โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไทยจะผสมวัคซีน โดยที่นักวิจารณ์บอกว่ามันเสี่ยงเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand plans to mix Sinovac and AstraZeneca Covid-19 vaccines. Critics say that's risky
ประเทศไทยวางแผนที่จะผสมวัคซีนโควิด-19 ชิโนแวค และ แอสตร้าเซเนกา นักวิจารณ์บอกว่ามันเสี่ยง
Bangkok A virologist and adviser to Thailand's government on Tuesday endorsed a plan to mix doses of the coronavirus vaccines of AstraZeneca and Sinovac, amid some public unease about use of the largely untested strategy.
กรุงเทพมหานคร นักไวรัสวิทยาและที่ปรึกษาของรัฐบาลไทยได้รับรองแผนการที่จะผสมวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาของแอสตร้าเซเนกาและซิโนแวคในวันอังคาร ท่ามกลางความไม่สบายใจของประชาชนเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านการทดสอบ

There has been no research released specifically about mixing the two types, but a growing number of countries are looking at mix-and-match approaches to better protect from highly transmissible variants -- with Vietnam the latest.
ยังไม่มีงานวิจัยที่เผยแพร่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผสมทั้งสองชนิด แต่มีประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่กำลังมองหาแนวทางผสมและจับคู่เพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นจากสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้สูง โดยเวียดนามเป็นประเทศล่าสุด

At a health ministry news conference, Yong Poovorawan, a virology expert at Chulalongkorn University, said 1,200 people in Thailand had already received the Sinovac-AstraZeneca combination -- in different orders -- mainly due to allergic reactions to their first doses, requiring them to change vaccine.
ในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่ามีจำนวน 1,200 คนในประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซเนการ่วมกันแล้วในลำดับที่ต่างกัน โดยส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยาการแพ้ในครั้งแรกทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนวัคซีน

"There were no severe side effects, which indicates that it is safe for real usage," Yong said.
"ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริง" ยงกล่าว

Yong said a preliminary result from his study on 40 subjects showed a shot of the inactivated vaccine of China's Sinovac followed by one of the viral vector vaccine of AstraZeneca resulted in a similar buildup of antibodies to recipients of two doses of the AstraZeneca shot.
ยงกล่าวว่าผลการศึกษาเบื้องต้นของเขาในอาสาสมัคร 40 คน แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเชื้อตายของชิโนแวคของจีนตามด้วยวัคซีนเวกเตอร์ไวรัสของแอสตร้าเซเนกา มีผลการสร้างแอนติบอดีที่คล้ายคลึงกับผู้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา สองโดส

Thailand announced on Monday that combination would be adopted.
ประเทศไทยประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะนำการรวมกันมาประยุกต์ใช้

But some critics called that risky.
แต่นักวิจารณ์บางคนเรียกว่านัั่นคือความเสี่ยง

"Thai people are not test subjects," said Rewat Wisutwet, a doctor and lawmaker from the Seri Ruam Thai Party.
“คนไทยไม่ใช่ตัวทดลอง” เรวัต วิสุทธิ์ แพทย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

In Nonthaburi, a province bordering Bangkok, an offer on Facebook by health authorities for 20,000 people to receive the Sinovac-AstraZeneca mix drew close to 700 mostly critical comments.
ในนนทบุรี จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อเสนอบนเฟสบุคจากหน่วยงานด้านสุขภาพให้ 20,000 คนรับวัคซีนผสมของ ชิโนแวค กับ แอสตร้าเซเนกา ทำให้มีการแสดงความเห็นเกือบ 700 รายการโดยส่วนใหญ่เป็นเชิงลบ

"I am not a lab mouse," said one post, while another said: "This is like playing with peoples' lives."
“ฉันไม่ใช่หนูทดลอง” โพสต์หนึ่งกล่าว ขณะที่อีกโพสต์หนึ่งกล่าวว่า “นี่มันเหมือนกับการเล่นสนุกกับชีวิตผู้คน”

Another wrote: "If the first dose is Sinovac, then please cancel it."
อีกคนเขียนว่า "ถ้าเข็มแรกเป็นวัคซีนชิโนแวค งั้นก็โปรดยกเลิกเถอะ"

Sinovac did not respond to Reuters' request for comment on the Thai plan Monday and AstraZeneca said vaccine policy was for each country to decide.
ซิโนแวคไม่ตอบสนองต่อการขอความเห็นของรอยเตอร์เกี่ยวกับแผนการนี้ของไทยเมื่อวันจันทร์ และแอสตร้าเซเนกากล่าวว่านโยบายวัคซีนเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่จะตัดสินใจ

Thai health authorities said Monday that health care workers would receive a booster shot of either AstraZeneca or Pfizer, after 618 of more than 677,000 medical personnel who received two doses of Sinovac tested positive for Covid-19. Of the 618 who tested positive, only two became seriously ill, including one nurse who died.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับวัคซีนกระตุ้นของแอสตร้าเซเนกา หรือไฟเซอร์ หลังจากบุคลากรทางการแพทย์กว่า 618 คนจาก 677,000 คนที่ได้รับวัคซีนชิโนแวค สองโด๊สมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก จากผู้ป่วย 618 รายที่มีผลตรวจเป็นบวก มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ป่วยหนัก รวมถึงพยาบาลหนึ่งรายที่เสียชีวิต

"Despite that, all vaccines have been proven to be efficient in preventing hospitalization and death," Ministry of Foreign Affairs official Pensom Lertsithichai said at a briefing Monday, adding that medical workers had high exposure to Covid-19 which could have contributed to "vaccination failure."
"ทั้งๆ ที่วัคซีนทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต" นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการบรรยายสรุปเมื่อวันจันทร์ โดยเสริมว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโควิด-19 ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิด "ความล้มเหลวในการฉีดวัคซีน"

Thailand is suffering its worst coronavirus outbreak yet and authorities on Tuesday approved use of home rapid antigen self-test kits, as the capital Bangkok's health care and testing facilities come under strain.
ประเทศไทยกำลังทุกข์ทนกับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เลวร้ายที่สุด และในวันอังคารทางการได้อนุมัติให้ใช้ชุดทดสอบแอนติเจนด้วยตนเองที่บ้าน เนื่องจากสถานพยาบาลและศูนย์ทดสอบในเมืองหลวงของกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้ความตึงเครียด

It has also given the go-ahead for home or community isolation for asymptomatic or mildly symptomatic cases.
นอกจากนี้ยังเดินหน้าต่อสำหรับการให้แยกตัวอยู่ที่บ้านหรือชุมชนในกรณีที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

Thailand recorded 8,685 infections and 56 deaths on Tuesday, among the 353,712 cases and 2,847 fatalities overall -- most of those recorded in the past three months.
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ 8,685 รายและเสียชีวิต 56 รายเมื่อวันอังคารจากจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 353,712 รายและเสียชีวิตทั้งหมด 2,847 รายซึ่งส่วนใหญ่บันทึกไว้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- adopted (adj) = ประยุกต์ใช้, ซึ่งดัดแปลงใช้
- allergic (adj) = แพ้ (อาหาร/ อากาศ/ ยา/ วัคซีน ฯล)
- antigen (n) = แอนติเจน, สารก่อภูมิต้านทาน
- asymptomatic (adj) = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการป่วย
- briefing (n) = การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- combination (n) = การผสาน, การรวมกัน
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- critical (adj) = รุนแรง, วิกฤต, ย่ำแย่
- dose (n) = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- efficient (adj) = มีประสิทธิภาพ
- go-ahead (compund) = ดำเนินต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า
- growing (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- high exposure = มีความเสี่ยงสูง(เสี่ยงอันตราย/ การติดเชื้อ)
- hospitalization (n) = การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
- inactivated vaccine = วัคซีนเชื้อตาย, วัคซีนที่สร้างจากโรคที่ตายแล้ว
- lawmaker (n) = ผู้บัญญัติกฎหมาย, สมาชิกรัฐสภา
- mildly (adv) = อย่างเบา, เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- mix (v) = ผสม, ผสมเข้าด้วยกัน
- overall (adj) = ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, โดยทั่วไป
- rapid (adj) = รวดเร็ว, ว่องไว
- require (v) = ขาดไม่ได้, กำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- research (n) = การวิจัย, งานวิจัย
- seriously ill = ป่วยหนัก, ป่วยขั้นวิกฤติ
- strain (n) = ความตึงเครียด, สถานการณ์ที่กดดัน
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือดร้อน, ทนทุกข์
- symptomatic (adj) = อาการ, สิ่งที่แสดงอาการ
- transmissible (adj) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ, การระบาด
- unease (n) = ความกังวล, ความไม่สบายใจ
- untested (adj) = ยังไม่ผ่านการทดสอบ, ยังไม่ผ่านการพิสูจน์
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- viral vector vaccine = วัคซีนเวกเตอร์ไวรัส
- virologist (n) = นักไวรัสวิทยา
- virology (n) = ไวรัสวิทยา, การศึกษาเกี่ยวกับไวรัส
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

- Astroawani
Thailand to mix Sinovac, AstraZeneca vaccines to increase protection

- BBC
Covid vaccine: Thailand decides to mix jabs as cases spike

- Reuters
In first, Thailand to mix Sinovac, AstraZeneca vaccine doses

- Xinhuanet
Thailand to mix COVID-19 vaccine shots amid rising cases

- XM
Thailand to mix Sinovac, AstraZeneca vaccines to increase protection

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น