โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


แหล่งข่าว : Bangkok Post
Two local cases in Tak, 8 imported
สองผู้ติดเชื้อท้องที่จังหวัดตาก, เข้ามาจากต่างประเทศ 8ราย

A Myanmar couple in Tak province were among 10 new Covid-19 cases on Saturday while others were seven Thais and one foreigner from six countries who were in quarantine.
คู่สามีภรรยาชาวเมียนมาในจังหวัดตากอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 10ราย ในวันเสาร์ ขณะที่คนไทย 7 คนและชาวต่างชาติ 1 คนจาก 6 ประเทศที่ถูกกักตัว

A 53-year-old Myanmar woman and her husband, 63, who lived in Mae Sot district, Tak, tested positive on Tuesday, but showed no symptoms.
หญิงชาวเมียนมาอายุ 53 ปี และสามีวัย, 63, อาศัยอยู่ใน, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก, ซึ่งผลการตรวจเป็นบวกเมื่อวันอังคาร, แต่ไม่แสดงอาการ

The couple were admitted to Mae Sot Hospital, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration.
ทั้งคู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด, ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19

Tak governor Pongrat Piromrat said separately in the province on Saturday that in addition to the couple, three others living in the same house had tested positive and been sent to the same hospital.
พงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวแยกกันที่จังหวัดเมื่อวันเสาร์ว่า นอกจากทั้งคู่แล้ว อีกสามคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันได้รับการตรวจเป็นบวกและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเดียวกัน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- additional = ที่เพิ่มขึ้น
- admitted = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน, รักษาตัวในโรงพยาบาล
- symptom = อาการ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- the same hospital = โรงพยาบาลเดียวกันสำนักข่าว : The Guardian (Twitter)
สำนักข่าว : The Guardian (Website)
Global Covid report: Paris under curfew as Europe battles soaring caseload
รายงาน Global Covid: ปารีสอยู่ภายใต้เคอร์ฟิว ขณะที่ยุโรปต่อสู้กับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น

Nine French cities now under month-long curfew; European cases rise 44% in a week; resistance to lockdowns in UK
เก้าเมืองในฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ภายใต้เคอร์ฟิวหนึ่งเดือน ผู้ติดเชื้อในยุโรปเพิ่มขึ้น 44% ในหนึ่งสัปดาห์ การต่อต้านการล๊อกดาวน์ในสหราชอาณาจักร

Millions of Europeans faced tough new coronavirus restrictions as governments stepped up efforts to slow the surge in infections, after the World Health Organization reported a “very concerning” 44% rise in European cases over one week.
ชาวยุโรปหลายล้านคนต้องเผชิญกับข้อจำกัดใหม่ของไวรัสโคโรนา ที่ยากลำบาก เนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มความพยายามในการชะลอการติดเชื้อ หลังจากที่องค์การอนามัยโลกรายงานว่าผู้ป่วยในยุโรปเพิ่มขึ้น 44% ในช่วงหนึ่งสัปดาห์

From Saturday evening, Paris and several other French cities go under a night-time curfew that will last at least a month.
ตั้งแต่เย็นวันเสาร์, ปารีสและเมืองอื่น ๆ ในฝรั่งเศสหลายแห่งต้องอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวในเวลากลางคืน ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน

England is banning mixed household gatherings in the capital and other areas, and Italy’s most populous region is limiting bar openings and suspending sports events.
อังกฤษกำลังห้ามพบปะกันระหว่างครัวเรือน ในเมืองหลวงและพื้นที่อื่น ๆ, และภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของอิตาลีกำลังจำกัด การเปิดบาร์และระงับการแข่งขันกีฬา


คำศัพท์ข่าว
- caseload = ภาระ(งาน, คดี, ผู้ป่วย)
- concerning = ความกังวล
- household = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- night-time (adj) = เวลากลางคืน, ตอนกลางคืน
- populous (adj) = มีพลเมืองมาก, เต็มไปด้วยผู้คน, มีประชากรหนาแน่น
- resistance = ต้านทาน, ต่อต้าน
- tough = ยาก, ยากลำบากสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Australia's Great Barrier Reef has lost 50% of its coral populations in the last three decades, with climate change a key driver of reef disturbance, a new study has found
แนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียสูญเสียประชากรปะการังไป 50% ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา, เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญของการรบกวนแนวปะการัง

Researchers from the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, in Queensland, northeastern Australia, assessed coral communities and their colony size along the length of the Great Barrier Reef between 1995 and 2017, finding depletion of virtually all coral populations, they said Tuesday.
นักวิจัยจากสถาบัน ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies ในควีนส์แลนด์, ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย, ได้ประเมินจำนวนปะการัง และขนาดอาณานิคมตามความยาวของแนวปะการัง Great Barrier Reef ระหว่างปี 2538 ถึง 2560 พบว่ามีการลดลงจำนวนปะการังเกือบทุกชนิด, เขากล่าวเมื่อวันอังคาร

Coral reefs are some of the most vibrant marine ecosystems on the planet -- between a quarter and one third of all marine species rely on them at some point in their life cycle.
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีชีวิตชีวาที่สุดในโลก - ระหว่างหนึ่งในสี่ ถึงหนึ่งในสามของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งหมด ต้องพึ่งพาพวกมันในช่วงหนึ่งของวงจรชีวิต

The Great Barrier Reef, the world's largest coral reef, covers nearly 133,000 square miles and is home to more than 1,500 species of fish, 411 species of hard corals and dozens of other species.
แนวปะการัง Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่เกือบ 133,000 ตารางไมล์ และเป็นที่อยู่อาศัยของปลามากกว่า 1,500ชนิด ปะการังแข็ง 411 ชนิด และสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย

"We found the number of small, medium and large corals on the Great Barrier Reef has declined by more than 50% since the 1990s," reported co-author Terry Hughes, a distinguished professor at the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, in a statement.
"เราพบว่าจำนวนปะการังขนาดเล็ก, ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน Great Barrier Reef ลดลงมากกว่า 50% ตั้งแต่ปีค.ศ. 1990," Terry Hughes ผู้ร่วมเขียนรายงาน, ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของสถาบัน ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies ระบุในแถลงการณ์

Reefs are fundamental to the health of marine ecosystems -- without them, ecosystems collapse, and marine life dies.
แนวปะการังเป็นพื้นฐานความเสร็จสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล - หากไม่มีพวกมัน, ระบบนิเวศจะล่มสลาย, และสิ่งมีชีวิตในทะเลก็จะตาย

คำศัพท์ข่าว
- coral = ปะการัง
- coral reef = แนวปะการัง
- coral population = จำนวนปะการัง, ประชากรปะการัง
- distinguished = มีชื่อเสียง
- ecosystem = ระบบนิเวศ, ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- Great Barrier Reef(เกรตแบร์ริเออร์) = ชื่อแนวปะการังของออสเตรเลีย
- fundamental (adj) = ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ
- life cycle = วงจรชีวิต
- marine (adj) = เกี่ยวกับทะเล
- marine ecosystem = ระบบนิเวศทางทะเล
- planet = โลก
- reef = หินปะการัง
- rely on = อาศัย, พึ่งพาอาศัย
- species = ชนิด,จำพวก, รูปแบบ, สายพันธุ์
- statement = คำแถลงการณ์
- vibrant = ซึ่งมีชีวิตชีวา
- declined = เสื่อม, ทรุดโทรม, ถดถอยลง, น้อยลง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น