โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 31, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 31-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Bloomberg
EU to Reimpose Travel Curbs on U.S. Amid Rise in Covid Cases
สหภาพยุโรปเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินทางกับสหรัฐฯ อีกครั้ง ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้น

European Union countries voted to subject the U.S. to fresh restrictions on nonessential travel amid a surge in new coronavirus cases, dealing a blow to the tourism industry.
ประเทศในสหภาพยุโรปลงมติให้สหรัฐอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใหม่สำหรับการเดินทางที่ไม่จำเป็น ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

A qualified majority of ambassadors voted to reintroduce the curbs, which had been lifted in June, according to an EU statement on Monday.
เอกอัครราชทูตเสียงข้างมากได้ลงมติให้นำการควบคุมที่ได้ถูกยกเลิกไปในเดือนมิถุนายนกลับมาใช้อีกครั้ง ตามคำแถลงของสหภาพยุโรปเมื่อวันจันทร์

The change appears most likely to affect unvaccinated Americans.
การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันที่ไม่ได้รับวัคซีนมากที่สุด

The U.S. had 588 new Covid-19 cases per 100,000 inhabitants in the two weeks ending Aug. 22, according to the European Centre for Disease Prevention and Control, well above the limit of 75 set out in the EU guidelines.
สหรัฐฯ มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 588 รายต่อประชากรในประเทศ 100,000 คนในช่วงสองสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ตามรายงานของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป ซึ่งสูงกว่าขีดจำกัด 75 รายที่กำหนดไว้ ในแนวทางของสหภาพยุโรป

Airline stocks dropped in the U.S., likely in anticipation of the EU move.
หุ้นของสายการบินในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ซึ่งน่าจะเกิดจากการคาดคะเนการเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรป

A Standard & Poor’s index of the country’s nine largest carriers was down 3% at 12:25 p.m. in New York.
ดัชนี Standard & Poor ของสายการบินพานิชย์ที่ใหญ่ที่สุด 9 แห่งของประเทศลดลง 3% เมื่อเวลา 12:25 น. ในนิวยอร์ก

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- affect (v) = ส่งผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- anticipation (n) = การคาดการณ์, คาดหมาย
- appear (v) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- be down = ลดลง, ต่ำลง
- carrier (n) = สายการบินพานิชย์
- curb (n) = จำกัด, ควบคุม, จำกัดขอบเขต
- deal a blow (to somebody/something) = ส่งผลกระทบ(ทำให้เสียหาย/ ขัดข้อง)
- EU statement แถลงการณ์ของสหภาพยุโรป
- impose (v) = ประกาศใช้, นำมาตรการมาใช้ (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- inhabitant = ประชากรที่มีอยู่ในพื้นที่(คน/สัตว์)
- likely in anticipation of = คาดว่าเป็นไปตามแนวโน้มของ/ มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ
- majority (n) = ส่วนใหญ่, สำคัญ, มาก
- nonessential (adj) = ไม่จำเป็น
- qualified (adj) = ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ(คุณภาพ/คุณวุฒิ/คุณสมบัติ)
- reimpose (v) = นำมาตรการมาใช้ใหม่อีกครั้ง (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- reintroduce (v) = เริ่มใช้อีกครั้ง, นำกลับมาใช้ใหม่
- subject (v) บังคับ, ควบคุม, ให้อยู่ภายใต้การกฏควบคุม
- surge (n) = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, กระแสที่พุ่งขึ้น
- take off = ถอดออก
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
- vote (v) = ลงคะแนนเสียง, ลงมติ

หมายเหตุ สหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกันในวันจันทร์ให้ถอดสหรัฐฯ ออกจากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางมายังสหภาพยุโรป โดยใช้มาตรการควบคุมจำกัดนักเดินทางจากสหรัฐฯ อีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสหรัฐ
- APNEWS
EU takes US off safe travel list; backs travel restrictions

- Businesshala
EU to Reimpose Travel Curbs on U.S. Amid Rise in New Covid Cases

- Dailymail
European Union reimposes travel restrictions on US tourists as COVID cases rise in America

- Newsbreak
European Union may reintroduce travel restrictions for Americans amid rising coronavirus cases

- New York Times
The EU is set to reimpose travel restrictions on US visitors.


แหล่งข่าว : BBC
After 20 years, last US flight departs Kabul, leaving Afghanistan to its fate
20 ปีผ่านไป เที่ยวบินสุดท้ายของสหรัฐฯ ออกจากกรุงคาบูล ปล่อยให้อัฟกานิสถานอยู่กับชะตากรรมของตัวเอง

Last Americans, including acting ambassador, have now left, ending near 20-year occupation
ชาวอเมริกันคนสุดท้าย รวมทั้งรักษาการเอกอัครราชทูตได้จากมาแล้ว สิ้นสุดการงานเกือบ 20 ปี

America’s longest war came to an end just before midnight local time in Afghanistan, when the last evacuation flight flew out of Kabul airport.
สงครามที่ยาวนานที่สุดของอเมริกาได้สิ้นสุดลงก่อนเที่ยงคืนเพียงเล็กน้อยตามเวลาท้องถิ่นในอัฟกานิสถาน เมื่อเที่ยวบินอพยพครั้งสุดท้ายบินออกจากสนามบินคาบูล

A C-17 military transport plane took off carrying the US commander who oversaw the evacuation operation, Maj Gen Christopher Donahue of the 82nd Airborne Division, and the acting US ambassador, Ross Wilson, who were the last two Americans to step off the tarmac in Kabul, minutes before the 31 August deadline.
เครื่องบินขนส่งทางทหาร C-17 บรรทุกผู้บัญชาการสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลปฏิบัติการอพยพ พล.ต.คริสโตเฟอร์ โดนาฮู จากกองบินที่ 82 และรอส วิลสัน รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ซึ่งเป็นชาวอเมริกันสองคนสุดท้ายที่ก้าวออกจากแอสฟัลต์ใน คาบูล นาทีก่อนเส้นตาย 31 สิงหาคม

It brought to an end a US presence that lasted nearly 20 years, beginning just a few weeks after the September 11 attacks.
มันทำให้สิ้นสุดการมีอยู่ของสหรัฐฯ(ในอัฟกานิสสถาน) ที่กินเวลาเกือบ 20 ปี โดยเริ่มต้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการโจมตี เมื่อ 11 กันยายน

The US gave up its last toehold in Kabul to the guerrilla group it ousted with initial ease in 2001, marking a defeat on the scale of Vietnam.
สหรัฐฯ ยอมยกฐานที่มั่นสุดท้ายในกรุงคาบูลให้กับกลุ่มกองโจรที่เคยขับไล่ออกไปได้อย่างง่ายดายตั้งแต่แรกในปีคศ. 2001 ซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ในระดับเดียวกับเวียดนาม

There was no fanfare or ceremony, and no handing over of flags to Kabul’s new masters.
ไม่มีการประโคมดนตรีหรือทำพิธีฉลองใดๆ และไม่มีการมอบธงให้ผู้นำคนใหม่ของคาบูล

All remaining armoured vehicles and other military equipment items were destroyed or rendered useless and the Taliban were notified of the last flight.
รถหุ้มเกราะที่เหลือทั้งหมดและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆ ถูกทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ และกลุ่มตาลีบันได้รับแจ้งถึงเที่ยวบินสุดท้าย

US secretary of state Antony Blinken said later “a new chapter has begun”, with the military operation over and a diplomatic mission just starting. US diplomatic operations have now been moved from Kabul to Qatar, he said.
แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า "บทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว" ด้วยปฏิบัติการทางทหารยุติลง และภารกิจทางการทูตเพิ่งเริ่มต้นขึ้น การดำเนินการทางการทูตของสหรัฐฯ ในตอนนี้ได้ถูกย้ายจากคาบูลไปยังกาตาร์แล้ว, เขากล่าว

More than 100 Americans remain in Afghanistan who wanted to leave but were unable to get on the last flights, he said, but that the State Department would keep working to get them out.
มีชาวอเมริกันมากกว่า 100 คนที่ต้องการเดินทางออก ยังคงติดอยู่ในอัฟกานิสถานแต่ไม่สามารถขึ้นเที่ยวบินสุดท้ายได้, เขากล่าว แต่กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงทำงานเพื่อพาพวกเขาออกมา

He reiterated a pledge to hold the Taliban to their commitments to let people leave the country and said it was time to “learn lessons” from the US’s 20-year presence in Afghanistan.
เขาย้ำถึงคำมั่นเพื่อที่จะให้กลุ่มตาลีบันทำตามพันธะสัญญาของพวกเขา ที่จะให้คนออกจากประเทศได้ และบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะ "เรียนรู้บทเรียน" จากการปรากฏตัวของสหรัฐฯ ในอัฟกานิสถานเป็นเวลา 20 ปี

คำศัพท์ข่าว
- armoured (adj) = ที่มีเกราะป้องกัน
- armoured vehicle = รถหุ้มเกราะ
- be destroyed = ถูกทำลาย(Passive Voice)
- commitment (n) = การมอบความไว้วางใจ
- defeat (n) = พ่ายแพ้
- fanfare (n) = การประโคม, การป่าวประกาศ
- hand over = ยื่นให้, มอบให้
- hold (v) = ยึดถือ
- last (adj) = สุดท้าย
- longest (adj) = ยาวนานที่สุด
- Maj Gen Christopher Donahue = พล.ต.คริส โดนาฮิว ผู้บัญชาการกองพลส่งทางอากาศที่ 82
- military equipment item = อุปกรณ์ทางทหาร
- oversee (v) = กำกับดูแล (บุคคลหรืองาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นทางการ
- pledge = (n) promise คำมั่้นสัญญา
- presence (n) = อยู่, อยู่ในพื้นที่ (แสดงถึงความจริง, การมีตัวตนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง)
- reiterate (n) = พูดซ้ำ, เน้นย้ำ
- render(v) = ทำให้, ส่งคืน, จัดหา
- remaining (adj) = ที่ยังคงเหลืออยู่
- the 82nd Airborne Division = กองบินที่82ของสหรัฐ
- toehold (n) = จุดที่มั่นเล็ก ๆสำหรับเหยียบปีนเขา, ภารกิจหรือตำแหน่งานเล็ก ๆที่ไม่สำคัญ
- useless (adj) = ไร้ประโยชน์
- US commander = ผู้บัญชาการทหารสหรัฐ

- ABC
LAST SOLDIER OUT: Maj. Gen. Chris Donahue, the commander of the 82nd Airborne Division, boards a C-17 cargo plane at the Kabul airport in this photo released by the U.S. military. Donahue was the final American service member to depart Afghanistan.

- Reuters
Leaving Afghanistan, U.S. general's ghostly image books place in history

- BBC
Last US soldier leaves Afghanistan

- CNN
The Taliban were seen celebrating the final withdrawal of US troops from Afghanistan as America's longest war came to an end.

- The Guardian
The end of Geronimo and the last US soldier in Afghanistan: Tuesday’s best photos


แหล่งข่าว : Reuters
Explainer: What happens now that U.S. troops have left Afghanistan?
ผู้อธิบาย: เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เมื่อกองทหารสหรัฐฯ ออกจากอัฟกานิสถานไปแล้ว?

WASHINGTON, Aug 30 (Reuters) - For the first time since 2001 there are no American troops in Afghanistan after the United States completed the evacuation of most of its citizens and thousands of at-risk Afghans.
วอชิงตัน 30 สิงหาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.2001 ที่ไม่มีทหารอเมริกันอยู่ในอัฟกานิสถาน หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เสร็จสิ้นการอพยพพลเมืองส่วนใหญ่ของตนและชาวอัฟกันที่มีความเสี่ยงหลายพันคนแล้ว

More than 114,000 people have been airlifted from Kabul airport in the past two weeks as part of the U.S. effort.
มีผู้คนมากกว่า 114,000 คนได้รับการขนส่งทางอากาศจากสนามบินคาบูลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐฯ

But the end of the U.S. military involvement in Afghanistan raises a new set of questions for Biden and his administration.
แต่การสิ้นสุดการมีส่วนร่วมของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานทำให้เกิดคำถามชุดใหม่สำหรับไบเดนและฝ่ายบริหารของเขา

WHAT HAPPENS TO AMERICANS AND AT-RISK AFGHANS LEFT BEHIND?
จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวอเมริกันและชาวอัฟกันที่มีความเสี่ยงซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง?

The United States has evacuated more than 5,500 U.S. citizens since evacuation flights began on Aug. 14.
สหรัฐฯ ได้อพยพพลเมืองสหรัฐฯ ไปแล้วมากกว่า 5,500 คน นับตั้งแต่เที่ยวบินอพยพเริ่มเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม

A small number of American citizens have chosen to continue to stay in Afghanistan, many of them so they can be with family members.
พลเมืองอเมริกันจำนวนน้อยเลือกที่จะอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไป หลายคนเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

The Biden administration has said it expects the Taliban to continue allowing safe passage for Americans and others to leave Afghanistan after the U.S. military withdrawal is completed.
ฝ่ายบริหารของไบเดนกล่าวว่า คาดว่ากลุ่มตาลีบันจะยังคงอนุญาตให้ชาวอเมริกันและคนอื่นๆ ออกจากอัฟกานิสถานได้อย่างปลอดภัยต่อไป หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ ถอนกำลังเสร็จสิ้น

But there are concerns about how those citizens will be able to leave if there is no functioning airport.
แต่มีความกังวลว่าพลเมืองเหล่านี้จะออกไปได้อย่างไรหากไม่มีสนามบินที่ใช้งานได้

Tens of thousands of at-risk Afghans, such as interpreters who worked with the U.S. military, journalists and women's rights advocates, have also been left behind.
ชาวอัฟกันหลายหมื่นคนที่มีความเสี่ยง เช่น ล่ามที่ทำงานร่วมกับกองทัพสหรัฐ นักข่าว และผู้สนับสนุนสิทธิสตรี ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นกัน

It is unclear what their fate will be but officials are concerned that the Taliban may retaliate against them.
ยังไม่ชัดเจนว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไร แต่เจ้าหน้าที่กังวลว่ากลุ่มตาลีบันอาจเอาคืนพวกเขา

The Taliban have pledged to allow all foreign nationals and Afghan citizens with travel authorization from another country to leave Afghanistan, according to a joint statement issued by Britain, the United States and other countries on Sunday.
กลุ่มตาลีบันได้ให้คำมั่นที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติทั้งหมด และพลเมืองอัฟกันที่ได้รับอนุญาตการเดินทางจากประเทศอื่น ออกจากอัฟกานิสถานได้ ตามคำแถลงร่วมที่ออกโดยสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในวันอาทิตย์

คำศัพท์ข่าว
- a joint statement issued by = แถลงการณ์ร่วมโดย (Passive Voice)
- Afghan citizen = ชาวอัฟกัน, พลเมืองชาวอัฟกานิสถาน
- airlift (v) = ขนส่งทางอากาศ, ขนส่งทางเครื่องบิน
- at-risk (compound) = ที่มีความเสี่ยง, ที่ตกอยู่ในอันตราย
- be left behind = ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
- continue (v) = ต่อเนื่องกัน, ติดต่อกัน
- evacuation (n) = การอพยพ
- fate (n) = ชะตากรรม, พรหมลิขิต
- foreign national = ชาวต่างชาติ
- functioning (adj) = ใช้การได้
- involvement (n) = การมีส่วนร่วม
- journalist (n) = นักข่าว, ผู้สื่อข่าว
- passage = การผ่าน, ทางผ่าน, ทางเดิน
- pledge (v) = สัญญา, ให้คำมั่น, สาบาน
- retaliate (v) = แก้แค้น
- raise (v) = ก่อให้เกิด
- unclear (adj) = ไม่ชัดเจน, ไม่แน่นอน
- withdrawal (n) = การถอนออก, การถอนตัว
- work with = ทำงานร่วมกับ

No comments:

Post a Comment