โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Five new Covid-19 cases from abroad
Covid-19 ใหม่ 5 รายจากต่างประเทศ
Five new coronavirus cases were reported on Saturday, all quarantined arrivals from four countries, raising the total to 3,866.
มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 5 รายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทั้งหมดถูกกักกันจาก 4 ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,866 ราย

There were no new deaths.
ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the new cases were from Singapore, Italy, the United Kingdom and the United States.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 กล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่นี้มาจากสิงคโปร์, อิตาลี, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

The first case was a 48-year-old Thai man who arrived from Singapore on Oct 30 and stayed at a state quarantine facility in Chon Buri province.
กรณีแรกเป็นชายไทยอายุ 48 ปีซึ่งเดินทางมาจากสิงคโปร์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม และพักอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐในจังหวัดชลบุรี

He tested negative on Nov 3, but was found infected with no symptoms on Thursday, said the CCSA.
เขาทดสอบไม่พบเชื้อเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน แต่พบว่าติดเชื้อโดยไม่มีอาการในวันพฤหัสบดี CCSA กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- abroad (n) = ต่างประเทศ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- infection (n) = การติดเชื้อ
- infected/ infect (v) = ติดเชื้อ
- quarantined (quarantine) = กักกัน, กักตัว
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัว
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น (ในข่าวหมายถึง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น)
- state quarantine facility = สถานกักตัวของรัฐ
- stayed/ stay (v) = พัก
- symptom = อาการป่วยสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
Your Thanksgiving quarantine starts today. Here's what to do
การกักตัวในวันขอบคุณพระเจ้าของคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

If you want to visit your family for Thanksgiving and avoid passing coronavirus on to them, experts say you need to quarantine for 14 days.
หากคุณต้องการไปเยี่ยมครอบครัวของคุณในวันขอบคุณพระเจ้า และหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโคโรนาให้กับพวกเขา, ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคุณต้องกักกันเป็นเวลา 14 วัน

That's two weeks of doing even less than we're doing now, and it needs to start today.
นั่นเป็นเวลาสองสัปดาห์ในการทำน้อยกว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้และต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้

CNN talked to CNN Medical Analyst Dr. Leana Wen, an emergency physician and a visiting professor at George Washington University Milken Institute School of Public Health, to find out what that entails.
ซีเอ็นเอ็นได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ทางการแพทย์ของซีเอ็นเอ็นดร. ลีอานาเหวินแพทย์ฉุกเฉินและศาสตราจารย์ที่มาเยี่ยมที่โรงเรียนสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมิลเคน เพื่อค้นหาว่าอะไรเกี่ยวข้อง

Here's her guidance.
นี่คือคำแนะนำของเธอ

CNN: Why do we need to quarantine before seeing relatives?
CNN: ทำไมเราต้องกักตัวก่อนพบญาติ?

Dr. Leana Wen: The United States is suffering through the worst part of the pandemic that we have seen yet.
ดร. ลีอานาเหวิน: สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับส่วนที่เลวร้ายที่สุดของการระบาดใหญ่ที่เราเคยเห็น

We have added 1 million new infections in just 10 days. เราได้เพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ล้านรายในเวลาเพียง 10 วัน

Hospitals in multiple states are already diverting patients because their emergency rooms and intensive care units are too full.
โรงพยาบาลในหลายรัฐกำลังบ่ายเบี่ยงผู้ป่วยให้ไปที่อื่นเนื่องจากห้องฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยหนักเต็มเกินไป

Remember that people we love can carry the virus as much as strangers can.
จำไว้ว่าคนที่เรารักสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้มากเท่าที่คนแปลกหน้าจะทำได้

When the level of virus in the community is so high, it's not safe to get together in person, indoors, with anyone not in your immediate household bubble.
เมื่อระดับของไวรัสในชุมชนสูงมาก, ก็ไม่ปลอดภัยที่จะรวมตัวกันพบปะกัน, ในเคหะสถานต่าง ๆ, กับใคร ๆ ก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เป็นเครือข่ายของคุณ

If you want to get together with other households for an indoor Thanksgiving, you need to quarantine for 14 days and then get tested.
หากคุณต้องการเข้าร่วมกับครอบครัวอื่นในวันขอบคุณพระเจ้าภายในสถานที่ คุณต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันจากนั้นจึงเข้ารับการทดสอบ

CNN: Why is quarantine 14 days long?
CNN: เหตุใดการกักกันจึงนาน 14 วัน?

Wen: Fourteen days is the maximum incubation period for the virus that causes Covid-19.
เหวิน: สิบสี่วันเป็นระยะฟักตัวสูงสุดของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19

If you quarantine for less time than 14 days, you could be infected and not know it.
หากคุณกักกันเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วัน, คุณอาจติดเชื้อและไม่รู้ว่าติด

I am certain that none of us would want to inadvertently spread Covid-19 to those we love the most.
ฉันมั่นใจว่าไม่มีพวกเราคนใดที่อยากจะแพร่เชื้อ Covid-19 ให้กับคนที่เรารักมากที่สุดโดยไม่ได้ตั้งใจ

Taking a test too early -- before a 14-day quarantine -- may not pick up on the infection.
การทดสอบเร็วเกินไปก่อนการกักตัว 14 วันอาจไม่พบการติดเชื้อ


คำศัพท์ข่าว
- divert = กีดกัน, บ่ายเบี่ยง, เบี่ยงเบนให้ไปทางอื่น, โน้มน้าวให้เปลี่ยนเส้นทาง
- emergency room = ห้องฉุกเฉิน
- entail = เกี่ยวข้อง, พัวพัน (ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้)
- inadvertently = โดยไม่ได้ตั้งใจ
- immediate = ทันที, โดยตรง
- infection = การติดเชื้อ
- intensive care unit = ICU(ไอซียู)
- multiple (adj) = หลาย
- physician = แพทย์
- pick up = หยิบออกมา (ในข่าวหมายถึง ตรวจจับไวรัส)
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- Thanksgiving = การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้าสำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Coronavirus: Oregon and New Mexico impose restrictions
Coronavirus: โอเรกอนและนิวเม็กซิโกประกาศใช้ข้อจำกัด

The US states of Oregon and New Mexico have announced strict measures to curb the spread of Covid-19 as the country faces growing outbreaks of the disease.
รัฐโอเรกอนและนิวเม็กซิโกของสหรัฐฯประกาศมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มมากขึ้น

Officials have ordered most non-essential businesses to close and urged people to limit their social interactions.
เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดธุรกิจที่ไม่จำเป็นส่วนใหญ่และกระตุ้นให้ผู้คน จำกัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของตน

On Friday, California became the second state to hit one million Covid cases, after Texas.
เมื่อวันศุกร์, แคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐที่สองที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากถึงหนึ่งล้านราย, หลังจากเท็กซัส

On average, more than 900 people a day are dying with the disease in the US.
โดยเฉลี่ย, มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้มากกว่า 900 คนต่อวันในสหรัฐอเมริกา

Daily cases have topped 100,000 for the last 11 days and more than 67,000 people are currently in hospital.
ผู้ป่วยรายวันมียอดผู้ป่วย 100,000 รายในช่วง 11 วันที่ผ่านมา และมากกว่า 67,000 คนกำลังอยู่ในโรงพยาบาล

The US has seen over 10.7 million cases and 244,000 deaths thus far, according to Johns Hopkins University.
สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยแล้วกว่า 10.7 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิต 244,000 รายจากข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- curb = จำกัด, ควบคุม
- hit = ตี, ทุบ (ในข่าวหมายถึงทุบสถิติ)
- impose = กำหนด, บังคับ, บังคับใช้
- interaction = ปฏิสัมพันธ์, การโต้ตอบ
- social interaction = การเข้าสังคม, การติดต่อใกล้ชิด
- spread = การกระจาย, การแพร่, การระบาด
- strict = เข้ม, เข้มงวด
- thus far = จนถึงปัจจุบันนี้
- urged (urge) = กระตุ้น, กำชับสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Health care workers are 'tapped out' amid coronavirus fall surge, Wisconsin doctor says
เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพ 'ขาดแคลน' ท่ามกลางไวรัสโคโรนาที่พุ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง, แพทย์ของวิสคอนซินกล่าว

As the coronavirus fall surge continues to wreak havoc across the US, health care workers are describing scenes of depleted resources at medical facilities and are reporting they are overwhelmed.
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของไวรัสโคโรนา ยังคงสร้างความเสียหายทั่วสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพกำลังอธิบายให้เห็นภาพที่ทรัพยากรหมดลงในสถานพยาบาล และบอกว่าว่าพวกเขารู้สึกท่วมท้นไปหมด

There have been at least 160,000 daily new coronavirus cases in the US, according to Johns Hopkins University data.
มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่อย่างน้อย 160,000 รายต่อวันในสหรัฐอเมริกาตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins

This is the highest single day reported total since the pandemic began.
นี่เป็นวันเดียวที่มีการรายงานสูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเริ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- deplete = ทำให้หมดสิ้นลง, ลดน้อยลงมาก
- describing = อธิบาย, เล่ารายละเอียด
- surge = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้นอย่างมาก / รวดเร็ว
- overwhelmed = ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึก
- pandemic = การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- resource = ทรัพยากร
- tapped out (tap out) = ใช้หมดแล้ว, ขาดแคลน
- wreak havoc = ความเสียหายอย่างรุนแรงสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
New Japanese theme park attraction lets guests zipline into Godzilla's mouth
สถานที่ท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งใหม่ของญี่ปุ่น ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในปากของ Godzilla

In what could be viewed as a fitting metaphor for 2020, a new theme park ride in Japan lets guests zipline into the gaping mouth of a massive Godzilla statue.
ในสิ่งที่ถูกมองว่าเหมาะที่จะเปรียบกับปี 2020, สวนสนุกแนวคิดใหม่ไ้ด้เปิดขึ้นในญี่ปุ่น ให้แขกโหนสลิงลงไปในปากสุดกว้างของรูปปั้นกอลิลลายักษ์

Part of a new attraction called Godzilla Interception Operation Awaji, it officially opened in October at Nijigen no Mori, a theme park located on Awaji Island, southwest of Kobe and Osaka.
ส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เรียกว่า Godzilla Interception Operation Awaji เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมที่ Nijigen no Mori ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่บนเกาะ Awaji ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Kobe และ Osaka

The star of the new attraction is the "life-size" Godzilla, which measures 20 meters (65 feet) high, 25 meters (82 feet) wide and 55 meters (180 feet) long and sits in the heart of the park.
ดาวเด่นของสถานที่ดึงดูดใจแห่งใหม่นี้คือ Godzilla "ขนาดเท่าชีวิตจริง" , ซึ่งวัดความสูงได้ 20 เมตร (65 ฟุต) กว้าง 25 เมตร (82 ฟุต) และยาว 55 เมตร (180 ฟุต) และตั้งอยู่ใจกลางสวนสาธารณะ

As part of the attraction, visitors are invited to become members of the "National Awaji-island Institute of Godzilla Disaster" and tame the fearsome beast by completing a series of "missions."
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกของ "National Awaji-island Institute of Godzilla Disaster" และควบคุมสัตว์ร้ายที่น่ากลัวโดยทำ "ภารกิจ" ให้สำเร็จ

They will first watch a seven-minute movie showcasing the story behind the site and the operation.
ก่อนอื่นพวกเขาจะดูภาพยนตร์ความยาว 7 นาทีซึ่งจัดแสดงเรื่องราวของสถานที่และการทำงานเบื้องหลัง

The missions include ziplining into the mouth of the roaring (but inactive) monster and completing a shooting game where players must stop Godzilla from growing further by aiming at its cells.
ภารกิจรวมถึงการโหนสลิงเข้าไปในปากของมอนสเตอร์จอมคำราม (แต่ไม่ได้ใช้งานเสียง) และจบเกมยิงที่ผู้เล่นจะต้องหยุดไม่ให้ก๊อตซิลล่าเติบโตต่อไปโดยเล็งไปที่เซลล์ของมัน

If flying into the beast's belly isn't thrilling enough, there's another set of zip lines that flies past the Godzilla statue.
หากการบินเข้าไปในท้องของสัตว์ร้ายยังไม่น่าตื่นเต้นพอยังมีไต่สลิงอีกชุดหนึ่งที่บินผ่านรูปปั้นก็อตซิลล่า

The zipline courses are about 15 meters (49 feet) high and 162 meters (531 feet) long.
หลักสูตรการโหรสลิงมีความสูงประมาณ 15 เมตร (49 ฟุต) และยาว 162 เมตร (531 ฟุต)

As part of the new Godzilla attraction, visitors can zipline into the beast's mouth.
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยว Godzilla แห่งใหม่ผู้เข้าชมสามารถโหนสลิงเข้าไปในปากของสัตว์ร้าย

A representative from the park tells CNN Travel the new attraction has been very popular since opening in October, and the theme park has gained more visitors since the pandemic as local schools and families prefer to visit an outdoor destination like Nijigen No Mori.
ตัวแทนจากสวนสาธารณะบอกกับ CNN Travel ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ได้รับความนิยมอย่างมากนับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม, และสวนสนุกได้รับผู้เข้าชมมากขึ้นเนื่องจากมีการแพร่ระบาดใหญ่เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่และครอบครัวชอบไปเที่ยวสถานที่กลางแจ้งเช่น Nijigen No Mori

Amid the pandemic, Japan has encouraged domestic travel.
ท่ามกลางการแพร่ระบาดญี่ปุ่นได้กระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ

The park has implemented Japan's standard Covid-related theme park practices, encouraging guests to practice social distancing and use hand sanitizer.
สวนแห่งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสวนสนุกที่เกี่ยวข้องกับโควิดตามมาตรฐานของญี่ปุ่น, โดยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างทางสังคมและใช้เจลทำความสะอาดมือ

Visitors have their body temperatures checked prior to entrance and staff wear transparent face guards.
ผู้เข้าชมจะได้รับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า และเจ้าหน้าที่สวมแว่นป้องกันใบหน้าที่โปร่งใส


คำศัพท์ข่าว
- attraction = สิ่งจูงใจ, สิ่งดึงดูดใจ
- beast = สัตว์ร้าย
- fitting = ที่เหมาะสม
- gain = เพิ่มจำนวนขึ้น
- gaping (adj) = อ้าค้าง, เปิดค้าง, กว้างใหญ่
- guest = แขกที่มาเที่ยว, นักท่องเที่ยว
- implement = นำมาใช้, นำแผนหรือนโยบายมาปฏิบัติ
- metaphor = คำอุปมา, คำเปรียบเทียบ
- mission = ภารกิจ
- practice = ปฏิบัติตน, ฝึกฝน
- ride (n) = เครื่องเล่น, อุปกรณ์เครื่องเล่น (ในสวนสนุก)
- roaring = คำราม
- site = สถานที่
- staff = พนักงาน, เจ้าหน้าที่
- theme park = สวนสนุก
- thrilling = ตื่นเต้น
- transparent = โปร่งแสง
- viewed (view) = ดู, มอง
- zipline = ไต่สลิง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น