โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Khaosod English
Chula Students To Defy University’s Ban on Gov’t Protest
นิสิตจุฬาฯ ขัดขืนคำสั่งห้ามประท้วงรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย

Student protesters at the elite Chulalongkorn University announced they will proceed with their rally on Friday afternoon despite the administration’s venue ban.
นิสิตนักศึกษาผู้ประท้วงที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศว่า พวกเขาจะดำเนินการชุมนุมในบ่ายวันศุกร์แม้ว่าฝ่ายบริหารจะสั่งห้าม

The university issued a statement earlier on Friday saying their application to request a use of the campus space for political activities was submitted too late, and rejected their submission just hours before the protest scheduled was to be held.
มหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ เนื้อความว่า มีการส่งใบคำร้องขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองช้าเกินไป, และปฏิเสธคำร้องขอเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมีการจัดประท้วงตามกำหนดการ

คำศัพท์ข่าว
- application = ใบคำร้อง, ใบสมัคร (ในข่าวหมายถึง ใบคำร้องขอใช้พื้นที่)
- campus space = พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
- defy = ขัดขืน, ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง
- despite = แม้ว่า
- earlier = ก่อนหน้านี้
- elite = ซึ่งดีที่สุด, ยอดเยี่ยมที่สุด, อภิสิทธิ์ชน, คนที่มีอภิสิทธิ์ที่สุด
- held (hold) = จัด, จัดขึัน, จัดงาน (ในข่าวหมายถึง จัดงานประท้วง)
- issued (issue) = ให้, จัดหาให้, ประกาศ, ออก (สิ่งที่เป็นทางการ)
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)
- proceed = ดำเนินการ
- rejected (reject) = ปฏิเสธ
- scheduled (adj) = กำหนดแล้ว
- submission = การยินยอม, การยอมจำนน (อย่างเป็นทางการ)
- too late = ช้าเกินไป

- issue (v) = ให้, จัดหาให้, ประกาศ, ออก (สิ่งที่เป็นทางการ)
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)

- The university issued a statement
มหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์

- rejected their submission just hours before the protest scheduled was to be held.
ปฏิเสธคำร้องขอเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมีการจัดประท้วงตามกำหนดการ
ปฏิเสธการยินยอมตามคำร้องขอเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมีการจัดประท้วงตามกำหนดการ
สำนักข่าว : The Guardian
Thailand protesters 'cross the Rubicon' and risk all to criticise the monarchy
ผู้ประท้วงในประเทศไทย 'ไม่มีทางเลือก' และเสี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์


คำศัพท์ข่าว
- criticise (UK) = วิพากษ์วิจารณ์
- criticize (US) = วิพากษ์วิจารณ์
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- protester = ผู้ประท้วง

กริยาวลี
to cross the Rubicon = ข้ามแม่น้ำ Rubicon (ความหมายจริงคือ ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำ, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

Tag : #Thailand protestersสำนักข่าว : BANGKOK POST
More Covid-19 cases, most from India
ผู้ป่วย Covid-19 เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากอินเดีย

The government on Friday reported 17 new cases coronavirus disease infection, all quarantined returnees, mostly from India, raising the total to 3,376.
เมื่อวันศุกร์ รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับและถูกกักตัวไว้ทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากอินเดีย ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3,376 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration announced that 15 of the new cases were Thais who arrived from India on Aug 9 - nine males and six females, aged 12-72 years.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แถลงว่า 15 ในผู้ป่วยรายใหม่เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากอินเดียเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เป็นชาย 9 ราย และหญิง 6 รายอายุ 12-72 ปี

They were quarantined in Chon Buri province and tested positive for the disease on Wednesday while being asymptomatic.
พวกเขาถูกกักตัวในจังหวัดชลบุรี และได้รับการทดสอบพบว่าติดเชื้อ เมื่อวันพุธ ในขณะที่ไม่แสดงอาการ

คำศัพท์ข่าว
- announced (announce) = ประกาศ
- asymptomatic = ไม่มีอาการ
- mostly = ส่วนใหญ่, เกือบทั้งหมด
- quarantined (quarantine)
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย
- returnee = ผู้ที่กลับ, ผู้ที่เดินทางกลับ
- state quarantine = สถานกักตัวของรัฐสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
New Zealand imposes 12-day lockdown in its biggest city as it battles fresh outbreak
นิวซีแลนด์กำหนดให้ปิดล็อก 12 วันในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากต่อสู้กับการระบาดครั้งใหม่

New Zealand has extended a lockdown in its most populous city as the country battles a fresh community coronavirus outbreak that comes after months without any locally transmitted cases.
นิวซีแลนด์ได้ขยายเวลาการปิดเมืองที่มีประชากรมากที่สุด เนื่องจากประเทศต้องสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในชุมชนครั้งใหม่ หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่นานหลายเดือน

Only five days ago, New Zealand was marking an enviable milestone -- 100 days without any community transmission.
เมื่อห้าวันก่อนนี้เอง, นิวซีแลนด์กำลังก้าวสู่ความสำเร็จที่น่าอิจฉา - 100 วันที่ปราศจากการระบาดภายในชุมชน

But this week has demonstrated how fast that can change, even in a country like New Zealand which has been held up as a world leader for its handling of the virus.
แต่ในสัปดาห์นี้ได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพียงใด แม้ในประเทศอย่างนิวซีแลนด์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดการไวรัส

คำศัพท์ข่าว
- community = ชุมชน
- demonstrate = แสดงให้เห็น
- enviable = น่าอิจฉา
- lockdown = ล๊อคดาวน์, ปิดพื้นที่, ปิดเมือง
-milestone (n) = ช่วงเหตุการสำคัญ
- outbreak = การระบาด
- transmission = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ, การระบาดสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Teens struggling with isolation and anxiety during Covid-19 turn to virtual support programs
บรรดาวัยรุ่นกำลังต่อสู้อยู่กับความโดดเดี่ยวและความวิตกกังวลในช่วงโควิด -19 หันไปใช้พวกโปรแกรมช่วยเหลือกิจกรรมชีวิตประจำวัน

Though COVID-19 has added stress to the lives of most Americans, teens in particularly have been hit hard as they miss major milestones with their friends and worry about family joblessness and illness.
แม้ว่าโควิด -19 จะเพิ่มความเครียดให้กับชีวิตของคนอเมริกันส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพลาดเหตุการณ์สำคัญร่วมกับเพื่อน ๆ และกังวลเรื่องการตกงานและความเจ็บป่วยของครอบครัว

CNN travels to Portland, Los Angeles, and Boston to hear from teens and visit some of the programs and services helping young people cope.
CNN เดินทางไปพอร์ตแลนด์, ลอสแองเจลิส, และบอสตันเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากวัยรุ่น และเยี่ยมชมโปรแกรมบริการบางอย่างที่จะช่วยให้เยาวชนรับมือสถานการณ์

คำศัพท์ข่าว
- added (add) = เพิ่มเติม, บวกเพิ่ม
- anxiety = ความวิตกกังวล
- cope = รับมือ, สู้ , จัดการ (สถานการณ์)
- during = ระหว่าง
- hear = ได้ยิน, ได้ฟัง, รับฟัง (ในข่าวหมายถึงรับฟังปัญหา)
- hit (v) = ทุบ, ตี (ในข่าวหมายถึงผลกระทบ)
- isolation = โดดเดี่ยว, ห่างไกลผู้คน
- joblessness = ตกงาน
- major (adj = ใหญ่, สำคัญ
- milestone (n) = ช่วงเหตุการสำคัญ
- particularly = โดยเฉพาะ, อย่างเจาะจง, เน้นเป็นพิเศษ
- stress = ความเครียด
- struggling = การดิ้นรน (พยามแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ย่ำแย่/ ยุ่งยาก)
- teen = วัยรุ่น
- though = ถึงแม้ว่า.. แต่โดยเฉพาะ... (เมื่อวางอยู่ต้นประโยค จะแสดงความขัดแย้งของเนื้อหาต้นประโยคกับท้ายประโยค)
- virtual = จำลอง, เสมือน
- worry about = กังวลเกี่ยวกับ

- they miss major milestones = พวกเขาพลาดเหตุการณ์สำคัญ
- virtual support programs = โปรแกรมช่วยเหลือกิจกรรมชีวิตประจำวัน (เช่น โปรแกรมประชุมออนไลน์, แชตแบบเห็นหน้า, โปรแกรมเรียนออนไลน์)สำนักข่าว : NBCChicago
Family Rescues Dog Found Swimming 4 Miles Off-Shore in Lake Michigan
ครอบครัวหนึ่งช่วยชีวิตสุนัขที่กำลังว่ายน้ำ 4 ไมล์ นอกชายฝั่งในทะเลสาบมิชิแกน

The Wilcox family from Western Michigan was out on their boat last Friday, and was surprised to find a dog swimming four miles offshore in Lake Michigan.
ครอบครัว Wilcox จากทางตะวันตกของรัฐมิชิแกน ออกเรือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และรู้สึกประหลาดใจที่พบสุนัขว่ายน้ำอยู่นอกชายฝั่งทะเลสาบมิชิแกน 4 ไมล์

The family was boating from Grand Haven to Frankfort when they saw a red animal swimming in the lake and jumped into action.
ครอบครัวกำลังพายเรือจากแกรนด์เฮเวนไปยังแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อเห็นสัตว์สีแดงตัวหนึงว่ายน้ำในทะเลสาบ ก็ลงมือช่วยเหลือทันที

They used a lift and a pole to get the very wet and cold dog into the boat.
พวกเขาใช้การยก และปลายไม้ยาวเพื่อนำสุนัขที่เปียก และหนาวเข้าไปในเรือ

The animal was scanned for a microchip and the veterinarian was able to locate her owners.
สัตว์ดังกล่าวได้รับการสแกนหาไมโครชิป และสัตวแพทย์ก็สามารถหาเจ้าของของมันได้

คำศัพท์ข่าว
- able (adj) = สามารถ
- cold = หนาว, เย็น
- jumped into action (jump into action) = กระโดดสู่การปฏิบัติ ความหมายจริงคือ ลงมือทำทันที ในข่าวหมายถึง ลงมือช่วยเหลือสุนัขทันที
- lake = ทะเลสาบ
- locate (v) = หาที่ตั้ง, หาที่อยู่
- microchip = ไมโครชิป (แผ่นชิปเก็บข้อมูล ในข่าวสำหรับติดกับสัตว์เพื่อเก็บข้อมูล)
- veterinarian = สัตวแพทย์สำนักข่าว : Yahoo
Dog Found Swimming Alone in Lake Michigan 4 Miles Offshore Rescued and Reunited with Owners
พบสุนัขกำลังว่ายน้ำเพียงลำพัง ในทะเลสาบมิชิแกน ห่างออกไป 4 ไมล์นอกชายฝั่งได้รับการช่วยเหลือ และกลับไปอยู่กับเจ้าของแล้ว

The dog was said to be treading water in the lake for nearly an hour before being rescued by a Michigan family on a boating trip
มีผู้กล่าวว่าสุนัข ว่ายน้ำในทะเลสาบเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งในมิชิแกนที่กำลังล่องเรือ

คำศัพท์ข่าว
- boating trip = การล่องเรือ
- reunite (reunite) = รวมตัวใหม่, ชุมนุมกันใหม่
- treading (tread) = ย่ำเท้า, ย่างก้าว (ในข่าวหมายถึง ว่ายน้ำ)

The dog was said to be treading water
สุนัขถูกกล่าวว่าว่ายน้ำ.. = มีผู้กล่าวว่าสุนัข ว่ายน้ำ...(ประโยคจะฟังดูสวยงามกว่า)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น