โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 19, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 19-January-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
369 new Covid-19 cases, most of them foreigners in Samut Sakhon
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 369 รายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 369 new cases on Monday, including 12 people who arrived from overseas.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยใหม่ 369 รายในวันจันทร์รวม 12 คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- oversea = ต่างประเทศ


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai private hospitals reserve COVID-19 vaccines ahead of approval
โรงพยาบาลเอกชนไทยสำรองวัคซีน COVID-19 ก่อนอนุมัติ
BANGKOK (Reuters) - Two private hospitals in Thailand have ordered millions of doses of coronavirus vaccines ahead of regulatory approval, adding to government orders of vaccines as the Southeast Asian country tackles a second wave of the virus.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งในประเทศไทยสั่งวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาหลายล้านโดสก่อนการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ, โดยเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อวัคซีนของรัฐบาล ขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมือกับไวรัสระลอกที่สอง

“We ordered one million doses of the Sinovac vaccine with an option to buy nine million more,” Boon Vanasin, the chairman of Thonburi Healthcare Group Pcl, told Reuters.
“ เราสั่งซื้อวัคซีน ซิโนแวคจำนวนหนึ่งล้านโดสพร้อมตัวเลือกในการซื้อเพิ่มอีกเก้าล้าน” บุญวนาสิน ประธานบมจ. ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปกล่าวกับรอยเตอร์

From the initial one million doses, he plans to use about half to inoculate staff in its network of 40 hospitals and workers in his other businesses, once receiving approval from Thailand’s Food and Drug Administration (FDA).
จากหนึ่งล้านโดสแรก, เขาวางแผนที่จะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในเครือของโรงพยาบาล 40 แห่ง และพนักงานในภาคธุรกิจอื่น ๆ ของเขาทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา(อย.)ของประเทศไทย

The Thai government has separately ordered two million doses from China’s Sinovac Biotech and expects delivery of 200,000 doses with plans to inoculate frontline workers and medical professionals in high-risk areas next month.
รัฐบาลไทยได้แยกสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทSinovac Biotech ของจีนจำนวนสองล้านโดสและคาดว่าจะส่งมอบ 200,000 โดส โดยมีแผนจะฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แนวหน้า และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในเดือนหน้า

The government has also ordered 61 million doses of the AstraZeneca vaccine, which will be produced by local firm Siam Bioscience for domestic use and export
นอกจากนี้รัฐบาลยังสั่งซื้อวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าอีก 61 ล้านโดส, ซึ่งจะผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ในประเทศไทยเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก

“We can’t just wait for the government,” Boon said, adding that it was not clear how many doses from the government’s vaccine stockpile would reach private hospital workers.
“ เราไม่สามารถรอรัฐบาลได้” บุญกล่าว และยังไม่ชัดเจนว่าปริมาณวัคซีนจากคลังวัคซีนของรัฐบาลจะไปถึงผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนได้จำนวนเท่าใด

For patients, Thonburi’s medical centres plan to offer two vaccine injections for 3,200 baht ($106.28).
สำหรับผู้ป่วย, ศูนย์การแพทย์ธนบุรีมีแผนเสนอการฉีดวัคซีน 2 เข็มในราคา 3,200 บาท (106.28 ดอลลาร์)

“We cannot take a profit here because it is a humanitarian issue for the country,” he said.
“ เราไม่สามารถหาผลกำไรจากตรงนี้ได้เพราะมันเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมสำหรับประเทศ” เขากล่าว

For most of last year, Thailand kept the number of coronavirus cases low, but a second outbreak in December has brought confirmed infections to 12,423 with 70 deaths.
ปีที่แล้วเกือบทั้งปี, ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ในระดับต่ำ แต่การระบาดครั้งที่สองในเดือนธันวาคมทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วถึง 12,423 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 70 ราย

Another private hospital, Vibhavadi Medical Centre Pcl, has ordered 10,000 doses of the Moderna vaccine, managing director Chaisit Kupwiwat, told Reuters.
โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งคือ บริษัทวิภาวดีเมดิคอลเซ็นเตอร์มหาชนจำกัด ได้สั่งซื้อโมเดิร์นนาวัคซีนจำนวน 10,000 โดส, กรรมการผู้จัดการ ชัยสิทธิ์ คุปวิวัฒน์ กล่าวกับรอยเตอร์

So far, Thailand’s FDA has received registration requests for the Sinovac and AstraZeneca vaccines.
ในขณะนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทยได้รับคำขอขึ้นทะเบียนสำหรับวัคซีนบริษัทซิโนแวค และ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว

Thailand is expected to approve one of the vaccines this week for emergency use, Opas Karnkawinpong, director-general of the Department of Disease Control, told a briefing without elaborating.
คาดว่าประเทศไทยจะอนุมัติหนึ่งในวัคซีนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในสัปดาห์นี้, โอภาส กาญจน์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวบรรยายสรุปโดยไม่ลงละเอียด

Last week, the FDA said it was processing AstraZeneca’s request, which it expected to approve soon.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FDA กล่าวว่ากำลังดำเนินการตามคำขอของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติเร็ว ๆ นี้

($1 = 30.1100 baht)

คำศัพท์ข่าว
- approve = อนุมัติ, อนุญาต, เห็นชอบ
- ahead of = ก่อน, ล่วงหน้า
- also (adv) = นอกจากนี้, ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- approval (n) = การอนุมัติ, ความเห็นชอบ
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- elaborate (v) = อธิบายเพิ่มเติม, บอกรายละเอียด
- humanitarian = มีมนุษยธรรม
- injection = การฉีดยา
- inoculate = ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- once = ทันทีที่, เมื่อ, พอ
- option = ตัวเลือก, ทางเลือก
- private hospital = โรงพยาบาลเอกชน
- profit = กำไร, ผลประโยชน์
- ordere (n, v) = คำสั่ง, สั่ง
- outbreak (n) = การะบาด, การแพร่เชื้อ
- request = การขอร้อง
- reserve = สงวน, กักเก็บ
- staff = พนักงานร้
- tell a briefing = กล่าวสรุปสั้น ๆ
- without = ปราศจาก, ไม่มี, ไร้

- AstraZeneca plc (แอสตร้าเซนเนก้า) = บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ผู้ผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ-สวีเดน
- FDA (Food Drug administration) = องค์การอาหารและยา
- Sinovac Biotech = บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีน
- Siam Bioscience = บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์

No comments:

Post a Comment