โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 15, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-November-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน#ม็อบ14พฤศจิกา64

- แหล่งข่าว : DW News
According to German media reports, the Thai monarch landed in Munich this week — bringing with him a team of 250 people and 30 poodles.
ตามรายงานของสื่อเยอรมัน พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จนำเครื่องบินลงจอดที่้เมืองมิวนิคในสัปดาห์นี้แล้ว โดยนำทีม 250 คน และสุนัขพุดเดิ้ล 30 ตัว ไปกับพระองค์ด้วย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- land (v) = บินลง, นำเครื่องบินลงจอด
- monarch (n) = กษัตริย์(ใช้ได้ทั้งกษัตริย์ชาย/หญิง)
- poodle (n) = สุนัขพุดเดิ้ล- แหล่งข่าว : South China Morning Post
Thai PM Prayuth’s growing unpopularity fuels talk of early election as opposition eyes face-off with royalists
นายกประยุทธ์เริ่มไม่เป็นที่นิยมมากขึ้น ก่อให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า ในขณะที่ฝ่ายค้านเผชิญหน้ากับผู้นิยมกษัตริย์

คำศัพท์ข่าว
- face-off (compound) = การแข่งขัน, การต่อสู้
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- opposition (n) = ฝ่ายค้าน, ผู้ต่อต้าน
- royalist (n) = ราชานิยม, คนที่นิยมกษัตริย์, ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
- unpopularity (n) = ความไม่เป็นที่นิยม- แหล่งข่าว : South China Morning Post
Thai protesters march to call for royal reforms after court ruling
ผู้ประท้วงไทยเดินขบวนเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังคำพิพากษาของศาล

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb ) = เรียกร้อง
- court (n) = ศาลรัฐ
- march (v) = เดินขบวน
- reform (v) = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- royal (adj) = เกี่ยวกับกษัตริย์/ สถาบันพระมหากษัตริย์- แหล่งข่าว : Aljazeera
Hundreds of protesters have rallied in Thailand’s capital, Bangkok, against a decision by a top court that ruled calling for royal reforms amounted to a bid to overthrow the country’s ultra-powerful monarchy
ผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันในกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย คัดค้านต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินว่า การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เท่ากับพยายามที่จะโค่นล้มระบอบกษัตริย์ที่ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- amount (v) = สรุปความ, สรุปรวมเท่ากับ
- court (n) = ศาลรัฐ
- monarchy (n) = ราชาธิปไตย, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข/ เป็นใหญ่
- overthrow (v) = ล้มล้าง, โค่นล้ม, ขับไล่ออกจากอำนาจ, ขับไล่ผู้นำออกจากอำนาจ
- reform (v) = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- royal (adj) = เกี่ยวกับกษัตริย์/ สถาบันพระมหากษัตริย์
- top court = ศาลรัฐธรรมนูญ- แหล่งข่าว : CNA
Thai protesters call for royal reforms after court ruling
ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังคำพิพากษาของศาล

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb ) = เรียกร้อง
- court (n) = ศาลรัฐ
- protester (n) = ผู้ประท้วง
- reform (v) = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- royal (adj) = เกี่ยวกับกษัตริย์/ สถาบันพระมหากษัตริย์


แหล่งข่าว : BBC
Greta Thunberg: Who is the climate campaigner and what are her aims?
เกรต้า ธันเบิร์ก : ผู้รณรงค์เรื่องสภาพอากาศคนนี้คือใคร และเป้าหมายของเธอคืออะไร?

The 18-year-old is one of the world's best known climate campaigners.
เด็กอายุ 18 ปีเป็นหนึ่งในนักรณรงค์ด้านสภาพอากาศที่รู้จักกันดีที่สุดในโลก

What has she said about COP26?
เธอได้พูดอะไรเกี่ยวกับ COP26 บ้าง?

Greta Thunberg has called the climate summit a "failure" and a "PR exercise".
เกรต้า ธันเบิร์กเรียกการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศว่าเป็น "ความล้มเหลว" และ "กิจกรรมประชาสัมพันธ์"

She told a youth protest in Glasgow that world leaders had had "26 COPs, they have had decades of blah, blah, blah - and where has that got us?".
เธอบอกการประท้วงของเยาวชนในกลาสโกว์ว่า ผู้นำโลกมี "ตำรวจ 26 คน, พวกเขามีแต่บลา, บลา, บลา มานานหลายทศวรรษ - และนั่นจะทำให้เราไปอยู่ที่ไหนกันละ"

She has also criticised goals for cutting emissions which cause global warming, saying: "We don't just need goals for just 2030 or 2050. We, above all, need them for 2020 and every following month and year to come."
เธอยังวิพากษ์วิจารณ์เป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยกล่าวว่า “เราไม่ได้ต้องการแค่เป้าหมายในปี ค.ศ. 2030 หรือ 2050 เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องการเป้าหมายในปีค.ศ. 2020 และทุกๆ เดือนและปีต่อๆ ไป"

However, Thunberg has avoided getting into the detail of what action should be taken, saying "it is nothing to do with me".
อย่างไรก็ตาม ธันเบิร์กหลีกเลี่ยงที่จะเข้าถึงในรายละเอียดว่าควรดำเนินการอย่างไร โดยกล่าวว่า "ไม่เกี่ยวข้องกับฉัน"

Who is Greta Thunberg?
เกรต้า ธันเบิร์ก คือใคร?

Thunberg became well-known after she protested outside the Swedish parliament in 2018, when she was 15.
ธันเบิร์กกลายเป็นที่รู้จักหลังจากเธอประท้วงนอกรัฐสภาสวีเดนในปีค.ศ. 2018 เมื่ออายุได้ 15 ปี

She held a sign saying "School Strike for Climate", to pressure the government to meet carbon emissions targets.
เธอถือป้ายว่า "หยุดโรงเรียนประท้วงเพื่อภูมิอากาศ" เพื่อกดดันรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Her small campaign had a global effect, inspiring thousands of young people across the world to organise their own strikes.
แคมเปญเล็กๆ ของเธอส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวหลายพันคนทั่วโลกจัดการประท้วงด้วยตนเอง

คำศัพท์ข่าว
- blah, blah, blah = บลา, บลา, บลา(พูดไร้สาระ, พูดเรื่อยเปื่อย)
- well-known (compound) = รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก
- cutting (adj) = ตัดทอนลง, ลดปริมาณลง
- meet (v) = พบ, เจอ, บรรจบ
- climate (n) = สภาพอากาศ , ภูมิอากาศ
- organise (UK) (v) = จัดการ, ดำเนินการ
- parliament (n) = รัฐสภา
- pressure (v) = กดดัน
- emission (n) = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- effect (n) = ผลกระทบ
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี
- strike (n) = ประท้วง
- outside (prepo) = ภายนอก, ด้านนอก
- protest (v) = การประท้วง, ชุมนุมประท้วง


แหล่งข่าว : BBC
Nobel Peace Prize winner Malala ties the knot in nikkah ceremony
มาลาลา เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่งงานในพิธีแบบศาสนาอิสลาม

She and Asser Malik took part in a nikkah ceremony, where bride and groom consent to be married.
เธอและอัสเซอร์ มาลิกเข้าร่วมในพิธีแต่งงานแบบอิสลาม ซึ่งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวพร้อมใจที่จะแต่งงานกัน

The 24-year-old activist said it was "a precious day" in her life.
นักเคลื่อนไหววัย 24 ปีรายนี้กล่าวว่ามันเป็น "วันอันมีค่า" ในชีวิตของเธอ

The Pakistani women's rights activist found refuge in the West Midlands after being shot in the head by the Taliban in 2012.
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีชาวปากีสถานรายนี้พบที่หลบภัยในเวสต์มิดแลนด์ส หลังจากถูกกลุ่มตาลีบันยิงที่ศีรษะในปีค.ศ. 2012

"Asser and I tied the knot to be partners for life," she tweeted on Tuesday, sharing how they had taken part in a "small nikkah ceremony with family".
“อัสเซอร์กับฉันแต่งงานกันเพื่อเป็นหุ้นส่วนตลอดชีวิต”, เธอทวีตเมื่อวันอังคาร มีการบอกเล่าว่าพวกเขามีส่วนร่วมใน “พิธีแต่งงานเล็กๆ แบบศาสนาอิสลามกับครอบครัว” อย่างไร

"We are excited to walk together for the journey ahead," she added.
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเดินไปด้วยกันสำหรับการเดินทางข้างหน้านี้”, เธอกล่าวเสริม

On Wednesday afternoon, her new husband tweeted a picture of the couple and said in Malala he had found a "beautiful and kind partner" and he was "so excited to spend the rest of our life together".
ในบ่ายวันพุธ สามีคนใหม่ของเธอลงภาพของทั้งคู่บนทวิตเตอร์ และพูดถึงมาลาลาว่าเขาได้พบ "คู่ชีวิตที่ทั้งสวยและจิตใจดีงาม" และเขา "ตื่นเต้นมากที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลือของเราด้วยกัน"

Malala, now 24, was 15 when she was targeted by the Taliban in Pakistan for speaking up for the right of girls to be educated.
มาลาลา ในปัจจุบันอายุ 24 ปี เธอมีอายุ 15 ปีตอนเธอตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มตาลีบันในปากีสถาน ฐานพูดเพื่อเรียกร้องสิทธิของเด็กผู้หญิงที่จะได้รับการศึกษา

She survived the assault, in which a militant boarded her school bus in north-western Swat valley and opened fire, wounding two of her school friends as well as Malala.
เธอรอดชีวิตจากการโจมตี โดยกลุ่มติดอาวุธได้ขึ้นรถโรงเรียนของเธอในหุบเขาสวาตทางตะวันตกเฉียงเหนือและเปิดฉากยิง ทำให้เพื่อนในโรงเรียนของเธอสองคนและมาลาลาได้รับบาดเจ็บ
After recovering from her near-fatal injuries, she and her family relocated to Birmingham, which she later called "a second home".
หลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เกือบเสียชีวิต เธอและครอบครัวของเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งต่อมาเธอเรียกว่า "บ้านหลังที่สอง"

Aged 17, she became the youngest person to win the Nobel Peace Prize.
เมื่ออายุ 17 เธอกลายเป็นคนอายุน้อยสุดที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

She went on to study at Oxford University, and has become a leading human rights campaigner.
เธอไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และกลายเป็นนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนแนวหน้า

Since graduating, Malala has called for better support for Afghan refugees, signed a contract with Apple TV+ to produce documentaries and appeared on the cover of British Vogue, all while continuing her work to improve girls' access to education.
นับตั้งแต่จบการศึกษา มาลาลาได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน และได้เซ็นสัญญากับแอปเปิ้ล ทีวีพลัส เพื่อผลิตสารคดี และได้ลงบนหน้าปกของนิตยสารโว้กของอังกฤษ โดยทั้งหมดนี้ทำในขณะกำลังทำงานของเธอต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้หญิง

คำศัพท์ข่าว
- be targeted by = ตกเป็นเป้า/โดนมุ่งร้าย(Passive Voice)
- board (v) = ขึ้นยานหาหนะ (เรือ รถเมล์ รถไฟ เครื่องบิน)
- couple (n) = คู่รัก, ทั้งสองคน
- for + การกระทำ = เนื่องจาก, เพราะสาเหตุโทษ(ศัพท์กฏหมาย)
- graduate (v) = จบการศึกษา
- knot (n) = การหมั้น
- militant (n) = กลุ่มติดอาวุธ(นักรบ, ผู้ก่อการร้าย)
- near-fatal (compound) = เกือบเสียชีวิต
- nikkah นิกะห์ (n) = พิธีแต่งงานของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
- opened fire = เริ่มยิ่ง, เปิดฉากยิง
- refuge (เรฟิวจี) (n) = สถานที่ที่ปลอดภัย
- refugee (n) = ผู้อพยพ
- relocate (v) = ย้ายถิ่นฐาน
- tie the knot = เข้าพิธีแต่งงาน

แหล่งข่าว : Mail Online
Nobel Laureate Malala 'had concerns about marriage' but is lucky to have found a husband who 'understands my values'

แหล่งข่าว : NBC News
24-year-old activist and Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai announces she has gotten married.

แหล่งข่าว : CNN
"Today marks a precious day in my life." Malala Yousafzai, the Nobel Peace Prize-winning Pakistani activist, has gotten married.


แหล่งข่าว : CNN
Vermont woman earns world record by running 95 marathons in 95 days
หญิงจากรัฐเวอร์มอนต์ได้ตำแหน่งสถิติโลก ด้วยการวิ่งมาราธอน 95 ครั้งใน 95 วัน

(CNN)Imagine running 26 miles. Now imagine running 26 miles every day for 95 consecutive days.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)ลองนึกภาพกำลังวิ่ง 26 ไมล์ และตอนนี้ลองนึกภาพการวิ่ง 26 ไมล์ทุกวันเป็นเวลา 95 วันติดต่อกัน

That's what one Vermont ultra runner did last year while the world went into lockdown, and it has earned her the female world record for the most consecutive days spent running a marathon distance -- 26.2 miles.
นั่นคือสิ่งที่ยอดนักวิ่งคนหนึ่งของรัฐเวอร์มอนต์ทำเมื่อปีที่แล้วในขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์ และทำให้เธอได้สถิติโลกสำหรับผู้หญิงที่ใช้เวลาในการวิ่งมาราธอนระยะทาง 26.2 ไมล์ติดต่อกันหลายวันมากที่สุด

Alyssa Clark, a 28-year-old from Burlington, said she finds "the whole thing a bit unbelievable."
อลิสสา คลาร์ก วัย 28 ปีจากเมืองเบอร์ลิงตันกล่าวว่าเธอพบว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างแทบไม่น่าเชื่อเลยซักนิด”

"I never started the journey of running 95 marathons thinking that I would be a world record-holder," Clark said. "Everyday was a gift and kind of ending up with this, I'm still kind of shocked that it happened and I just feel very grateful for it."
“ฉันไม่ได้เริ่มต้นการเดินทางของการวิ่งมาราธอน 95 ครั้งโดยคิดว่าฉันจะเป็นเจ้าของสถิติโลกเลย" คลาร์กกล่าว “ทุกวันเป็นของขวัญและอะไรที่จบลงด้วยสิ่งนี้ ฉันยังคงค่อนข้างตกใจที่มันเกิดขึ้น และฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับมัน"

Clark had been training for ultra races, which are longer than a marathon distance, and she began her marathon quest when those ultra races were canceled.
คลาร์กได้รับการฝึกฝนสำหรับการแข่งขันแบบอัลตร้าเรซ ซึ่งยาวกว่าระยะทางมาราธอน และเธอเริ่มแสวงหาการวิ่งมาราธอนของเธอตอนที่การแข่งขันอัลตร้าเรซเหล่านั้นถูกยกเลิก

At the time, her husband, who is in the Navy, was stationed in Naples, Italy, in March 2020.
“และดังนั้น … 31 มีนาคม ฉันจึงแค่ขึ้นไปบนลู่วิ่งบนเครื่องออกกำลังกายและเริ่มวิ่ง” คลาร์กกล่าวถึงการปิดเมืองในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020

When the country went on lockdown, she said she had to think of a new way to challenge herself.
เมื่อประเทศถูกล็อกดาวน์ เธอบอกว่าเธอต้องคิดหาวิธีใหม่ในการท้าทายตัวเอง

"And so ... March 31, I just got on a treadmill and started running," Clark said of lockdown in March of 2020.
“ดังนั้น … 31 มีนาคม ฉันเพิ่งขึ้นลู่วิ่งบนเครื่องออกกำลังกายและเริ่มวิ่ง” คลาร์กกล่าวถึงการปิดเมืองในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020

With the lockdown only expected to last two weeks, Clark thought she would only run 14 or 15 consecutive days. And as it got extended, so did her goal.
จากการล็อกดาวน์ที่คาดว่าจะใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ คลาร์กคิดว่าเธอจะวิ่งติดต่อกัน 14 หรือ 15 วันเท่านั้น และเมื่อมันขยายออกไป เป้าหมายของเธอก็เช่นกัน

But the hardest part was making sure that she was in a position to continue each day, she said.
แต่ส่วนที่ยากที่สุดคือการทำให้แน่ใจว่าเธออยู่ในสภาพที่จะต่อไปได้ในแต่ละวัน, เธอกล่าว

"There's no take-backs on this ... If you mess one up or if you don't finish it or anything like that, then you don't get tomorrow," she added.
“จะไม่ได้อะไรคืนกลับมาในเรื่องนี้ หากคุณทำอันหนึ่งอันใดพลาด หรือไม่สำเร็จหรืออะไรทำนองนั้น แล้วคุณก็จะไม่ได้พรุ่งนี้มา”, เธอกล่าวเสริม

คำศัพท์ข่าว
- a world record-holder = ผู้คว้าสถิติโลก, เจ้าของสถิติโลก
- challenge (n, v) = ท้าทายให้ทำในสิ่งยาก
- consecutive (adj) = ซึ่งต่อเนื่องมา, ซึ่งตามกันมา
- earn (v) = have ได้รับ(สมควรได้รับ เพราะความดีที่ทำ/ความสามารถ/คุณสมบัติที่ดี)
- hardest (adj) = ยากที่สุด
- imagine (v) = จินตนาการ, คิดวิเคราะห์
- take-backs (compound) = เรียกกลับคืน, เอากลับ
- treadmill (n) = ลู่วิ่ง, เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่ง
- Vermont = รัฐเวอร์มอนต์ เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ

No comments:

Post a Comment