โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
5 new imported Covid-19 cases Tuesday
5 ผู้ติดเชื้อCovid-19 รายใหม่ จากต่างประเทศ ในวันอังคาร

The government on Tuesday reported five new quarantined cases of the novel coronavirus, including a Thai national, as total cases rose to 3,511.
เมื่อวันอังคาร รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 5 รายใหม่ จากที่กักตัว ซึ่งรวมถึงคนไทย, ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3,511 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration announced that the Thai was a 44-year-old maid who arrived from Switzerland last Wednesday. She was quarantined in Chon Buri province and her infection was confirmed on Saturday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ประกาศว่า คนไทยคือแม่บ้านวัย 44 ปีซึ่งเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เธอถูกกักกันในจังหวัดชลบุรี และได้รับการยืนยันการติดเชื้อเมื่อวันเสาร์

The four other cases were Indian nationals who flew in from India.
อีกสี่รายเป็นชาวอินเดียที่บินมาจากอินเดีย

Three were from the same family, a couple aged 36 and 30 and their seven-month baby girl. The other case was a 62-year-old businessman.
สามคนมาจากครอบครัวเดียวกันคู่สามีภรรยาอายุ 36 และ 30 ปี และทารกเพศหญิง 7 เดือน ผู้ติดเชื้ออีกรายคือนักธุรกิจวัน 62 ปี

They arrived last Wednesday and were staying at an alternative state quarantine facility in Bangkok. Their infection was confirmed on Saturday.
พวกเขามาถึงเมื่อวันพุธที่แล้วและพักอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐทางเลือกในกรุงเทพฯ การติดเชื้อของพวกเขาได้รับการยืนยันเมื่อวันเสาร์


คำศัพท์ข่าว
- alternative = ทางเลือก
- announced (announce) = ประกาศ, แถลง
- couple = คู่รัก, คู่สามีภรรยา
- infection = การติดเชื้อ
- maid = แม่บ้าน
- national = สัญชาติ
- novel = ใหม่, แปลกใหม่, เอี่ยมอ่อง

- novel coronaviru = เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
- province = จังหวัด
- The Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19
- an alternative state quarantine facility = สถานกักตัวของรัฐทางเลือกในกรุงเทพฯ
- was confirmed = ถูกยืนยัน, ได้รับการยืนยัน (Passive Voice)
- was quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)
สำนักข่าว : The Sydney Morning Herald
Ducks eliminate bugs after Thailand rice harvest
เป็ดกำจัดแมลงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศไทย


Thousands of ducks were unleashed after a rice harvest in Thailand to eliminate bugs.
เป็ดหลายพันตัวถูกปล่อยไว้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศไทยเพื่อกำจัดแมลง

คำศัพท์ข่าว
- eliminate = กำจัด, ขจัด, ขับไล่
- harvest = เก็บเกี่ยว, เกี่ยวข้าว
- unleash = ปล่อย, ปลดปล่อยสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
ICYMI: 10,000 ducks invade in Nakhon Pathom Province in Thailand
ICYMI: เป็ด 10,000 ตัวบุกจังหวัดนครปฐมในประเทศไทย

Unleash the ducks! Thai drought worries threaten farming tradition
ปล่อยเป็ด! ปัญหาภัยแล้งของไทยคุกคามประเพณีการทำนา

NAKHON PATHOM, Thailand (Reuters) - After harvesting the rice crop in this part of central Thailand, a flock of around 10,000 ducks is released from a pen and instinctively stream towards the flooded fields to devour pests such as snails hiding in the rice stubble.
นครปฐม, ประเทศไทย (สำนักข่าวรอยเตอร์) - หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในภาคกลางของประเทศไทย ฝูงเป็ดประมาณ 10,000 ตัวจะถูกปล่อยออกจากเล้า และไหลโดยสัญชาตญาณไปยังทุ่งนาเพื่อกัดกินศัตรูพืช เช่น หอยทากที่ซ่อนตัวอยู่ในตอซังข้าว

This way of raising ducks in rice-growing areas has long been a tradition in the area and other parts of the region.
วิธีการเลี้ยงเป็ดในพื้นที่ปลูกข้าว เป็นประเพณีในพื้นที่และส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาคนี้มานานแล้ว

Thais call it “ped lai thoong”, which means “field chasing ducks”.
คนไทยเรียกว่า “ped lai thoong” ซึ่งแปลว่า“ เป็ดไล่ทุ่ง”

คำศัพท์ข่าว
- devour = กัดกิน - flock = ฝูง, กลุ่ม
- harvesting = การเก็บเกี่ยว
- ICYMI ( “In case you missed it” ) = เผื่อว่าคุณพลาดไป
- instinctively = โดยสัญชาตญาณ, อย่างเกี่ยวกับสัญชาตญาณ
- part of central Thailand = ภาคกลางของประเทศไทย
- pen = ปากกา, เล้า, คอกสัตว์ (ในข่าวหมายถึง เล้าเป็ด)
- rice crop = ข้าวที่พร้อมเก็บเกี่ยว, ผลผลิตจากข้าว
- rice stubble = ตอซังข้าว
- snail = หอย
- threaten = คุกคาม, ขู่เข็ญสำนักข่าว : Yahoo
Thailand and Singapore have been added to the UK’s quarantine-free “green list” - as Slovenia and Guadeloupe were struck off.
ประเทศไทยและสิงคโปร์ได้รับการเพิ่มใน "รายการสีเขียว" ไม่ต้องกักตัวของประเทศอังกฤษ - เนื่องจากสโลวีเนีย และกัวเดอลุปถูกถอดออกจากรายการ

Grant Shapps, the Transport Secretary, announced yesterday that travellers arriving in England from either south-east Asian country after 4am on Saturday will no longer need to self-isolate for 14 days.
Grant Shapps รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ประกาศเมื่อวานนี้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงอังกฤษ จากแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังเวลา 04.00 น. ของวันเสาร์ไม่ต้องแยกตัวเอง14 วัน อีกต่อไป

It follows a fall in Covid-19 cases in the two countries although Thailand’s borders remain closed and Singapore insists on quarantine for those arriving.
หลังจากการลดลงของผู้ป่วยโควิด -19 ในสองประเทศ แม้ว่าพรมแดนของไทยจะยังคงปิดอยู่ และสิงคโปร์ยืนยันที่จะกักตัวผู้ที่เดินทางมาถึง

Slovenia has been ditched from the “green list” after seeing its Covid-19 rates rise from 14.4 cases per 100,000 to 31.1 over the past seven days, pushing it well above the Government’s trigger for imposing quarantine of 20 cases per 100,000.
สโลวีเนียถูกยกเลิกจาก "รายชื่อสีเขียว" หลังจากเห็นว่าอัตรา Covid-19 เพิ่มขึ้นจาก 14.4 รายต่อ 100,000 รายเป็น 31.1 รายในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา, ซึ่งทำให้เกินเกณฑ์กำหนด ของรัฐบาลในการกำหนดให้มีการกักกันเมื่อมีผู้ป่วยมากกว่า 20 รายต่อ 100,000 ราย

The rate for Guadeloupe has risen more than six-fold in the past four weeks, said the Department for Transport (DfT).
อัตราของกัวเดอลุปเพิ่มขึ้นมากกว่าหกเท่า ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา, กระทรวงคมนาคม (DfT) กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- announced (announce) = ประกาศ
- Covid-19 rates rise = อัตราการเพิ่มขึ้นของ(ผู้ติดเชื้อ) Covid-19
- Department for Transport = กระทรวงคมนาคม
- ditched (ditch) = ละทิ้ง, ทิ้งไว้
- fold = หลายครั้ง
- six-fold = หกครั้ง, หกเท่า
- Guadeloupe (กัวเดอลุป) = เป็นพื้นที่เกาะมีพื้นที่ 1,628 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรประมาณ 400,000 คน
- imposing (impose) = กำหนด,บังคับใช้
- insist = ยืนกราน, ยืนยัน
- no longer = ไม่มีอีกต่อไป (ในข่าวหมายถึง ไม่มีการกักตัว)
- pushing (push) = ผลักดัน
- quarantine-free = ไม่ต้องกักตัว
- rate = อัตรา
- struck off (strike off) = ถูกถอดจากรายการ
- Thailand’s borders = ชายแดนของไทย
- traveller = นักท่องเที่ยว
- trigger = สิ่งกระตุ้น, จุดสั่งงาน (ในข่าวหมายถึง เกณฑ์ของตัวเลขการติดเชื้อของแต่ละประเทศ ที่รัฐบาลอังกฤษกำหนดให้เข้าประเทศได้)
- well above = เหนือกว่า, เหนือกว่ามาก
- were struck off = ถูกถอดจากรายการ (Passive Voice)สำนักข่าว : Yahoo-Telegraph
China admits Uighur birthrate has dropped by nearly one-third
จีนยอมรับว่าอัตราการเกิดของชาวอุยกูร์ลดลงเกือบหนึ่งในสาม

Chinese officials have admitted that birth rates have plummeted among its ethnic Uighurs, fuelling claims that Beijing is subjecting its Muslim minority to a campaign of forced birth control.
เจ้าหน้าที่จีนยอมรับว่าอัตราการเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ลดลง, ซึ่งเพิ่มความน่าเชื่อที่มีการกล่าวว่าปักกิ่งกำลังมีแผนบังคับคุมกำเนิดชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์

Official statistics show that in Xinjiang, the north-western province where most of the 10 million strong Uighur community live, birth rates dropped by almost a third in 2018.
สถิติอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าในซินเจียง, ซึ่งเป็นจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีชุมชนชาวอุยกูร์ที่เข้มแข็งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ 10 ล้านคน, มีอัตราการเกิดลดลงเกือบหนึ่งในสามในปีค.ศ. 2018

The figures follow accusations that Beijing is attempting to reduce the Uighur population by threatening women with fines or spells in mass detention camps if they flout harsh family planning measures.
ตัวเลขดังกล่าวเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่ว่าปักกิ่งพยายามลดจำนวนประชากรชาวอุยกูร์ด้วยการข่มขู่ผู้หญิงด้วยค่าปรับหรือสาปแช่งในค่ายกักกันขนาดใหญ่ หากพวกเขาฝ่าฝืนมาตรการวางแผนครอบครัวที่โหดร้าย

คำศัพท์ข่าว
- almost = เกือบจะ, ค่อนข้าง
- attempting (attempt) = พยายาม
- birth rate = อัตราการ
- campaign = รณรงค์
- community = ชุมชน
- dropped (drop) = ตก, ร่วง, หล่น
- ethnic = กลุ่มชาติพันธุ์, ชนกลุ่มน้อย
- flout = ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, ไม่เคารพกฎหมาย
- forced birth control = การบังคับคุมกำเนิด
- fuelling = กระตุ้น, ให้ทำมากขึ้น
- harsh (adj) = รุนแรง
- measure = มาตรการ
- Muslim minority = ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม
- plummeted (plummet) = ลดฮวบ, ตกฮวบลง
- population = ประชากร
- reduce = ลด, ทำให้น้อยลง
- subjecting (subject) = ควบคุม, บังคับ

คำศัพท์เพิ่มเติม
- ethnic minority = ชนกลุ่มน้อยที่มีเชื้อชาติหรือประเพณี และวัฒนธรรมที่ต่างไปจากคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสำนักข่าว : AP
Thai protesters vow to fight after 'people's plaque' removed
ผู้ประท้วงชาวไทยกล่าวคำมั่นว่าจะสู้ต่อหลังจาก 'หมุดคณะราษฎร' ถูกรื้อออก

Thai protesters vow to fight after 'people's plaque' removed
ผู้ประท้วงชาวไทยกล่าวคำมั่นว่าจะต่อสู้หลังจากปลดป้าย 'ประชาชน

A plaque installed on the weekend by pro-democracy activists in Bangkok's historic Sanam Luang field had been removed by Monday
หมุดคณะราษฎร ที่ติดตั้งในช่วงสุดสัปดาห์โดยนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในสนามหลวงประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ได้ถูกนำออกไปแล้วในวันจันทร์

A "People's Plaque" installed by protesters near Bangkok's Royal Palace was "planted in the hearts of the Thai people", activists said Monday, vowing its removal marked only the beginning of their battle to reform the monarchy.
"หมุดคณะราษฎร" ที่ติดตั้งโดยผู้ประท้วงใกล้พระราชวังกรุงเทพฯ "ได้ถูกปลูกในใจคนไทยแล้ว", นักเคลื่อนไหวกล่าวเมื่อวันจันทร์, ให้คำมั่นว่าการรื้อหมุดออกเป็นเพียงสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Some 30,000 demonstrators turned out over the weekend, the largest show of force since near-daily student-led rallies began two months ago.
ผู้ประท้วงราว 30,000 คนปรากฏตัวในช่วงสุดสัปดาห์, ซึ่งเป็นการแสดงพลังครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การชุมนุมที่มีแทบทุกวันนำโดยนักศึกษา เริ่มต้นขึ้นเมื่อสองเดือนก่อน

คำศัพท์ข่าว
- activist = นักเคลื่อนไหว
- Bangkok's Royal Palace = พระราชวังกรุงเทพฯ
- battle = การต่อสู้
- beginning = การเริ่มต้น
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- force = พลัง
- historic = ประวัติศาสตร์
- marked = สัญลักษณ์, เครื่องแสดง
- plaque = แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ (อาจทำจากโลหะ, หิน, ไม้ หรือพลาสติก ในข่าวหมายถึง "หมุดคณะราษฎร")
- People's Plaque = หมุดคณะราษฎร
- turned out (turn out ) = ปรากฏออกมา
- vow/ vowing = สาบาน, ยึดมั่นคำพูด, ให้คำมั่น
- was planted in the hearts of the Thai people = ถูกปลูกในใจคนไทย (Passive Voice)สำนักข่าว : Yahoo
สำนักข่าว : Yahoo
สำนักข่าว www.telegraph.co.uk
Billionaire King of Thailand Has 38 Jets, Helicopters and Other Aircraft in Private Royal Fleet, Activists Say
กษัตริย์มหาเศรษฐีของไทยมีเครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินอื่น ๆ 38 ลำในกองเรือส่วนตัว, นักเคลื่อนไหวกล่าว

The billionaire king of Thailand, long accused of profligacy and extravagance, is alleged to have built up an extraordinary fleet of 38 jets and helicopters for the exclusive use of the Thai royal family.
กษัตริย์มหาเศรษฐีของเมืองไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความสุรุ่ยสุร่าย และฟุ่มเฟือยมานาน ถูกกล่าวหาว่าได้สร้างฝูงบินไอพ่น และเฮลิคอปเตอร์พิเศษ 38 ลำ เพื่อการใช้งานเฉพาะของราชวงศ์ไทย

The public accusation, made to London’s Financial Times by leading Thai opposition leader Thanathorn Juangroongruangkit, constitutes one of the most direct challenges ever made to Thailand’s lese-majeste rules, which prohibit criticism of the family. Under the harsh legislation, criticizing the semi-divine royal family or their household, which includes their pets, is punishable by up to 35 years in jail.
ข้อกล่าวหาต่อสาธารณะที่เกิดขึ้นกับ Financial Times ในกรุงลอนดอนโดยผู้นำฝ่ายค้านของไทย, ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ตรงที่สุดที่เคยมีต่อกฎหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทย ซึ่งห้ามมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัว ภายใต้กฎหมายที่รุนแรง, การวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์กึ่งเทพหรือครอบครัวของพวกเขา ซึ่งรวมถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขามีโทษถึง 35 ปีในคุก

คำศัพท์ข่าว
- alleged = ถูกกล่าวหา
- billionaire = มหาเศรษฐี
- constitutes (constitute) = ถือว่า, เห็นว่า, ประกอบด้วย
- criticizing = วิจารณ์, ติเตียน,จับผิด
- divine = เกี่ยวกับเทพเจ้า
- extraordinary = ป็นพิเศษ, เกินธรรมดา, ผิดธรรมดา
- fleet = กองเรือ, ฝูงบิน (ในข่าวหมายถึง ฝูงบิน)
- harsh legislation = กฎหมายที่รุนแรง
- household = เกี่ยวกับครอบครัว (ในข่าวหมายถึง สถาบันกษัตริย์)
- jail = คุก
- major (adj) = มากที่สุด, ส่วนมาก
- opposition leader = ผู้นำฝ่ายค้าน
- pet = สัตว์เลี้ยง
- punishable = ที่มีโทษ
- the semi-divine royal family or their household = ราชวงศ์กึ่งเทพสำนักข่าว : Bloomberg
Thai Protest Challenges Monarchy
การประท้วงของไทยท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์

Thailand’s biggest anti-government protest in months has ended with calls for a general strike as demonstrators challenge long-held taboos on authority and the monarchy.
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในรอบหลายเดือนสิ้นสุดลงด้วยการเรียกร้องให้หยุดงานทั่วไป เนื่องจากผู้ประท้วงท้าทายข้อห้ามที่มีมายาวนานเกี่ยวกับอำนาจ และสถาบันกษัตริย์

คำศัพท์ข่าว
- authority = อำนาจ, ผู้มีอำนาจ
- biggest = ใหญ่ที่สุด
- calls for (call for) = เรียกร้อง
- challenge = ท้าทาย
- demonstrator = ผู้ประท้วง, ผู้เดินขบวนประท้วง
- ended (end) = จบลง, สิ้นสุดลง
- general = โดยทั่วไป, โดยปกติ, ส่วนมาก
- protest = ประท้วง
- taboo = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้ามสำนักข่าว : AP
Plaque symbolizing Thai democracy removed in less than a day
แผ่นจารึก สัญลักษณ์แสดงความเป็นประชาธิปไตยของไทยถูกรื้อออกในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน

BANGKOK (AP) — A plaque honoring struggles for democracy in Thailand was removed from a royal field less than 24 hours after being installed by anti-government protesters and was submitted as evidence in connection with a complaint by officials that its installation was illegal, police said Monday.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าว AP) - แผ่นป้ายแสดงความเคารพการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย ถูกถอดออกจากสนามหลวงภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังถูกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลติดตั้งและส่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ว่าการติดตั้งผิดกฎหมาย, ตำรวจ กล่าวในวันจันทร์

The plaque had been installed Sunday at Sanam Luang, the historic field in the capital where tens of thousands of people rallied peacefully over the weekend. The two-day demonstration was the largest this year by protesters who are calling for new elections and reform of the monarchy.
หมุดคณะราษฎร ถูกติดตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ท้องสนามหลวง, สนามซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในเมืองหลวงที่มีผู้คนมานับหมื่นมาชุมนุมกันอย่างสงบในช่วงสุดสัปดาห์ การเดินขบวนสองวันถือเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

คำศัพท์ข่าว
- anti-government protester = ผู้ประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาล
- complaint = การร้องเรียน, ข้อที่ไม่พอใจ, การบ่น
- connection = เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ
- evidence = พยานหลักฐาน
- illegal (adj) = ที่ผิดกฎหมาย
- isymbolizing (symbolize) = เป็นสัญญลักษณ์, เป็นสัญญลักษณ์การแสดงออก
- honoring (honor) = การให้เกียรติ, ความเคารพ
- new election = การเลือกตั้งใหม่
- official = เจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
- over the weekend = ในช่วงเสาร์-อาทิตย์, ในช่วงสุดสัปดาห์, ตลอดช่วงสุดสัปดาห์
- peacefully = อย่างสินติภาพ, อย่างสงบ
- plaque = แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ (อาจทำจากโลหะ, หิน, ไม้ หรือพลาสติก ในข่าวหมายถึง "หมุดคณะราษฎร")
- royal field = สนามหลวง
- submitted (submit) = เสนอ, ยื่นเสนอ
- tens of thousands = คนเป็นหมื่น ๆ, นับหมื่นคนสำนักข่าว : บีบีซี
India: Baby dies after man 'cuts pregnant wife's belly'
อินเดีย: ทารกเสียชีวิตหลังชาย 'ผ่าท้องภรรยาที่ตั้งครรภ์'

Police in India say a pregnant woman whose belly was allegedly cut open with a sickle by her husband has given birth to a stillborn boy.
ตำรวจในอินเดียกล่าวว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สามีของเธอถูกกล่าวหาว่าผ่าท้องเปิดด้วยเคียวได้บุตรชายที่ออกมาแล้วเสียชีวิต

The woman's family has alleged that the man attacked her because he wanted to check the baby's gender.
ครอบครัวของหญิงคนดังกล่าวกล่าวหาว่าชายคนนี้ทำร้ายเธอเพราะต้องการตรวจสอบเพศของทารก

They say the couple have five daughters and the man has been putting pressure on his wife to deliver a son.
พวกเขากล่าวว่าทั้งคู่มีลูกสาวห้าคนและชายคนนี้กดดันภรรยาให้คลอดลูกชาย

The wife's sister told local media the couple used to regularly quarrel about having a son.
พี่สาวของภรรยาบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าทั้งคู่เคยทะเลาะกันเรื่องการมีลูกชายเป็นประจำ

The husband said he did not attack his wife intentionally. He told local media he threw the sickle at her, but had no idea it would injure her so severely.
สามีกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายภรรยา เขาบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าเขาขว้างเคียวใส่เธอ แต่ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้

คำศัพท์ข่าว
- deliver = ส่ง, คลอด (ในข่าวหมายถึง คลอด)
- intentionally = อย่างตั้งใจ
- local media = สื่อท้องถิ่น, นักข่าวท้องถิ่น
- pregnant = ตั้งครรภ์, มีครรรภ์
- pressure = กดดัน
- sickle = เคียว
- severely = สาหัส, อย่างรุนแรง
- stillborn = ซึ่งคลอดออกมาเสียชีวิตสำนักข่าว : บีบีซี
Covid-19: UK could face 50,000 cases a day by October without action - Vallance
Covid-19: สหราชอาณาจักรอาจเผชิญกับผู้ป่วย 50,000 รายต่อวันภายในเดือนตุลาคม หากไม่ดำเนินการใด ๆ - Vallance กล่าว

The UK could see 50,000 new coronavirus cases a day by mid-October without further action, the government's chief scientific adviser has warned.
สหราชอาณาจักรสามารถพบผู้ป่วย ไวรัสโคโรน่ารายใหม่ถึง 50,000 รายต่อวัน ภายในกลางเดือนตุลาคม หากปราศจากดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม หัวหน้าที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลได้เตือน

Sir Patrick Vallance said that would be expected to lead to about "200-plus deaths per day" a month after that.
เซอร์แพทริควัลแลนซ์กล่าวว่า นั่นคาดการณ์ได้ว่าจะทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิต"กว่าสองร้อยคนต่อวัน" หนึ่งเดือนหลังจากนั้น

On Sunday, a further 3,899 daily cases and 18 deaths were reported in the UK.
ในวันอาทิตย์มีรายงานผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น 3,899 รายและเสียชีวิต 18 รายในสหราชอาณาจักร

Speaking at Downing Street alongside chief medical adviser, Prof Chris Whitty, Sir Patrick stressed the figures given were not a prediction, but added: "At the moment we think the epidemic is doubling roughly every seven days.
เซอร์แพทริคพูดที่ Downing Street ร่วมกับหัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ ศาสตราจารย์คริส วิตตี้ เซอร์แพทริค เน้นย้ำว่าตัวเลขที่ได้รับไม่ใช่การคาดคะเน และเสริมว่า“ ในขณะนี้เราคิดว่าการแพร่ระบาดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ เจ็ดวัน

"If, and that's quite a big if, but if that continues unabated, and this grows, doubling every seven days... if that continued you would end up with something like 50,000 cases in the middle of October per day.
ถ้าเป็นแบบนั้น, นั่นจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว,ถ้า(มาตรการ)ยังคงเดิม,และการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น,สองเท่าทุกๆเจ็ดวัน....ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป สุดท้ายคุณจะต้องเจอกับผู้ติดเชื้อ 50,000 รายต่อวัน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม

คำศัพท์ข่าว
- doubling = การเพิ่มเป็นสองเท่า
- expected = คาดว่า
- further = มากไปกว่านี้, ส่งเสริม, สนับสนุน
- prediction = การคาดการ
- stressed (stress) = เน้น, ย้ำ
- unabated = ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
- Vallance (Sir Patrick Vallance) = เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล
- without further action = โดยไม่ทำอะไรเพิ่มเลย, ปราศจากดำเนินการใด ๆ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น