โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
369 new Covid-19 cases, most of them foreigners in Samut Sakhon
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 369 รายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 369 new cases on Monday, including 12 people who arrived from overseas.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยใหม่ 369 รายในวันจันทร์รวม 12 คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- oversea = ต่างประเทศสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai private hospitals reserve COVID-19 vaccines ahead of approval
โรงพยาบาลเอกชนไทยสำรองวัคซีน COVID-19 ก่อนอนุมัติ
BANGKOK (Reuters) - Two private hospitals in Thailand have ordered millions of doses of coronavirus vaccines ahead of regulatory approval, adding to government orders of vaccines as the Southeast Asian country tackles a second wave of the virus.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งในประเทศไทยสั่งวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาหลายล้านโดสก่อนการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ, โดยเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อวัคซีนของรัฐบาล ขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมือกับไวรัสระลอกที่สอง

“We ordered one million doses of the Sinovac vaccine with an option to buy nine million more,” Boon Vanasin, the chairman of Thonburi Healthcare Group Pcl, told Reuters.
“ เราสั่งซื้อวัคซีน ซิโนแวคจำนวนหนึ่งล้านโดสพร้อมตัวเลือกในการซื้อเพิ่มอีกเก้าล้าน” บุญวนาสิน ประธานบมจ. ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปกล่าวกับรอยเตอร์

From the initial one million doses, he plans to use about half to inoculate staff in its network of 40 hospitals and workers in his other businesses, once receiving approval from Thailand’s Food and Drug Administration (FDA).
จากหนึ่งล้านโดสแรก, เขาวางแผนที่จะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในเครือของโรงพยาบาล 40 แห่ง และพนักงานในภาคธุรกิจอื่น ๆ ของเขาทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา(อย.)ของประเทศไทย

The Thai government has separately ordered two million doses from China’s Sinovac Biotech and expects delivery of 200,000 doses with plans to inoculate frontline workers and medical professionals in high-risk areas next month.
รัฐบาลไทยได้แยกสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทSinovac Biotech ของจีนจำนวนสองล้านโดสและคาดว่าจะส่งมอบ 200,000 โดส โดยมีแผนจะฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แนวหน้า และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในเดือนหน้า

The government has also ordered 61 million doses of the AstraZeneca vaccine, which will be produced by local firm Siam Bioscience for domestic use and export
นอกจากนี้รัฐบาลยังสั่งซื้อวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าอีก 61 ล้านโดส, ซึ่งจะผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ในประเทศไทยเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก

“We can’t just wait for the government,” Boon said, adding that it was not clear how many doses from the government’s vaccine stockpile would reach private hospital workers.
“ เราไม่สามารถรอรัฐบาลได้” บุญกล่าว และยังไม่ชัดเจนว่าปริมาณวัคซีนจากคลังวัคซีนของรัฐบาลจะไปถึงผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนได้จำนวนเท่าใด

For patients, Thonburi’s medical centres plan to offer two vaccine injections for 3,200 baht ($106.28).
สำหรับผู้ป่วย, ศูนย์การแพทย์ธนบุรีมีแผนเสนอการฉีดวัคซีน 2 เข็มในราคา 3,200 บาท (106.28 ดอลลาร์)

“We cannot take a profit here because it is a humanitarian issue for the country,” he said.
“ เราไม่สามารถหาผลกำไรจากตรงนี้ได้เพราะมันเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมสำหรับประเทศ” เขากล่าว

For most of last year, Thailand kept the number of coronavirus cases low, but a second outbreak in December has brought confirmed infections to 12,423 with 70 deaths.
ปีที่แล้วเกือบทั้งปี, ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ในระดับต่ำ แต่การระบาดครั้งที่สองในเดือนธันวาคมทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วถึง 12,423 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 70 ราย

Another private hospital, Vibhavadi Medical Centre Pcl, has ordered 10,000 doses of the Moderna vaccine, managing director Chaisit Kupwiwat, told Reuters.
โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งคือ บริษัทวิภาวดีเมดิคอลเซ็นเตอร์มหาชนจำกัด ได้สั่งซื้อโมเดิร์นนาวัคซีนจำนวน 10,000 โดส, กรรมการผู้จัดการ ชัยสิทธิ์ คุปวิวัฒน์ กล่าวกับรอยเตอร์

So far, Thailand’s FDA has received registration requests for the Sinovac and AstraZeneca vaccines.
ในขณะนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยได้รับคำขอขึ้นทะเบียนสำหรับวัคซีนบริษัทซิโนแวค และ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว

Thailand is expected to approve one of the vaccines this week for emergency use, Opas Karnkawinpong, director-general of the Department of Disease Control, told a briefing without elaborating.
คาดว่าประเทศไทยจะอนุมัติหนึ่งในวัคซีนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในสัปดาห์นี้, โอภาส กาญจน์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวบรรยายสรุปโดยไม่ลงละเอียด

Last week, the FDA said it was processing AstraZeneca’s request, which it expected to approve soon.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FDA กล่าวว่ากำลังดำเนินการตามคำขอของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติเร็ว ๆ นี้

($1 = 30.1100 baht)

คำศัพท์ข่าว
- approve = อนุมัติ, อนุญาต, เห็นชอบ
- ahead of = ก่อน, ล่วงหน้า
- also (adv) = นอกจากนี้, ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- elaborate (v) = อธิบายเพิ่มเติม, บอกรายละเอียด
- humanitarian = มีมนุษยธรรม
- injection = การฉีดยา
- inoculate = ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- once = ทันทีที่, เมื่อ, พอ
- option = ตัวเลือก, ทางเลือก
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- profit = กำไร, ผลประโยชน์
- ordere (n, v) = คำสั่ง, สั่ง
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- request = การขอร้อง
- reserve = สงวน, กักเก็บ
- staff = พนักงานร้
- tell a briefing = กล่าวสรุปสั้น ๆ
- without = ปราศจาก, ไม่มี, ไร้

- AstraZeneca plc (แอสตร้าเซนเนก้า) = บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ผู้ผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ-สวีเดน
- FDA (Food Drug administration) = องค์การอาหารและยา
- Sinovac Biotech = บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีน
- Siam Bioscience = บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Confidence in Chinese vaccines has taken a hit. But as coronavirus cases grow, some countries are still pushing ahead
ความมั่นใจในวัคซีนของจีนถูกวิพากษ์ แต่เพราะการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่มากขึ้น, บางประเทศจึงยังคงเดินหน้าต่อ

Hong Kong (CNN) - Mass public vaccination programs using a Chinese coronavirus vaccine are underway across Indonesia and Turkey, where tens of millions of people are expected to receive doses of the CoronaVac shot made by Beijing-based company Sinovac.
ฮ่องกง(CNN) แผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมากโดยใช้วัคซีนจากจีนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการทั่วอินโดนีเซียและตุรกี ซึ่งมีประชาชนหลายสิบล้านคนคาดว่าจะได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทซิโนวิคของจีน

On Wednesday, Indonesian President Joko Widodo was shown receiving the country's first CoronaVac shot, after the government authorized it for emergency use. While on Thursday, Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced he had also received the vaccine.
เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดของอินโดนีเซีย โชว์การรับฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศ หลังจากรัฐบาลอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ของตุรกีก็ประกาศว่าเขาได้รับวัคซีนแล้วเช่นกัน

But the rollouts come despite a growing number of questions over the effectiveness of the shot, which last week was revealed to have an efficacy rate of just 50.38% in late-stage trials in Brazil -- significantly lower than earlier results showed.
แต่การเปิดตัวมีขึ้น ในขณะที่มีการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการทดสอบครั้งหลังสุดในบราซิลเผยว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเพียง50.38% ต่ำกว่าผลที่แสดงก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ

That rate only barely crosses the 50% efficacy threshold as set by the World Health Organization, and far lower than the 78% previously announced to much fanfare in China earlier this month.
อัตรานั้นผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ50%ที่ตั้งโดยองค์การอนามัยโลกอย่างเฉียดฉิว และต่ำกว่าผลที่จีนป่าวประกาศมา78% เมื่อครั้งก่อนหน้าในเดือนนี้อย่างมาก

The apparent discrepancy has led to concern among some scientists, and shaken international confidence in Chinese-made vaccines.
ผลที่ปรากฏลดลงนี้นำความกังวลมาสู่เหล่านักวิทยาศาสตร์ และสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อวัคซีนที่ผลิตโดยจีน

The Sinovac and Sinopharm vaccines have been regarded as potentially affordable and easily distributed vaccine candidates. Unlike the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines, the Chinese shots do not require expensive cold storage.
ซิโนแวคและซิโนฟาร์มวัคซีนได้รับพิจารณาข้อดีในเรื่องราคาไม่แพงและแจกจ่ายได้ง่าย ต่างกับไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและโมเดิร์นาวัคซีน, วัคซีนของจีนไม่ต้องมีการเก็บรักษาที่อุณภูมิเยือกแข็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Sinovac has agreements in place with at least six governments, with plans in place to provide 46 million doses of its CoronaVac vaccine to Brazil, 50 million doses to Turkey and 7.5 million doses to Hong Kong. It will also supply 40 million doses of vaccine bulk -- the vaccine concentrate before it is divided into vials -- to Indonesia for local production.
ซีโนแวคได้ทำข้อตกลงกับอย่างน้อย 6 รัฐบาล, โดยมีแผนจัดหาวัคซีนโคโรนาแวค 46 ล้านโดสให้กับบราซิล, 50 ล้านโดสให้กับตุรกีและ 7.5 ล้านโดสให้กับฮ่องกง และก็ยังส่งวัคซีนบัลค์อีก40 โดส-วัคซีนเข้มข้น ให้กับอินโดนีเซียนำไปผ่านการผลิตแบ่งบรรจุขวดขนาดเล็กภายในประเทศ

Thailand has ordered 2 million doses of CoronaVac and expects to receive the first 200,000 doses in February, while the Philippines has ordered 25 million doses, of which the first batch is also expected to arrive next month, according to Reuters.
ประเทศไทยได้สั่งวัคซีนโคโรนาแวคไว้ 2ล้านโดส และคาดว่าจะได้รับมาครั้งแรก 200,000โดสในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้สั่งไว้แล้ว25ล้านโดส ซึ่งคาดว่าวัคซีนชุดแรกจะถึงประเทศในเดือนหน้าเช่นกัน, ข้อมูลจากรอยเตอร์

A Sinovac representative told CNN that the discrepancy in efficacy results was due to the different situations in countries where clinical trials were carried out.
ตัวแทนซิโนแวคบอกกับCNNว่า ประสิทธิภาพที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ทำการทดสอบวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- affordable = ซึ่งจ่ายได้, ไม่แพง
- announce = ประกาศ
- authorize = มอบอำนาจ, อนุญาติ
- barely = เรียบง่าย, เกือบไม่พอ
- candidate = ผู้สมัคร, ตัวเลือกแข่งขัน
- Confidence = ความมั่นใจ เชื่อมั่น
- discrepancy = ความต่าง, คลาดเคลื่อน
- effectiveness = ประสิทธิผล, ผลลัพธ์ที่แท้จริง (ความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้)
- efficacy = ประสิทธิภาพ
- fanfare = การประโคมก่อนการแสดง/พิธี
- regard = ใส่ใจ, นับถือ, พิจารณา
- rollout = เปิดตัว, ออกแสดงครั้งแรก
- shot = ยิง, ในข่าวหมายถึงฉีดยา
- take a hit = ทำให้เสียหาย, วิพากษ์วิจารณ์สำนักข่าว : CNA
A former civil servant has been sentenced to a record 87 years in jail for sharing audio clips deemed #lesemajeste.
อดีตข้าราชการต้องโทษจำคุก 87 ปีฐานแชร์คลิปเสียง #lesemajeste

Since she pleaded guilty, it’s reduced to 43 ½ yrs - it’s still the highest sentence under the draconian law punishing criticism of the Thai monarchy.
เนื่องจากเธอสารภาพ, ความผิดจึงลดลงเหลือ 43 ปี - ซึ่งยังคงการลงโทษสูงสุดภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งลงโทษการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไทย

คำศัพท์ข่าว
- criticism = การวิจารณ์, แสดงความเห็นในเชิงตำหนิ
- deem (v) = ถือว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ลงความเห็นว่า
- draconian = เข้มงวด,รุนแรงมาก
- plead guilty = รับสารภาพ
- sentence = ลงโทษ, ตัดสินคดี, ตัดสินลงโทษ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น