โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 13-February-2021

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
126 new Covid-19 cases, led by Samut Sakhon, Tak
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 126 ราย, นำโดยสมุทรสาคร, ตาก

Tak province has emerged as a new Covid-19 hotspot, with 52 cases found from proactive testing, as 126 cases — 116 local and 10 imported — were added nationwide on Saturday.
จังหวัดตากได้เกิดจุดแพร่ระบาดโควิด -19 แห่งใหม่ โดยพบ 52 รายจากตรวจเชิงรุก, ในจำนวน126 รายมี116 รายติดเชื้อในประเทศ และเข้ามาจากต่างประเทศ 10 ราย จากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศในวันเสาร์

The new cases brought the national tally to 24,405 cases, with no new deaths.
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้ผู้ป่วยในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 24,405 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

Global Covid-19 cases rose by 423,172 over the previous 24 hours to 108. 72 million.
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 423,172 รายในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็น 108 .72 ล้านราย

The worldwide death toll soared by 12,353 to 2.39 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 12,353 เป็น 2.39 ล้านราย

The US had the most cases at 28.10 million, up 100,288, followed by India with 10.89 up 12,137.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 28.10 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากเดิม 100,288 ราย, ตามมาด้วยอินเดีย 10.89 ราย, เพิ่มขึ้นจากเดิม 12,137 ราย

Thailand ranked 114th.
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 114

คำศัพท์ข่าว
- hotspot (n) = จุดที่มีการแพร่ระบาด, บริเวณสถานที่เกิดการระบาด
- emerge (v) = ออกมา, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา, โผล่ออกจาก, ปรากฏออกมา
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก, การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- rose by = เพิ่มขึ้นจากเดิม, จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (บวกเพิ่มจากยอดเดิม)
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสียสำนักข่าว : CNA
receive COVID-19 vaccine for free
รับวัคซีน COVID-19 ฟรี


Malaysia’s COVID-19 Vaccine Supply Access Guarantee Committee says Malaysians will be prioritised to receive the vaccination doses.
คณะกรรมการรับประกันการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ของมาเลเซียกล่าวว่าชาวมาเลเซียจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการรับการฉีดวัคซีน

KUALA LUMPUR: Foreigners living in Malaysia will receive the COVID-19 vaccine for free when Putrajaya rolls out its immunisation programme from end-February.
KUALA LUMPUR: ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียจะได้รับวัคซีน COVID-19 ฟรีเมื่อPutrajayaเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์

In a media statement released on Thursday (Feb 11), Malaysia’s COVID-19 Vaccine Supply Access Guarantee Committee stressed that Malaysians will be prioritised to receive the vaccination doses but maintained that the decision to include foreigners is key to the success of the programme.
ในแถลงการณ์ของสื่อที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (11 ก.พ. ) คณะกรรมการรับประกันการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ของมาเลเซียย้ำว่า ชาวมาเลเซียจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อรับการฉีดวัคซีน แต่ก็ยืนยันว่าการตัดสินใจรวมชาวต่างชาติด้วยนั้นเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

Prime Minister Muhyiddin Yassin had previously announced in November that COVID-19 vaccines will be given for free to Malaysians, adding that the government has no plan to make the vaccination compulsory.
นายกรัฐมนตรี มูฮยุดดีน ยัสซิน เคยประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจะให้วัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ชาวมาเลเซียโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะบังคับให้ฉีดวัคซีน

The latest statement added that the Cabinet approved the decision after considering factors such as how foreign workers encompass a big portion of COVID-19 cases in Malaysia’s existing COVID-19 clusters, especially those in the construction, agriculture and manufacturing sectors.
แถลงการณ์ล่าสุดกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีได้ยอมรับการตัดสินใจดังกล่าวหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นแรงงานต่างชาติอยู่ในกลุ่มส่วนใหญ่ของผู้ป่วยCOVID-19 ที่มีอยู่ในกลุ่มผู้ติดเขื้อโควิด-19ของมาเลเซียได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างเกษตรกรรมและการผลิต

The statement outlined that infections as a result of foreign workers clusters have "high costs" due to treatment and quarantine procedures.
แถลงการณ์ระบุว่าการติดเชื้อที่เป็นผลมาจากกลุ่มแรงงานต่างชาติมี"ค่าใช้จ่ายสูง" จากกระบวนการรักษาและการกักตัว

Furthermore, the committee added that an environment free from COVID-19 will only be achieved when as many residents in Malaysia as possible are vaccinated.
นอกจาก, นี้คณะกรรมการยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพแวดล้อมที่ปราศจากโควิด -19 จะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อ ผู้อยู่อาศัยในมาเลเซียได้รับวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คำศัพท์ข่าว
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนจำนวนมากที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- compulsory = ภาคบังคับ, เป็นเชิงบังคับ
- construction = การก่อสร้าง
- environment = สิ่งแวดล้อม
- immunisation = การก่อภูมิคุ้มกัน, การสร้างภูมิคุ้มกัน
- outline (v) = ระบุ, สรุปความ
- prioritise (UK) = จัดลำดับความสำคัญ
- achieve (v) = ทำได้สำเร็จ, บรรลุผล, บรรลุเป้าหมาย
- prioritize (US) = จัดลำดับความสำคัญ
- factor = ปัจจัย
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
เนื้อหาข่าว มาเลเซียจะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในมาเลเซียให้ได้รับวัคซีนฟรีด้วย เพราะมองเห็นว่ามาเลเซียจะปลอดเชื้อได้ ก็จะต้องทำให้ผู้อยู่อาศัยในประเทศได้รับวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
Myanmar coup: How citizens are protesting through art
รัฐประหารเมียนมา: ประชาชนประท้วงผ่านงานศิลปะอย่างไร

An atmosphere of fear and anger spread across Myanmar this week as millions of people awoke to find out the military had taken control, ousting the elected government.
บรรยากาศแห่งความกลัวและความโกรธกระจายไปทั่วเมียนมาในสัปดาห์นี้เนื่องจากประชาชนหลายล้านคนตื่นขึ้นมาพบว่าทหารเข้าควบคุมและขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

But how do you fight back in a country where protests have been violently supressed before?
แต่คุณจะต่อสู้กลับอย่างไรในประเทศที่การประท้วงถูกกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงมาก่อน?

For some, it has meant putting pen to paper and taking the battle online.
สำหรับบางคนมันหมายถึงการเขียนบางอย่างและทำการต่อสู้ออนไลน์

One Burmese artist, known only by the pseudonym Pen Holder, says they believed it was their "duty" to protest through art.
ศิลปินชาวพม่าคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันแค่ในนามปากกาว่า Pen Holder กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเป็น "หน้าที่" ของพวกเขาในการประท้วงผ่านงานศิลปะ

"We will continue to oppose the government until the real leader of our people is restored," they said.
"เราจะต่อต้านรัฐบาลต่อไปจนกว่าผู้นำที่แท้จริงของพวกเราประชาชนจะคืนกลับมา" พวกเขากล่าว

Their drawing depicts an entire Burmese family - from young to old - all gathering together to bang pots and pans in protest, a scene seen across the country in the evenings since the coup.
ภาพวาดของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงครอบครัวชาวพม่าทั้งครอบครัวมีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ทุกคนรวมตัวกันเพื่อตีหม้อและกระทะในการประท้วง ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วประเทศในช่วงเย็นนับตั้งแต่การรัฐประหาร

The picture has since gone viral, shared thousands of times by those on social media.
ตั้งแต่นั้นมารูปภาพดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลถูกแชร์หลายพันครั้งโดยผู้ที่อยู่บนโซเชียลมีเดีย

"Our people have no weapons - we aren't able to access this. Instead, as an artist, I fight with a pen," they told the BBC.
"คนของเราไม่มีอาวุธ เราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ ในทางกลับกันในฐานะศิลปินฉันต่อสู้ด้วยปากกา" พวกเขาบอกกับ BBC

"I am scared. But I also don't want to regret what I didn't do. I want to fight against this."
"ฉันกลัว แต่ฉันก็ไม่อยากเสียใจกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำฉันอยากจะต่อสู้กับสิ่งนี้"

"I drew this as a citizen who is dissatisfied with injustice," Mg Pyi Thu - not his real name - tells the BBC.
"ฉันวาดภาพนี้ในฐานะพลเมืองที่ไม่พอใจกับความอยุติธรรม", Mg Pyi Thu (ไม่ใช่ชื่อจริงของเขา)บอกกับ BBC

In his drawing, Mg Pyi Thu prominently features the phrase "Remember, remember the first of February", a nod to the famous quote "Remember, remember the fifth of November" - a reference to a failed bid to blow up the British Houses of Parliament in 1605.
ในภาพวาดของเขา Mg Pyi Thu มีวลีที่โดดเด่น "จงจำไว้ จำวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์" พยักหน้าน้อมรับให้กับคำพูดที่มีชื่อเสียง "จงจำไว้ จำวันที่ 5 พฤศจิกายน " หมายไปถึงความล้มเหลวในการโค่นล่มรัฐสภาอังกฤษในปี 1605

This, he says, is to remind Myanmar's citizens of what happened on that fateful day.
เขากล่าวว่า เพื่อเตือนให้ประชาชนชาวเมียนมาร์ได้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันแห่งเคราะห์กรรม

"The military detained the government and our state counsellor Aung San Suu Kyi against the will of the people," he said.
“ ทหารควบคุมตัวรัฐบาลและอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเราโดยขัดต่อเจตจำนงของประชาชน” เขากล่าว

He also features a three-fingered salute, with tears streaming down its face.
นอกจากนี้เขายังมีชูสามนิ้วพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบใบหน้า

"The tears are tears of the Myanmar citizens in the current situation," he said. "We are scared under the armed groups led by [General] Min Aung Hlaing."
“ น้ำตาเป็นน้ำตาของพลเมืองเมียนมาร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เขากล่าว "พวกเราหวาดกลัวภายใต้กลุ่มติดอาวุธที่นำโดย [นายพล] มินอ่องหล่าย "

When asked why he decided to begin protesting through art, he says "[the answer] is crystal clear."
เมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเริ่มประท้วงผ่านงานศิลปะ เขาบอกว่า "[คำตอบ] นั้นชัดเจนมาก"

"I want everyone from all over the world to notice [our situation]. I want them to know that we strongly condemn the actions of the military. I don't want to live under a dictatorship. I want to live a peaceful life."
"ฉันต้องการให้ทุกคนจากทั่วโลกสังเกตเห็น [สถานการณ์ของเรา] ฉันต้องการให้พวกเขารู้ว่าเราขอประณามการกระทำของทหารอย่างรุนแรง ฉันไม่ต้องการอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการฉันต้องการมีชีวิตที่สงบสุข "

The milk tea alliance has brought together protesters in Thailand, Hong Kong, Taiwan, and, more recently, India.
พันธมิตรชานมได้รวมตัวกันประท้วงทั้งในไทย, ฮ่องกง,ไต้หวัน และอินเดีย

The anti-authoritarian hashtag - inspired by the classic drink loved in all four countries - began as a way to show solidarity with each other's pro-democracy movements.
แฮชแท็กต่อต้านเผด็จการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มคลาสสิกซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในทั้ง 4 ประเทศ - เริ่มต้นขึ้นเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของกันและกัน

Now, one Thai artist is arguing that Myanmar should be added into the fold.
ตอนนี้ศิลปินไทยคนหนึ่งกำลังแย้งว่าพม่าควรถูกเพิ่มเข้ามาในกลุ่มด้วย

This image, which has arguably become among the most widely shared on social media by young people, shows a cup of Burmese milk tea - known also as laphet yay- added to the growing alliance.
ภาพนี้ซึ่งยังมีการถกเถียงกัน กลายเป็นภาพหนึ่งที่คนหนุ่มสาวแชร์กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดบนโซเชียลมีเดีย เป็นภาพชานมพม่าหนึ่งถ้วยหรือที่รู้จักกันในชื่อ laphet yay เพิ่มเข้ามาในกลุ่มพันธมิตรที่กำลังเติบโตขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- blow up = ระเบิดทำลาย
- condemn (v) = ประณาม, ตำหนิอย่างแรง, วิจารณ์อย่างแรง
- dissatisfied = ไม่พอใจ, ไม่ปลื้ม
- injustice = ความอยุติธรรม
- instead = แต่ทว่า, ในทางกลับกัน
- loved (love) = รัก, ชื่นชอบมาก ๆ
- nod (n v) = พยักหน้า, ผงกหัว (ในข่าวหมายถึง ผงกหัวยอมรับ, พยักหน้าเห็นด้วย)
- prominently = โดดเด่น, พบเห็นได้อย่างง่าย, อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน
- put/set pen to paper = เริ่มเขียน, เริ่มจรดปากกา
- will (Modalverb) = จะ
- will (v กริยาปกติ) = ยินดี, เต็มใจ, ตั้งใจ, ซึ่งสมัครใจ
- fateful = เกี่ยวกับเคราะห์กรรม, เป็นเวรเป็นกรรมสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Vitamin C, zinc don't lessen Covid-19 symptoms, study finds
วิตามินซีและซิงค์ ไม่ทำให้อาการโควิด-19ลดลง,พบจากการศึกษา

(CNN) - Can vitamin C and zinc help you fight off Covid-19?
(CNN) - วิตามินซีและซิงค์สามารถช่วยคุณต่อสู้กับโควิดได้รึปล่าว?

No, not even at high doses, according to the first randomized clinical trial to test the two supplements under medical supervision.
ไม่เลย แม้แต่ในปริมาณที่สูง, ข้อมูลจากการทดลองแบบสุ่มทางคลินิกครั้งแรกเพื่อทดสอบการให้สารสองชนิดภายใต้การกำกับดูแลทางการแพทย์

Despite the popular use of vitamin C and zinc to fight off or lessen the severity of viral colds and flu, the new study, published Friday in JAMA Network Open, found the two supplements were of no benefit to people isolating at home with Covid-19.
แม้มีความนิยมใช้วิตามินซีและซิงค์ ในการต่อสู้ป้องกันหรือลดความรุนแรงของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จากไวรัส, การศึกษาใหม่ตีพิมพ์ในJAMA Network Open เมื่อวันศุกร์พบว่า สารเสริมทั้งสองชนิดไม่มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคโควิดซึ่งแยกตัวอยู่ที่บ้าน

In fact, the findings were so unimpressive that the study was stopped early.
ที่จริงแล้ว ยังพบอีกว่าได้ผลที่ไม่น่าประทับใจนักทำให้การศึกษาต้องถูกหยุดลงเร็วขึ้น

"Unfortunately, these 2 supplements failed to live up to their hype," wrote Dr. Erin Michos of John Hopkins and Houston Methodist's Dr. Miguel Cainzos-Achirica, in an accompanying editorial.
"โชคไม่ดี สารที่ให้เสริมทั้งสองชนิดไม่ได้ผลตามที่โฆษณา", ดร. Erin Michos แห่งมหาวิทยาลัย John Hopkins และ ดร.Miguel Cainzos-Achirica แห่งรพ.Houston Methodist เขียนในบทบรรณาธิการที่เขียนร่วมกัน''

The clinical trial gave high doses of each supplement alone and in combination to one of three groups of 214 adults who were recovering at home.
ในการทดลองทางคลินิก ได้ให้สารแต่ละตัวในปริมาณที่สูงทั้งแยกกันและรวมกันแก่หนึ่งในสามของกลุ่มผู้ใหญ่ที่กำลังฟื้นตัวและอยู่ที่บ้านจำนวน 214 คน

A fourth group got standard care, such as rest, hydration and fever-reducing medications, but no supplements.
กลุ่มที่สี่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานปกติเช่น การพักผ่อน, การให้สารน้ำและการให้ยาลดไข้แต่ไม่ให้สารเสริม

"High-dose zinc gluconate (zinc), ascorbic acid (vitamin C), or both supplements did not reduce SARS-CoV-2 symptoms," according to Cleveland Clinic cardiologist Dr. Milind Desai and a team from Cleveland Clinic.
การให้ซิงค์กลูโคเนท(ซิงค์), กรดแอสคอร์บิค(วิตามินซี) หรือทั้งสองสารร่วมกัน ไม่มีผลลดอาการของ SARS-CoV-2", ข้อมูลจากดร.Milind Desai แพทย์โรคหัวใจและทีมจากคลินิกCleveland

The high doses, however, did cause some unpleasant side effects for patients taking the supplements.
อย่างไรก็ดีในปริมาณที่สูง ทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยที่ได้รับสารเสริมทั้งสอง

"More adverse effects (nausea, diarrhea, and stomach cramps) were reported in the supplement groups than in the usual care group," wrote Michos, an associate professor of medicine at Johns Hopkins University School of Medicine, and Cainzos-Achirica, an assistant professor of preventive cardiology at Houston Methodist.
มีรายงาน"อาการไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น(วิงเวียนคลื่นไส้, ท้องเสียและปวดหน่วงท้อง)ในกลุ่มที่ได้รับสารเสริมมากกว่ากลุ่มที่รักษาตามปกติ", Michosรองศาสตราจารย์แพทย์อายุรกรรมโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยJohns Hopkins, และ Cainzos-Achirica รองศาสตราจารย์สาขา preventive cardiology รพ.Houston Methodist เขียน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- live up = เป็นไปตามความคาดหวัง, คาดว่าจะดี
- medical supervision = การดูแลของแพทย์
- nausea (n) = วิงเวียนคลื่นไส้, อาการคลื่นไส้
- severity = อาการสาหัส, ความรุนแรง
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- supervision (n) = ความควบคุมดูแล, การคุม
- supplement (n) = ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนเสริม, อาหารเสริม
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย
- unfortunately (adv) = อย่างโชคร้าย
- unimpressive = ไม่น่าประทับใจ
- unpleasant (n) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่นสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
More Spanish girls report sexual abuse despite progress on gender
สาวสเปนรายงานการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้นแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องเพศ

MADRID (Reuters) - The number of teenage girls saying they felt pressured into sexual activity has almost doubled in seven years in Spain to more than one in 10 of respondents, a study by the Equality Ministry showed on Friday.
กรุงมาดริด (ทีมข่าวรอยเตอร์) - จำนวนเด็กสาววัยรุ่นที่บอกว่าพวกเขารู้สึกกดดันในกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในรอบ 7 ปีในสเปน โดยมากกว่า 1 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม, ข้อมูลจากการศึกษาโดยEquality Ministry เมื่อวันศุกร์

Increased social media and internet usage has helped raise awareness of abuse but also brought new forms of exploitation and risky behaviour, it said, in its first study of gender-based violence and sexist attitudes among 14-20-year-olds since 2013.
สื่อสังคมออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มความตื่นตัวเรื่องการล่วงละเมิด แต่ก็นำรูปแบบใหม่ของการแสวงหาประโยชน์และพฤติกรรมเสี่ยงมาด้วย, ในการศึกษาครั้งแรกเรื่องความรุนแรงตามเพศและทัศนคติทางเพศในกลุ่มเด็กอายุ 14-20 ปี นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

“Teenagers’ perception of machismo is much keener now thanks to better access to information and global feminist movements,” State Secretary for Equality Noelia Vera told a news conference.
“ในขณะนี้มีความกระตือรือล้นกันมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น เรื่องการรับรู้ถึงการยกย่องความเป็นเพศชาย เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลและการเคลื่อนไหวของผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทั่วโลกดีขึ้น”, โนเอเลีย เวรา รัฐมนตรีกระทรวงความเสมอภาคแห่งรัฐกล่าวในการแถลงข่าว

“But having clear opinions about gender violence doesn’t free you from suffering it.”
“แต่การมีความคิดเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศไม่ได้ทำให้คุณพ้นทุกข์ได้”

Almost half of teenage girls said they had been sent sexual photos online and more than two in five had been asked to send sexual photos of themselves, the study showed, while nearly one in four had been asked to engage in virtual sex.
เด็กสาววัยรุ่นเกือบครึ่งบอกว่า เคยมีการส่งรูปถ่ายทางเพศทางออนไลน์มาให้พวกเธอ และมากกว่าสองในห้าถูกขอให้ส่งภาพถ่ายทางเพศของตัวเอง ขณะที่เกือบหนึ่งในสี่ถูกขอมีเพศสัมพันธ์เสมือนจริง

คำศัพท์ข่าว
- awareness = การรับรู้, การทราบ
- behaviour = พฤติกรรม, การกระทำตัว
- feminist = ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี (ผู้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสิทธิ และโอกาสเช่นเดียวกับผู้ชาย)
- keener (adj) = กระตือรือร้น, ไฟแรง, มีไฟ
- machismo = ความภาคภูมิใจในพลัง, ความยินดีในความเข้มแข็ง
- perception = การรับรู้
- pressure (n v) = กดดันสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Covid: France says just one jab needed for previously infected
Covid: ฝรั่งเศสบอกว่าจะใช้เพียงแค่โดสเดียวสำหรับคนที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้

France's health authority is recommending that anyone previously infected with Covid-19 should only receive one vaccine jab, instead of the normal two doses.
หน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสแนะนำว่าทุกคนที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนควรได้รับการฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสองโดสตามปกติ

People who recover from Covid have some immunity and should be inoculated three-six months afterwards, it said.
คนที่หายจากโรคโควิดจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนและควรฉีดวัคซีนภายในสามหกเดือนหลังจากนั้น

France is the first country to issue this advice.
ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ออกคำแนะนำนี้

It has delivered nearly 2.8 million vaccinations so far, the health ministry said.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 2.8 ล้านครั้ง

"The single vaccine dose will thus play the role of a booster" for someone previously infected with coronavirus, the Haute Autorité de Santé (HAS) said.
"ปริมาณวัคซีนเพียงครั้งเดียวจะมีบทบาทเป็นตัวกระตุ้น" สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส, Haute Autorité de Santé (HAS) กล่าว

The recommendation comes as governments around the world are rushing to vaccinate their populations and try to return life to normal.
คำแนะนำดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรของตนและพยายามที่จะกลับสู่ชีวิตปกติ

At least 3.4 million people in France have had confirmed Covid-19 infections but the true figure is thought to be higher.

อย่างน้อยมี 3.4 ล้านคนในฝรั่งเศสเคยได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้ว แต่ตัวเลขที่แท้จริงคาดว่าจะสูงกว่านี้

Around 81,000 people have died - the seventh-highest figure in the world.
มีผู้เสียชีวิตราว 81,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก

France's inoculation programme began in December but is lagging behind that of other countries like Israel, the United Arab Emirates and the UK.
โครงการฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ เช่น อิสราเอล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- afterwards (adv) = หลังจากนั้น, ภายหลัง
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- inoculation = การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
- jab (n v) = จิ้ม, ทิ่ม, แทง, ต่อยหมัดแย็บ, ฉีดวัคซีน
- lag (n v) = ล่าช้า, ล้าหลัง
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- rush (v) = เร่งด่วน, รีบเร่ง
- single = หนึ่ง, เดียว, เดี่ยว
- thought (n) = แนวคิด
- true figure = ตัวเลขที่แท้จริงสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus vaccines: How’s my country and the rest of the world doing?
วัคซีนโคโรนาไวรัส: ประเทศของฉันและส่วนที่เหลือของโลกเป็นอย่างไรบ้าง?

When it comes to the coronavirus vaccine there is one question most people are asking - when will I get it?
เมื่อพูดถึงวัคซีนโคโรนาไวรัสมีคำถามหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ถาม - ฉันจะได้รับเมื่อใด

A handful of countries have set very specific vaccination targets, but for the rest of the world the picture is less clear.
มีไม่กี่ประเทศที่กำหนดเป้าหมายจำนวนมากในการฉีดวัคซีน, แต่สำหรับส่วนที่เหลือของโลกภาพยังไม่ชัดเจน

Getting the world vaccinated against Covid-19 is a matter of life and death, involving complicated scientific processes, multinational corporations, government promises and backroom deals.
การให้โลกได้รับการฉีดวัคซีนป้องต้านโรคโควิด -19 เป็นเรื่องของชีวิตและความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน, บริษัทข้ามชาติ, คำสัญญาของรัฐบาล และการตกลงในห้องลับ

So figuring out when and how everyone in the world will get the vaccine is not easy.
ดังนั้นการหาว่าทุกคนในโลกจะได้รับวัคซีนเมื่อใดและอย่างไรจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

คำศัพท์ข่าว
- afford (v) = มีเงินพอจับจ่าย, สามารถหาเงินพอจับจ่าย
- backroom = ห้องลับ, ห้องประชุมที่ผู้มีอำนาจแอบตกลงกัน
- complicate = ทำให้ยาก, ทำให้ซับซ้อน
- figure out = คิดออก, เข้าใจ
- handful = จำนวนน้อย, ไม่เท่าไหร่, มีไม่มาก
- multinational/ multinational corporation = บรรษัทข้ามชาติ, บริษัทระหว่างประเทศ
- predictable (adj) = คาดเดาได้ (เมื่อมองเห็นได้ง่าย หรือ ทำนายสื่งที่เกิดขึ้นในอนาคต )
- volatile (adj) = เปลี่ยนแปลงง่าย, ผันผวน, ขึ้น ๆ ลง ๆ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น