โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post

Six new Covid-19 cases from 5 countries
ผู้ป่วยCovid-19 6 รายจาก 5 ประเทศ

Two showed symptoms, one had history of being infected
สองคนแสดงอาการป่วย, คนหนึ่งเคยมีประวัติการติดเชื้อ

Six new cases of coronavirus disease on Saturday were two Thais and four foreigners from Japan, the United Kingdom, Germany, Kuwait and India, raising the total to 3,634. All were in quarantine.
ผู้ป่วยโรคโคโรนารายใหม่ 6 ราย ในวันเสาร์คือคนไทย2 คน และชาวต่างชาติ4คน จากญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, คูเวต และอินเดีย ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3,634 ราย ทั้งหมดอยู่ในช่วงกักตัว

The first case was a 57-year-old Japanese employee from his home country.
ผู้ป่วยรายแรกเป็นพนักงานชาวญี่ปุ่นอายุ57 ปี จากประเทศบ้านเกิดของเขา

He arrived in Thailand on Sept 26 and stayed in an alternative state quarantine (ASQ) facility in Bangkok.
เขามาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน และอยู่ในสถานกักตัวทางเลือกของรัฐ (ASQ) ในกรุงเทพฯ

He had a cough and headache and tested positive for the coronavirus disease in his second test on Oct 1.
เขามีอาการไอและปวดศีรษะ ซึ่งได้รับการทดสอบได้ผลเป็นบวกสำหรับโรคโคโรนาไวรัสในการทดสอบครั้งที่สองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

He was sent to a private hospital in Bangkok, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration.
เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ, ตามข้อมูลของศูนย์การบริหารสถานการณ์ Covid-19

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- ASQ (alternative state quarantine facility) = สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ (โรงแรมที่รัฐกำหนดเป็นสถานที่กักตัว โดยผู้ถูกกักตัวต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง)
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- disease = เชื้อโรค
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชนสำนักข่าว : NEW YORK POST (Twitter)
สำนักข่าว : NEW YORK POST (NEW YORK POST)
Trump says he would 'love' to donate his plasma after COVID-19 battle
ทรัมป์บอกว่าเขา 'ต้องการมาก ๆ' ที่จะบริจาคพลาสมาของเขาหลังการต่อสู้กับ COVID-19

WASHINGTON — President Trump said Friday that he will donate convalescent plasma to other Americans battling the coronavirus after he developed antibodies to COVID-19.
วอชิงตัน - ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาจะบริจาคพลาสมาให้กับชาวอเมริกันคนอื่น ๆ ที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโคโรนาหลังจากที่ร่างกายเขาสร้างแอนติบอดีต่อโควิด -19

“I will. Nobody’s asked me that question, actually, but I will. If that’s, if they want me to do it, I’d love to do it,” the commander-in-chief said during a “medical examination” on Fox News on Friday evening.
"ผมจะทำ ไม่มีใครถามคำถามนั้นกับผม, แน่นอน , แต่ผมจะทำ หากเป็นเช่นนั้น, หากพวกเขาต้องการให้ผมทำ ผมก็อยากที่จะทำ "ผู้บัญชาการ(ทรัมป์)กล่าวระหว่าง "การตรวจสุขภาพ " ข่าวจาก Fox News เมื่อเย็นวันศุกร์

The president made the remarks during a “televisit” of sorts with Dr. Mark Siegel, a Fox News contributor, on “Tucker Carlson Tonight” — his first on-camera interview since being hospitalized with the virus.
ประธานาธิบดีได้กล่าวระหว่าง“ การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์” กับดร. มาร์ค ซีเกล ผู้ร่วมให้ข้อมูลของสำนักข่าว Fox News, ในรายการ“ Tucker Carlson Tonight” - การสัมภาษณ์ผ่านกล้องครั้งแรก นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากไวรัส

On Thursday evening, White House physician Dr. Sean Conley said the president had completed his treatment and cleared him to return to his public duties.
เมื่อเย็นวันพฤหัสบดี, ดร. ฌอน คอนลีย์ แพทย์ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่า ประธานาธิบดีได้รับการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว และจัดการให้เขาพร้อมกลับไปทำหน้าที่สาธารณะ

คำศัพท์ข่าว
- cleared (clear) = ทำให้โล่ง, ยกเลิกการปิดกั้น, พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
- convalescent plasma = พลาสมาที่มีภูมิต้านทาน (แอนติบอดี เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย)
- donate = บริจาค
- hospitalized (hospitalize) = เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- love (v) = รัก, ต้องการมาก ๆ
- physician = แพทย์, หมอ
- treatment (n.) = การบำบัดรักษา
- made the remarks = กล่าว, พูด, พูดถึงสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น

Nobel Prize in Chemistry awarded to scientists who discovered CRISPR gene editing tool for 'rewriting the code of life
รางวัลโนเบลสาขาเคมีมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเครื่องมือแก้ไขยีน CRISPR สำหรับ 'การเขียนรหัสใหม่ให้ชีวิต

The Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna for the development of a method for genome editing.
รางวัลโนเบลสาขาเคมีได้แก่ Emmanuelle Charpentier และ Jennifer A. Doudna สำหรับการพัฒนาวิธีการแก้ไขจีโนม

They discovered one of gene technology's sharpest tools: the CRISPR/Cas9 genetic scissors.
พวกเขาค้นพบหนึ่งในเครื่องมือที่เฉียบแหลมที่สุดของเทคโนโลยียีน นั่นคือเครื่องมือ : การตัดต่อพันธุกรรม CRISPR / Cas9

Using these, researchers can change the DNA of animals, plants and micro-organisms with extremely high precision.
การใช้สิ่งเหล่านี้นักวิจัยสามารถเปลี่ยน DNA ของสัตว์พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยความแม่นยำสูงมาก

คำศัพท์ข่าว
- extremely (adv) = สุดแสน, สุดสุด, สุดขั้ว, เต็มที่, เต็มเหนี่ยว
- genetic scissors = การตัดต่อพันธุกรรม
- high (adj) = สูง
- method = วิธี, กระบวนการ
- precision (n) = ความแม่นยำสำนักข่าว : บีบีซี

Two women share chemistry Nobel in historic win for 'genetic scissors'
ผู้หญิงสองคนร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี จากการชนะในผลงาน 'การตัดต่อพันธุกรรม'

Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna are the first two women to share the prize, which honours their work on the technology of genome editing.
Emmanuelle Charpentier และ Jennifer Doudna เป็นผู้หญิงสองคนแรกที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นเกียรติแก่ผลงานของพวกเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม

Their discovery, known as Crispr-Cas9 "genetic scissors", is a way of making specific and precise changes to the DNA contained in living cells.
การค้นพบของพวกเขาซึ่งเรียกว่า Crispr-Cas9 "การตัดต่อพันธุกรรม" เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง และแม่นยำต่อดีเอ็นเอที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

They will split the prize money of 10 million krona (£861,200; $1,110,400).
พวกเขาจะแบ่งเงินรางวัล 10 ล้านโครนา (861,200 ปอนด์; 1,110,400 ดอลลาร์)

Biological chemist Pernilla Wittung-Stafshede, commented: "The ability to cut DNA where you want has revolutionised the life sciences."
ศาสตราจารย์เพอร์นิลลา วิตตุง-สตาฟเซียเด นักเคมีชีวภาพ กล่าวว่า ความสามารถในการตัดแต่งพันธุกรรม (DNA) ในที่ที่ต้องการได้ ถือเป็นความก้าวหน้าของชีววิทยาศาสตร์

Not only has the women's technology been transformative for basic research, it could also be used to treat inherited illnesses.
เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานการวิจัยเท่านั้น มันยังสามารถใช้เพื่อรักษาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีกด้วย


คำศัพท์ข่าว
- ability = ความสามารถ
- basic research = พื้นฐานการวิจัย
- Biological chemist = นักเคมีชีวภาพ
- inherited illnesses = โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม, อาการเจ็บป่วยที่สืบทอดมา
- Not only = ไม่เพียงแค่... อีกด้วย
- revolutionised (revolutionise) = วิวัฒนาการ, ก้าวหน้า, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
- revolutionise (สไตล์ UK)
- revolutionize (สไตล์ US)
- treat = รักษา

- Jennifer Doudna = เจนนิเฟอร์ เดาด์นา ชาวอเมริกัน
- Emmanuelle Charpentier = เอ็มมานูเอล ชาร์เพนทิเอร์ ชาวฝรั่งเศส
- Pernilla Wittung-Stafshede = ศาสตราจารย์ เพอร์นิลลา วิตตุง-สตาฟเซียเด ชาวสวีเดีน

เนื้อหาข่าว นักวิทย์สาว2คนได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมีร่วมกัน จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีตัดแต่งจีโนมแบบใหม่ที่เรียกว่า " Crispr-Cas9" (จีโนม - ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ)สำนักข่าว : Yahoo
Missing Boy Found Wandering St. Louis Streets With Protective Stray Pit Bull by His Side
เด็กชายที่หายไปถูกพบที่ถนนLouis Streetsโดยมีสุนัขพิทบูลจรจัดปกป้องอยู่เคียงข้าง

A young boy was reunited with his father in St. Louis last week after a neighbor spotted the toddler wandering outside with a large pit bull by his side.
เด็กชายตัวน้อยกลับมาพบกับพ่อของเขาที่เมืองเซนต์หลุยส์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเพื่อนบ้านเห็นเด็กวัยหัดเดิน เดินเตร็ดเตร่ออกไปข้างนอกโดยมีพิทบูลตัวใหญ่อยู่ข้างๆ

According to FOX 2, Kh’amorion Taylor spent the morning of Oct. 1 walking through the streets in his pajamas after somehow getting out of his father's home on his own.
จากข้อมูลของ FOX 2, Kh’amorion Taylor ใช้เวลาช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคมในการเดินไปตามถนน ในชุดนอนหลังจากออกจากบ้านของพ่อด้วยตัวเอง

A female neighbor, who told the outlet she wishes to remain anonymous, spotted Taylor at 8 a.m. — and was shocked to see the pit bull seemingly guarding the young boy until he got home safely.
เพื่อนบ้านหญิงคนหนึ่ง, ที่บอกว่าเธอต้องการที่จะไม่เปิดเผยตัวตน, เธอเห็นเทย์เลอร์เมื่อเวลา 8.00 น. และต้องตกใจเมื่อเห็นเจ้าพิทบูลที่ดูเหมือนคอยปกป้องเด็กน้อย จนกระทั่งเขากลับบ้านอย่างปลอดภัย

"He looked well taken care of, he was very neat, very clean; he just didn’t have the shoes on," she told FOX 2 of Taylor.
“เขาดูเหมือนได้รับการดูแล, เขาเรียบร้อย และสะอาดมาก แต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเลย” เธอบอกกับ FOX 2 เกี่ยวกับ Taylor

For the next few hours, the neighbor was determined to find Taylor's parents.
ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา, เพื่อนบ้านก็ตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะตามหาพ่อแม่ของเทย์เลอร์

"I knocked on the doors up and down the street. Knocked on the doors, no answers; no one who did answer, they didn’t recognize the child."
"ฉันไปเคาะประตู ตามบ้านหลังต่าง ๆ เคาะประตู, แต่ไม่มีคำตอบเลย ไม่มีใครซักคนตอบ พวกเขาไม่รู้จักเด็กคนนี้ "

Taylor's father eventually recognized his son on a social media post and was reunited with him thanks to the neighbor, who insisted it was the least she could do.
ในที่สุดพ่อของเทย์เลอร์ก็จำลูกชายในโพสต์โซเชียลมีเดียได้ และพากลับมาอยู่ด้วยกันกับเขา ขอบคุณเพื่อนบ้านที่ยืนกรานว่านั่นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่เธอพอทำได้เท่านั้น

คำศัพท์ข่าว
- eventually (adv) = ในที่สุด
- insisted (insist) = ยืนยัน, ยืนกราน
- neat = เรียบร้อย, สะอาด, ดูดี
- outlet = ช่องทาง, ช่องทางขาย, ร้านค้า, ช่องทางระบายความรู้สึก
- recognize = นึกออก, นึกขึ้นได้, จำได้, รู้จัก
- reunited (reunite) = กลับมาเจอกัน, มารวมตัวกัน( หลังจากพลัดพราก หรือแยกจากกัน)
- stray = เร่ร่อน, หลงทาง
- up and down the street = เดินขึ้นเดินลง, เดินไปเดินกลับ

anonymous = นิรนาม, ไม่ระบุตัวตน
wishes to remain anonymous = อยากเป็นคนนิรนาม = ขอไม่เปิดเผยตัวตนข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น