โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-July-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว Bangkok Post
Saturday: 14 new returnee virus cases
วันเสาร์: 14ผู้ติดเชื้อไวรัสเป็นผู้เดินทางกลับ

The government on Saturday reported 14 new coronavirus cases, all in quarantine, bringing the total to 3,216 cases since January.
เมื่อวันเสาร์ รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส 14ราย, ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการกักตัว, ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเป็น 3,216 รายตั้งแต่เดือนมกราคม
The country has been free of local transmission for 47 consecutive days, said the Centre for Covid-19 Situation Administration.
ประเทศนี้ปลอดการแพร่เชื้อในประเทศเป็นเวลา 47 วันติดต่อกัน, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าว

Among the 14 new cases was a nine-year-old who travelled with her family.
ในบรรดาผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นเด็กอายุ 9 ขวบที่เดินทางพร้อมกับครอบครัวของเธอ

A returnee, 42, arrived home from Bahrain on June 28 and was in quarantine in Chon Buri.
ผู้เดินทางกลับคนหนึ่งอายุ 42ปี กลับบ้านจากบาห์เรนเมื่อวันที่ 28มิถุนายน และถูกกักตัวที่ชลบุรี

She was asymptomatic and tested positive on July 9.
เธอไม่มีอาการ และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม

Another patient, 31, worked on a cruise ship in the United States.
ผู้ป่วยอีกรายอายุ 31 ปีทำงานบนเรือสำราญในสหรัฐอเมริกา

The 12 others — 11 students, aged 19 to 31, and the nine-year-old girl — arrived home from Sudan on Friday and tested positive the next day, said the centre.
อีก 12 คน - เป็นนักเรียน 11 คนอายุ 19-31 ปี, และเด็กหญิงอายุ 9 ขวบเดินทางถึงบ้านจากซูดานในวันศุกร์ทดสอบพบเชื้อในวันรุ่งขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการป่วย
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- consecutive (adj) = ติดต่อกัน, ซึ่งต่อเนื่องมา
- cruise ship = เรือสำราญ
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- returnee = ผู้เดินทางกลับ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Man cuts through fence to escape New Zealand Covid-19 quarantine and visit liquor store
ผู้ชายข้ามรั้วเพื่อหลบหนีการกักตัว Covid-19 ของนิวซีแลนด์ และไปเยือนร้านขายเหล้า

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern announced most domestic coronavirus restrictions would be lifted in June.
Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ประกาศยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับ coronavirus เกือบทั้งหมดในประเทศในเดือนมิถุนายน

(CNN)A man in his 50s absconded from a New Zealand coronavirus quarantine facility, cutting through a fence to visit a liquor store, officials revealed on Friday.
(CNN) ชายในวัย 50 ปีหลบหนีจากสถานกักตัวไวรัสโคโรนาของนิวซีแลนด์ข้ามรั้วเพื่อไปร้านขายเหล้าเจ้าหน้าที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์

Officials said the man, who arrived from Sydney, Australia on July 1, cut through ties in a six-foot fence to break out of a temporary managed isolation facility in the Distinction Hotel, Hamilton, on New Zealand's North Island.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายผู้มาจากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมได้ข้ามผ่านรั้วสูงหกฟุตเพื่อออกจากศูนย์กักตัวชั่วคราวที่โรงแรมดิสติทิสชั่นแฮมิลตันบนเกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์

All people entering New Zealand must stay in managed isolation or quarantine for at least 14 days and test negative for coronavirus before they are allowed to move around freely,
ทุกคนที่เข้ามาในนิวซีแลนด์จะแยกตัวโดดเดี่ยวหรือถูกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันและทำการทดสอบได้ผลเชิงลบสำหรับ coronavirus ก่อนที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ไปไหนได้อย่างอิสระ

but several arrivals to the country have so far absconded from these facilities.
แต่นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมายังประเทศนี้ได้หลบหนีจากสถานที่ ที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้

คำศัพท์ข่าว
- absconded(abscond) = หนี
- announced (announce) = ประกาศ
- at least = อย่างน้อย
- break out from = หลุดออกจาก, ออกจากสถานที่
- cutting through (cut through) = ตัดผ่าน, ข้ามผ่าน, เจาะผ่าน, เดืนทางลัด(ในข่าวนี้น่าจะหมายถึงปีนผ่านรั้วที่สูงขนาด 6 ฟุต)
- country = ประเทศ/ เมือง
- domestic = ในประเทศ
- facilities(facility) = สิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้(อุปกรณ์, สถานที่, สิ่งก่อสร้าง)
- lifted(lift) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก
- isolation = แยกตัว, โดดเดี่ยว, อยู่ห่างๆ
- liquor store = ร้านขายเหล้า
- Official = เจ้าหน้าที่
- visit = เยี่ยมเยือน
- quarantine = กักกัน, กักตัว
- so far = ที่ผ่านมาจนบัดนี้
- temporary = ชั่วคราว

- cut through ties/ cutting through a fence = ตัดผ่านรั้ว/ ปีนข้ามรั้ว

- six-foot fence = รั้วขนาด 6 ฟุต (6x30=120เซนติเมตร)


สำนักข่าว The Guardian
New Zealand: man cuts through fence to escape Covid-19 quarantine and buy alcohol
นิวซีแลนด์: ผู้ชายข้ามรั้วเพื่อหลบหนีการกักตัวโควิด -19 และซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Man in his 50s is the third person to abscond during quarantine, as the nation battles with influx of returning citizens
ชายในวัย 50 ปีเป็นคนที่สามที่หลบหนีระหว่างการกักตัว ขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับการไหลบ่าเข้ามาของพลเมืองที่เดินทางกลับ

New Zealand’s government has revealed that a third person has absconded from a managed isolation facility, saying a man cut through a fence so that he could go to buy some alcohol.
รัฐบาลของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่า นั่นเป็นคนที่สามของการหลบหนีจากสถานที่อำนวยความสะดวกกักตัว โดยกล่าวว่าชายคนหนึ่งข้ามรั้วเพื่อที่เขาจะได้ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

On Wednesday a man, aged in his 30s absconded from his managed quarantine hotel in central Auckland to visit a supermarket and later tested positive for coronavirus.
เมื่อวันพุธที่ผ่านมามีชายอายุ 30 ปีหลบหนีจากโรงแรมที่ใช้ในการกักตัวที่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์เพื่อเที่ยวชมซุปเปอร์มาร์เก็ต

It came after a woman jumped over a hedge to get out of quarantine. Later, she got lost and asked a passing policeman for directions back to her hotel.
เหตุเกิดขึ้นหลังจากผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วเพื่อหลบหนีออกจากการกักตัว หลังจากนั้นเธอก็หลงทางและถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังผ่านมา เพื่อขอเส้นทางกลับไปที่โรงแรมของเธอ

In the latest case, a man in his fifties cut through ties in a 1.8 metre fence to break out of a temporary quarantine facility in Hamilton, on New Zealand’s North Island and visit a liquor store.
ในกรณีล่าสุดชายในวัยห้าสิบปี ข้ามรั้วสูง 1.8 เมตรเพื่อออกจากสถานกักตัวชั่วคราวในแฮมิลตันบนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์และเยี่ยมชมร้านขายเหล้า

Authorities said he was taken into police custody and was due to appear in court later on Friday.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายคนนั้นถูกนำตัวเข้าห้องขังตำรวจและกำลังจะปรากฏตัวในศาลในวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- absconded (abscond) = หนี
- appear = ปรากฏตัว, แสดงตัว
- appear in court = แสดงตัวในศาล, ขึ้นศาล
- asked (ask) = ถาม
- court = ศาล
- fence = รั้ว
- jumped (jump) = กระโดด
- hedge = รั้ว
- got lost (get lost) = หลงทาง
- so that = เพื่อว่า, เพื่อที่จะ

- cut through ties in a 1.8 metre fence = ข้ามรั้วที่สูง 1.8 เมตร
- passing policeman = ตำรวจที่กำลังผ่านมา
- managed = บริหาร/ พยามจัดการ
- managed isolation facility = สถานที่กักตัวชั่วคราว
- temporary quarantine facility = สถานที่กักตัวชั่วคราว


สำนักข่าว SCMP : South China Morning Post
22 years after one of the worst floods in decades, history might be repeating itself in China.
22 ปีหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยในประเทศจีน


คำศัพท์ข่าว
- decade = ทศวรรษ, รอบสิบปี
- repeating = ซ้ำ, กลับมาอีก
- flood = อุทกภัย, น้ำท่วม


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Meet 'Spot' and 'Pepper': Baseball's robot fans
พบกับ 'Spot' และ 'Pepper': แฟนเบสบอลที่เป็นหุ่นยนต์

Say hello to "Spot" and "Pepper."
ทักทายกับ "Spot" และ "Pepper"

They're big baseball fans who never stop moving and never get tired of singing for the Fukuoko SoftBank Hawks.
พวกเขาเป็นแฟนเบสบอลตัวยงที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวและไม่มีวันเหนื่อยที่จะร้องเพลงให้กับ Fukuoko SoftBank Hawks

But these are baseball fans with a difference -- they're robots.
แต่พวกเขาเหล่านี้เป็นแฟนเบสบอลที่มีความแตกต่าง - พวกเขาเป็นหุ่นยนต์

Professional baseball returned to Japan on June 19, though coronavirus restrictions prevented fans from attending.
เบสบอลมืออาชีพกลับสู่ญี่ปุ่นอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนแม้ว่าข้อ จำกัด ของ coronavirus ทำให้แฟน ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้

คำศัพท์ข่าว
- big = ใหญ่
- difference = ความแตกต่าง
- professional = มืออาชีพ
- robot = หุ่นยนต์
- restriction = การจำกัด, การยับยั้ง, การบีบคั้น
- though = แม้ว่า


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น