีส่วน, การมีส่วนในกิจกรรม
- patriarchal (n) = สังคมปิตาธิปไตย, สังคมชายเป็นใหญ่(เกี่ยวกับหรือลักษณะของระบบสังคมหรือรัฐบาลที่ควบคุมโดยผู้ชาย)
- penis (n) = องคชาต, อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้
- pervasive (adj) = ซึ่งกระจายไปทั่ว, ซึ่งแผ่ซ่าน
- phenomenon (n) ปรากฏการณ์
- pinching hand = รูปมือจีบ, รูปมือหยิก
- quipped on = พูดติดตลก, กล่าวอย่างมีไหวพริบ
- radical (adj) = หัวรุนแรง, รุนแรง, สุดขีด, ฝ่ายซ้าย
- radical feminism (n) = สตรีนิยมหัวรุนแรง
- require (v) = ขาดไม่ได้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- revamp (v) = ปรับปรุงใหม่ (เปลี่ยนโครงสร้าง หรือรูปลักษณ์ใหม่)
- reversal (n) = การกลับลำ, การพลิกกลับ, การกลับตรงกันข้าม, พลิกคำพิพากษาให้มีผลตรงข้าม
- rigid (adj) = แน่นหนา, ตายตัว, ยึดแน่น, ฝังรากลึก
- sexism (n) = การรังเกียจผู้หญิง, ความอคติต่อผู้หญิง
- subject (adj) = ข่มอารมณ์, เงียบ
- surreal (n) = แปลกประหลาด, ไม่น่าเชื่อ
- sympathetic (adj) = เห็นอกเห็นใจ
- the other way around = อยู่ตรงข้าม(คำสั่ง, ฝ่าย, ตำแหน่ง, ทิศทาง)
- tip (v) = กดดันไว้, กดกระดก, ทำให้เอียง
- tip the balance/scales = ส่งผลกระทบต่อ(สถานการณ์, ความเท่าเทียม, ความยุติธรรม, ตราชั่ง)
- tipped against them rather than the other way around = ทำให้พวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่ากับฝ่ายตรงข้าม
- uproar (n) = ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวายแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
A 'Bubble Barrier' is trapping plastic waste before it can get into the sea
'Bubble Barrier' ดักจับขยะพลาสติกก่อนมันจะลงสู่ทะเล

What do old televisions, street signs, motorbike helmets, windsurf boards, and Christmas trees have in common?
โทรทัศน์ ป้ายถนน หมวกมอเตอร์ไซค์ กระดานวินด์เซิร์ฟ และต้นคริสต์มาสเก่าๆ มีอะไรที่เหมือนกัน?

They were all caught floating down Amsterdam's Westerdok canal -- by a curtain of bubbles.
สิ่งของทั้งหมดถูกจับลอยไปตามคลอง Westerdok ของอัมสเตอร์ดัม - โดยม่านฟองสบู่
"The Bubble Barrier" was developed as a simple way to stop plastic pollution flowing from waterways into the ocean.
กำแพงฟองอากาศได้รับการพัฒนาให้เป็นวิธีที่ง่ายในการหยุดมลพิษพลาสติกที่ไหลจากทางน้ำเข้าสู่มหาสมุทร

An air compressor sends air through a perforated tube running diagonally across the bottom of the canal, creating a stream of bubbles that traps waste and guides it to a catchment system.
เครื่องอัดอากาศส่งอากาศผ่านท่อที่มีรูพรุนซึ่งวางในแนวทแยงที่พื้นคลอง ทำให้เกิดสายธารของฟองอากาศที่จะดักของเสียและนำไปยังระบบกักเก็บ

It traps 86% of the trash that would otherwise flow to the River IJssel and further on to the North Sea, according to Philip Ehrhorn, co-founder and chief technology officer of The Great Bubble Barrier, the Dutch social enterprise behind the system.
มันดักจับได้ 86% ของขยะที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำ IJssel และไปต่อสู่ทะเลเหนือ โดยอ้างอิงจากPhilip Ehrhorn ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ The Great Bubble Barrier องค์กรเพื่อสังคมชาวดัตช์ที่อยู่เบื้องหลังระบบ

Commissioned by the municipality of Amsterdam and the region's water authority, the Bubble Barrier was installed in October 2019 in under five hours.
โดยได้รับมอบหมายจากเทศบาลอัมสเตอร์ดัมและหน่วยงานด้านน้ำของภูมิภาค กำแพงฟองอากาศถูกติดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 ภายในเวลาไม่ถึงห้าชั่วโมง

Ehrhorn says the idea is to catch plastic without having a physical barrier like a net or boom blocking the river, which could disrupt aquatic life or interfere with shipping.
Ehrhorn กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นการจับพลาสติกโดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางกายภาพเช่น ตาข่ายหรือทุ่นขวางทางแม่น้ำซึ่งอาจรบกวนสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือเป็นอุปสรรคกับการขนส่ง

To minimize noise, the compressor is located 50 meters away from the barrier, in a repurposed shipping container, and is powered by Amsterdam's renewable energy.
เพื่อลดเสียงรบกวน คอมเพรสเซอร์ถูกวางห่างจากกำแพงอากาศ 50 เมตรในตู้คอนเทนเนอร์ลำเลียงของที่นำกลับมาใช้ใหม่ และได้รับกำลังจากพลังงานหมุนเวียนของเมืองอัมสเตอร์ดัม

Ehrhorn says that while the bubble curtain can trap plastics down to 1 millimeter in size, the catchment system only retains objects that are 10 millimeters and larger.
Ehrhorn กล่าวว่าแม้ม่านฟองสบู่จะดักจับพลาสติกที่มีขนาดเล็กได้ถึง 1 มิลลิเมตร แต่ระบบกักเก็บจะกักเฉพาะวัตถุที่มีขนาด 10 มิลลิเมตรและใหญ่กว่าขึ้นไปเท่านั้น

Small drifting aquatic life can get caught in the bubble curtain's current, but with time is able to pass through the catchment system, according to Ehrhorn. He adds that an independent third party is currently assessing the movement of fish around the Bubble Barrier.
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ำสามารถติดอยู่ในกระแสม่านฟองสบู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะผ่านจากระบบกักเก็บได้ ตามที่ Ehrhornกล่าว เขาเสริมว่าขณะนี้มีคณะบุคคลที่สามที่เป็นอิสระกำลังประเมินการเคลื่อนไหวของปลารอบๆ กำแพงฟองอากาศ

The plastic problem
ปัญหาพลาสติก

Up to 80% of ocean plastic is thought to come from rivers and coastlines. Ehrhorn says much of the plastic in Amsterdam's Westerdok canal comes from trash bags that local residents leave outside their homes.
คาดว่าพลาสติกในมหาสมุทรมากถึง 80% มาจากแม่น้ำและชายฝั่ง Ehrhorn กล่าวว่าพลาสติกส่วนใหญ่ในคลอง Westerdok ของอัมสเตอร์ดัมมาจากถุงขยะที่ชาวบ้านทิ้งนอกบ้าน

If the bags tear, wind and rain can carry trash into the canal.
หากถุงต่างๆ ฉีกขาด ลมและฝนสามารถพาขยะลงคลองได้br>
Globally, 11 million metric tons of plastic waste flows into the oceans every year, where it can suffocate and entangle some aquatic species.
ในแต่ละปีทั่วโลก ขยะพลาสติก 11 ล้านเมตริกตันไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจอุดตันการหายใจและทำให้สัตว์น้ำบางชนิดติดอยู่กับขยะได้

Plastic debris less than five millimeters in length, known as microplastics, can also affect marine life.
เศษพลาสติกที่มีความยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร หรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติก ก็อาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้เช่นกัน

Often mistaken for food, microplastics are ingested and have been found in zooplankton, fish, invertebrates and mammalian digestive systems.
บ่อยครั้งที่มักเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร ไมโครพลาสติกถูกกินเข้าไปและพบในแพลงก์ตอนสัตว์ ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aquatic (adj) = เกี่ยวกับน้ำ
- Bubble Barrier = กำแพงฟองอากาศ(เพื่อดักจับขยะใต้ผิวน้ำ )
- catchment (n) = ที่กักเก็บน้ำ, อ่างเก็บน้ำ
- caught (past simple and past participle of catch) = จับ
- coast/ coastline (n) = ชายฝั่ง, แนวชายฝั่งทะเล
- diagonally (adv) = ตามแนวทแยงมุม, ในทิศทางแนวทแยง
- digestive (adj) = เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
- drifting (adj) = การเลื่อนลอย, การลอยไป
- entangle (v) = พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว
- independent (adj, n) = อิสระ, เป็นกลาง
- invertebrate (n) = สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
- mammalian (adj) = เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- microscopic (adj, n) = ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
- object (n) = วัตถุ
- pass through = ลอดผ่าน (ผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไปสถานที่เพียงช่วงสั้นๆ ก่อนเดินทางต่อ )
- perforated (adj) = ซึ่งเจาะให้เป็นรู
- repurposed (adj) = นำกลับมาประยุกต์ใช้
- retain (v) = เก็บไว้, รักษารักษา, สงวนไว้
- suffocate (v) = หายใจไม่ออก
- trap (v) = ดักจับ

เนื้อหาข่าว เครื่องสร้างกำแพงฟองอากาศใต้น้ำ(Bubble Barrier) ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดขยะพลาสติกต่าง ๆจากคลองอัมสเตอร์ดัม ไม่ให้ไหลไปยังทะเลเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติค


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Senate confirms Zahid Quraishi as first Muslim American federal judge in US history
วุฒิสภายืนยัน ซาฮิด คูไรชี เป็นผู้พิพากษาศาลสหพันธรัฐมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

The Senate on Thursday voted to confirm Zahid Quraishi to be a US District Judge for the District of New Jersey, making him the first Muslim American federal judge in US history.
วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีให้ ซาฮิต คูไรซี เป็นผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯสำหรับเขตนิวเจอร์ซีย์ ทำให้เขาเป็นผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางชาวมุสลิมอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ

"Mr. Quraishi will be the first American Muslim in United States history to serve as an Article III federal judge.
"นาย คุไรซี จะเป็นชาวอเมริกันมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตามมาตรา3

The third largest religion in the United States, and he will become the first to ever serve as an Article III judge," Senate Majority Leader Chuck Schumer said Wednesday in floor remarks ahead of the vote.
ศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา และเขาจะกลายเป็นคนแรก ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษามาตรา3" นายชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวเมื่อวันพุธในการกล่าวสุนทรพจน์ก่อนการลงคะแนน

"We must expand not only demographic diversity, but professional diversity, and I know that President Biden agrees with me on this, and this will be something that I will set out to do," Schumer said, noting how Quraishi is a "powerful" example of this.
“เราต้องไม่ขยายแค่ความหลากหลายทางประชากรศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องขยายความหลากหลายทางวิชาชีพ และผมรู้ว่าประธานาธิบดีไบเดนเห็นด้วยกับผมในเรื่องนี้ และนี่จะเป็นบางสิ่งที่ผมจะเริ่มทำ” ชูเมอร์กล่าว พร้อมเน้นความสนใจว่าคุราอิชิเป็นตัวอย่างที่ "ทรงพลัง" ของเรื่องนี้อย่างไร

Prior to his confirmation, Quraishi has been serving as a United States magistrate judge in New Jersey.
ก่อนการยืนยันของเขา คุราอิชิได้เคยทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกาในรัฐนิวเจอร์ซีย์

According to his biography, he is of Pakistani ancestry and has the distinction of being the first Asian-American to serve on the federal bench in New Jersey.
ตามประวัติของเขา เขามีเชื้อสายปากีสถานและมีชื่อเสียงจากการเป็นชาวเอเชีย-อเมริกันคนแรกที่ทำหน้าที่บนบัลลังก์ศาลของรัฐบาลกลางในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Democratic Sen. Dick Durbin said in floor remarks on Thursday that Quraishi has "had an amazing public service career," and noted that he is "the son of Pakistani immigrants."
วุฒิสมาชิก ดิ๊ก เดอร์บิน จากพรรคเดโมแครตกล่าวในคำปราศรัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า คุไรอิชิ มี "อาชีพบริการสาธารณะที่น่าทึ่ง " และให้ความสนใจที่เขาเป็น "บุตรของผู้อพยพชาวปากีสถาน"

คำศัพท์ข่าว
- ancestry (n) = บรรพบุรุษ, เชื้อสาย
- biography (n) = ประวัติชีวิต, อัตชีวประวัติ
- distinction (n) = ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งที่คล้ายกัน, การมีคุณภาพดีพิเศษ, การได้รับเกียรติเพราะความดีพิเศษ
- diversity = มากมาย, หลากหลาย, ต่างๆนานา, ความหลากหลาย
- ever = ใช้สำหรับเน้นเนื้อหาในประโยค
- federal = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ประเทศอเมริกามี 50 รัฐ ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงหมายถึงรัฐใหญ่ที่สุดที่ปกครองทั้ง 50 รัฐ)
- floor = สถานที่ที่เป็นทางการ หรือมีการประชุมสาธารณะ
- floor remarks = คำกล่าวในที่ประชุม
- marks (n) = คำพูด
- nominate (v) = เสนอชื่อ, เสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่ง
- religion (n) = ศาสนา (ความเชื่อและการบูชาอำนาจเหนือมนุษย์ )
- serve (v) = ทำงาน, รับใช้(รับใช้ชาติ, รับราชการ, รับโทษ)

ลิงค์ข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

- www.abcnews.go.com : Senate confirms 1st Muslim American federal judge in US history

- www.cbsnews.com : Senate confirms Zahid Quraishi as first Muslim federal judge in U.S. history

- www.cnn.com : Senate confirms Zahid Quraishi as first Muslim American federal judge in US history

- www.nbcnews.com : Senate confirms Zahid Quraishi as first Muslim American federal judge

- www.usatoday.com : Senate confirms Zahid Quraishi, making him the first Muslim American federal judge

- www.washingtontimes.com : Senate confirms U.S.’s first Muslim American federal judge

No comments:

Post a Comment