โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-July-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Another soldier back from Hawaii has Covid-19
ทหารอีกคนกลับจากฮาวาย ป่วยเป็นโรคโควิด-19

The government on Wednesday reported one new case of coronavirus disease, another of the soldiers who were quarantined on returning from a military exercise in Hawaii.
ในวันพุธ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นทหารอีกหนึ่งคนที่ถูกกักตัวไว้เมื่อกลับจากการฝึกซ้อมทางทหาร จากฮาวาย

Tanarak Plipat, deputy director-general of the Disease Control Department, said the man arrived on July 22 and was quarantined in Chon Buri province.
ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าชายผู้นี้เดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมและถูกกักกันที่จังหวัดชลบุรี

He tested positive on Monday, the fifth day after his return.
เขาทดสอบเป็นบวกในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่ห้าหลังจากที่เขากลับมา

คำศัพท์ข่าว
- arrived (arrive) = มาถึง
- back = ผู้เดินทางกลับ
- case = ผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- deputy = (ตำแหน่ง) รอง, ผู้ทำการแทน
- government = รัฐบาล
- military (adj) = เกี่ยวกับทางทหาร
- positive = เชิงบวก, เป็นบวก (มี)
- returning = กลับ, เดินทางกลับ
- soldier = ทหาร
- Tanarak Plipat = ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ( รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)
- military exercise = ฝึกซ้อมทางทหาร
- who = ผู้ซึ่ง

- Disease Control Department = กรมควบคุมโรค
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก, ทดสอบพบว่ามีเชื้อโรค
- were quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)สำนักข่าว : BANGKOK POST
Senator wants new Boss panel
วุฒิสมาชิกต้องการคณะกรรมการชุดใหม่กรณีบอส

Public 'demands independent probe'
ประชาชน ต้องการสอบสวนที่เป็นกลาง

A senator is calling for a national independent committee to review the hit-and-run case involving Red Bull scion Vorayuth "Boss" Yoovidhya, who is in the clear after public prosecutors decided to drop all charges against him.
สมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องให้มีคณะกรรมการอิสระระดับชาติ เพื่อทบทวนคดีชนแล้วหนีของทายาทกระทิงแดง 'บอส' วรยุทธ อยู่วิทยา ที่กลายเป็นผู้บริสุทธิหลังจากอัยการสั่งยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา

คำศัพท์ข่าว
- demand = ต้องการ
- case = คดี
- committee = คณะกรรม
- independent = ซึ่งเป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร (ในข่าวหมายถึง "อิสระ วางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียง มีความเป็นธรรม")
- involving (involve)
- national = ชาติ, แห่งชาติ, ระดับชาติ
- probe = การสอบสวน
- Public = ประชาชน, สาธารณชน, มหาชน
- review = ทบทวน, พิจารณา, ตรวจสอบ
- senator = วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
- scion = ทายาท

- national independent committee = คณะกรรมการอิสระระดับชาติ/ แห่งชาติ
- hit-and-run = ชนแล้วหนี
- hit-and-run case = คดีชนแล้วหนี

เนื้อหาข่าว คนไทยรู้สึกเบื่อหน่ายกับระบบของคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานเดียวกันที่ตรวจสอบพวกเดียวกันเอง

สมาชิกวุฒิสภา เรียกร้องให้มีคณะกรรมการอิสระระดับชาติเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง คดีทายาทกระทิงแดง ("Boss") ขับรถชนตำรวจจนเสียชีวิต ข้อเรียกร้อง
1. ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้มาจากสำนักงานอัยการสูงสุด หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ประธานกรรมการจะต้องมาจากบุคคลภายนอกทั้งสองหน่วยงานสำนักข่าว : รอยเตอร์
New tiger sightings in Thailand raise conservation hopes
การพบเห็นเสือใหม่ในประเทศไทยทำให้เกิดความหวังในการอนุรักษ์

Camera traps in a forest in western Thailand have captured footage of tigers in an area for the first time in four years, a conservationist said, raising hopes over efforts to preserve the species in the Southeast Asian country.
กล้องดักถ่ายในป่าทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ถ่ายภาพเสือในพื้นที่ได้เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี นักอนุรักษ์กล่าวว่ามีความหวังเพิ่มขึ้นในความพยายามอนุรักษ์เสือชนิดนี้ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

The video and photographs show three male tigers roaming at night, including at one point peering directly into one of the camera traps.
วิดีโอและภาพนิ่งแสดงเสือเพศผู้สามตัวที่สัญจรในเวลากลางคืน รวมถึงจุดหนึ่งที่เสือมองเข้าไปในกล้องดักถ่ายโดยตรง

คำศัพท์ข่าว
- area = พื้นที่
- camera trap = กล้องดักถ่าย
- conservation = การอนุรักษ์
- captured (capture) = จับภาพ, ถ่ายภาพ
- directly = ตรง, โดยตรง
- effort = ความพยายาม
- first = ครั้งแรก
- footage = ภาพ, วีดิโอ, คลิป
- hope = หวัง, ความหวัง
- male = เพศผู้
- peering (peer) = จ้องมอง, เพ่งดู
- photograph = ภาพนิ่ง
- raise = ยก, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- roaming = การสัญจร, การตระเวน
- sighting = การพบเห็น
- species (specie) = ชนิด, สายพันธุ์
- tiger = เสือ - video = วีดิโอ, คลิป, ภาพเคลื่อนไหว

เนื้อหาข่าว
วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ/ วันอนุรักษ์เสือโลก เป็นวันระลึกประจำปี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
ประมาณว่ามีเสืออินโดจีนประมาณ 160 ตัวที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังพบในพม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และจีนตะวันตกเฉียงใต้ จำนวนประชากรทั้งหมดรวมกันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 350
ทั่วโลกมีประมาณว่ามีเสือเพียง 3,900 ตัวเหลืออยู่ในป่า รวมถึงเสือโคร่งเบงกอล และเสือไซบีเรียขนาดใหญ่สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Even countries that got coronavirus under control are now struggling.
แม้แต่ประเทศที่มี ไวรัสโคโรนาอยู่ภายใต้การควบคุมก็ยังต้องดิ้นรนอยู่

That's deeply concerning for the rest of the world
นั่นยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ของประเทศที่เหลือ

The coronavirus is "easily the most severe" public health emergency the World Health Organization (WHO) has ever faced, its director-general said Monday, as countries that previously appeared to have the pandemic under control recorded an uptick in cases.
ไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ "รุนแรงที่สุด" ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) เคยเผชิญมา, ผู้อำนวยการใหญ่กล่าวเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นก่อนหน้านี้มีการระบาดหนักของโรค, อยู่ภายใต้การควบคุมได้มีการบันทึกว่ามียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

คำศัพท์ข่าว
- concerning (concern) = เป็นห่วง
- deeply = อย่างยิ่ง
- pandemic = การระบาดใหญ่, การระบาดซึ่งแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่
- previously = ก่อนหน้านี้
- rest = ที่เหลือ, ที่ไม่ได้กล่าวถึง
- struggling = การดิ้นรน
- under control = ภายใต้การควบคุม, สามารถควบคุมได้, รับมือได้
- uptick = เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Former Malaysian Prime Minister Najib Razak found guilty on seven charges related to 1MDB scandal
อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซัคพบว่ามีความผิดใน7ข้อหา เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB

Disgraced former Malaysian Prime Minister Najib Razak has been found guilty on seven charges related to the 1MDB scandal, which saw billions of dollars of taxpayers money funneled and embezzled out of Malaysia.
อดีตนายนาจิบราซัคอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดใน 7 ข้อหา โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB มีส่วนรู้เห็นการยักยอก ขนถ่ายเงินภาษีหลายพันล้านดอลลาห์ ออกจากมาเลเซีย

คำศัพท์ข่าว
- charge = ข้อกล่าวหา
- disgraced = น่าอดสู, เสียเกียรติ, เสื่อมเสีย, น่าขายหน้า
- embezzled (embezzle) = ยักยอก, โกงเงิน
- funnel = ผันน้ำ, เบียดบัง, โยกย้ายถ่ายเถ (เพื่อโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างผ่านช่องว่าง / ช่องโหว่)
- former = อดีต
- guilty = มีความผิด
- Prime Minister = นายกรัฐมนตรี
- related = เกี่ยวข้องกับ
- saw (see) = เห็น, พบ
- scandal = เรื่องอื้อฉาว

- funneled and embezzled out of Malaysia = ลักลอบนำออกจากมาเลเซีย
- Disgraced former Malaysian Prime Minister Najib Razak = นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่น่าอดสู
- "1 MDB" = "1 Malaysia Development Berhad" (กองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐ )

- has been found = ถูกพบว่า
- has been found guilty on seven charges = ถูกพบว่า มีความผิดเจ็ดข้อหา
- billions of dollars of taxpayers money = เงินหลายพันล้านดอลลาร์ของผู้เสียภาษีสำนักข่าว : NHK (ญี่ปุ่น)

Japan reports nearly 1,000 new cases on Tuesday
ญี่ปุ่นรายงานผู้ป่วยใหม่เกือบ 1,000 รายในวันอังคาร

The coronavirus continues to spread across Japan. Nearly 1,000 cases were reported on Tuesday with several prefectures recording new daily records.
ไวรัสโคโรนายังคงแพร่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น มีรายงานผู้ติดเชื้อเกือบ 1,000 รายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีเขตการปกครองหลายแห่งบันทึผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน

Osaka Governor Yoshimura Hirofumi said, "We have confirmed 155 infections.
Yoshimura Hirofumi ผู้ว่าโอซาก้ากล่าวว่า "เราได้ยืนยันการติดเชื้อแล้ว 155 ราย

The number shows that the virus is spreading through community transmission."
จำนวนนี้แสดงให้เห็นว่าไวรัสแพร่กระจายผ่านการแพร่กระจายของชุมชน"

คำศัพท์ข่าว
- across = ทั่ว, ถ้วนทั่ว, เต็มพื้นที่
- confirmed = ยืนยัน
- Governor = ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด
- infection = การติดเชื้อ
- Nearly = เกือบ, เกือบจะ
- number = จำนวน, ตัวเลข
- prefecture = อำเภอ, เขตปกครองท้องถิ่น, พื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่น
- transmission = การแพร่เชื้อ
- through = ผ่าน
- show = แสดง
- spreading (spread) = แพร่

- community transmission = กระจายผ่านชุมชน, การติดเชื้อในชุมชน


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น