โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 19, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-January-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Confidence in Chinese vaccines has taken a hit. But as coronavirus cases grow, some countries are still pushing ahead
ความมั่นใจในวัคซีนของจีนถูกวิพากษ์ แต่เพราะการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่มากขึ้น, บางประเทศจึงยังคงเดินหน้าต่อ

Hong Kong (CNN) - Mass public vaccination programs using a Chinese coronavirus vaccine are underway across Indonesia and Turkey, where tens of millions of people are expected to receive doses of the CoronaVac shot made by Beijing-based company Sinovac.
ฮ่องกง(CNN) แผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมากโดยใช้วัคซีนจากจีนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทั่วอินโดนีเซียและตุรกี ซึ่งมีประชาชนหลายสิบล้านคนคาดว่าจะได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทซิโนวิคของจีน

On Wednesday, Indonesian President Joko Widodo was shown receiving the country's first CoronaVac shot, after the government authorized it for emergency use. While on Thursday, Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced he had also received the vaccine.
เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดของอินโดนีเซีย โชว์การรับฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศ หลังจากรัฐบาลอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ของตุรกีก็ประกาศว่าเขาได้รับวัคซีนแล้วเช่นกัน

But the rollouts come despite a growing number of questions over the effectiveness of the shot, which last week was revealed to have an efficacy rate of just 50.38% in late-stage trials in Brazil -- significantly lower than earlier results showed.
แต่การเปิดตัวมีขึ้น ในขณะที่มีการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการทดสอบครั้งหลังสุดในบราซิลเผยว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเพียง50.38% ต่ำกว่าผลที่แสดงก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ

That rate only barely crosses the 50% efficacy threshold as set by the World Health Organization, and far lower than the 78% previously announced to much fanfare in China earlier this month.
อัตรานั้นผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ50%ที่ตั้งโดยองค์การอนามัยโลกอย่างเฉียดฉิว และต่ำกว่าผลที่จีนป่าวประกาศมา78% เมื่อครั้งก่อนหน้าในเดือนนี้อย่างมาก

The apparent discrepancy has led to concern among some scientists, and shaken international confidence in Chinese-made vaccines.
ผลที่ปรากฏลดลงนี้นำความกังวลมาสู่เหล่านักวิทยาศาสตร์ และสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อวัคซีนที่ผลิตโดยจีน

The Sinovac and Sinopharm vaccines have been regarded as potentially affordable and easily distributed vaccine candidates. Unlike the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines, the Chinese shots do not require expensive cold storage.
ซิโนแวคและซิโนฟาร์มวัคซีนได้รับพิจารณาข้อดีในเรื่องราคาไม่แพงและแจกจ่ายได้ง่าย ต่างกับไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและโมเดิร์นาวัคซีน, วัคซีนของจีนไม่ต้องมีการเก็บรักษาที่อุณภูมิเยือกแข็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Sinovac has agreements in place with at least six governments, with plans in place to provide 46 million doses of its CoronaVac vaccine to Brazil, 50 million doses to Turkey and 7.5 million doses to Hong Kong. It will also supply 40 million doses of vaccine bulk -- the vaccine concentrate before it is divided into vials -- to Indonesia for local production.
ซีโนแวคได้ทำข้อตกลงกับอย่างน้อย 6 รัฐบาล, โดยมีแผนจัดหาวัคซีนโคโรนาแวค 46 ล้านโดสให้กับบราซิล, 50 ล้านโดสให้กับตุรกีและ 7.5 ล้านโดสให้กับฮ่องกง และก็ยังส่งวัคซีนบัลค์อีก40 โดส-วัคซีนเข้มข้น ให้กับอินโดนีเซียนำไปผ่านการผลิตแบ่งบรรจุขวดขนาดเล็กภายในประเทศ

Thailand has ordered 2 million doses of CoronaVac and expects to receive the first 200,000 doses in February, while the Philippines has ordered 25 million doses, of which the first batch is also expected to arrive next month, according to Reuters.
ประเทศไทยได้สั่งวัคซีนโคโรนาแวคไว้ 2ล้านโดส และคาดว่าจะได้รับมาครั้งแรก 200,000โดสในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้สั่งไว้แล้ว25ล้านโดส ซึ่งคาดว่าวัคซีนชุดแรกจะถึงประเทศในเดือนหน้าเช่นกัน, ข้อมูลจากรอยเตอร์

A Sinovac representative told CNN that the discrepancy in efficacy results was due to the different situations in countries where clinical trials were carried out.
ตัวแทนซิโนแวคบอกกับCNNว่า ประสิทธิภาพที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ทำการทดสอบวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- affordable = ซึ่งจ่ายได้, ไม่แพง
- announce = ประกาศ
- authorize = มอบอำนาจ, อนุญาต
- barely = เรียบง่าย, เกือบไม่พอ
- candidate = ผู้สมัคร, ตัวเลือกแข่งขัน
- Confidence = ความมั่นใจ เชื่อมั่น
- discrepancy = ความต่าง, คลาดเคลื่อน
- effectiveness = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง (ความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้)
- efficacy = ประสิทธิภาพ
- fanfare = การประโคมก่อนการแสดง/พิธี
- regard = ใส่ใจ, นับถือ, พิจารณา
- rollout = เปิดตัว, ออกแสดงครั้งแรก
- shot = ยิง, ในข่าวหมายถึงฉีดยา
- take a hit = ทำให้เสียหาย, วิพากษ์วิจารณ์

No comments:

Post a Comment