โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, September 1, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-September-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : The Post Millennial
BREAKING: GOP Congressman enters Afghanistan on rogue mission to save Americans
ด่วน: สมาชิกสภาคองเกรส พรรคอนุรักษ์นิยม เข้าสู่อัฟกานิสถานในภารกิจลับที่ขัดต่อระเบียบ เพื่อช่วยชาวอเมริกัน

United States Congressman Markwayne Mullin (R-Okla.) has reportedly gone on a "rogue mission" to enter Afghanistan and save Americans who were left behind.
สมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา นายMarkwayne Mullin จากรัฐโอคลาโฮมา ได้ถูกรายงานว่าหายไปใน "ภาระกิจซึ่งผิดต่อข้อตกลง" ที่จะเข้าไปในอัฟกานิสถานและช่วยชาวอเมริกันที่ตกค้างอยู่

However, as of late Tuesday, US officials say they are unsure of Mullin's location.
อย่างไรก็ตามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าพวกเขาไม่แน่ใจในตำแหน่งที่อยู่ของมัลลิน

According to The Washington Post, the Republican Congressman went on this one man mission while ignoring warnings from the State Department not to travel to the Taliban-controlled country.
ตามรายงานของสำนักข่าวเดอะวอชิงตันโพสต์ สมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันทำภารกิจเพียงลำพัง โดยไม่สนใจคำเตือนจากกระทรวงการต่างประเทศว่าไม่ให้เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตาลีบัน

คำศัพท์ข่าว
- be left behind = ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
- Breaking/ Breaking news(ใช้เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวด่วนแทรกเข้ามา)
- ignoring (adj) = ไม่สนใจ, เพิกเฉย
- GOP = grand old party เป็นชื่อเล่นของพรรครีพับลิกันที่เป็นพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
- rogue mission = ภาระกิจลับ(ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ)
- rouge (adj) = ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ, หรือบรรทัดฐานของพฤติกรรมสากล
- Taliban-controlled = ที่ควบคุมโดยตาลีบัน
- unsure (adj) = ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ

- New York Post
GOP lawmaker tried rogue rescue mission to Afghanistan: report


แหล่งข่าว : Science
New barnacle-inspired paste could stop heavy bleeding in seconds
สารเหนียวชนิดใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากเพรียง สามารถหยุดเลือดที่ออกอย่างมากได้ในไม่กี่วินาที

Glue can stick to wet surfaces and form a seal within 15 seconds
กาวสามารถยึดติดกับพื้นผิวที่เปียกและผนึกได้ภายใน 15 วินาที

When someone’s losing a lot of blood, doctors turn to coagulants.
เมื่อมีคนเสียเลือดมาก แพทย์จะหันไปใช้สารช่วยการแข็งตัวของเลือด

But these products can take minutes to work—minutes a patient may not have.
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจใช้เวลาหลายนาทีที่จะได้ผล ซึ่งเป็นหลายนาทีที่ผู้ป่วยอาจไม่มี

Enter barnacles. The marine crustaceans can glom onto nearly anything—from ships to whales—thanks to an oil they secrete that primes surfaces by sweeping away contaminants, Wired reports.
ไปดูในส่วนของเพรียง สัตว์เปลือกแข็งแห่งท้องทะเลที่สามารถเกาะแน่นได้เกือบทุกอย่าง จากตั้งแต่เรือจนถึงวาฬ เป็นเพราะน้ำมันที่พวกมันหลั่งออกมาซึ่งจะช่วยปรับสภาพพื้นผิวโดยการกวาดชำระสิ่งปนเปื้อนออก, รายงานโดยเว็บไซต์ข่าวWired

In a new study, scientists made their own synthetic version of barnacles’ glue by grinding up adhesive sheets and mixing them with silicone oil that repels blood.
ในการศึกษาใหม่ นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกาวเพรียงแบบสังเคราะห์ขึ้นเอง โดยการบดแผ่นกาวและผสมพวกมันกับน้ำมันซิลิโคนที่ยับยั้งเลือด

The substance was able to stop bleeding in rat and pig models in as few as 15 seconds, they report this month in Nature Biomedical Engineering.
สารนี้สามารถหยุดภาวะเลือดออกในสัตว์ตัวอย่างที่เป็นหนูและสุกรได้ในเวลาเพียง 15 วินาที, นักวิจัยรายงานในเดือนนี้ในวารสาร Nature Biomedical Engineering

The next step is to figure out how long the paste will last before dissolving, and whether it could damage tissue over time.
ขั้นตอนต่อไปคือการหาว่าสารเหนียวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนมีการละลาย และมันจะทำความเสียหายกับเนื้อเยื่อเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่

คำศัพท์ข่าว
- adhesive (adj) = ซึ่งยึดติด, ติดแน่น
- barnacle (n) = สัตว์พวกเพรียง
- bleeding (gerund) = การใหลเช่น เลือด
- coagulant = สารที่ทำให้เลือดหรือของเหลวอื่นจับตัวเป็นก้อน
- crustacean (n) = สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง (กุ้ง, หอย)
- damage (v) = ทำลาย, สร้างความเสียหาย
- dissolving (gerund) = การสลายตัว, การละลาย
- figure out = คิดออก, คิดได้
- glom (v) = ฉวย, คว้าเอาไป, เกาะแน่น
- grind up (phrasal verb) = บด, ทำให้ป่น
- paste (n) = สารเหนียวข้น, ส่วนผสมที่คล้ายแป้งเปียก
- prime (n) = ทำให้บางสิ่งพร้อมใช้งานหรือดำเนินการ
- secrete (v) = คายน้ำ, หลั่งน้ำ, ปล่อยของเหลวออกมา
- stop bleeding = ทำให้เลือดหยุดใหล (stop + Gerund)
- synthetic (adj) = สังเคราะห์
- thanks to = ด้วย, เนื่องด้วย
- tissue (n) = เนื้อเยื้อ
- whether = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า
- work—minutes (compound) = ทำงานสำเร็จในเวลาไม่กี่นาที


แหล่งข่าว : BBC
Highly polluting leaded petrol now eradicated from the world, says UN
น้ำมันเบนซินปนเปื้อนสารตะกั่วที่ทำให้เกิดมลพิษอย่างมาก ตอนนี้ได้ถูกกำจัดหมดไปจากโลกแล้ว, ยูเอ็นกล่าว

There is now no country in the world that uses leaded petrol for cars and lorries, the UN Environment Programme has announced.
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศว่า ณ ตอนนี้ไม่มีประเทศใดในโลกที่ใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่วสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกแล้ว

The toxic fuel has contaminated air, soil and water for almost a century.
เชื้อเพลิงที่เป็นพิษทำให้อากาศ ดิน และน้ำปนเปื้อนมาเกือบหนึ่งศตวรรษ

It can cause heart disease, cancer and stroke, and has been linked to problems with brain development in children.
มันสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจ มะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง และเกี่ยวข้องกับปัญหาการพัฒนาของสมองในเด็ก

Most high-income countries had banned the fuel by the 1980s, but it was only in July that Algeria - the last country still to use leaded petrol - ran out.
ประเทศที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่ได้สั่งห้ามการใช้เชื้อเพลิงนี้ไปในปีค.ศ. 1980 แต่เพิ่งจะในเดือนกรกฎาคมนี้เอง ที่แอลจีเรียซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังคงใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่วได้สิ้นสุดลง

UN Secretary-General António Guterres called the eradication of leaded petrol an "international success story".
นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกการกำจัดน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่วว่าเป็น "เรื่องราวความสำเร็จระดับนานาชาติ"

"Ending the use of leaded petrol will prevent more than one million premature deaths each year from heart disease, strokes and cancer, and it will protect children whose IQs are damaged by exposure to lead," he said.
“การยุติการใช้น้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี จากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง และจะปกป้องเด็กที่ระดับความฉลาดของสติปัญญาได้รับความเสียหายจากการสัมผัสสารตะกั่ว”, เขากล่าว

Lead started being added to petrol in the early 1920s in order to improve engine performance.
สารตะกั่วเริ่มถูกเติมลงในน้ำมันเบนซินในต้นปี ค.ศ. 1920 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์

The alarm was raised as early as 1924, when five workers were declared dead and dozens more hospitalised after suffering convulsions at a refinery run by the US oil giant Standard Oil.
สัญญาณเตือนเริ่มดังขึ้นในปีค.ศ. 1924 เมื่อมีคนงาน 5 คนได้ถูกประกาศว่าเสียชีวิต และอีกหลายสิบคนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากมีอาการชักกระตุกที่โรงกลั่นของบริษัท สแตนดาร์ด ออยล์ ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันของสหรัฐฯ

But despite this, lead continued to be added to all petrol globally until the 1970s.
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม สารตะกั่วยังคงถูกเติมลงไปในน้ำมันเบนซินทั้งหมดทั่วโลกจนถึงปีค.ศ. 1970
คำศัพท์ข่าว
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- be damaged = ถูกทำให้เกิดความเสียหาย (Passive Voice)
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- contaminate (v) = ปนเปื้อน (มีสารเคมีหรือเชื้อโรค)
- eradication (n) = การกำจัดหมดสิ้น, การถอนรากถอนโคน
- globally (adv) = ทั่วโลก
- lead (n) = ตะกั่ว, สารตะกั่ว
- leaded (adj) = ไม่มีสารตะกั่ว, ไร้สารตะกั่ว
- lorry (n) = รถบรรทุก
- performance (n) = การดำเนินงาน, การปฏิบัติงาน, การทำให้บรรลุผลสำเร็จ
- petrol (n) = น้ำมันเบนซิน
- pollute (v) = ทำให้เป็นมลพิษ
- premature (adj) = ก่อนเวลาอันควร, ยังไม่ครบกำหนด
- stroke (n) = อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
- toxic = มีพิษ, เป็นพิษ
- unleaded (adj) = ที่มีสารตะกั่ว

No comments:

Post a Comment