โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
New Covid-19 cases from four countries
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จาก 4 ประเทศ

The government on Friday reported four new cases of coronavirus disease, quarantined arrivals from Ethiopia, Nigeria, Singapore and the United Kingdom, lifting the total to 3,669.
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ของโรคโคโรนาไวรัส 4 รายโดยผู้เดินทางมาจากเอธิโอเปีย, ไนจีเรีย, สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,669 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the case from Nigeria is a Thai woman, a company employee aged 36 who arrived on Oct 9.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ติดเชื้อจากไนจีเรียเป็นหญิง,ไทยพนักงานบริษัท อายุ 36ปี ซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 9ตุลาคม

Her infection was confirmed by the first test on day 4 after her arrival.
การติดเชื้อของเธอได้รับการยืนยันโดยการทดสอบครั้งแรกในวันที่ 4 หลังจากเดินทางมาถึง

She was quarantined and being treated in Chon Buri province.
เธอถูกกักตัวและได้รับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี

The case from the UK is a Thai student aged 19.
ผู้ป่วยจากสหราชอาณาจักรเป็นนักเรียนไทยอายุ 19ปี

She arrived on Monday and tested positive for Covid-19 right away.
เธอมาถึงเมื่อวันจันทร์ และตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นบวกทันที

She was quarantined and being treated in Bangkok.
เธอถูกกักบริเวณและได้รับการรักษาในกรุงเทพฯ

คำศัพท์ข่าว
- arrival (n) = การมาถึง - case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- lifting = ยก, ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- right away = ทันที
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- treated (treat) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Are some soaps better than others?
Coronavirus: สบู่บางชนิดดีกว่าสบู่อื่น ๆ หรือไม่?

Over the last few months we’ve been told how important it is to wash our hands regularly – for at least 20 seconds – to protect against coronavirus.
ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเราได้รับการบอกเล่าว่าการล้างมือเป็นประจำมีความสำคัญเพียงใด - อย่างน้อย 20 วินาทีเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา

But with so many different soaps to choose from, how do we work out what’s best?
แต่มีสบู่ให้เลือกมากมายเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร

To mark Global Handwashing Day, Dr Michelle Wong – a beauty blogger with a PhD in chemistry – explains how to find the best soap for your skin when cleaning our hands more regularly, and a trick to get children to wash their hands.
เพื่อเป็นการเน้นวันล้างมือสากลดร. มิเชลหว่องบิวตี้บล็อกเกอร์ที่จบปริญญาเอกด้านเคมี - อธิบายวิธีหาสบู่ที่ดีที่สุดสำหรับผิว เมื่อเราทำความสะอาดมือบ่อยขึ้น, และเคล็ดลับในการให้เด็ก ๆ ล้างมือ

We have blocks of soap.
เรามีสบู่ก้อน

We have liquid soap, Which are usually detergents.
เรามีสบู่เหลว, ซึ่งมักจะเป็นสารทำความสะอาด

We have fragrant soaps.
เรามีสบู่หอม

We have moisturising soaps.
เรามีสบู่ที่ให้ความชุ่มชื้น

With so many different soaps to choose from how do we work out which one is the best?
เนื่องจากมีสบู่มากมายให้เลือก เราจะหาว่าอันไหนดีที่สุดได้อย่างไร?

When it comes down to chemistry, all soaps are effective against coronavirus because they all work in very similar ways.
เมื่อพูดถึงในทางเคมี สบู่ทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสโคโรนา เพราะทั้งหมดทำงานในลักษณะที่คล้ายกันมาก

Firstly, coronavirus has a fatty outer layer and soap and water can actually break up this layer, which inactivates the virus.
ประการแรกโคโรนาไวรัสมีชั้นนอกที่เป็นไขมันและสบู่และน้ำสามารถสลายชั้นนี้ได้ซึ่งจะทำให้ไวรัสหยุดทำงาน

Secondly, soaps and detergents will wash away any remaining virus on your hands - it'll flush it down the drain.
ประการที่สองสบู่และสารทำความสะอาดจะทำให้ไวรัสที่เหลือหลุดออกจากมือของคุณ - มันจะชะล้างเชื้อโรคให้ไหลไปเมื่อล้างออก

So if all soaps and detergents work the same way against the coronavirus how do we pick the best one?
ดังนั้นหากสบู่และผงซักฟอกทั้งหมดทำงานในลักษณะเดียวกัน ในการต้านไวรัสโคโรนา เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

While we're washing our hands more than usual, using a soap that's gentle on your skin might help prevent you from getting dry and cracked hands.
ในขณะที่เราล้างมือมากกว่าปกติ, การใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวอาจช่วยป้องกันไม่ให้มือแห้งและแตกได้

Your skin is the first line of defence against other germs like MRSA and Staph and if you have cracked and irritated hands, this can allow these germs to get in and if your hands are damaged then using soap and sanitiser will sting a lot more and that makes it really hard to wash your hands as often as you should be to protect against coronavirus.
ผิวของคุณเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเช่นเชื้อ MRSA และ Staph และหากคุณมีมือที่มีร่องแตก ระคายเคือง อาจทำให้เชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาได้ แล้วหากมือของคุณได้รับความเสียหายการใช้สบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อจะทำให้เจ็บมากขึ้นและนั่นทำให้การล้างมือบ่อยเท่าที่ควรเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาเป็นไปได้ยาก

If you have sensitive skin, a soap that has fewer ingredients will give you a lower chance of irritation.
หากคุณมีผิวแพ้ง่ายสบู่ที่มีส่วนผสมน้อยจะทำให้คุณมีโอกาสระคายเคืองน้อยลง

The more ingredients something has the higher the chance of you reacting to something in it.
ยิ่งบางอย่างมีส่วนผสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่คุณจะทำปฏิกิริยากับบางสิ่งในส่วนผสมมากขึ้นเท่านั้น

Fragrances, for example, are common irritants and these can get into your skin more easily if it's already a bit damaged from all the hand washing.
น้ำหอมสารละเหย, เป็นตัวอย่าง, เป็นสารที่พบบ่อยว่าทำให้เกิดระคายเคืองและสิ่งเหล่านี้สามารถเข้าสู่ผิวของคุณได้ง่าย หากได้รับความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยจากการล้างมือ

คำศัพท์ข่าว
- actually = แท้จริง, ตามจริง
- break up = พัง, ทำลาย
- defence = การป้องกัน, การต้าน
- detergent = ผงซักฟอก
- fatty = ไขมัน
- fragrance = น้ำหอม
- germ = เชื้อโรค
- inactivate = ปิดการใช้งาน, ยกเลิกการทำงาน
- ingredient = ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
- irritant = สิ่งที่ทำให้คัน, ทำให้เกิดการระคายเคือง
- layer = ชั้น
- regularly (adv) = ปกติ, ประจำ, สม่ำเสมอ
- sensitive skin = ผิวแพ้ง่าย
- MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) = แบคทีเรียที่มีพันธุกรรมแตกต่างตระกูลเดียวกัน เป็นสายพันธ์ดื้อยา
- Staph (staphylococcus) = แบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงสำนักข่าว : The Guardian
Ancient Thai city grapples with surging monkey population
เมืองโบราณของไทยต่อสู้กับประชากรลิงที่เพิ่มขึ้น

It's a Friday afternoon on a Thai public holiday in September, and local tourists are out in force in the small city of Lopburi.
บ่ายวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยในเดือนกันยายนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างพากันออกไปอยู่ในเมืองลพบุรี

The attraction?
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ?

Some 4,500 crab-eating macaques that roam this ancient capital's streets, many of which occupy the crumbling Khmer-style Phra Prang Sam Yod -- aka Monkey Temple -- in the city center.
ลิงแสมกินปูราว 4,500 ตัวที่เดินเตร่ไปตามถนนในเมืองหลวงเก่าแห่งนี้, ซึ่งหลายตัวอาศัยอยู่ในพระปรางค์สามยอดแบบเขมรที่แตกหัก หรือที่เรียกว่าวัดลิงอยู่ใจกลางเมือง

The primates not already munching on snacks wait for the tourists to purchase bags of the fruit, seeds, peanuts and -- their favorite -- sugary drinks from one of the vendors that line the parking area, train track and nearby roads.
ลิงที่ไม่ได้เคี้ยวของว่างรอให้นักท่องเที่ยวซื้อผลไม้, เมล็ดถั่วลิสง และเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ จากผู้ขายรายใดรายหนึ่งที่ตั้งแถวบริเวณที่จอดรถ, รางรถไฟ และถนนใกล้เคียง

Patience isn't the macaques' style. Some quickly climb up the tourists' bodies to grab the goodies and run.
ความอดทนไม่ใช่นิสัยของลิงแสม บางตัวก็รีบปีนขึ้นไปบนร่างของนักท่องเที่ยวเพื่อคว้าสินค้าและวิ่ง

Others stealthily rip open the bags that hang from visitors' hands, seeds falling to the ground as their cohorts rush in to grab their share of the spoils.
ตัวอื่น ๆ ลอบเปิดกระเป๋าที่ห้อยมาจากมือของผู้มาเยือน, เมล็ดพืชร่วงลงสู่พื้นขณะที่เพื่อนๆของพวกลิงก็วิ่งเข้ามาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งไป

Nearby, a tourist from Bangkok rushes toward one monkey that has snatched his pair of sunglasses, which the animal quickly drops upon realizing it isn't edible.
ในบริเวณใกล้ๆ, นักท่องเที่ยวคนหนึ่งจากกรุงเทพฯ วิ่งเข้าหาลิงที่ฉวยแว่นกันแดดของเขา ซึ่งสัตว์ดังกล่าวทิ้งลงอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ว่ามันกินไม่ได้

คำศัพท์ข่าว
- crumbling = แตกละเอียด
- falling = ตก, ร่วง, หล่น
- munching (munch) = เคี้ยว, กิน
- occupy = อาศัยอยู่ใน, ครอบครอง
- primate = ลิง, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- rushes toward (rush toward) = ไล่ติดตามอย่างรวดเร็ว
- snatched (snatch) = ฉก, ฉวย, ขโมย
- spoil (n) = ของที่เสียหาย, ของที่ถูกโขมย/ ปล้น
- train track = รางรถไฟ, ทางรถไฟ
- vendor = ผู้ขาย, พ่อค้า, แม่ค้าสำนักข่าว : The Guardian
YouTube announces plans to ban content related to QAnon
YouTube ประกาศแผนการแบนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ QAnon

The company says it will remove conspiracy theory content used to justify real-world violence after Facebook announced a similar move
บริษัทกล่าวว่าจะลบเนื้อหาทฤษฎีสมคบคิดที่ใช้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้เกิดความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริง หลังจากที่ Facebook ประกาศการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน

YouTube said Thursday it will begin banning some content related to QAnon, a massive and baseless online conspiracy theory movement that has been tied to real-life violence.
YouTube กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเริ่มแบนเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ QAnon, ซึ่งเป็นขบวนการทฤษฎีสมคบคิดออนไลน์ขนาดใหญ่และไร้เหตุผลซึ่งเชื่อมโยงกับความรุนแรงในชีวิตจริง

The online video service said in a blogpost it would remove conspiracy theory content used to justify real-world violence from its network.
ผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์กล่าวในบล็อกโพสต์ว่า จะลบเนื้อหาทฤษฎีสมคบคิดที่ใช้แสดงความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริงออกจากเครือข่าย

It comes after Facebook announced similar but more extensive measures, banning all QAnon content outright.
เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook ประกาศมาตรการที่คล้ายกัน แต่ครอบคลุมมากขึ้นโดยห้ามเนื้อหา QAnon ทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- baseless = โคมลอย, ไม่มีรากฐาน, ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
- conspiracy = การสมรู้ร่วมคิด
- conspiracy theory = ทฤษฎีสมคบคิด
- extensive = ครอบคลุม, กว้างขวาง
- justify = พิสูจน์, แสดงเหตุผลที่ดีพอ
- outright = ทั้งหมด, สิ้นเชิง, ราบคาบ
- real-world (adj) = โลกแห่งความเป็นจริง
- similar = คล้าย ๆกัน
- tied (tie) = ผูก, โยง, เชื่อมโยง


QAnon คืออะไร
ข้อมูล QAnon จาก VOA (Voice of America)
"คิวแอนอน" (QAnon) ทฤษฎีสมคบคิดที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก แกนหลักของ "คิวแอนอน" คือ แนวคิดขวาจัดที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์​ ทรัมป์ กำลังต่อสู้ทำสงครามอย่างลับ ๆ กับ "ดีพ สเตท" (deep state) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกเครือข่ายของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องการล้มล้างผู้นำสหรัฐฯ คนนี้ "คิวแอนอน" ยังเชื่อด้วยว่า "ดีพ สเตท" เกี่ยวโยงกับเครือข่ายค้าประเวณีเด็กอีกด้วย

ข้อมูล QAnon จาก BBC
กลุ่มผู้สนับสนุน QAnon มักผนึกกำลังใช้แฮชแท็กและรุมโจมตีบุคคลที่พวกเขามองว่าเป็นศัตรู เช่น นักการเมือง บุคคลมีชื่อเสียง และผู้สื่อข่าว ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าช่วยปกปิดการกระทำผิดของพวกใคร่เด็ก การโจมตีที่ว่านี้ไม่ได้จำกัดวงแค่ในโลกออนไลน์ แต่ทวิตเตอร์ระบุว่า ต้องดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ QAnon เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะก่อเหตุ "ทำร้ายกันในโลกแห่งความเป็นจริง"

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น