โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 13-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Nine more arrivals have Covid infections
ผู้เดินทางมาถึงมีติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกเก้าคน

Nine new coronavirus infections were reported on Friday, quarantined arrivals from seven countries, raising the total number of cases to 3,861.
มีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ 9รายเมื่อวันศุกร์ เป็นผู้เดินทางเข้ามาและกักตัวจาก 7 ประเทศ ยอดจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเพิ่มเป็น 3,861 ราย

Two of them were earlier treated overseas for Covid-19 disease.
สองคนในนั้น เคยได้รับการรักษาโรค Covid-19 จากต่างประเทศแล้ว

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the new cases were from Lebanon, the Philippines, Switzerland, India, Kuwait, France and the United Kingdom.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 กล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้มาจากเลบานอน, ฟิลิปปินส์, สวิตเซอร์แลนด์, อินเดีย, คูเวต, ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

The case from Lebanon was a 56-year-old Thai masseuse who arrived on Nov 1 and was quarantined in Chon Buri.
กรณีจากเลบานอนเป็นหมอนวดไทยอายุ 56 ปีซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และถูกกักตัวที่ชลบุรี

Her test on Nov 8 came back positive and she is receiving treatment at a public hospital in the province.
ผลการทดสอบของเธอเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน กลับมาเป็นบวกและกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด

The case from the Philippines was an Indian engineer, 37, who arrived on Nov 6.
ผู้ป่วยจากฟิลิปปินส์เป็นวิศวกรชาวอินเดียวัย 37 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน

He tested positive on Nov 11 and was being treated at a private hospital in Bangkok.
เขาทดสอบพบเชื้อเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และกำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ


คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- infection = การติดเชื้อ
- overseas = ต่างประเทศ
- patient = ผู้ป่วย
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- treated (treat) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- quarantined (quarantine) = กักกัน, กักตัว
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัวสำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Coronavirus: Denmark shaken by cull of millions of mink
Coronavirus: เดนมาร์กสั่นสะเทือนจากการกำจัดมิงค์นับล้านตัว
There was shock last week when Denmark decided to cull all its mink - up to 17 million animals - because of the spread of coronavirus.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องช็อกเมื่อเดนมาร์กตัดสินใจกำจัดมิงค์ทั้งหมด - มากถึง 17 ล้านตัว -เนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

That national cull has turned into a political outcry, now that the prime minister has admitted the plan was rushed and had no legal basis.
การกำจัดทิ้งในระดับชาตินั้น ได้ทำให้เกิดการโต้เถียงทางการเมือง, ซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นแผนเร่งด่วนและไม่มีกฎหมายรองรับ

Danish authorities worry that a mutated form of coronavirus found in mink could potentially hamper the effectiveness of a future vaccine.
ทางการเดนมาร์กกังวลว่าโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ที่พบในมิงค์อาจต้านประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคต

As the politicians argue, mass graves have appeared in the Danish countryside filled with the slaughtered animals.
ในขณะที่นักการเมืองโต้แย้งกัน, หลุมศพจำนวนมากได้ปรากฏขึ้นในชนบทของเดนมาร์กซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่ถูกฆ่า

'A hard blow'
'การสูญเสียอย่างหนัก'
Police and the armed forces have been deployed and farmers have been told to cull their healthy animals too -but the task will take weeks.
มีการนำตำรวจพร้อมกองกำลังติดอาวุธเข้าประจำการ และเกษตรกรได้รับแจ้งให้กำจัดสัตว์ที่มีสุขภาพดีด้วย - แต่ภารกิจนี้จะใช้เวลาหลายสัปดาห์

"We have 65,000 mink. In the coming week all will be put down," says Martin From, pointing to rows of long huts housing thousands of mink on his farm in rural Funen.
"เรามีมิงค์ 65,000 ตัว ในสัปดาห์หน้าทั้งหมดจะถูกกำจัด" มาร์ตินจากชี้ไปที่กระท่อมหลังยาวที่มีมิงค์หลายพันตัวในฟาร์มของเขาในเขตชนบทของเกาะฟูเนน

A Danish flag flies at half-mast in his garden.
ธงชาติเดนมาร์กพัดโบกอยู่ที่ครึ่งเสาในสวนของเขา

Overnight he has seen his livelihood wiped out. "It seems very unjust," he adds.
เพียงชั่วข้ามคืนเขาได้เห็นการทำมาหากินของเขาหมดไป “ มันดูไม่ยุติธรรมอย่างมาก” เขากล่าวเสริม

Mr From is a third-generation fur farmer, and after 60 years of the family business, the cull has devastated him.
Mr From เป็นเกษตรกรทำขนสัตว์รุ่นที่สาม, และหลังจาก 60 ปีของธุรกิจของครอบครัว, การกำจัดสัตว์ครั้งนี้ได้ทำลายเขา

He is not alone. Farmers have appeared on Danish TV in tears.
เขาไม่ได้อยู่คนเดียว เกษตรปรากฏตัวทางทีวีของเดนมาร์กทั้งน้ำตา

Denmark's mink cull has in fact been going on for several weeks, with 2.85 million already put down.
การกำจัดมิงค์ของเดนมาร์กเกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้ว, ได้กำจัดหมดไป 2.85 ล้านตัวแล้ว

The Danish Veterinary and Food Administration says the cull is complete on 116 farms and the work continues.
สำนักงานคณะกรรมการสัตวแพทย์ และอาหารของเดนมาร์กกล่าวว่าการกำจัดเสร็จสมบูรณ์ในฟาร์ม 116 แห่งและงานยังคงดำเนินต่อไป

Denmark is not the first country to report outbreaks on fur farms but it is the world's biggest producer.
เดนมาร์กไม่ใช่ประเทศแรกที่รายงานการระบาดในฟาร์มขนสัตว์ แต่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก

Spain, Sweden, Italy, and the US have all been affected, as has the Netherlands, where mink farming will be outlawed by spring next year.
สเปนสวีเดน, อิตาลี และสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบทั้งหมด, เช่นเดียวกับเนเธอร์แลนด์ที่การเลี้ยงมิงค์จะผิดกฎหมายภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

Here in Denmark, more than one in five farms have reported infections.
ที่นี่ในเดนมาร์กมีฟาร์มมากกว่า 1 ใน 5 แห่งรายงานการติดเชื้อ

คำศัพท์ข่าว
- affected (affect) = ผลกระทบ
- countryside = ชนบท, บ้านนอก, ต่างจังหวัด
- cull = การฆ่าสัตว์ป่าแบบคัดสรร
- devastated (devastate) = ทำลายล้าง
- effectiveness = ประสิทธิผล, ประสิทธิภาพ
- fact = ความเป็นจริง
- Funen = เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเดนมาร์ก
- hamper = ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค
- housing = จัดสรรที่พักให้
- outbreak = การระบาด
- potentially = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- producer = ผู้ผลิต
- put down = ฆ่าสัตว์โดยใช้ยา, ฆ่าสัตว์อย่างไม่เจ็บปวด (ส่วนมากใช้กับสัตว์ที่เจ็บป่วย)
- rural = ในชนบท, บ้านนอก
- rushed = เร่งด่วน, รีบเร่ง
- slaughter = ฆ่า, ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
- turned into (turn into) = กลายเป็น
- unjust = ไม่ยุติธรรม
- wiped out = กำจัดให้หมดไปสำนักข่าว : NBC News (Twitter)
สำนักข่าว : NBC News (Website)
Coronavirus in the U.S.: Map of how many cases have been confirmed across the country, by state
Coronavirus ในสหรัฐอเมริกา: แผนที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วประเทศโดยรัฐ

U.S. health officials are monitoring for cases in the United States.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบกรณีในสหรัฐอเมริกา

U.S. health officials continue to monitor for coronavirus cases in the United States.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกากำลังเฝ้าติดตามประเมินผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกา

As of Nov. 9, more than 10 million cases have been confirmed in the U.S., based on NBC News' count.
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายนมีผู้ป่วยมากกว่า 10 ล้านรายได้รับการยืนยันในสหรัฐอเมริกา,ตามการนับครั้งใหม่ของ สำนักข่าวNBC News
The U.S. is now counting more than 100,000 cases a day as the virus surges across the country, it first crossed the 100,000 reported cases in a day mark Nov. 4.
ขณะนี้สหรัฐฯนับผู้ป่วยได้มากกว่า 100,000 รายในหนึ่งวัน จากไวรัสที่พุ่งขึ้นทั่วประเทศ ,เป็นครั้งแรกที่มีรายงานเกิน 100,000 รายต่อวัน พบในวันที่ 4 พฤศจิกายน

There have more than 200,000 deaths.
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คน

This map will be updated daily.
แผนที่นี้จะอัพเดททุกวัน

Note that cases in the U.S. are increasing due to improving in testing capabilities as well as more people catching the disease.
โปรดทราบว่า ผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงความสามารถในการทดสอบ ร่วมกับการที่มีคนเป็นโรคจำนวนมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- as well as = และ, รวมถึง, นอกจากนี้
- capabilities (capability) = ประสิทธิภาพ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- catching = ติดเชื้อ
- counting = นับ, นับรวม
- crossed (cross) = ข้าม, เกิน, ผ่าน
- daily = รายวัน, ทุก ๆวัน
- disease = โรค
- improving = ปรับปรุง, พัฒนา
- increasing = การเพิ่มขึ้น, การขยาย
- mark = แสดง, ทำเครื่องหมาย, ทำให้ปรากฎชัด
- surge = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
TripAdvisor warns users over Thai hotel that legally pursued reviewer
TripAdvisor เตือนผู้ใช้เกี่ยวกับโรงแรมในไทยที่ตามจับผู้เขียนวิจารณ์ได้อย่างถูกกฎหมาย

TripAdvisor has warned about a Thai hotel that made a legal complaint against a customer for negative reviews, resulting in his arrest.
TripAdvisor ได้เตือนเกี่ยวกับโรงแรมในไทยที่ใช้กฏหมายร้องเรียนลูกค้าเนื่องจากเขียนวิจารณ์ในเชิงลบส่งผลให้เขาถูกจับกุม

Wesley Barnes, who is a US citizen, had posted several scathing reviews of the Sea View Resort on the travel review site.
Wesley Barnes, ซึ่งเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา, ได้โพสต์บทวิจารณ์ที่เจ็บแสบเกี่ยวกับ Sea View Resort ในเว็บไซต์รีวิวการเดินทาง

He was subsequently detained and charged under Thailand's strict anti-defamation laws.
ต่อมาเขาถูกควบคุมตัวและถูกตั้งข้อหา ภายใต้กฎหมายต่อต้านการหมิ่นประมาทที่เข้มงวดของประเทศไทย

He was later released after issuing a public apology.
ต่อมาเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากออกมาขอโทษต่อหน้าสาธารณชน

Now TripAdvisor has hit back.
ตอนนี้ TripAdvisor ได้โต้กลับแล้ว

The saga appeared to have ended when Mr Barnes left Thailand last week.
เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงเมื่อคุณบาร์นส์เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

But TripAdvisor has had the last word by leaving a warning notice on the hotel's page.
แต่ TripAdvisor มีคำทิ้งท้าย โดยใส่คำประกาศเตือนไว้ที่หน้าเพจของโรงแรม

"This hotel or individuals associated with this hotel filed criminal charges against a TripAdvisor user in relation to the traveller writing and posting online reviews.
"โรงแรมแห่งนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้ได้ยื่นฟ้องผู้ใช้ TripAdvisor เกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวเขียนและโพสต์บทวิจารณ์ทางออนไลน์

The reviewer spent time in jail as a result," it says.
ผู้เขียนบทความรีวิวได้รับผลตอบแทนด้วยการใช้เวลาในคุกเป็นเวลานาน, ข้อความระบุไว้

"The hotel may have been exercising its legal rights under local law, however, it is our role to inform you so you may take this into consideration when researching your travel plans," it adds.
"โรงแรมอาจใช้สิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมายท้องถิ่น, อย่างไรก็ตาม, เรามีหน้าที่แจ้งให้คุณทราบ ดังนั้นคุณจึงสามารถนำสิ่งนี้มาพิจารณาในการหาข้อมูลวางแผนการเดินทางของคุณได้" เว็บฯกล่าวเสริม

The warning is the first of its kind on the site.
คำเตือนนั้นเป็นคำเตือนแรกในไซต์

In a statement, TripAdvisor said it believed in "the right of every traveller to write about their first-hand traveling experiences - good or bad".

ในแถลงการณ์, TripAdvisor กล่าวว่า เชื่อใน "สิทธิของนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางโดยตรง - ดีหรือไม่ดี"

"TripAdvisor strongly opposes any action where a business, like the Sea View Hotel & Spa in Koh Chang, uses local law to send someone to jail for expressing their opinion."
"TripAdvisor ขอคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ที่ธุรกิจ ดังเช่น Sea View Hotel & Spa ในเกาะช้าง, ใช้กฎหมายท้องถิ่นในการส่งคนเข้าคุกเนื่องจากแสดงความคิดเห็น"

คำศัพท์ข่าว
- anti-defamation (adj) = ต่อต้านการหมิ่นประมาท
- appeared (appear) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- associated (associate) = ที่เกี่ยวข้อง
- charged (charge) = ตั้งข้อหา
- consideration = การพิจารณา, การตัดสินใจ
- defamation = การใส่ร้าย, การหมิ่นประมาท
- exercise = ใช้, ใช้อำนาจ
- exercising its legal rights = ใช้สิทธิ์ตามกฏหมาย, ใช้อำนาจที่มีสิทธิ์ตามกฏหมาย
- hit back = ตีกลับ, โต้กลับ, ตอบโต้, เอาคืน
- individual = บุคคล, แต่ละบุคคล
- inform = แจ้งให้ทราบ
- later (adv) = ต่อมา, ต่อจากนั้น
- local law = กฏหมายท้องถิ่น
- oppose = ต่อต้าน
- researching = การค้นคว้า
- reviewer = ผู้รีวิว, ผู้เขียนบทความรีวิว, ผู้เขียนบทความวิจารณ์
- role = บทบาท, หน้าที่
- saga = เรื่องราวการผจญภัย, เรื่องเล่า/ ตำนานการต่อสู้
- scathing (adj) = เจ็บแสบ, ร้อนแรง (การวิจารณ์ที่รุนแรงมาก)
- strict = เข้มงวด
- subsequently (adv) = ซึ่งตามมา, ซึ่งผลที่ตามมา
- TripAdvisor = เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมุลการท่องเที่ยว และให้ผู้ใช้เขียนรีวิวสถานที่เที่ยวได้


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น