โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-July-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว รอยเตอร์
'Delicious taxes': Thai protesters use Japanese cartoon hamster to mock government
'ภาษีอร่อย': ผู้ประท้วงไทยใช้หนูแฮมสเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อล้อเลียนรัฐบาล

(Reuters) - Hundreds of Thai protesters sang a Japanese cartoon jingle on Sunday with lyrics mocking the government as hungry hamsters feasting on taxpayer cash, part of a new protest movement by youth who say they are using whimsical tactics for serious ends.
(สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผู้ประท้วงชาวไทยหลายร้อยคนร้องเพลงการ์ตูนญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ มีเนื้อหาล้อเลียนรัฐบาล เป็นเหมือนแฮมสเตอร์ที่หิวกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือย โดยใช้เงินภาษีของประชาชน, ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวประท้วงรูปแบบใหม่โดยเยาวชน ที่กล่าวว่าพวกเขาจะใช้การประท้วงที่มีชั้นเชิงแบบใหม่นี้เพื่อผลลัพธ์ที่จริงจัง

คำศัพท์ข่าว
- feasting = ดื่มกิน, กินเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง (อย่างฟุ่มเฟือย)
- hamster = หนูแฮมสเตอร์ (ในข่าวคือหนูแฮมสเตอร์ เปรียบเสมือน นักการเมืองในรัฐบาลที่ใช้เงินภาษีคนไทยอย่างฟุ่มเฟือย)
- hundreds = หลายร้อย
- lyric = เนื้อเพลง
- protester = ผู้ประท้วง
- sang(sing) = ร้องเพลง
- mocking (mock) = กระทบกระเทียบ, ล้อเลียน
- whimsical = ที่แปลกใหม่, แปลกตา (เฉพาะอย่างยิ่งในวิธีที่ดึงดูดใจ และน่าขบขัน)
- whimsical tactic = ชั้นเชิงที่แปลกใหม่

- hungry hamsters feasting = แฮมสเตอร์ที่หิวกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือย
- new protest movement = การเคลือนไหวประท้วงแบบใหม่

เนื้อหาข่าว
กลุ่มเยาวชน ที่ใช้การประท้วงแบบใหม่ที่ไม่เครียด พยายามจะบอกว่าทำเหมือนเล่นๆ แต่หวังผลที่จริงจัง โดยให้รัฐบาลลาออก


สำนักข่าว Bangkok Post
Panel investigates dropping of 'Boss' charges
คณะกรรมการสอบสวน การยกฟ้องข้อหาBoss

The Office of the Attorney-General (OAG) has set up a panel to look into the decision of prosecutors to drop charges against Vorayuth "Boss" Yoovidhya, after the eight-year fatal hit-and-run case came to an end with the final allegation dropped by prosecutors.
สำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตัดสินใจของอัยการที่จะยกฟ้องให้กับ Vorayuth "บอส" Yoovidhya หลังจากคดีชนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต แล้วหนีแปดปีก็จบลงด้วยการที่ข้อกล่าวหาในคดี ถูกยกฟ้องโดยอัยการ

คำศัพท์ข่าว
- allegation = ข้อกล่าวหา
- panel = คณะกรรมการ, คณะลูกขุน
- charge = ข้อหา
- decision = การตัดสิน
- hit-and-run = ชนแล้วหนี
- look into = เข้าไปดู, สอดส่อง, ตรวจสอบ
- prosecutor = อัยการ
- dropping = ปล่อยหลุด, ล่วง, หล่น (ในข่าวหมายถึง ไม่ฟ้อง, ยกฟ้อง)
- investigate = สอบสวน
- set up = จัดตั้งสำนักข่าว The Guardian
North Korea declares state of emergency as Covid-19 case reported
เกาหลีเหนือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีรายงานผู้ติดเชื้อ Covid-19

Kim Jong-un imposes lockdown on Kaesong, calling it a ‘critical situation’
คิมจองอึน ประกาศปิดเมือง Kaesong และเรียกว่า 'สถานการณ์ที่สำคัญยิ่ง'

North Korea has declared an emergency and a lockdown in a border town after a person suspected of having coronavirus returned from South Korea after illegally crossing the border, state media has said.
เกาหลีเหนือได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน และการปิดตัวในเมืองที่ชายแดน หลังจากบุคคลที่สงสัยว่าจะมีไวรัสโคโรนากลับมาจากเกาหลีใต้ ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย, สื่อของรัฐได้กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- border = ชายแดน
- critical = สำคัญยิ่ง
- declare = ประกาศ
- emergency = ภาวะฉุกเฉิน
- state media = สื่อของรัฐบาล
- situation = สถานการณ์
- suspected = สงสัย, เป็นที่สงสัยว่า

เนื้อหาข่าว มีชาวเกาหลีเหนือลักลอบเดินทางไปเกาหลีใต้ และเดินทางกลับเกาหลีเหนือ จากนั้นก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสำนักข่าว : บลูมเบิร์ก (Bloomberg)
Vietnam Confirms First Local Covid-19 Cases Since April
เวียดนามยืนยันผู้ป่วยรายแรกในท้องที่ Covid-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน
\
Vietnam reported two locally-transmitted coronavirus cases after more than three months of no new infections of such, prompting authorities in the city of Danang to restrict activities to prevent a wider spread of the disease.
เวียดนามรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 รายหลังจากไม่มีการติดเชื้อครั้งใหม่เกินกว่า 3 เดือนทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองดานัง จำกัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในวงกว้าง

คำศัพท์ข่าว
- Danang = เมืองดานัง
- disease = โรค, เชื้อโรค
- locally-transmitted = การระบาดในท้องถิ่น/ การระบาดในประเทศ
- more than = มากกว่า
- infection = การติดเชื้อ
- prevent = ป้องกัน
- prompting (prompt) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด

- prompting authorities = กระตุ้นเจ้าหน้าที่
- restrict activities = จำกัดกิจกรรม
- locally-transmitted coronavirus cases = ผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อจากการระบาดในท้องถิ่น
- prevent a wider spread of the disease = ป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้างสำนักข่าว รอยเตอร์
Thai LGBT activists raise pride flag in anti-government rally
นักเคลื่อนไหวชาว LGBT ไทยชูธงแห่งความภาคภูมิใจในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

Hundreds of Thai LGBT activists and allies raised rainbow flags on Saturday evening as they called for democracy and equal rights, the latest in a series of youth protests calling for the government to step down.
นักเคลื่อนไหวและพันธมิตร LGBT ชาวไทยหลายร้อยคนยกธงสีรุ้งในตอนเย็นวันเสาร์ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และสิทธิที่เท่าเทียมกัน ล่าสุดในชุดการประท้วงของกลุ่มเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก

คำศัพท์ข่าว
- allies = แนวร่วม, ฝ่ายพันธมิตร
- called for/ calling for/ call for = เรียกร้อง
- evening = ตอนเย็น
- pride = ความภาคภูมิใจ
- protest = การประท้วง
- raised = ยก, ชูขึ้น
- series of = ในขบวนของ, ในชุดของ (ในข่าวหมายถึง กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม ที่ประท้วงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มล่าสุด)

- the latest = ล่าสุด
- step down = ก้าวลง (ในข่าวหมายถึง ลาออกจากตำแหน่ง)

- LGBT ย่อมาจาก lesbian, gay, bisexual, and transgender
- rainbow flag = ธงสีรุ้ง (เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ LGBT)
- pride flag = ธงแห่งความภาคภูมิใจ (เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ LGBT)
- pride flag/ rainbow flag = มีความหมายเดียวกัน


เนื้อหาข่าว
เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศ และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคมในเรื่องของเพศที่ไม่ได้มีแค่เพศหญิงกับเพศชาย


สำนักข่าว ABC News
Sekara the orangutan celebrated her 30th birthday with her son and by opening presents filled with special treats—including a jelly ice block cake from keepers at the Perth Zoo in Australia.
เซการะอุรังอุตังฉลองวันเกิดครบรอบ 30 ปีของเธอกับลูกชายของเธอและโดยการเปิดของขวัญที่เต็มไปด้วยขนมพิเศษรวมถึงเค้กน้ำแข็งวุ้นจากผู้เฝ้าที่สวนสัตว์เพิร์ ธ ในออสเตรเลีย


คำศัพท์ข่าว
- orangutan = ลิงอุรังอุตัง
- celebrated = ฉลอง, เลี้ยงฉลอง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น