โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Army officers posted at quarantine hotels for visiting US troops
เจ้าหน้าที่ทหารถูกส่งเข้าประจำการที่โรงแรมกักกัน เพื่อการมาเยือนของทหารสหรัฐ

US soldiers arrive at U-tapoa airport, in Rayong, on Monday, and were taken to alternative state quarantine (ASQ) hotels after going through a health check. (Photo: Wassana Nanuam)
ทหารสหรัฐเดินทางมาถึงสนามบินอู่ตะเภาในจังหวัดระยองในวันจันทร์ และนำตัวไปยังโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพ (ภาพ: วาสนานานาวาม)

Thai soldiers have been posted at the two hotels in Bangkok where 107 visiting US troops are staying under 14-day quarantine, to ensure no recurrence of the incident in Rayong when an infected Egyptian soldier went out visiting malls.
ทหารไทยถูกส่งไปประจำการที่โรงแรมสองแห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งมีทหารสหรัฐฯที่เดินทางเยือน 107 นาย อยู่ภายใต้การกักตัว 14 วันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบในจังหวัดระยองซ้ำอีก เมื่อครั้งที่ทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อออกไปเดินห้างสรรพสินค้า

คำศัพท์ข่าว
- ASQ (alternative state quarantine) = สถานที่กักตัวทางเลือก
- ensure = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- incident = เหตุการณ์
- mall = ห้างสรรพสินค้า
- posted (v. post) = ปิดประกาศ, ติดตั้ง, ประจำการ (ในข่าวหมายถึง ถูกส่งเข้าประจำการเพื่อการมาเยือนของทหารสหรัฐ)
- recurrence = การกลับมาเหมือนเดิม, การกำเริบ, การเกิดขึ้นอีก
- troop = กองกำลัง
- quarantine = การกักตัว, กักบริเวณ
- under = ภายใต้
- visiting (visit) = เดินทางเยือน
- when = เมื่อตอน..., เมื่อครั้งที่..

Army officers (are) posted เจ้าหน้าที่ทหารถูกส่งเข้าประจำการ = Passive Voice.สำนักข่าว : THAI ENQUIRER
Thailand discovers one new case of coronavirus in state quarantine on Tuesday
วันอังคาร ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนารายใหม่ ที่สถานกักตัวของรัฐ

Thailand’s government said on Tuesday that it had discovered one new case of coronavirus in the last 24 hours in state quarantine.
รัฐบาลของไทยกล่าวเมื่อวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของไวรัสโคโรนา ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ

The new patient is a Thai returnee from Russia.
ผู้ป่วยรายใหม่เป็นชาวไทยที่กลับจากรัสเซีย

The new discoveries bring the total number of cases up to 3,321 cases.
การค้นพบใหม่ทำให้จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดขึ้นไปถึง 3,321 ราย

There are no new fatalities leaving the death toll at 58.
ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ ทำให้ยอดเสียชีวิตอยู่ที่ 58

There were no new recoveries in the past 24 hours. The total number of discharged patients is still at 3,142.
ไม่มีผู้หายป่วยใหม่ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดยังคงอยู่ที่ 3,142

Currently, 121 people remain in hospital.
ปัจจุบัน 121 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล

คำศัพท์ข่าว
- bring (bring) = นำ, นำไปสู่
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- discoveries (discovery) = สิ่งที่ค้นพบ (ในข่าวหมายถึงผู้ป่วยรายใหม่)
- leaving (leave) = ทิ้ง, ปล่อยไว้ (ในข่าวหมายถึง ปล่อยให้ตัวเลขคงเดิม)
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- returnee = ผู้ที่เดินทางกลับ
- state quarantine = สถานกักตัวของรัฐสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: WHO warns of 'no silver bullet' amid vaccine search
Coronavirus: WHO เตือนว่า 'ไม่มียาวิเศษ ท่ามกลางการค้นหาวัคซีน

The head of the World Health Organization (WHO) has said that while there is hope for a vaccine against Covid-19, one might never be found.
หัวหน้าองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าในขณะที่มีความหวังว่าจะได้รับวัคซีนต่อต้าน Covid-19 ซึ่งอาจไม่มีใครพบ

Tedros Adhanom Ghebreyesus told a news briefing there was "no silver bullet at the moment - and there might never be".
Tedros Adhanom Ghebreyesus บอกข่าวการบรรยายสรุปว่า "ไม่มีกระสุนเงินในขณะนี้ - และอาจไม่มีเลย"

Mr Tedros implored people around the world to comply with measures such as social distancing, hand-washing and mask-wearing, saying: "Do it all." นาย Tedros ชักชวนผู้คนทั่วโลกให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่นการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ และการสวมหน้ากากโดยกล่าวว่า: "จงทำทุกอย่าง"

คำศัพท์ข่าว
- against = ต้าน, ต่อต้าน, ยันไว้
- at the moment = ขณะนี้, ณ ปัจจุบัน
- amid = ท่ามกลาง, ในเวลาเดียวกันกับ
- briefing = การบรรยายสรุป
- head = หัวหน้า
- implored (implore) = ขอร้อง, วิงวอน
- measure = มาตรการ
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- "No Silver Bullet" = ไม่มีกระสุนเงิน, ไม่มียาวิเศษ(เป็นสำนวนแปลว่า ไม่มียาวิเศษ)
- World Health Organization (WHO) = องค์การอนามัยโลก

- one = ใช้เป็นคำนามแทน วัคซีน
- might never = อาจจะไม่
- be found = ถูกพบ (Passive Voice)
- one might never be found = วัคซีนนั้นอาจจะไม่ถูกพบสำนักข่าว : New York Post
This Tool Could Protect Your Photos From Facial Recognition
เครื่องมือนี้สามารถปกป้องภาพถ่ายของคุณจากการจดจำใบหน้า

Researchers at the University of Chicago want you to be able to post selfies without worrying that the next Clearview AI will use them to identify you.
นักวิจัยที่ University of Chicago ต้องการให้คุณสามารถโพสต์ภาพเซลฟี่ โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่า Clearview AI จะใช้ภาพเพื่อระบุตัวตนของคุณ

In recent years, companies have been prowling the web for public photos associated with people’s names that they can use to build enormous databases of faces and improve their facial-recognition systems, adding to a growing sense that personal privacy is being lost, bit by digital bit.
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทต่าง ๆ กำลังท่องเว็บด้อมๆ มองๆ รูปในสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชื่อของผู้คน ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของใบหน้า ปรับปรุงระบบจดจำ, ทำให้รู้สึกมากขึ้นว่ากำลังสูญเสียความเป็นส่วนตัว,จากข้อมูลทางดิจิตอล

คำศัพท์ข่าว
- adding to (add to) = การเพิ่มจำนวน, การเพิ่มปริมาณ
- associated (associate) = สมทบ, เข้าผู้เข้าคน (ในข่าวหมายถึงเข้ากับ ชื่อ)
- bit (v bite) =กัด (ในข่าวหมายถึง ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกละเมิด)
- bit (n) = หน่วยปริมาณ ของ ดิจิตอล/ คอมพิวเตอร์
- databases = ฐานข้อมูล
- enormous = ขนาดใหญ่
- enormous databases of faces = ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของใบหน้า
- growing sense = เข้มขึ้น
- ่improve = ปรับปรุง, ปรับปรุงแก้ไข
- lost = สูญ, สูญหาย, สูญเสีย (ในข่าวหมายถึง สูญเสียความเป็นส่วนตัว)
- prowling (prowl) = เที่ยวเดินด้อมๆ มองๆ
- public = สาธารณะ, ใช้ร่วมกัน, ใครๆก็ใช้ได้
- sense = ความรู้สึก
- web = เว็บไซต์

- facial-recognition systems = ระบบจดจำใบหน้า
- In recent years = ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
- personal privacy = ความเป็นส่วนตัว
- personal privacy is being lost = กำลังสูญเสียความเป็นส่วนตัว
- public photos = ภาพถ่ายสาธารณะ

- web for public photos = เว็บไซต์สำหรับเก็บรูปถ่ายสาธารณะ (Facebook, Instagram)
- public photos associated with = ภาพถ่ายสาธารณะที่เข้ากลุ่มกับ...
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Washington state has trapped its first 'murder hornet'
รัฐวอชิงตันดักจับ 'แตนสังหาร' ได้เป็นครั้งแรก

Washington state has trapped its first Asian giant hornet -- or, what we've come to know as the "murder hornet."
รัฐวอชิงตันได้จับแตนเอเชียยักษ์ ได้เป็นครั้งแรก หรือสิ่งที่เรารู้ว่าเป็น "แตนสังหาร"

Scientists have been trying to trap the invasive insects and prevent an infestation since they were first spotted in the state last year.
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามดักจับแมลงที่รุกรานและป้องกันการระบาดของแมลง ตั้งแต่พวกมันถูกพบครั้งแรกในรัฐเมื่อปีที่แล้ว

More than two inches long, the hornets get their nickname from their propensity to attack and kill honeybees and potentially, people.
มันยาวกว่าสองนิ้ว, ตัวต่อได้รับชื่อเล่นจากนิสัยความชอบที่จะโจมตีฆ่าผึ้ง และอาจจะโจมตีคนด้วย

Up until now, five giant hornets had officially been sighted in the state. This is the first one found in a trap, according to a news release.
จนถึงตอนนี้ แตนยักษ์ได้ปรากฏแก่สายตาอย่างเป็นทางการในรัฐ นี่เป็นครั้งแรกที่พบในกับดัก, ตามข่าวประชาสัมพันธ์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- attack = โจมตี
- come to know = รุ้จัก, รับรู้, ทำความรู้จัก
- first = ครั้งแรก
- giant = ใหญ่, ยักษ์
- honeybee = ผึ้ง
- inches (inch) = นิ้ว หน่วยวัดความยาว (หน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ)
- infestation = การระบาดของแมลง, การรบกวน, การเข้าไปอยู่เต็ม (สถานการณ์ที่แมลง หรือสัตว์อยู่ในสถานที่จำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือโรค)
- insect = แมลง
- invasive = อย่างรุกราน
- kill = สังหาร
- officially = อย่างเป็นทางการ
- potentially = เป็นไปได้
- prevent = ป้องกัน
- sighted (sight) เห็น, พบ
- since = ตั้งแต่
- propensity = แนวโน้มของพฤติกรรม, พฤติกรรม
- Washington state = รัฐวอชิงตัน
- trapped (trap) = ดัก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น