โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
France outlaws sex with children aged under 15
ฝรั่งเศสห้ามมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

The French parliament on Thursday adopted legislation that characterizes sex with a child under the age of 15 as rape and punishable by up to 20 years in jail, bringing its penal code closer in line with many other Western nations.
รัฐสภาฝรั่งเศสประกาศใช้กฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ให้ความหมายการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีว่าเป็นการข่มขืนและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี ทำให้ประมวลกฎหมายอาญามีความใกล้เคียงกับชาติตะวันตกอื่น ๆ อีกหลายประเทศ

While the age of consent was previously 15, prosecutors in France used to be required to prove sex was non-consensual to obtain a rape conviction.
ในขณะที่อายุผู้ยินยอมก่อนจะกำหนดเป็น15 ปีนั้น อัยการในฝรั่งเศสเคยต้องพิสูจน์ว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ใช่ความยินยอมเพื่อจะได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นการข่มขืน

"This is an historic law for our children and our society," Justice Minister Eric Dupond-Moretti told the National Assembly.
"นี่เป็นกฎหมายประวัติศาสตร์สำหรับเด็กๆและสังคมของเรา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Eric Dupond-Moretti กล่าวกับรัฐสภา

"No adult aggressor will be able to claim the consent of a minor younger than 15 years old."
"ไม่มีผู้ใหญ่คนใดจะสามารถอ้างความยินยอมของผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 15 ปีได้"

The vote in favor of the bill was unanimous at its final reading, the Assembly said on Twitter.
การลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ในการอ่านครั้งสุดท้าย, สภากล่าวใน Twitter

There had been concerns from some lawmakers that an age of consent below which sex automatically constituted rape might criminalize a consensual sexual relationship between a minor and a person only a few years older.
มีข้อกังวลจากฝ่ายนิติบัญญัติบางคนว่า ผู้เยาว์ที่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดความผิดเรื่องการข่มขืนโดยอัตโนมัติ อาจทำให้ผิดทางอาญาของการมีสัมพันธ์ทางเพศโดยยินยอม ระหว่างผู้เยาว์และผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้เยาว์เพียงไม่กี่ปี

As a consequence, a "Romeo and Juliet" clause that allows for sexual relations between a minor and an individual up to five years older. The clause will not apply in cases of sexual assault.
ด้วยผลตามมาจากมาตรากฏหมาย "Romeo and Juliet" ที่อนุญาตสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้เยาว์และบุคคลที่มีอายุมากกว่าไม่เกินห้าปี มาตรานี้จะไม่นำมาใช้เป็นกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ

The legislation also considers incestuous sex with a minor under 18 to be rape.
กฎหมายดังกล่าวยังถือว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบชู้สาวกับผู้เยาว์ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นการข่มขืน

In a country that has long cherished its self-image as the land of seduction and romance, sexual abuse against women and children for years went undetected or undeclared in the upper echelons of power and within celebrity circles.
ในประเทศที่ยึดถือภาพลักษณ์ของตนเองมายาวนานในฐานะดินแดนแห่งความเย้ายวนและความโรแมนติก การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กเป็นเวลาหลายปีเป็นเรื่องที่ตรวจไม่พบหรือไม่ได้รับการประกาศในกลุ่มผู้มีอำนาจระดับสูงและในแวดวงคนดัง

But there has been much soul-searching in recent years.
แต่มีการค้นหาจิตวิญญาณตัวตนอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

The #MeToo movement that swept around the world after numerous women in 2017 accused US movie producer Harvey Weinstein of sexual assault proved a turning point in France.
การเคลื่อนไหวของแท็กMeToo ที่ขยายไปทั่วโลกหลังจากที่มีผู้หญิงจำนวนมากในปีค.ศ 2017 กล่าวหา Harvey Weinstein ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวสหรัฐว่าทำการล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นจุดเปลี่ยนในฝรั่งเศส

So too did the fall from grace in 2020 of a French writer who had written openly about his pedophilia.
เช่นเดียวกับการล่มสลายของความดีงามในปีค.ศ. 2020 ของนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เขียนอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการทำอนาจารเด็กของเขา

France had already toughened its sex crimes laws in 2018 when it outlawed sexual harassment on the streets, leaving cat-callers and aggressively lecherous individuals facing potential on-the-spot fines.
ฝรั่งเศสได้เข้มงวดกับกฎหมายอาชญากรรมทางเพศในปีค.ศ. 2018 เมื่อมีการล่วงละเมิดทางเพศบนท้องถนนอย่างผิดกฎหมายทำให้คนที่พูดจาหื่นและก้าวร้าวต้องเผชิญกับค่าปรับทันที

คำศัพท์ข่าว
- aggressively (adv)อย่างก้าวร้าว, อย่างตั้งใจจริง
- aggressor (n) = ฝ่ายรุกราน, ผู้รุกราน
- assembly (n) = สภา, สมัชชา
- be able = สามารถ
- cat-caller = ตะโกน/ ส่งเสียงแหลม พูดจาแซว
- cherish = ยึดถือ, รักและเทิดทูน
- clause = อนุประโยค, มาตรากฏหมาย (รายการในเอกสารทางกฎหมายที่ระบุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องทำหรือไม่ต้องทำ)
- concern (v) = ทำให้กังวล
- consequence (n) = ผลที่ตามมา, ผลลัพธ์ที่จะเกิดภายหลัง
- constitute (v) = ถือว่า, เห็นว่า, เป็นการ
- conviction = ความเชื่อมั่น, ความเชื่ออย่างแรงกล้า, การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
- criminalize (v) = ทำให้เป็นอาชญากรรม, ทำให้กิจกรรมดังกล่าวขัดต่อกฏหมาย (เปลี่ยนการกระทำบางอย่างให้กลายเป็นเรื่องขัดต่อกฏหมาย)
- grace = ความงดงาม, ความงามสง่า, ความดีงาม
- incestuous = ความผิดในการร่วมประเวณีสายเลือดเดียวกัน/ ระหว่างกลุ่มองค์กรที่ใกล้ชิดกัน
- individual = ตัวบุคคล, ส่วนบุคคล, ตัวต่อตัว, เฉพาะราย
- its self-image = ภาพลักษณ์ของตนเอง
- lecherous = หื่น, กลัดมัน (แสดงความต้องการทางเพศมากจนน่ารังเกียจ)
- legislation = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- numerous (adj) = มากมาย
- on-the-spot = โดนทันที, บังคับทันที (โดนบังคับให้ทำหรือพูดในสิ่งที่คน ๆ นั้นไม่อยากทำช่วงเวลานั้น)
- outlaw (v) = ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, ห้ามมี/ ห้ามทำ(เพราะผิดกฏหมาย)
- pedophilia = การเป็นเฒ่าหัวงู, ชอบการทำอนาจารเด็ก, วิปริตที่ชื่นชอบมีเพศสัมพันธุ์กับเด็ก
- romance = ความโรแมนติก
- seduction = 1. การดึงดูดใจ, การล่อใจ 2.หลอกฟัน/ การล่อลวง/ หว่านล้อมเพื่อขอมีเพศสัมพันธ์
- sex crime = อาชญากรรมทางเพศ
- sexual abuse = การคุกคามทางเพศ
- unanimous (adj) = เอกฉันท์, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น

The US has reported at least 45 mass shootings in the last month
สหรัฐฯ มีรายงานการกราดยิงอย่างน้อย 45 ครั้งในเดือนที่แล้ว

(CNN)When eight people died in a mass shooting at an Indianapolis FedEx facility Thursday night, the news was compounded by a string of similar incidents that preceded it.
CNN)เมื่อมีผู้เสียชีวิต 8 คนจากเหตุกราดยิงที่ตึก Indianapolis FedEx ในคืนวันพฤหัสบดี ข่าวดังกล่าวถูกจัดไปรวมกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

Starting on March 16, when eight people were killed at three Atlanta-area spas, the US has had at least 45 mass shootings, according to CNN reporting and an analysis of data from the Gun Violence Archive (GVA), local media, and police reports.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมเมื่อมีผู้เสียชีวิต 8 คนที่สปาในพื้นที่แอตแลนตา 3 แห่ง พบว่าสหรัฐฯมีการยิงกันอย่างน้อย 45 ครั้งตามรายงานของ CNN และการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยไม่แสวงหากำไรเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนก่อเหตุรุนแรง(GVA), สื่อท้องถิ่นและรายงานของตำรวจ

Analysis: A return to normal in America means a return to violence
การวิเคราะห์: การกลับคืนสู่สภาวะปกติในอเมริกาหมายถึงการกลับไปสู่ความรุนแรง

The US has seen at least 147 mass shootings in 2021, according to data from the GVA, a non-profit based in Washington.
สหรัฐฯ พบเหตุการณ์ยิงอย่างน้อย 147 ครั้งในปีค.ศ. 2021(พ.ศ. 2564) ตามข้อมูลจาก GVA ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในวอชิงตัน

CNN considers an incident to be a mass shooting if four or more people are shot, wounded, or killed, excluding the gunman; so does the GVA.
ซีเอ็นจะพิจารณาให้เหตุการณ์เป็นการยิงกราดหากมีผู้ถูกยิง, บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตั้งแต่สี่คนขึ้นไปโดยไม่นับรวมมือปืน ซึ่งเหมือนกับกลุ่มGVA


เนื้อหาข่าว มือปืนกราดยิงที่ตึกคลังสินค้าบริษัทขนส่งพัสดุ เฟดเอกซ์ เหตุเกิดในเมืองอินเดียนาโพลิส รัฐอินเดียนา และยังมีกราดยิงอีกหลายเหตุการณ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

Here are the 45 incidents reported since March 16.
นี่คือเหตุการณ์ 45 เหตุการณ์ที่รายงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม

April 15: Indianapolis
15 เมษายน: อินเดียแนโพลิส

Eight people were killed and several others wounded in a mass shooting at an Indianapolis FedEx facility on Thursday night, Indianapolis Metropolitan Police Department spokeswoman Genae Cook said.
มีผู้ถูกสังหารแปดคนและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โรงงาน Indianapolis FedEx เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา, Genae Cook โฆษกกรมตำรวจนครบาลอินเดียแนโพลิสกล่าว

April 15: Pensacola, Florida
15 เมษายน: เพนซาโคลา รัฐฟลอริดา

At least six people were injured at an Escambia County apartment complex, as reported by CNN affiliate WEAR-TV. No suspects are in custody.
อย่างน้อยมีหกคนได้รับบาดเจ็บที่กลุ่มอาคารที่พักอาศัยในเขตเทศมณฑลเอสแคมเบีย ตามรายงานของ CNN ทางพันธมิตร WEAR-TV โดยไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุม

April 15: Washington, DC
15 เมษายน: วอชิงตันดีซี

Four people were shot, including a teenage girl, Thursday in Northeast Washington, DC, affiliate WRC reported.
มีผู้ถูกยิงสี่คนรวมถึงเด็กสาววัยรุ่นเมื่อวันพฤหัสบดี ในกรุงวอชิงตันดีซีที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ, เครือ WRC รายงาน

April 13: Baltimore
13 เมษายน: บัลติมอร์

Police said a dice game turned violent when two shooters opened fire on a group, injuring four, according to CNN affiliate WJZ-TV.
ตำรวจกล่าวว่าเกมลูกเต๋ากลายเป็นความรุนแรง เมื่อมือปืนสองคนเปิดฉากยิงใส่คนกลุ่มหนึ่ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่คน ตามข้อมูลจาก CNN ในรายการของ WJZ-TV

April 12: Chicago
12 เมษายน: ชิคาโก

Four people were shot, one fatally, and a fifth person was hit by a car in a shooting early Monday on the Eisenhower Expressway, affiliate WMAQ reported.
มีผู้ถูกยิงสี่คน เสียชีวิตหนึ่งคนและคนที่ห้าถูกรถชนในการยิงเมื่อเช้าวันจันทร์บนทางด่วนไอเซนฮาวร์ ตามรายงานของสำนักข่าวย่อย WMAQ

April 11: Wichita, Kansas
11 เมษายน: วิชิตา, รัฐแคนซัส

One person was killed and three others injured in a shooting at a house party at an East Wichita Airbnb, as reported by CNN affiliate KWCH.
มีผู้เสียชีวิต 1 คนและอีก 3 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในงานปาร์ตี้ที่ East Wichita Airbnb ตามรายงานของ CNN ทางสถานี KWCH

April 11: Seattle
11 เมษายน: ซีแอตเทิล

A toddler and three other people were injured when suspects fired into a business parking lot, according to CNN affiliate KIRO 7.
เด็กวัยหัดเดินและคนอื่น ๆ อีกสามคนได้รับบาดเจ็บเมื่อผู้ต้องสงสัยยิงเข้าไปในลานจอดรถของธุรกิจ ตามรายงานของ CNN ทางช่อง KIRO 7

April 10: Memphis, Tennessee
10 เมษายน: เมืองเมมฟิส, รัฐเทนเนสซี

One person was killed and three others were injured, including a mother and child, after gunfire was exchanged in a Memphis neighborhood, according to CNN affiliate WHBQ.
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและอีกสามคนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งแม่และเด็ก หลังจากที่มีการดวลปืนกันในย่านเมมฟิส จากข้อมูลของCNN ทางช่องWHBQ

April 10: Koshkonong, Missouri
10 เมษายน: เมืองคอชโคนอง รัฐมิสซูรี

One person was killed and three others injured in a shooting at a convenience store, according to CNN affiliate KY3.
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและอีกสามคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ร้านสะดวกซื้อ ตามรายงานของ CNN ในช่อง KY3

April 10: Waterbury, Connecticut
10 เมษายน: Waterbury, Connecticut

Police responded to calls of a weapons complaint and found blood trails and four injured victims, reported CNN affiliate WFSB.
ตำรวจออกปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งเรื่องอาวุธและพบรอยเลือดและเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย, ตามรายงาน WFSB ในเครือ CNN

April 10: Allendale, Michigan
10 เมษายน: เมืองแอลเลนเดล รัฐมิชิแกน

An incident outside a house party resulted in four people being shot and one critically injured, according to CNN affiliate WWMT.
เหตุการณ์ไม่คาดคิดจากงานปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนส่งผลให้มีผู้ถูกยิง 4 คนและได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน, ตามข้อมูลของ CNN ทางช่อง WWMT

April 9: Fort Worth, Texas
9 เมษายน: เมืองฟอร์ต เวิร์ท รัฐเท็กซัส

One person was killed and at least five others injured when people in two vehicles shot at each other on a Fort Worth, Texas, freeway Friday night, officials said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและอีกอย่างน้อยห้าคนได้รับบาดเจ็บ เมื่อคนในรถสองคันยิงใส่กันบนทางด่วนฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัสในคืนวันศุกร์, เจ้าหน้าที่กล่าว

April 8: Bryan, Texas
8 เมษายน: เมืองไบรอัน รัฐเท็กซัส

A gunman killed one person and wounded at least five others -- four of them critically -- at a cabinet manufacturer, police said.
มือปืนชายคนหนึ่ง สังหารไปหนึ่งคนและทำให้บาดเจ็บอีกอย่างน้อยห้าคน โดยสี่คนในนั้นสาหัส เกิดเหตุที่บริษัทผู้ผลิตตู้, ตำรวจกล่าว

April 7: Rock Hill, South Carolina
7 เมษายน: เมืองร๊อค ฮิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา

A former NFL player killed six people -- including a prominent doctor, his wife and their two young grandchildren -- before killing himself, authorities said.
อดีตผู้เล่นNFLคร่าชีวิตผู้คนไป 6 คนรวมถึงแพทย์ที่มีชื่อเสียง,ภรรยาของเขา และหลานสองคนก่อนที่จะฆ่าตัวตาย, เจ้าหน้าที่กล่าว

April 7: Milwaukee
7 เมษายน: เมืองมิลวอกี

A 26-year-old man was charged with the shooting that killed two people and injured two others at a gas station, according to CNN affiliate WDJT.
ชายวัย 26 ปีถูกตั้งข้อหายิงปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บอีก 2 คนที่ปั๊มน้ำมัน, ตามข้อมูลของCNN ทางช่อง WDJT

April 6: Detroit
6 เมษายน: ดีทรอยต์

One person was killed and three others injured after gunfire erupted from a car, according to CNN affiliate WDIV.
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและอีกสามคนได้รับบาดเจ็บหลังจากเสียงปืนดังขึ้นจากรถ, ตามข้อมูลของCNN ทางช่องข่าว WDIV

April 5: Baltimore
5 เมษายน: บัลติมอร์

Five victims were taken to a hospital with multiple gunshot wounds, Baltimore police said.
เหยื่อห้ารายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยบาดแผลจากกระสุนปืนหลายแห่ง, ตำรวจบัลติมอร์กล่าว

April 4: Monroe, Louisiana
4 เมษายน: เมืองมอนโร รัฐหลุยเซียนา

Police responded to Bobo's Bar, where they found six victims with gunshot wounds, according to CNN affiliate KNOE.
ตำรวจตอบสนองต่อ Bobo's Bar ซึ่งพวกเขาพบเหยื่อหกรายที่มีบาดแผลจากกระสุนปืน, ตามข้อมูลของCNN ในช่องสถานี โทรทัศน์KNOE

April 4: Birmingham, Alabama
4 เมษายน: เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา

An argument between two groups of men devolved into more than 30 shots fired at a park on Easter -- killing a woman and wounding five other people, including four children, police said.
การโต้เถียงระหว่างชายสองกลุ่มกลายเป็นการยิงปืนมากกว่า 30 นัดที่สวนสาธารณะในวันอีสเตอร์ - ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งและทำร้ายคนอื่น ๆ อีกห้าคนรวมถึงเด็กสี่คน, ตำรวจกล่าว

April 4: Beaumont, Texas
4 เมษายน: เมืองโบมอนต์ รัฐเท็กซัส

A man arrived at a home, threatening several people with a firearm before shooting four victims, according to Beaumont Police.
ตำรวจโบมอนต์ระบุว่าชายคนหนึ่งมาที่บ้าน ข่มขู่หลายคนด้วยอาวุธปืนก่อนยิงเหยื่อ 4 ราย, ตามข้อมูลของตำรวจโบมอนต์

April 3: Wilmington, North Carolina
3 เมษายน: เมืองวิลมิงตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา

Three people were killed and four others injured in a mass shooting at a house party, according to CNN affiliate WECT.
มีผู้เสียชีวิต 3 คนและอีก 4 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในงานปาร์ตี้ที่บ้าน ตามข้อมูลของ CNN ทางช่องข่าวWECT

April 3: Tuscaloosa, Alabama
3 เมษายน: เมืองทัสคาลูซา รัฐแอลาบามา

Two men were arrested and charged with attempted murder after five people were injured during a shooting outside an Alabama bar, police said.
ชายสองคนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าหลังจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คนระหว่างการยิงนอกบาร์ ในรัฐแอละแบมาตำรวจกล่าว

April 3: Dallas
3 เมษายน: ดัลลัส

In what police said was an apparent murder-suicide plot, 21-year-old and 19-year-old brothers made a pact to kill their parents, sister and grandmother, according to CNN affiliate KLTV.
ในสิ่งที่ตำรวจกล่าวว่าเป็นแผนการฆาตกรรมและฆ่าตัวตายอย่างชัดเจนพี่น้องอายุ 21 ปีและ 19 ปีได้ทำข้อตกลงที่จะฆ่าพ่อแม่, น้องสาว และยายของพวกเขา, ตามข้อมูลของ CNN ทางช่องข่าว KLTV

April 3: Quincy, Florida
3 เมษายน: เมืองควินซี รัฐฟลอริดา

Seven people were injured by gunfire near a nightclub after a fight broke out into gunshots, according to CNN affiliate WCTV.
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คนจากกระสุนปืนใกล้ไนต์คลับหลังจากการต่อสู้เจนเป็นการยิงปืน, ตามข้อมูลของ CNN ทางช่องข่าว WCTV

คำศัพท์ข่าว
- a convenience store = ร้านสะดวกซื้อ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- affiliate = สาขา, กิจการในเครือ, บริษัทในเครือ, พันธมิตร, เครือข่าย
- break out (phrasal verb) = ปะทุ, เกิดขึ้นทันที, เกิดความรุนแรงขึ้นทันที
- critically (adv) = สาหัส, อย่างรุนแรง, อย่างวิกฤต
- gunfire = การยิงปืน, การยิงปืนใส่บางสิง, กระสุนปืนที่ยิงออกมา
- gunshot = การยิงปืนหนึ่งนัด
- injured (adj) = ได้รับบาดเจ็บ
- mass shooting = การกราดยิง
- plot = แผนการลับ
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- responded to calls = (เจ้าหน้าที่)ออกปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น