โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok
16 new Covid-19 cases in quarantine
โควิด -19 ใหม่ 16 รายในเขตกักบริเวณ

Sixteen new cases of the novel coronavirus infection were reported on Thursday, quarantined arrivals from seven countries, raising total to 3,942.
มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 14 ราย ในวันพฤหัสบดี โดยมีผู้เข้ามากักตัวจาก 7 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,942 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said the new cases were from Kuwait, Qatar, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Arab Emirates and the United States.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) กล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้มาจากคูเวต กาตาร์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา

Nine cases are returnees aged 33-51 arriving from Kuwait via Qatar and Singapore last Friday. Eight are women.
เก้ารายเป็นผู้เดินทางกลับอายุ 33-51 ปีที่เดินทางมาจากคูเวตผ่านกาตาร์ และสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แปดคนเป็นผู้หญิง

The nine tested positive 3-4 days after arrival.
ทั้งเก้าคนทดสอบพบว่าติดเชื้อ 3-4 วันหลังจากมาถึง

Six of them were asymptomatic and the rest had fevers, headaches, sore throats and excessive phlegm, a cough and weariness.
หกคนไม่มีอาการส่วนที่เหลือมีไข้, ปวดหัว, เจ็บคอ ,มีเสมหะมากไอและเหนื่อย

They were quarantined and treated in Chon Buri province.
พวกเขาถูกกักกันและบำบัดในจังหวัดชลบุรี

Two cases are from Kuwait. One is a Kuwaiti teacher aged 23.
ผู้ติดเชื้อสองราย มาจากคูเวต คนหนึ่งเป็นครูชาวคูเวตอายุ 23 ปี

She arrived via UAE on Nov 16 and tested positive on day 7 after arrival.
เธอเดินทางมาถึงยูเออีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน และทดสอบพบว่าติดเชื้อในวันที่ 7 หลังจากเดินทางมาถึง


She had been previously confirmed with Covid-19 on Sept 21.
ก่อนหน้านี้เธอได้รับการยืนยัน Covid-19 เมื่อวันที่ 21 กันยายน

The other is a Thai man, a 44-year-old farmer, who arrived on the same flight as two previously confirmed cases via Qatar on Nov 17.
ส่วนอีกคนเป็นชายไทยชาวนาวัย 44 ปีซึ่งเดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกับ ผู้ติดเชื้อ 2 รายที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้ผ่านกาตาร์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

He tested positive on day 3.
เขาทดสอบพบว่าติดเชื้อในวันที่ 3

The five other cases are from Qatar, Sweden, Switzerland, the UAE and the US.
อีกห้ารายมาจากกาตาร์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา

Only the woman coming from Switzerland showed symptoms of the disease.
มีเพียงผู้หญิงที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นที่แสดงอาการของโรค

Most are being quarantined and treated in Chon Buri.
ส่วนใหญ่ถูกกักกันและบำบัดที่ชลบุรี

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ (อาการป่วยของโรค)
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- excessive = มากเกินปริมาณที่พอดี
- phlegm = เสมหะ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- the same flight = เที่ยวบินเดียวกันสำนักข่าว : CNA
Thailand sees first trickle of tourists in October as COVID-19 curbs ease
ประเทศไทยได้เห็นนักท่องเที่ยวชุดแรกกลุ่มเล็กๆในเดือนตุลาคมเนื่องจากโควิด -19 บรรเทาลง

BANGKOK: Thailand recorded its first 1,201 foreign tourists in October since a ban in April aimed at averting coronavirus outbreaks, as the country gradually opens up to a select number of visitors to help its struggling, tourism-reliant economy.
กรุงเทพฯ: ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,201 คนแรก ในเดือนตุลาคม นับตั้งแต่มีการห้ามในเดือนเมษายนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา, ขณะที่ประเทศค่อยๆเปิดรับคัดเลือกนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยภาวะขัดสน จากเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว

Southeast Asia's second-largest economy contracted 6.4 per cent in the third quarter from a year earlier after the second quarter's 12.1 per cent slump as most virus restrictions were eased, but an absence of tourists is limiting the recovery.
เศรษฐกิจหดตัวมากเป็นอันดับสองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่สามเทียบจากปีก่อน หลังจากที่ตกต่ำลง 12.1 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สอง เนื่องจากข้อจำกัดของไวรัสโคโรนาส่วนใหญ่ผ่อนคลายลง แต่การไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่าง จำกัด

The 1,201 foreign visitors in October is a fraction of the 3.07 million arrivals in the same month last year.
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,201 คนในเดือนตุลาคม ถือเป็นส่วนน้อยของนักท่องเที่ยว 3.07 ล้านคนในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

Tourism ministry data showed the latest visitors included 471 from China, 231 from neighbouring Cambodia, 178 from Middle East countries and 116 from Europe, all travelling on special 90-day visas that require two weeks of quarantine.
ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวแสดงจำนวนนักท่องเที่ยว 471 คนจากจีน, 231คนจากกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้าน ,178 คนจากประเทศตะวันออกกลางและ 116 คนจากยุโรปทั้งหมดเดินทางด้วยวีซ่าพิเศษ 90วัน ที่ต้องมีการกักตัวสองสัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- absence = ไม่อยู่ ( หายไป ไม่ปรากฏตัว)
- aimed = ตั้งเป้า, มีเป้าหมาย
- avert = ป้องกันไม่ให้เกิด, หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
- contract = หดตัว, ทำสัญญา
- fraction = ส่วนน้อย, จำนวนเล็กน้อย
- gradually = อย่างทีละน้อย
- struggling = ดิ้นรนเอาชีวิตรอด
- slump = ตกต่ำ, ลดลง
- the latest = ล่าสุด
- third quarter = ไตรมาสที่สาม
- the same = อันเดียวกัน, สิ่งเดียวกันสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand's $1 billion ketamine bust a 'misunderstanding' as officials fail to find drugs
คีตามีนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ของไทยเป็น 'ความเข้าใจผิด' เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่พบยาเสพติด

Thailand's claim to have seized almost $1 billion in contraband ketamine this month was wrong and tests have so far not shown up any drugs, the justice minister said on Tuesday.
การอ้างของไทยที่ยึดเคตามีนเถื่อนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ มีความผิดพลาดและการทดสอบยังไม่พบสารเสพติดใด ๆ รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวเมื่อวันอังคาร

Somsak Thepsuthin said tests which turned purple in the presence of ketamine hydrochloride reacted the same to trisodium phosphate -- a chemical which can be used as a food additive and cleaning agent which is all that had been found so far.
สมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่าการทดสอบที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อมีเคตามีนไฮโดรคลอไรด์ทำปฏิกิริยานั้น ได้ผลเช่นเดียวกันกับสารไตรโซเดียมฟอสเฟตซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารและสารทำความสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปทั้งหมด

"This was a misunderstanding that our agency must accept," he told reporters.
"นี่เป็นความเข้าใจผิดที่หน่วยงานของเราต้องยอมรับ" เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว

"This wasn't a mistake. It's new knowledge."
"นี่ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นความรู้ใหม่"

He said testing continued. Some 66 of 475 bags had been tested by Sunday.
เขากล่าวว่าการทดสอบยังคงดำเนินต่อไป มีการทดสอบแล้ว 66 กระสอบ จาก 475 กระสอบในวันอาทิตย์

Thailand's Office of the Narcotics Control Board had announced the seizure on November 12 and said that it pointed to a multinational drug network.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยได้ประกาศการจับกุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนและระบุว่าเชื่อโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ

In medicine, ketamine is used as an anesthetic or an anti-depressant, but as a recreational drug, it is used to induce dreamy or trance-like sensations, and sometimes hallucinations.
ในทางการแพทย์,เคตามีนถูกใช้เป็นยาระงับความรู้สึกหรือยาต้านอาการซึมเศร้า แต่ด้วยทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย จึงถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เกิดอารมณ์เหมือนฝันล่องลอย หรืออยู่ในภวังค์ และบางครั้งอาจเกิดภาพหลอน

คำศัพท์ข่าว
- agent = ตัวแทน, ตัวกระทำ (ในข่าวหมายถึงสารตั้งต้น)
- agency = หน่วยงาน, ตัวแทน
- anesthetic = ยาสลบ, ยาชา
- anti-depressant = ยาต้านอาการซึมเศร้า
- contraband ketamine = สารเสพติดเคตามีนที่ผิดกฏหมาย
- hallucination = อาการประสาทหลอน
- ketamine=เคตามีน/ ยาเค
- medicine = เกี่ยวกับการแพทย์, ด้านการแพทย์
- presence = อยู่, อยู่ในจุด, อยู่ในพื้นที่
- pointed to = ระบุ, ชี้ไปที่..., เชื่อมโยง
- purple = สีม่วง
- reacted (react) = ทำปฏิกริยา
- seizure (n) = การจับ, การยึด
- so far = จนถึงตอนนี้
- trisodium phosphate = สารไตรโซเดียมฟอสเฟต
- turned (turn) = กลายเป็น
- recreational drug = ยาเสพติด (ใช้เพื่อการเพลิดเพลิน เคลิบเคลิ้ม ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายนำไปเพื่อความบันเทิงมากกว่าเหตุผลทางการแพทย์)

เนื้อหาข่าวเจ้าหน้าที่ตรวจสารต้องสงสัย โดยการทดสอบเบื้องต้นได้ผลลัพธ์เป็นสารสีม่วง เจ้าหน้าที่จึงเข้าใจว่าเป็นสารเสพติดเคตามีน แต่หลังจากนำไปเข้าห้องแลปแล้ว 66 กระสอบ ปรากฏว่าสารดังกล่าวเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต (แต่นักเคมีแย้งว่าสารโตรโซเดียมฟอสเฟสนี้ไม่มีผลของปฏิกริยาเป็นสีม่วง)สำนักข่าว : รอยเตอร์
This year, Macy's iconic Thanksgiving Day pararade is marching ahead with special measures
ในปีนี้ขบวนพาเหรด วันขอบคุณพระเจ้าอันเป็นสัญลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า Macy กำลังเดินหน้าด้วยมาตรการพิเศษ

Macy's Thangksgiving Dayparade is marching ahead with special measures
วันเดินขบวนพาเหรดขอบคุณพระเจ้า ของห้างสรรพสินค้าเมซีย์ กำลังจะเกิดขึ้นด้วยมาตรการพิเศษ

Instead of passing through Manhatan the parade will be a television only event
แทนที่จะเคลื่อนผ่านย่าน Manhattan ขบวนพาเหรดจะเป็นงานทางโทรทัศน์เท่านั้น

There will be giant character balloons and floats, but no children and no spectators
จะมีลูกโป่งตัวละครขนาดยักษ์ลอยอยู่, แต่ไม่มีเด็กและไม่มีผู้ชมตรงนั้น

คำศุัพท์ข่าว
- event = งาน, งานสังคม, งานโชว์, งานนิทรรศน์การ
- giant = ใหญ่, ยักษ์
- Manhatan = แมนแฮตตัน (เขตการปกครองของนครนิวยอร์ก แห่งสหรัฐอเมริกา)
- spectator = ผู้เข้าชม

เนื้อหาข่าว
Macy's = ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ของอเมริกา ที่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี ปีนี้จัดงานฉลองโดยไม่มีผมชมมาร่วม แต่จะถ่ายทอดงานให้ชมผ่านทีวีแทนแหล่งข่าว : www.CTJ.ORG
Thailand Threatens Protest Leaders with Lese Majeste Charges
ไทยขู่แกนนำประท้วงด้วยข้อหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

TrialWatch, a Clooney Foundation for Justice Initiative, has been monitoring the trials of Arnon Nampa, Parit Chiwarak and others in Thailand.
สังเกตุการณ์คดี, มูลนิธิคลูนีย์เพื่อการริเริ่มความยุติธรรม, ได้เฝ้าติดตามการพิจารณาและตัดสินคดีของอานนท์ นำภา, พริษฐ์ ชิวารักษ์ และคนอื่น ๆ ในประเทศไทย

They have previously been charged with sedition and other offenses for leading pro-democracy protests over the last several months.
ก่อนหน้านี้พวกเขาถูกตั้งข้อหาปลุกระดม และความผิดอื่น ๆ สำหรับแกนนำการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

The Clooney Foundation for Justice notes with concern that they and others are now facing the additional charges of insulting royalty as a result of speeches calling for reforms to the monarchy.
มูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลว่า ตอนนี้พวกเขาและคนอื่น ๆ กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูหมิ่นราชวงศ์ เนื่องจากสุนทรพจน์ที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

As pro-democracy rallies continue in Thailand, it is critical to safeguard protesters’ rights to freedom of expression and peaceful assembly.
เนื่องจากการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยยังคงดำเนินต่อไปในประเทศไทย, การปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

The right to freedom of expression includes the right to criticize public figures, and Thailand’s use of its ‘lèse-majesté’ law —which punishes anyone who “defames, insults or threatens” the royal family— to prosecute protesters for criticizing the monarchy would violate this core liberty.
สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะ และการที่ประเทศไทยใช้กฎหมาย 'หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ' ซึ่งลงโทษผู้ใดก็ตามที่ "หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือคุกคาม" ราชวงศ์ - เพื่อดำเนินคดีกับผู้ประท้วงที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นการละเมิด เสรีภาพหลักนี้

“No one should be arrested or imprisoned merely for criticizing public officials or a system of government,” said Amal Clooney, Co-President of the Clooney Foundation for Justice.
“ ไม่ควรมีใครถูกจับหรือจำคุก เพียงเพราะวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือระบบการปกครอง”, อามาล คลูนีย์, ประธานร่วมของมูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมกล่าว

“Thailand should not respond to peaceful protests by cracking down on protesters through prosecutions that muzzle speech.”
“ ประเทศไทยไม่ควรตอบโต้การประท้วงโดยสันติวิธี ด้วยการปราบปรามผู้ประท้วงผ่านการฟ้องร้องเพื่อไม่ให้มีปากมีเสียง"

คำศัพท์ข่าว
- Co-President = ประธานร่วม
- cracking down = ปราบปราม
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- criticizing = วิพากษ์วิจารณ์
- expression = การแสดงออก, การแสดงความคิดเห็น
- figure = บุคคลสำคัญ
- imprisoned (imprison) = จำคุก, ขังคุก
- Lese Majeste = การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- liberty (adj) = อิสรภาพ, เสรีภาพ
- merely = เพียงเท่านั้น
- monarchy = ราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- muzzle speech = ปิดปาก, ห้ามแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
- offense = การกระทำผิด, การฝ่าฝืนกฎหมาย
- others = อื่นๆ (ในข่าวหมายถึงคนอื่น ๆ)
- over = ผ่าน, ลวงเลย
- peaceful assembly = การชุมนุมโดยสงบ
- prosecution = การดำเนินคดีตามกฎหมาย
- public official = เจ้าหน้าที่รัฐ
- safeguard = ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา
- sedition = การปลุกระดม, การทำให้มวลชนให้ต่อต้านรัฐบาล
- trial = การพิจารณาและตัดสินคดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
- Amal Clooney อามัล คลูนีย์ เธอเป็นทนายความชาวเลบานอน - อังกฤษ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชน
- The Clooney Foundation for Justice = มูลนิธิคลูนีย์เพื่อความยุติธรรมสำนักข่าว : New York Post (Twitter)
สำนักข่าว : New York Post (Website)
Thai protesters call on king to give up royal fortune
ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องให้กษัตริย์ยกเลิกถือครองสมบัติของสถาบันกษัตริย์

BANGKOK – Thousands of Thai protesters called on King Maha Vajiralongkorn on Wednesday to cede control of a royal fortune valued in the tens of billions of dollars, the latest in months of demonstrations focused squarely on the monarchy.
กรุงเทพฯ - เมื่อวันพุธผู้ประท้วงชาวไทยหลายพันคนเรียกร้องให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณยกเลิกการครอบครองสมบัติของสถาบันกษัตริย์ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการประท้วงครั้งล่าสุดในรอบหลายเดือนที่มุ่งเน้นไปที่สถาบันกษัตริย์อย่างเต็มที่

The protesters have broken a longstanding taboo by criticizing the king and police summoned many of the best-known protest leaders on Tuesday on charges of insulting the monarchy, which can mean up to 15 years in prison.
ผู้ประท้วงได้ทำลายข้อห้ามที่มีมายาวนานโดยการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ และตำรวจได้เรียกตัวผู้นำการประท้วงที่รู้จักกันดีหลายคนเมื่อวันอังคาร ในข้อหาดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ซึ่งอาจมีโทษจำคุกถึง 15 ปี

Protesters demonstrated outside the headquarters of the Siam Commercial Bank, Thailand’s biggest bank, in which the king’s 23 percent stake worth over $2.3 billion makes him the largest shareholder.
ผู้ประท้วงแสดงแสดงพลังมวลชนอยู่นอกสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งกษัตริย์มีสัดส่วนการถือหุ้น 23 % คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ทำให้เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด

“The people demand back national assets from the king,” read one protest banner.
“ ราษฎรขอทวงคืนสมบัติชาติจากกษัตริย์” ข้อความจากแผ่นป้ายประท้วง

คำศุัพท์ข่าว
- cede = ยกให้
- criticizing = การวิพากษ์วิจารณ์
- demonstrated = สาธิต, พิสูจน์, แสดงให้เห็นจริง, ชุมนุม
- fortune = เงินมากมาย, ทรัพย์สมบัติมากมาย
- longstanding (adj) = ยาวนาน
- monarchy = ราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- national asset = ทรัพย์สินของชาติ
- shareholder = ผู้ถือหุ้น
- squarely = โดยตรง
- summoned = เรียกตัว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น