โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, September 5, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Aljazeera
Madagascar on the brink of first climate-induced famine, UN warns
องค์การสหประชาชาติเตือนว่า มาดากัสการ์กำลังอยู่ในช่วงน่าวิตกของภาวะขาดแคลนอาหารที่เป็นผลจากสภาพภูมิอากาศเป็นครั้งแรก

A four-year drought has pushed at least 30,000 people in southern Madagascar to level five of famine, the UN warned.
ยูเอ็นเตือนว่าความแห้งแล้งที่ยาวนาน 4 ปีได้ส่งผลให้ประชาชนอย่างน้อย 30,000 คนในภาคใต้ของมาดากัสการ์ต้องอยู่ในภาวะอดอยากระดับ 5

The island nation of Madagascar has endured four years of drought, brought on by one of the world’s first famines to be caused by climate change, with people forced to eat locusts and wild leaves to survive.
ประเทศเกาะมาดากัสการ์ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งเป็นเวลาสี่ปี เกิดจากความอดอยากครั้งแรกของโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้คนถูกบังคับให้กินตั๊กแตนและใบไม้ป่าเพื่อเอาชีวิตรอด

The country has long been prone to droughts and floods, but this time around, a roughly four-year spell of drought has pushed at least 30,000 people to level five of famine – the highest internationally recognised level of food insecurity, according to the UN World Food Programme.
ประเทศมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมมานานแล้ว แต่คราวนี้โดยประมาณ ความแห้งแล้งราวสี่ปีได้ผลักดันให้ประชาชนอย่างน้อย 30,000 คนต้องอยู่ในภาวะอดอยากระดับห้า ซึ่งเป็นความไม่มั่นคงด้านอาหาระดับสูงสุดที่รับทราบกันในระดับสากล, จากข้อมูลของโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติ

It fears that the figure could rise dramatically.
องค์กรเกรงว่าตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

More than 1.1 million people in the East African island country are experiencing some form of severe food insecurity and require urgent food and nutrition assistance, the UN has said.
สหประชาชาติกล่าวว่าผู้คนมากกว่า 1.1 ล้านคนในประเทศเกาะในแอฟริกาตะวันออกกำลังประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารอย่างรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการอย่างเร่งด่วน

Drought effects have also led to agricultural losses of up to 60 percent in the most populated provinces.
ภัยแล้งยังนำไปสู่ความสูญเสียทางการเกษตรสูงถึงร้อยละ 60 ในจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด

While people have resorted to eating locusts, wild leaves, mud, and cactus fruits to survive, the UN has warned of a severe humanitarian crisis.
ในขณะที่ผู้คนหันไปกินตั๊กแตน, ใบไม้ป่า, โคลน และผลของต้นกระบองเพชรเพื่อเอาชีวิตรอด สหประชาชาติก็ได้เตือนถึงวิกฤตต่อมวลมนุษยชาติที่ร้ายแรง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- be caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- bring on = นำความเลวร้ายมาสู่
- dramatically (adv) = อย่างหนัก, อย่างแรง, อย่างใหญ่หลวง
- drought (n) = ภัยแล้ง, ความแห้งแล้ง
- climate change = สภาพทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง(ในทางลบ ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง)
- endure (v) = ทนทุกข์
- humanitarian (adj) = มีมนุษยธรรม, มีเมตตา
- nutrition (n) = โภชนาการ
- roughly (adv) = โดยประมาณ, อย่างคร่าว ๆ
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- spell = ช่วงเวลา, ช่วงเวลาที่มีอากาศลักษณะใดลักษณะหนึ่่ง
- UN = ยูเอ็น, องค์การสหประชาชาติ

- Africanews
U.S. Department of Defense Donates 300,000 Pre-Packed Humanitarian Meals to Southern Madagascar

- Economist
Why Madagascar is going hungry

- Newfoodmagazine
Madagascar facing famine after climate change brings damaging drought


แหล่งข่าว : AP
Brazil health regulator suspends use of 12 mln Sinovac vaccine shots
หน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของบราซิลระงับการใช้วัคซีนชิโนแวค จำนวน 12 ล้านโดส

SAO PAULO, Sept 4 (Reuters) - Brazil's federal health regulator Anvisa on Saturday suspended the use of over 12 million doses of a COVID-19 vaccine developed by China's Sinovac Biotech Ltd (SVA.O) that were produced in an unauthorized plant, it said in a statement.
เซาเปาโล 4 กันยายน (รอยเตอร์) เมื่อวันเสาร์สำนักงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของประเทศบราซิล(อันวิซา) ระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 มากกว่า 12 ล้านโดส ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทชิโนแวคไบโอเทคของจีนที่ผลิตในโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต, หน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์

Anvisa said it was alerted on Friday by Sao Paulo's Butantan institute, a biomedical center that has partnered with Sinovac to locally fill and finish the vaccines, that 25 batches, or 12.1 million doses, sent to Brazil had been made in the plant.
อันวิซากล่าวว่า ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อวันศุกร์โดยสถาบันบูตันตันในนครเซาเปาโล ซึ่งเป็นศูนย์ชีวการแพทย์ที่ร่วมมือกับบริษัทเพื่อบรรจุและผนึกวัคซีนในพื้นที่ ว่าวัคซีน 25 ชุดหรือ 12.1 ล้านโดสที่ส่งไปยังบราซิลได้รับการผลิตในโรงงานแห่งนั้น

"The manufacturing unit ... was not inspected and was not approved by Anvisa in the authorization of emergency use of the mentioned vaccine," the regulator said.
หน่วยที่ทำการผลิตนั้น ไม่เคยได้รับการตรวจสอบและไม่ได้รับการอนุมัติจากอันวิซา ในการอนุญาตให้ใช้วัคซีนดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน”, ผู้ควบคุมกล่าว

The ban was "a precautionary measure to avoid exposing the population to possible imminent risk," it added.
คำสั่งห้ามดังกล่าวเป็น “มาตรการป้องกันไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชากรตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น” คำแถลงระบุเสริม

Butantan also told Anvisa that another 17 batches, totaling 9 million doses, had been produced in the same plant, and were on their way to Brazil, the regulator said.
สถาบันบูตันตันยังบอกกับอันวิซา อีกด้วยว่ามีอีก 17 ชุด รวมทั้งหมด 9 ล้านโดสที่ผลิตในโรงงานแห่งเดียวกันนี้ และกำลังอยู่ระหว่างทางไปบราซิล, ผู้ควบคุมกล่าว

During the 90-day ban, Anvisa will seek to inspect the plant, and find out more about the security of the manufacturing process, it said.
ในช่วงการสั่งห้าม 90 วัน อันวิซาจะพยายามตรวจสอบโรงงานและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการผลิต, สำนักงานกล่าว

Brazil on Saturday reported 21,804 new coronavirus cases, and 692 COVID-19 deaths.
เมื่อวันเสาร์ประเทศบราซิลรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 21,804 รายใหม่ และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 692 ราย

คำศัพท์ข่าว
- Anvisa = อันวิซา สำนักงานกำกับดูแลด้านสุขภาพของประเทศบราซิล
- authorization (n) = การอนุญาต
- avoid exposing = (avoid + gerund)
- batch (n) = ชุด, หมู่, กลุ่ม
- biomedical (adj) = ชีวการแพทย์
- expose (v) = เปิดออก(บาดแผล, เผยตัว, เรื่องราว), สัมผัสความเสี่ยง, เผชิญภาวะอันตราย
- find out = ค้นหา
- imminent (adj) = ที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆนี้
- inspect (v) = ตรวจสอบ, ตรวจสอบความเรียบร้อย
- plant (n) = โรงงาน, พืช
- population (n) = ประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- precautionary (adj) = ป้องกันไว้ก่อน, ป้องกันล่วงหน้า
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล
- risk (v) = เสี่ยงภัย
- Sao Paulo's Butantan institute = สถาบันบูตันตันในนครเซาเปาโล (ศูนย์การแพทย์ชีวภาพ ที่เป็นหุ้นส่วนกับทางซิโนแวค )
- suspend (v) = ห้อย, แขวนไว้, ยกเลิกชั่วคราว, ระงับชั่วคราว
- unauthorized (adj) = ไม่ได้รับอนุญาต


แหล่งข่าว : AP
แหล่งข่าว : AP
Searches, sorrow in wake of Ida’s destructive, deadly floods
การค้นหา และความเศร้าโศกหลังการทำลายล้างของพายุไอด้าด้วยน้ำท่วมมรณะ

ELIZABETH, N.J. (AP) — Police went door to door in search of more possible victims and drew up lists of the missing as the death toll rose to 49 on Friday in the catastrophic flooding set off across the Northeast by the remnants of Hurricane Ida.
อลิซาเบธ, N.J. (สำนักข่าวเอพี) ตำรวจเดินตามบ้านทีละหลังเพื่อค้นหาผู้ประสบเหตุที่อาจมีมากขึ้น และรวบรวมรายชื่อผู้ที่สูญหายขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 49 รายในวันศุกร์จากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสิ่งที่หลงเหลือของพายุเฮอริเคนไอดา

The disaster underscored with heartbreaking clarity how vulnerable the U.S. is to the extreme weather that climate change is bringing.
ภัยพิบัตินี้ได้ตอกย้ำความชัดเจนที่น่าเสียใจอย่างมากว่า สหรัฐฯ มีความเปราะบางต่อสภาพอากาศรุนแรงที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้เกิดขึ้น

In its wake, officials weighed far-reaching new measures to save lives in future storms.
ในการพบกันหลังเกิดเหตุ, เจ้าหน้าที่ได้พิจารณามาตรการใหม่ที่เข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้คนในเหตุพายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

More than three days after the hurricane blew ashore in Louisiana, Ida’s rainy remains hit the Northeast with stunning fury on Wednesday and Thursday, submerging cars, swamping subway stations and basement apartments and drowning scores of people in five states.
กว่าสามวันหลังจากพายุเฮอริเคนพัดขึ้นฝั่งในรัฐหลุยเซียนา ปริมาณน้ำฝนของไอดายังคงถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความรุนแรงจนน่าตกตะลึงเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดี ทำให้มีรถยนต์จมอยู่ใต้น้ำ, สถานีรถไฟใต้ดินและอพาร์ทเมนท์ชั้นใต้ดินเต็มไปด้วยน้ำและผู้คนในห้ารัฐจมน้ำเสียชีวิตจำนวนมาก

Intense rain overwhelmed urban drainage systems never meant to handle so much water in such a short time — a record 3 inches (7.5 centimeters) in just an hour in New York.
ฝนตกหนักท่วมล้นระบบระบายน้ำในเมืองที่ไม่เคยต้องรับมือกับปริมาณน้ำมากมายในเวลาอันสั้นแบบนั้น โดยมากเป็นประวัติการณ์ 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในนิวยอร์ก

Seven rivers in the Northeast reached their highest levels on record, Dartmouth College researcher Evan Dethier said.
แม่น้ำเจ็ดสายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงระดับสูงสุดทำสถิติ, อีวาน เดเทียร์ นักวิจัยวิทยาลัยดาร์ตมัธ กล่าว

On Friday, communities labored to haul away ruined vehicles, pump out homes and highways, clear away muck and other debris and restore mass transit.
เมื่อวันศุกร์ ชุมชนต่างๆ ทำงานอย่างหนักเพื่อขนย้ายยานพาหนะที่ถูกทำพังเสียหาย, สูบน้ำออกจากบ้านเรือนและทางหลวง, กำจัดโคลนและเศษซากอื่นๆ และฟื้นฟูระบบขนส่งมวลชน

คำศัพท์ข่าว
- blew ashore = พายุซัดขึ้นฝั่ง
- blow (v) = เป่า, พัด
- deadly (adj) = แห่งความตาย, ร้ายแรงถึงชีวิต, มฤตยู, มรณะ
- debris (n) = เศษซาก, ซากปรักหักพัง, ซากสิ่งของที่ถูกทำลาย
- destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- drainage (n) = ระบายน้ำ
- draw up = ร่าง, เตรียมทำเอกสาร
- Evan Dethier = อีวาน เดเทียร์ นักวิจัยวิทยาลัยดาร์ตมัธ
- far-reaching (compound) แผ่ไปไกล, ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก
- fury (n) = เกรี้ยวกราด, ความโกรธจัด
- future (adj, n) = อนาคต, ภายภาคหน้า
- haul (v) = ดึง, ฉุดลาก (เน้นถึงการพยายามอย่างหนัก)
- heartbreaking (adj) = หัวใจสลาย, เสียใจอย่างมาก
- in wake of = หลังจากเหตุการ์เกิดขึ้น (สิ่ง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้า)
- intense (adj) = เข้มข้น, หนาแน่น, มากมาย
- labor (v) = ทำงาน (โดยเฉพาะการทำงานหนัก)
- meant to = ตั้งใจที่จะ, มุ่งหมายที่จะ
- measure (n) = มาตรการ
- overwhelm (v) = ท่วมท้น, เอ่อล้น
- pump out = สูบน้ำออก
- record (adj) = มากเป็นประวัติการณ์, ในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
- sorrow = ความรันทดใจ, ความเศร้าโศก
- stunning (adj) = น่าทึ่ง, น่าตะลึง, งงงัน
- submerge (v) = จมลงใต้น้ำ, ท่วมน้ำ
- urban (adj) = ในเมือง, เกี่ยวกับเมือง
- vulnerable (adj) = เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ (เปราะบาง, อ่อนแอ, ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย)
- wake (n) = รอยน้ำหลังจากเรือแล่นผ่าน, สิ่งที่เกิดหลังจากเหตุการณ์
- weigh (v) = ชั่งน้ำหนัก, พิจารณา

- Fox News
Georgia EMT to deliver supplies to Hurricane Ida victims struck and killed while rending aid after car crash

- CBSN
Hurricane Ida evacuees urged to begin returning to New Orleans

- Washingtonpost
Some 165 years before Hurricane Ida smashed into Louisiana, one of the deadliest hurricanes in the state’s history roared through Last Island, a summer resort community on the Gulf of Mexico about 75 miles southwest of New Orleans.

- ABC News
After touring storm damage from Hurricane Ida in Louisiana on Friday, President Joe Biden will travel to the Northeast next, the White House said.

- ABC11
Sgt. Brian Mohl, a 26-year veteran of the department, died Thursday after calling for help in Woodbury around 3:30 a.m. saying his vehicle was trapped in rising flood waters from the remnants of Hurricane Ida near the Pomperaug River in Woodbury.

- Aljazeera
US: Hurricane Ida death toll rises as recovery efforts continue

- Fox 8 NewOrleans
Hurricane Ida's official death toll has climbed to 13, after the Louisiana Department of Health added a 74-year-old New Orleans man's heat-related death on Sunday

- BBC
Hurricane Ida's 150mph winds batter Louisiana

- NBC New York
Flood-stricken families and business owners across the Northeast were hauling waterlogged belongings to the curb Labor Day weekend and scraping away noxious mud as cleanup from the deadly remnants of Hurricane Ida moves into high gear.

- NBC Sandiego
Amid the devastation caused by Hurricane Ida, there was at least one bright light Sunday outside of New Orleans: Parishioners found electricity was restored to their church, a small improvement as residents try to regain some aspects of normal life.

- NBCwashington
Amid the dramatic devastation caused by Hurricane Ida, there was at least one bright light outside New Orleans: Parishioners found that electricity had been restored to their church, as residents of Louisiana struggle to regain aspects of normal life

- Reuters
Hurricane Ida death toll in U.S. Northeast rises to at least 50 victims

No comments:

Post a Comment