โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-July-2020

สำนักข่าว บีบีซี
Supermarkets snub coconut goods picked by monkeys
ซุปเปอร์มาร์เก็ตปฏิเสธสินค้ามะพร้าวที่ลิงเก็บมา

A number of supermarkets have removed some coconut water and oil from their shelves after it emerged the products were made with fruit picked by monkeys.
ซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวนหนึ่งได้นำน้ำมะพร้าวและน้ำมันออกจากชั้นวาง หลังจากรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้ที่ใช้ลิงเก็บมา

คำศัพท์ข่าว
- coconut water and oil = น้ำมะพร้าวและน้ำมัน/ กระทิ
- emerge = ออกมา, ปรากฏตัว
- monkey = ลิง
- product = สินค้า
- picked = หยิบ, เก็บ
- removed(remove) = เอาออกไป
- shelves(shelf) = ชั้นวางของ
- snub = ปฏิเสธ, ดูแคลน
- supermarket = ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เนื้อหาข่าว หน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ออกมากล่าวหาว่า ไทยเอาเปรียบใช้แรงงานลิง จึงทำให้ร้านค้าของอังกฤษ รวมตัวกันแบนสินค้าที่ทำจากมะพร้าวของไทย


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Americans who stayed home before they were told to saved lives, study finds
ชาวอเมริกันที่อยู่บ้านก่อนได้รับคำสั่งนั้นจะมีชีวิตที่ปลอดภัย, จากการศึกษา

If you were one of the Americans who decided to self-isolate before you were required to by state or local mandate, good for you.
หากคุณเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันที่ตัดสินใจแยกตัวออกมาก่อนที่คุณจะถูกสั่งโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณ

คำศัพท์ข่าว
- good for you = ดีสำหรับคุณ
- mandate = คำสั่ง
- required (require) =บังคับใช้ (กฎหมาย), กำหนด
- self-isolate = แยกตัวเองจากคนอื่น, กักตัวเอง
- state = รัฐ (ในพาดหัวข่าวหมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐ)

- local = ท้องถิ่น
- mandate = คำสั่ง
- local mandate = คำสั่งท้องถิ่น (คำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Individual decisions to stay put in homes, except for necessary outings for food and medical supplies, likely helped slow the spread of coronavirus before state or local stay-at-home orders were implemented by government officials, according to a new study
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการพักอยู่ในบ้านยกเว้นการออกนอกบ้านที่จำเป็นสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นน่าจะช่วยชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่่ท้องถิ่นจะใช้คำสั่ง


คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- decision = การตัดสินใจ
- except = ยกเว้น
- individual = บุคคล
- implemented = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน)
- likely = มีแนวโน้ม, น่าจะเป็นไปได้
- medical = สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการแพทย์
- necessary = ความจำเป็น
- outing = การออกนอกบ้าน
- spread = การแพร่กระจาย
- stay put = อยู่กับที่, ไม่ได้ไปไหน
- supplies(supply) = คำนาม :ข้าวของทรัพยากรที่จำเป็น/ กริยา : จัดหาให้, จัดส่งให้สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
Hong Kong was once a home for critics of Beijing. Now they might not even be safe at the airport
ฮ่องกงเคยเป็นบ้านของนักวิจารณ์กรุงปักกิ่ง ตอนนี้พวกเขาอาจไม่ปลอดภัยที่สนามบิน

A year ago, Chinese-Australian dissident artist Badiucao was searching for a place in Hong Kong to display some of his political works, many of which are critical of the Chinese Communist Party.
เมื่อปีที่แล้วบาดิโอเกาศิลปินผู้คัดค้านจีน - ออสเตรเลียกำลังค้นหาสถานที่ในฮ่องกงเพื่อแสดงผลงานทางการเมืองของเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Now he says he wouldn't even transfer through Hong Kong airport for fear of being arrested under the city's new national security law.
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ผ่านเข้าไปในสนามบินฮ่องกงเพราะกลัวถูกจับภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของเมือง

That's because the legislation, which came into effect late Tuesday, doesn't only clamp down on freedoms at home.
นั่นเป็นเพราะการออกกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายวันอังคารไม่เพียง แต่ จำกัด เสรีภาพในบ้าน

It also puts foreign citizens who criticize the Chinese government anywhere in the world at risk of jail if they even set foot in the city -- even if they are just transiting through the airport.
นอกจากนี้ยังทำให้ชาวต่างชาติที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนทุกแห่งในโลกที่เสี่ยงต่อการติดคุกหากพวกเขาก้าวเท้าเข้ามาในเมือง - แม้แต่ที่สนามบินก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- airport = สนามบิน
- anywhere = ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง
- critic = นักวิจารณ์, บทวิเคราะห์
- display = แสดง, จัดแสดง
- dissident = ผู้คัดค้าน, ผู้เห็นต่าง
- Beijing = ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน (ในข่าวนี้ใช้ย่อเพื่อระบุแทนพรรค์คอมมิวนิสต์ในจีน the mainland Communist Party)
- criticize = วิพากษ์วิจารณ์
- legislation = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- might(Modal Verb) = อาจจะ
- once(adv) = เคย, ครั้งหนึ่ง, แต่ก่อน
- place = สถานที่
- safe = ปลอดภัย
- searching for = ค้นหา
- set foot in = เข้าไปในสถานที่, ย่างกรายเข้าไป
- transiting = เคลื่อนผ่าน
- transfer = โยกย้ายตำแหน่ง (ในข่าวนี้หมายถึง ย่างกรายเข้าไปที่สนามบินเพราะกลัวถูกจับ)

- dissident artist ศิลปินผู้เห็นต่าง (ศิลปินที่มีความเห็นต่างทางการเมือง มักวิจารณ์รัฐบาล)
- Badiucao เกิดในปีค.ศ. 1986 เติบโตในเมืองเซี่ยงไฮ้ ปู่ของเขาถูกรังแกจากพรรค์คอมมิวนิสต์ เขาย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียปี 2009 เพื่อเรียนและทำงาน


สำนักข่าว อัลจาซีราห์
Martin Landray: World needs a vaccine and treatments for COVID-19
Martin Landray: โลกจำเป็นต้องได้รับวัคซีนและการรักษาสำหรับโรค COVID-19

Oxford University epidemiologist discusses the possibility of the coronavirus being treated with HIV and SARS drugs.
นักระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัย Oxford ให้เหตุผลความเป็นไปได้ของ coronavirus ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเอชไอวีและโรคซาร์ส

The coronavirus is changing the world as we know it.
coronavirus กำลังเปลี่ยนโลกอย่างที่เรารู้

When infections soared earlier this year, governments worldwide implemented strict social distancing measures that slowed the global economy dramatically.
เมื่อการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น, เมื่อต้นปีรัฐบาลทั่วโลกใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างมาก

So far, more than half-a-million people have died, with 10 million infected worldwide.
จนถึงขณะนี้, มากกว่าครึ่งล้านคนเสียชีวิตการติดเชื้อทั่วโลก 10 ล้าน

But the pandemic's huge cost has forced many countries to lift restrictions and reopen their economies.
แต่ค่าใช้จ่ายมหาศาลของการระบาดใหญ่นี้ได้บังคับให้หลายประเทศต้องยกเลิกข้อ จำกัดและเปิดเศรษฐกิจของตนอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- discusses(discuss) สนทนา, ให้เหตุผล, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- dramatically = มากมาย
- drug = ยา, ยาเสพติด(เวลาแปล ต้องดูบริบท drugs เติม "s" มักมีความหมายว่ายาต่างๆที่ไว้รักษา)
- earlier = ตั้งแต่แรก, ช่วงต้นๆ
- epidemiologist = นักระบาดวิทยา
- implemented = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน)
- possibility = สิ่งที่เป็นไปได้
- so far(โซฟา ) = กระทั่งบัดนี้, ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้
- treated(treat) = รักษา
- worldwide = ทั่วโลก

สำนักข่าว บีบีซี
Coronavirus: Japan's mysteriously low virus death rate
Coronavirus: อัตราการเสียชีวิตจากไวรัสที่ต่ำอย่างน่าพิศวงของญี่ปุ่น

Why haven't more people in Japan died from Covid-19? It is a macabre question that has spawned dozens of theories, from Japanese manners to claims that the Japanese have superior immunity.
ทำไมคนในญี่ปุ่นถึงเสียชีวิตจาก Covid-19 ไม่เพิ่มขึ้น? มันก่อให้เกิดทฤษฎีคำถามที่น่ากลัว หลายสิบเรื่อง ตั้งแต่มารยาทของญี่ปุ่นไปจนถึงการอ้างว่าญี่ปุ่นมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่า


คำศัพท์ข่าว
- mysteriously = ลึกลับ, น่าพิศวง, น่าประหลาด
- death rate = อัตราการเสียชีวิต
- spawn = ก่อให้เกิด, ก่อตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก
- macabre = น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก
- dozen = หนึ่งโหล (ในข่าวdozens จำนวนมากมายหลายสิบ)

เนื้อหาข่าว ยอดการเสียชีวิตที่น้อยมาก เมื่อเที่ยบอัตราการติดเชื้อที่สูงมาก แต่มาตรการที่ไม่ค่อยเข้มงวดนักในญี่ปุ่น จึงทำให้เกิดข้อสงสัย ว่าเป็นไปได้อย่างไร


Police in Bangladesh have added yoga to their morning routines to help deal with the stress of the coronavirus pandemic.
ตำรวจในบังคลาเทศได้เพิ่มโยคะเข้าในกิจวัตรตอนเช้าของพวกเขาเพื่อช่วยจัดการกับความเครียดเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า

About 10,000 police officers have tested positive for Covid19
เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10,000 นายได้ทดสอบพบว่าติดเชื่อโรค Covid19

คำศัพท์ข่าว
- deal with = จัดการกับ, รับมือกับ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ
- yoga = โยกะ, โยคะ


เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น