โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
New Covid-19 cases from US
ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่จากสหรัฐฯ

The government on Thursday reported two new cases of coronavirus disease, both quarantined returnees from the United States, raising the total to 3,516.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายของโรคไวรัสโคโรนา, ทั้งสองเป็นผู้ที่ถูกกักตัวเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 3,516 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said one was a businessman, aged 38, who arrived on Sept 10 and was quarantined in Bangkok
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจอายุ 38 ปีมาถึงวันที่ 10 กันยายน และถูกกักตัวในกรุงเทพฯ

His infection was confirmed by the second test on Wednesday. He was asymptomatic.
การติดเชื้อของเขาได้รับการยืนยันโดยการทดสอบครั้งที่สองเมื่อวันพุธ เขาไม่มีอาการ

The other case was a woman English-language teacher, aged 54. She arrived on Sept 17 and was quarantined in Bangkok.
ส่วนผู้ติดป่วยอีกราย เป็นครูสอนภาษาอังกฤษหญิงอายุ 54 ปี เธอมาถึงวันที่ 17 กันยายน และถูกตัวในกรุงเทพฯ

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic = ไร้อาการ, ไม่มีอาการ
- disease = โรค
- businessman = นักธุรกิจ
- government = รัฐบาล
- returnee = ผู้เดินทางกลับสำนักข่าว : Bangkok Post
House panel to investigate Phuket hotel's land rights
คณะกรรมการจะตรวจสอบสิทธิในที่ดินของโรงแรมภูเก็ต

Officials from several state agencies will be asked to testify before the House environment committee looking into allegations the Sri Panwa Luxury Pool Villa Hotel may have encroached on forest land.
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐหลายแห่งจะถูกขอให้เป็นพยาน ก่อนที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของจะพิจารณาข้อกล่าวหาว่าโรงแรมศรีพันวาลักซ์ชัวรีพูลวิลล่าอาจบุกรุกที่ดินป่า

Committee chairman and opposition Move Forward Party MP, Apichart Sirisunthorn, said the Department of Land, Interior Ministry, Royal Forest Department and Ministry of Natural Resources and Environment officials, as well as the Phuket governor will be invited to testify on Oct 1.
ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายค้าน นายอภิชาติ ศิริสุนทร กล่าวว่า กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะได้รับเชิญให้เป็นพยานในวันที่ 1 ตุลาคม

คำศัพท์ข่าว
- as well as = ตลอดจน, เช่นเดียวกับ
- testify = ให้การเป็นพยาน
- Phuket governor = ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- invited (invite) = เชิญ

- Department of Land, Interior Ministry = กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกรมป่าไม้
- House environment committee = คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมบ้าน
- Ministry of Natural Resources and Environment officials = เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- MP (Member of Parliament) = สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
- opposition Move Forward Party = ฝ่ายค้านพรรคก้าวหน้า
- Royal Forest Department = กรมป่าไม้สำนักข่าว : บีบีซี
Face masks no longer mandatory in most of New Zealand as Covid-19 cases continue to drop
หน้ากาก ไม่ได้เป็นสิ่งบังคับใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์อีกต่อไปเนื่องจากผู้ป่วยโรคโควิด -19 ลดลงเรื่อยๆ

Face masks are no longer mandatory on public transport in most of New Zealand as Covid-19 cases continue to drop.
การใส่หน้ากากไม่ได้บังคับใช้กับระบบขนส่งสาธารณะในส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์อีกต่อไปเนื่องจากผู้ป่วยโรคโควิด -19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง

From midnight on Wednesday, they are required only in Auckland, the heart of a recent outbreak, and on planes.
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพุธพวกเขาจำเป็นต้องใช้เฉพาะในโอ๊คแลนด์ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญของการระบาดล่าสุดและบนเครื่องบิน

The rest of New Zealand lifted all pandemic restrictions on Monday.
ส่วนที่เหลือของนิวซีแลนด์ ได้ยกเลิกข้อจำกัดการแพร่ระบาดทั้งหมดในวันจันทร์

New Zealand was widely praised for its swift response to Covid-19 and everyday life largely went back to normal in June, but the virus reappeared in Auckland in August.
นิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ Covid-19 และชีวิตประจำวันส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติในเดือนมิถุนายน, แต่ไวรัสกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในโอ๊คแลนด์ในเดือนสิงหาคม

The country's biggest city went back into lockdown, temporarily, as other curbs were re-imposed elsewhere.
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับเข้าสู่การปิดพื้นที่ชั่วคราวเนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมอื่น ๆ อีกครั้ง

New Zealand has now recorded 1,468 confirmed Covid-19 cases and 25 deaths.
ขณะนี้นิวซีแลนด์มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ยืนยันแล้ว 1,468 ราย และเสียชีวิต 25 ราย

คำศัพท์ข่าว
- heart = หัวใจ, จุดสำคัญ, ศูนย์กลางของความสำคัญ
- into = เข้าสู
- largely (adv) = โดยทั่วไป, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- life = ชีวิต, การดำรงชีวิต
- lifted (lift) = ยก, ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก (ในข่าวหมายถึงยกเลิกข้อจำกัด)
- lockdown = ปิดพื้นที่ (คำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือยานพาหนะ)
- mandatory = ตามข้อบังคับ
- no longer = ไม่มีอีกต่อไป
- normal = ปกติ
- outbreak = การระบาด
- praised (praise) = ยกย่อง, ยกย่องชมเชย
- plane = เครื่องบิน
- required (require) = กำหนด, บังคับ (เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์)
- restriction = การจำกัด, การควบคุม
- swift = รวดเร็ว, ว่องไว
- temporarily (adv) = เป็นการชั่วคราว
- The country = ประเทศ
- went back (go back) = กลับคืน, กลับมา
- widely (adv) = อย่างกว้างขวาง
- everyday (adj) ประจำวัน, ทุกวัน (เกิดขึ้นหรือใช้ทุกวัน)

- they are required = พวกเขาถูกกำหนด (Passive Voice)
- New Zealand was widely praised = นิวซีแลนด์ได้รับการยกย่อง อย่างกว้างขวาง (Passive Voice)

เนื้อหาข่าว
นิวซีแลนด์ ได้ยกเลิกข้อจำกัดการแพร่ระบาดทั้งหมดในวันจันทร์ ยกเว้นบนเครื่องบิน และเมืองโอ๊คแลนด์ซึ่ง เป็นจุดสำคัญของการระบาดเมื่อเร็ว ๆนี้


สำนักข่าว : TIME (Twitter)
สำนักข่าว : TIME (Website)
President Tsai Ing-wen is a signal lamp casting out China’s looming shadow, conveying to the world that Taiwan will not acquiesce to the Chinese Communist Party.
ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน เป็นไฟสัญญาณที่สาดแสงออกมาจากเงามืดจางๆของจีน , กำลังสื่อให้โลกรู้ว่าไต้หวันจะไม่ยอมแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

While Taiwan stands a mere 100 miles from mainland China, under President Tsai’s leadership, it is neither adrift nor drawn in.
ในขณะที่ไต้หวันอยู่ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่เพียง 100 ไมล์ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่, แต่ ไต้หวันก็ไม่ได้ไปหลุดลอยตามยถากรรมหรือถูกดึงให้เข้าไป


Freedom is its North Star, which has been clear in the midst of the COVID-19 pandemic.
เสรีภาพคือดาวเหนือของไต้หวัน ซึ่งชัดเจน ท่ามกลางหมอกทึบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

Taiwan has proved that the virus can be controlled—without emulating China’s drastic policies.
ไต้หวันได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถควบคุมไวรัสได้ โดยไม่ต้องเลียนแบบนโยบายที่มีผลกระทบมากมายของจีน

คำศัพท์ข่าว
- acquiesce = ยินยอม, ก้มหัวยอมรับ, ยอมทำตาม
- adrift = หลุดลอย, ไร้การควบคุม
- casting out (cast out) = ผลักดัน (ในข่าวหมายถึง ส่งแสง)
- Chinese Communist Party = พรรคคอมมิวนิสต์จีน
- conveying = สื่อสารให้รับรู้, ส่งสัญญาณบอก
- drastic = มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
- drastic policies (drastic policy) = นโยบายที่รุนแรง, นโยบายที่สร้างผลกระทบมาก
- drawn in (draw in) = ดึงเข้าหา, ดึงเข้าไป
- looming (loom) = ปรากฏเงาราง ๆ, ปรากฏรูป
- midst = ท่ามกลาง
- President Tsai = ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน แห่งไต้หวัน
- adrift = ล่องลอย
- emulating (emulate) = เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น

เนื้อหาข่าว ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน แห่งใต้หวัน สามารถ ปกครอง/ ดูแลประเทศตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลียนวิธีบริหาร/ ปกครองของจีนสำนักข่าว : บีบีซี
An Afghan woman’s campaign calling for mothers’ names to be included on identity cards has stirred heated debate in the conservative Muslim country where, for some, speaking a woman’s name in public is taboo
การรณรงค์ของสตรีชาวอัฟกานิสถาน ที่เรียกร้องให้มีการรวมชื่อมารดาไว้ในบัตรประจำตัว ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือด ในประเทศมุสลิมอนุรักษ์นิยม ซึ่งบางพื้นที่ การพูดชื่อผู้หญิงในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องต้องห้าม

In the name of the mother: Afghan woman wins recognition, sparks Taliban opposition
ในนามของแม่ : หญิงชาวอัฟกานิสถานได้รับการยอมรับ, ทำให้เกิดการคัดค้านของกลุ่มตาลีบัน

HERAT/KABUL (Reuters) - Afghan woman Laleh Osmany has been campaigning for years for a change to the age-old custom of officially identifying people by the names of their fathers, calling for mothers’ names to be included on identity cards.
HERAT / KABUL (รอยเตอร์) - Laleh Osmany หญิงชาวอัฟกานิสถานได้รณรงค์มานานหลายปี เพื่อเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติในยุคเก่าที่ให้ระบุตัวตนผู้คนอย่างเป็นทางการ ด้วยชื่อของบิดา โดยเรียกร้องให้ใส่ชื่อมารดาไว้ในบัตรประจำตัวด้วย

But her “Where Is My Name?” campaign, which finally brought a change in the law last week, has stirred heated debate in the conservative Muslim country where for some, speaking a woman’s name in public is taboo.
แต่การรณรงค์“ Where Is My Name?” ของเธอ, ซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในประเทศมุสลิมอนุรักษ์นิยม ซึ่งสำหรับบางพื้นทีการพูดชื่อผู้หญิงในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องต้องห้าม

The Taliban, who have just begun power-sharing talks with the Afghan government that could see them return to rule in some capacity, have condemned the reform in one of the first concrete stances they have revealed on women’s rights as they engage in the peace process.
กลุ่มตอลิบานซึ่งเพิ่งเริ่มการเจรจาแบ่งปันอำนาจกับรัฐบาลอัฟกานิสถาน นั่นอาจทำให้เราได้เห็นพวกเขากลับมามีอำนาจในการปกครองบางส่วน ได้ประณามการปฏิรูปหนึ่งในจุดยืนที่เป็นรูปธรรมครั้งแรก ซึ่งพวกเขาได้เปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับสิทธิสตรี ในขณะที่พวกเขาเข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพ

Osmany’s campaign, which she launched on social media in 2017, paid off last week when President Ashraf Ghani signed an amendment that would recognise mothers equally with fathers on identification cards.

แคมเปญของ Osmany ซึ่งเธอเปิดตัวในโซเชียลมีเดียเมื่อปี 2017 ได้ประสบความสำเร็จ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประธานาธิบดี Ashraf Ghani ลงนามในการแก้ไขที่จะให้การยอมรับมารดาเท่าเทียมกันกับบิดาในบัตรประจำตัวประชาชน
But along with the recognition from the president and the support of many woman, the reform has provoked anger.
แต่ควบคู่ไปกับการยอมรับจากประธานาธิบดี และการสนับสนุนของผู้หญิงหลายคน การปฏิรูปนี้ได้กระตุ้นความโกรธ

คำศัพท์ข่าว
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย
- amendment = การแก้ไขกฎหมาย
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- campaign = การรณรงค์, ส่งเสริม
- concrete = ที่เป็นรูปธรรม, ที่ทำให้เป็นจริงได้
- debate = การถกเถียง
- engage = ให้มีส่วนร่วมใน, ว่าจ้าง, ใส่ใจ, สนใจ
- equally =โดยเสมอภาคกัน, โดยเท่าเทียมกัน

- heated = โกรธ, ฉุนเฉียว
- identity card = บัตรประจำตัว, บัตรประชาชน
- paid off (pay off) = ประสบความสำเร็จ
- opposition = การต่อต้าน, การคัดค้าน, ความขัดแย้ง
- provoke = ก่อให้เกิด, ปลุกเร้า, ยั่วยุอารมณ์, ทำให้โกรธ
- revealed = เผย, เปิดเผย
- recognition = การยอมรับ, การรับรอง
- stance = จุดยืน, ท่าที
- stirred (stir) = ซึ่งปลุกเร้า, กระตุ้น, ก่อให้เกิด
- taboo (n) = สิ่งต้องห้าม, เรื่องต้องห้าม

- win = ชนะ, ได้มาสำนักข่าว : บีบีซี
Covid rules: What are the new coronavirus restrictions?
กฎโควิด: ข้อจำกัดใหม่ของ โควิด -19 คืออะไร?


A series of new restrictions to try to stop the spread of coronavirus in England have been announced by Prime Minister Boris Johnson.
นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันได้ประกาศข้อจำกัดชุดใหม่ เพื่อพยายามหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในอังกฤษ

And extra measures, including a ban on visiting other people's homes, will be imposed across Scotland, First Minister Nicola Sturgeon said.
มาตรการพิเศษ, รวมถึงการห้ามเยี่ยมบ้านของผู้อื่นทั่วสกอตแลนด์, นิโคลา สเตอร์เจียน ฐมนตรีคนแรกกล่าว

What are the latest changes in England?
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในอังกฤษคืออะไร?

Boris Johnson said the new measures would probably stay in place for the next six months.
บอริสจอห์นสันกล่าวว่ามาตรการใหม่น่าจะมีผลต่อไปอีกหกเดือนข้างหน้า

- Pubs, bars and restaurants to close at 22:00 BST
ผับบาร์และร้านอาหารปิดเวลา 22:00 BST

- They will also be restricted to table service only
นอกจากนี้ยัง จำกัด ให้บริการเฉพาะโต๊ะเท่านั้น

- People should work from home wherever possible
ผู้คนควรทำงานจากที่บ้านทุกที่ที่ทำได้

- Face masks compulsory for bar staff and non-seated customers, shop workers and waiters
หน้ากาก บังคับสำหรับพนักงานบาร์และลูกค้าที่ไม่ได้นั่ง, พนักงานในร้าน และพนักงานเสิร์ฟ

- Limit on guests at weddings reduced from 30 to 15
จำนวนแขกในงานแต่งงานลดลงจาก 30 เหลือ 15

- Plans to allow fans to return to sporting events paused
พักแผนที่จะอนุญาตให้แฟน ๆ ได้กลับเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬา

- "Rule of six" now applies to indoor team sports
"Rule of six" ใช้กับกีฬาประเภททีมในร่ม

- Fines for not wearing masks or following rules increased to £200 for first offence
ค่าปรับสำหรับการไม่สวมหน้ากากหรือปฏิบัติตามกฎเพิ่มขึ้นเป็น 200 ปอนด์สำหรับการกระทำผิดครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- applies (apply) = นำมาใช้กับ, ปรับใช้กับ
- probably = อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าจะเป็นไปได้
- compulsory = ที่จำเป็นต้องทำ
- visiting = เยี่ยม, เยือน
- measure = มาตรการ
- impose = กำหนด, บังคับ, บังคับใช้
- increased (increase) = เพิ่มขึ้น
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย
- reduced (reduce) = ลดลง
- restriction = การจำกัด, การควบคุม
- rule = กฏ
- sporting events = งานการแข่งขันกีฬา
- stay in place = อยู่นิ่ง, คงไว้, ไม่เปลี่ยนแปลง

- "Rule of six" คือกฏที่ คนสามารถพบปะกับครอบครัวอื่น ๆ ได้ ซึ่งจำนวนคนทั้งหมดiรวมแล้ว ได้ไม่เกินหกคนเท่านั้น
สำนักข่าว : บีบีซี
Poisoned Russian opposition activist Alexei Navalny discharged from Berlin hospital
Alexei Navalny นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านชาวรัสเซียที่ถูกวางยาพิษได้ออกจากโรงพยาบาลเบอร์ลินแล้ว

Putin critic Alexei Navalny has been discharged from a Berlin hospital where he was being treated for Novichok nerve agent poisoning.
นักวิจารณ์ปูติน อเล็กซี่นาวาลนี ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเบอร์ลิน ซึ่งเขาได้รับการรักษาอาการจากสารพิษที่เป็นอาวุธเคมี Novichok ที่ทำลายประสาท

The Charité Hospital said it was ending acute medical care because his condition had sufficiently improved.
โรงพยาบาลCharitéกล่าวว่ากำลังยุติการดูแลทางการแพทย์แบบเฉียบพลันเนื่องจากอาการของเขาดีขึ้นพอสมควรแล้ว

Mr Navalny posted a picture of himself standing unaided with a message saying doctors had given him every chance of a full recovery.
นายนาวาลนีโพสต์ภาพของตัวเองที่ยืนอยู่โดยปราศจากความช่วยเหลือ พร้อมข้อความว่าแพทย์ให้โอกาสเขาในการฟื้นตัวเต็มที่

His team alleges he was poisoned on the orders of President Vladimir Putin.
ทีมของเขาอ้างว่าเขาถูกวางยาพิษตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน

The Kremlin strongly denies any involvement.
เครมลินปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ

Mr Navalny, a leading Russian opposition activist, collapsed on a flight in Siberia on 20 August.
นายนาวาลนี, แกนนำนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน ของรัสเซียล้มลงบนเที่ยวบินในไซบีเรียเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

He was later transferred to the Charité hospital in the German capital.

ต่อมาเขาถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลCharitéในเมืองหลวงของเยอรมัน

คำศัพท์ข่าว
- acute = หนัก, รุนแรง, เฉียบพลันและรุนแรง
- collapse = หมดสติ, ล้มลง
- condition = เงื่อนไข, สภาพการ, อาการสุขภาพ (ในข่าวหมายถึงอาการสุขภาพ)
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
- flight = เที่ยวบิน , การเดินทางด้วยเครื่องบิน
- involvement = การเกี่ยวข้อง
- nerve agent = ทำลายประสาท
- poisoning (poison) = วางยาพิษ
- sufficiently = เพียงพอ

Novichok (โนวีชอก) สารพิษทำลายประสาท ถูกคิดค้นโดยรัฐเซีย
ในปี 1999 เจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯได้ค้นพบสารพิษนี้จำนวนหนึ่งในอุซเบกิสถาน ขณะเข้าตรวจสอบและทำลายโรงงานผลิตอาวุธเคมีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหภาพโซเวียต ทำให้พบว่าสารพิษกลุ่มโนวีชอกนั้นได้รับการออกแบบคิดค้นมาเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติตรวจพบร่องรอยได้โดยง่าย
เครดิตสำนักข่าว : บีบีซี


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น