โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, November 19, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Thai lawmakers voted down a constitutional amendment bill proposed by 135,000 civilians to abolish the Senate, a move that could add fuel to the country's pro-democracy protests.
สมาชิกสภานิติบัญญัติไทยลงมติไม่รับร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชน 135,000 คน ให้ยุบสมาชิกวุฒิสภา การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้กับการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- abolish (v) = ยกเลิก, ล้มเลิก
- amendment (n) = การแก้ไขกฎหมาย
- bill (n) = ร่างกฎหมาย (ร่างกฏหมายที่กำลังพิจารณาให้ประกาศใช้)
- civilian (n) = พลเรือน, ประชาชนทั่วไป
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- lawmaker ลอว์เมคเกอร์ (n) ผู้บัญญัติกฏหมาย, สมาชิกรัฐสภา(ส.ส./สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ส.ว./สมาชิกวุฒิสภา)
- lower house/house of representatives = สภาผู้แทนราษฎร
- pro-democracy (compound) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ
- Senate = วุฒิสภา(ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาล่าง สภาสูงคือสมาชิกวุฒิสภา)
- senator (n) = สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
- voted down = ปฏิเสธ, ไม่รับ, ปัดทิ้ง

ข่าวภาษาไทย (ลิ้งภายนอก)
- แหล่งข่าว : BBC

- แหล่งข่าว : Sanook

- แหล่งข่าว : Thairath


แหล่งข่าว : CNA
Thai lawmakers reject Bill aimed at weakening military's political role
สภานิติบัญญติไทยปฎิเสธร่างกฏหมายที่มุงหวังทำให้บทบาททางการเมืองของทหารอ่อนแอลง

BANGKOK: Thailand's legislature shot down on Wednesday (Nov 17) a draft Bill aimed at strengthening democracy, in which its backers sought to scrap or overhaul of key institutions they said had been hijacked by the military elite.
กรุงเทพฯ: สภานิติบัญญัติของไทยได้ยิงร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันพุธ (17 พ.ย.) ที่มุ่งเสริมสร้างประชาธิปไตย ซึ่งผู้สนับสนุนพยายามจะล้มล้างหรือยกเครื่องสถาบันสำคัญที่พวกเขากล่าวว่าถูกจี้โดยชนชั้นสูงทางทหาร

A joint session of the lower house of parliament and the Senate voted 473-206 to reject the Bill, with six abstentions, which called for a constitution passed under a military junta in 2017 to be changed to ensure a clear separation of powers.
ที่ประชุมร่วมของสภาล่างและวุฒิสภาลงมติ 473 ต่อ 206 เสียงไม่เห็นด้วยร่างพระราชบัญญัติ งดออกเสียง 6 คน ที่เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารในปีค.ศ. 2017 ให้มีการเปลี่ยนแปลงจะได้เกิดการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน

Thailand's government is still led by the architects of a 2014 coup, who remained in power after a 2019 election that its rivals say was stacked in the military's favour.
รัฐบาลไทยยังคงนำโดยผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารปีค.ศ.2014 ซึ่งยังคงมีอำนาจหลังการเลือกตั้งในปี 2019 ซึ่งฝ่ายคู่แข่งบอกว่าไม่ยุติธรรมและได้รับการสนุับสนุนจากกองทัพ

Prime Minister Prayut Chan-o-cha, the coup leader, has denied that.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐประหาร ปฏิเสธข้อดังกล่าว

The draft was backed by 130,000 petitioners and sought to abolish the 250-seat, junta-appointed Senate, and restructure the Constitutional Court and key state agencies.
ร่างกฏหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ยื่นคำร้องจำนวน 130,000 คน และพยายามยกเลิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลเผด็จการ 250 ที่นั่ง และปรับโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานหลักของรัฐ

คำศัพท์ข่าว
- abstention (n) = การงดออกเสียง
- aim (v) = เล็ง, ตั้งใจ, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- architect (n) = ผู้บงการ, ผู้อยู่เบื้องหลัง(ศัพท์การเมือง)
- draft (n) ร่างกฎหมาย(ศัพท์การเมือง)
- in favour = สนับสนุน, เห็นดีเห็นงาม
- junta-appointed Senate = วุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลเผด็จการ
- lawmaker ลอว์เมคเกอร์ (n) ผู้บัญญัติกฏหมาย, สมาชิกรัฐสภา(ส.ส./สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ส.ว./สมาชิกวุฒิสภา)
- legislature (n) = สภานิติบัญญติ
- lower house of parliament = สภาล่าง, สภาผู้แทนราษฎร
- petitioner (n) = ผู้ยื่นคำร้อง/ฏีกา
- reject (v) = ปฏิเสธ, ไม่อนุญาต, ไม่เห็นด้วย
- restructure (v) = ปรับโครงสร้าง
- rival (n) คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, คู่แข่ง(เกี่ยวกับงาน/กิจกรรม/ธุรกิจ)
- Senate = วุฒิสภา(ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาล่าง สภาสูงคือสมาชิกวุฒิสภา)
- session (n) = วาระการประชุม, สมัยการประชุม
- shoot down = ยิงตก, ปัดทิ้ง(ปฏิเสธ, ไม่เห็นด้วย, ไม่รับข้อเสนอ)
- stacked (adj) = (1)หญิงสาวหน้าอกใหญ่ (2)ความไม่เป็นธรรม
- strengthening (adj) = ที่ทำให้แข็งแรงขึ้น, การเสริมสร้างที่ให้พลัง

ภาพโครงสร้างรัฐสภา : เครดิตภาพจากเว็บไซต์รัฐสภา


แหล่งข่าว : CNN
Biden on new record high for US overdose deaths: 'We cannot overlook this epidemic of loss'
ไบเดนพูดถึง สถิติสูงสุดครั้งใหม่สำหรับการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐอเมริกา : 'เราไม่สามารถมองข้ามการแพร่อย่างรวดเร็วของการสูญเสียนี้'

(CNN)President Joe Biden on Wednesday lamented new data showing American drug overdose deaths topped 100,000 annually for the first time, saying that "we cannot overlook this epidemic of loss, which has touched families and communities across the country."
(ซีเอ็นเอ็น) เมื่อวันพุธประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้แสดงความเสียใจถึงข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดของสหรัฐพุ่งสูงถึง 100,000 รายต่อปีเป็นครั้งแรกโดยกล่าวว่า "เราไม่สามารถมองข้ามการลุกลามของความสูญเสียนี้ ซึ่งกระทบต่อครอบครัวและชุมชนทั่วประเทศ"

More than 100,000 people died of drug overdoses in the United States during the 12-month period ending April 2021, according to provisional data published Wednesday by the US Centers for Disease Control and Prevention.
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 รายจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดถึงเดือนเมษายน ค.ศ.2021, ตามข้อมูลเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

That's a new record high, with overdose deaths jumping 28.5% from the same period one year earlier.
นั่นคือสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเพิ่มขึ้น 28.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

Experts have told CNN that the Covid-19 pandemic and the rise in use of fentanyl have both been key contributors to the rising overdose death toll.
ผู้เชี่ยวชาญแจ้งกับซีเอ็นเอ็นว่า โควิด-19 กำลังระบาด และการเพิ่มขึ้นของการใช้เฟนทานิลต่างก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- 12-month (compound) = จำวนสิบสองเดือน
- annually (adv) = ทุก ๆปี
- contributor (n) = ผู้ช่วย, สิ่งที่สนับสนุน (คนหรือสิ่งที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้เกิดบางสิ่งบาง)
- lament (v) = คร่ำครวญ, แสดงความเสียใจ
- loss (n) = การสูญเสีย
- overdose (n) = การใช้ยาเกินขนาด
- overlook (v) = มองข้าม
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- touch (v) = สัมผัส, มีอิทธิพล, สร้างความรู้สึก

- แหล่งข่าว : BBC
US annual drug overdose deaths hit record levels

- แหล่งข่าว : CNN
President Biden has lamented new data showing American drug overdose deaths topped 100,000 annually for the first time, saying that "we cannot overlook this epidemic of loss, which has touched families and communities across the country."

- แหล่งข่าว : NBCNews
NEW: Drug overdose deaths in the US surpassed 100,000 in a 12-month period for the first time, CDC says.

- แหล่งข่าว : The Voice of America
Overdose Deaths in US Top 100,000, CDC Says

- แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Drug-overdose deaths hit a record in the U.S. for a 12-month period. They topped 100,000 through April, fueled by fentanyl, the CDC said.


แหล่งข่าว : Fox News
New Hampshire mom breaks silence after son suspended for saying there are 'only two genders'
แม่ในนิวแฮมป์ส่งเสียงออกมาหลังจากลูกชายถูกสั่งพักเพราะการพูดว่า มี(คน) 'เพียงสองเพศ' เท่านั้น

The New Hampshire mother of a high school student-athlete suspended from playing in a football game for telling a classmate there are "only two genders" spoke out publicly for the first time Thursday.
แม่ของนักกีฬาที่เป็นนักเรียนมัธยมที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ถูกสั่งพักจากการแข่งขันฟุตบอลเนื่องจากบอกเพื่อนร่วมชั้นว่าคน "มีแค่สองเพศ" เท่านั้น โดยพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดี

"My first reaction was that I was shocked," the mother, who requested anonymity, told Fox News in a statement.
“ปฏิกิริยาแรกของฉันคือฉันรู้สึกตกใจ”แม่ผู้ขอไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสำนักข่าวฟ๊อกนิวส์ ในแถลงการณ์

Her son, a football player at the school, had texted a classmate while off school grounds.
ในแถลงการณ์ ลูกชายของเธอซึ่งเป็นนักฟุตบอลที่โรงเรียนได้ส่งข้อความหาเพื่อนร่วมชั้นในขณะที่อยู่นอกเขตพื้นที่โรงเรียน

"My son had already told me about the incident, so I knew what had happened," the mother, who lives in Rockingham County, added.
“ลูกชายของฉันบอกกับฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้ว ฉันจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น”, แม่ซึ่งอาศัยอยู่ในเทศมณฑลร็อกกิงแฮม กล่าวเสริม

"When I saw the text messages, I agreed with my son. All he did was state an opinion. I defended him on the phone to the vice principal and said, ‘He has a right to his opinion.’"
“เมื่อฉันเห็นข้อความ ฉันเห็นด้วยกับลูกชาย ทั้งหมดที่เขาทำคือแสดงความคิดเห็น ฉันแก้ต่างให้เขาทางโทรศัพท์กับรองอาจารย์ใหญ่และพูดว่า 'เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเขา'"

The student and his mother sued Exeter High School and Vice Principal Mary Dovholuk Nov. 4, alleging they violated the teen's constitutional right to free speech along with the New Hampshire Bill of Rights.
นักเรียนและแม่ของเขาฟ้องโรงเรียนมัธยมเอ็กเซเตอร์ และรองอาจารย์ใหญ่ แมรี่ โดฟโฮลุค เมื่อ 4 พฤศจิกายน โดยกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพในการพูดของวัยรุ่นตามรัฐธรรมนูญ และร่างกฎหมายสิทธิมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์

The school has a written policy on "transgender and gender nonconforming students" that says they have the right to be addressed by their preferred name and pronoun, irrespective of their biological sex.
โรงเรียนมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ "นักเรียนข้ามเพศและนักเรียนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเพศ" ที่บอกว่าพวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการระบุตามชื่อและสรรพนามที่ต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเพศทางชีววิทยา

คำศัพท์ข่าว
- anonymity (n) = สงวนชื่อ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- biological (adj) = เกี่ยวกับทางชีววิทยา
- break silence = เปิดประเด็น, ทำลายความเงียบ (เผยแพร่ประเด็นที่ไม่ได้รับความสนใจ)
- classmate (n) = เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- constitutional right = สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
- defend (v) = ปกป้อง, แก้ต่าง, แก้ข้อครหา, ออกรับ
- free (adj) = เสรี, ไม่หวงห้าม, ไม่มีข้อจำกัด
- high school = ระดับมัธยม
- incident (n) = เหตุการณ์
- irrespective of (prep) = โดยไม่คำนึงถึง
- liberty (n) = ความเป็นอิสระ, อิสรภาพ, เสรีภาพ
- nonconforming (adj) = ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- off = พ้น, แยกไป, ห่างออกไป
- publicly (adv) = อย่างเปิดเผย, ต่อสาธารณะ
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- student-athlete (compound) = นักกีฬาที่เป็นนักเรียน
- sue (v) = ฟ้องร้อง
- suspend (v) = หยุด, ระงับ
- text (v) = คุยแชท, ส่งข้อมูลแชท
- transgender (adj) = คนข้ามเพศ, เกี่ยวกับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และเพศไม่ตรงเพศที่เกิด

No comments:

Post a Comment