โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-July-2020

สำนักข่าว BANGKOK POST
Thailand : ประเทศไทย
Seven new cases returnees from 3 countries
ผู้ป่วยรายใหม่เจ็ดรายจาก 3 ประเทศ

92 still in hospitals, deaths remain at 58
92 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล, การเสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 58ราย

The government on Saturday reported seven new cases of coronavirus disease (Covid-19), all returnees in state quarantine, bringing the total to 3,246 cases since January.
รัฐบาลในวันเสาร์ รายงานมีผู้ติดเชื้อเจ็ดรายใหม่ของโรค(Covid-19), ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางกลับ ซึ่งอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ ทำให้มียอดติดเชื้อทั้งสิ้น 3,246 รายตั้งแต่เดือนมกราคม

The country has been free of local transmission for 54 consecutive days.
ประเทศไทยปลอดการติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 54 วัน

คำศัพท์ข่าว
- disease = โรค, เชื้อโรค
- country = เมือง, ประเทศ
- free = อิสระ, ไม่มีการติดเชื้อ
- government = รัฐบาล
- local = ท้องถิ่น, ภายในประเทศ
- local transmission = การติดเชื้อภายในประเทศ
- returnee = ผู้ที่เดินทางกลับ
- state quarantine = สถานที่กักตัวของรัฐ
- transmission = การส่งต่อ, การติดเชื้อ


สำนักข่าว BANGKOK POST
Prasit blasts isolation exemptions
ประสิทธิ์ ลั่น การยกเว้นการกักตัว

Move 'may trigger mass outbreak'
การเคลื่อนไหว อาจก่อให้เกิดการ ระบาดอย่างหนัก

A prominent academic has expressed opposition to the government's stance on giving quarantine indemnity and allowing special foreigner groups to enter the country amid the ongoing Covid-19 pandemic
นักวิชาการคนดังได้แสดงการคัดค้านต่อจุดยืนของรัฐบาลที่ให้ความคุ้มครองการกักตัว และการอนุญาตให้กลุ่มชาวต่างชาติพิเศษเข้ามาในประเทศท่ามกลางการระบาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของโควิด -19

คำศัพท์ข่าว
- academic = นักวิชาการ
- allowing = การอนุญาต
- enter = เข้า
- country = เมือง, ประเทศ
- amid = ท่ามกลาง
- blast = การระเบิด( ในข่าวหมายถึงการพูด การแสดงอารมณ์ไม่พอใจ)
- exemption = ข้อยกเว้น
- expressed (express) = แสดงออก (ความรู้สึก, ความคิดเห็น) พูดหรือเขียนออกมา
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- giving = การให้
- government = รัฐบาล
- indemnity = ให้ความคุ้มครอง, รับประกันความเสียหาย (ถ้าเสียหายจะจ่ายเงินให้)
- mass = ใหญ่, ขนาดใหญ่
- move = เคลื่อนไหว, ไม่อยู่กับที่, เดินทาง
- ongoing = อย่างต่อเนื่อง
- opposition = ไม่เห็นด้วย, การคัดค้าน
- pandemic = การระบาดใหญ่, กำลังแพร่เชื้ออยู่ทุกพื้นที่
- prominent(adj) = สำคัญ, โดดเด่น, เป็นที่รู้จัก, มีชื่อเสียง
- outbreak = การระบาด
- special = พิเศษ
- stance(n) = จุดยืน, ทีท่า
- trigger = กระตุ้น, ก่อให้เกิด
- isolation = แยกออกมา, ไม่ให้ปะปน

เนื้อหาข่าว
ประสิทธิ์ วัฒนะภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯล แสดงการคัดค้านที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติเข้าประเทศโดยไม่มีการกักตัว เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19

สำนักข่าว Dailycaller
6-Year-Old Boy Reportedly Receives 90 Stitches After Saving Sister From Dog Attack
ตามรายงานข่าว เด็กชายอายุหกขวบ ถูกเย็บแผล 90 เข็มจากการช่วยน้องสาวจากการโจมตีของสุนัข

A six-year-old boy saved his sister from a dog attack by standing in between her and a charging dog.
เด็กชายอายุหกขวบช่วยชีวิตน้องสาวของเขาจากการถูกสุนัขทำร้ายโดยยืนอยู่ระหว่างเธอกับสุนัขที่กำลังโจมตี
Bridger was bit multiple times in the face and on his head during the attack according to an Instagram post shared by his aunt Nikki Walker.
Bridger ถูกกัดที่ใบหน้าหลายครั้งและบนศรีษะของเขาในระหว่างการโจมตีอ้างอิงจาก Instagram ที่แชร์โดยคุณป้า Nikki Walker ของเขา

He received roughly 90 stitches and has been home resting.
เขาได้ถูกเย็บแผลประมาณ 90 เข็มและพักฟื้นอยู่ที่บ้าน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- attack = โจมตี
- aunt = ป้า
- bit = กัด
- multiple times = หลายครั้ง
- face = ใบหน้า
- head = ศรีษะ
- during = ระหว่าง, ช่วงเวลา
- Instagram post shared = โพสต์ที่แชร์ไว้บนอินสตาร์แกรม
- received (receive) = ได้รับ, ได้ประสบ
- resting = นอนพักผ่อน, นอนพักฟื้น
- roughly = โดยประมาณ, อย่างคร่าวๆ
- stitches(stitch) ตะเข็บ, รอยเย็บ, รอยแทงเข็ม

- Bridger = ชื่อของเด็กชายที่ถูกสุนัขกัด
- Nikki Walker = ชื่อป้าเด็กชายที่ถูกสุนัขกัด

- He received roughly 90 stitches and has been home resting.
สังเกตการใช้ประโยคคู่
Pass simple tense + Present Perfect

- home(n) = บ้าน
- home(adv) = อยู่ที่บ้าน (ในประโยคนี้คำนี้วางในตำแหน่ง adv แปลว่าไปอยู่ที่บ้าน)

สำนักข่าว บีบีซี
Federal agents 'abuse power' in Portland protester arrests
ตัวแทนรัฐบาลกลาง 'ละเมิดอำนาจ' ในการจับกุมผู้ประท้วงที่พอร์ตแลนด์

Oregon Governor Kate Brown has accused federal agents in unmarked cars who apparently detained protesters in Portland of a "blatant abuse of power".
ผู้ว่าการรัฐโอเรกอน Kate Brown ได้กล่าวหาตัวแทนของรัฐบาลกลาง ในการนำรถยนต์ที่ไม่มีป้ายทะเบียนซึ่งเห็นได้ชัดว่าควบคุมตัวผู้ประท้วงในพอร์ตแลนด์ "เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสม"

Federal officers, deployed by US President Donald Trump, have also fired tear gas and less-lethal munitions into crowds of demonstrators.
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง สั่งการโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยิงแก๊สน้ำตา และอาวุธสลายการชุมนุม เข้าในฝูงชนของผู้ประท้วง

คำศัพท์ข่าว
- accused (accuse) = กล่าวหา
- also(adv) = นอกจากนี้
- agent = ตัวแทน
- apparently = เห็นได้ชัด, อย่างชัดเจน
- blatant abuse of power = ใช้อำนาจในการกระทำผิดกฎหมาย, การใช้อำนาจในทางที่ไม่ดี หรือเป็นอันตราย
- demonstrator = ผู้ประท้วง, ผู้เดินขบวน
- deploy = ส่ง, สั่ง(ทหาร, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่) เข้าประจำการ
- detained = ควบคุมตัว
- Federal officers = เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
- non-lethal munitions อาวุธที่ไม่เน้นให้ถึงตาย, อาวุธสลายการชุมนุม ( แก๊สน้ำตา, สเปรย์พริกไทย, กระบอง, กระสุนยาง ฯลฯ)
- protester = ผู้ประท้วง
- tear gas = แก๊สน้ำตา
- unmarked = ไม่ติดป้าย, ไม่มีเครื่องหมาย (ในข่าวหมายถึงไม่ติดป้ายทะเบียน)

- protester = ผู้ประท้วง
- demonstrator = ผู้ประท้วง, ผู้เดินขบวน/ ผู้สาธิต, ผู้แสดงพลังการเคลื่อนไหว
สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
US attorney requests DHS investigation after video shows masked, camouflaged federal authorities arresting protesters in Portland
ทนายความสหรัฐฯร้องขอการไต่สวน DHS หลังจากวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสวมหน้ากากอำพราง จับกุมผู้ประท้วงในพอร์ตแลนด์


คำศัพท์ข่าว
The US Attorney for the Oregon District on Friday requested an investigation into masked, camouflaged federal authorities without identification badges who are arresting protesters in Portland.
ทนายความสหรัฐฯประจำเขตโอเรกอนเมื่อวันศุกร์ร้องขอให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐที่สวมหน้ากากอำพรางโดยไม่มีตราประจำตัวที่จับกุมผู้ประท้วงในพอร์ตแลนด์
- authorities (authority) = เจ้าหน้าที่
- arresting(arrest) = จับกุม
- attorney = ทนายความ, ผู้รับมอบอำนาจ
- badge = สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, ป้ายชื่อ
- camouflaged (camouflage) = อำพรางตัว, ปกปิด
- camouflaged federal authorities = เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางที่อำพรางตัว
- DHS = Department of Homeland Security = กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ
- federal = รัฐบาลกลาง, สหพันธรัฐ (มีในประเทศใหญ่ๆ ที่แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐ ๆ เช่น อเมริกา)
- identification = การระบุตัวตน
- Oregon = รัฐออริกอน เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกา
- investigation = การสืบสวน, การสอบสวน
- mask = หน้ากาก
- masked = ผู้สวมหน้ากาก
- protester = ผู้ประท้วง
- Portland = เมืองพอร์ตแลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐออริกอน ในอเมริกา
- requested(request) = ร้องขอ, เรียกร้อง
- without = ปราศจาก, ไม่มี

- investigation = การสืบสวน, การสอบสวน
- mask = หน้ากาก
- masked = ผู้สวมหน้ากาก
- investigation into masked = การสอบสวนผู้ที่สวมหน้ากาก
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด
เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น