โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 5, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-February-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
586 new Covid-19 cases
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จำนวน 586 ราย

The government on Friday reported 586 new Covid-19 cases, 573 local infections and 13 imported, raising the total to 22,644.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่ 586 ราย, 573 การติดเชื้อในประเทศ, และ 13 รายเข้ามาจากต่างประเทศ, ทำให้เพิ่มยอดรวมเป็น 22,644 ราย

Of the 22,644 total cases, 15,331 (67.7%) had recovered, including 533 discharged on Thursday, and 7,234 were receiving treatment, with seven on ventilators.
จากจำนวน 22,644 รายของผู้ติดเชื้อทั้งหมด, หายป่วยแล้ว 15,331 (67.7% เปอร์เซ็นต์), รวมทั้ง 533 รายที่สิ้นสุดการรักษาในวันพฤหัสบดี, และ 7,234 รายได้กำลังรักษาตัวอยู่, ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

Global Covid-19 cases went up by 504,938 in 24 hours to 105.40 million.
ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 504,938 รายใน 24 ชั่วโมงเป็น 105.40 ล้านราย

The worldwide death toll rose by 14,287 to 2.29 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14,287 รายเป็น 2.29 ล้านราย

The US had the most cases at 27.26 million, up 109,780, and the most deaths at 466,534, up 3,068.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.26 ล้านราย, เพิ่มขึ้น 109,780 ราย และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 466,534 ราย เพิ่มขึ้น 3,068 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต, ยอดรวมผู้เสียชีวิต
- import = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศ
- infection (n) = การติดเชื้อ
- over = ผ่าน, ที่ผ่านมา, ล่วงเลย
- ventilator = เครื่องช่วยหายใจ
- worldwide (adj) = ทั่วโลกสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Indonesia bans forced religious attire in schools
อินโดนีเซียห้ามบังคับแต่งกายทางศาสนาในโรงเรียน

Indonesia has banned public schools from making religious attire compulsory, after the story of a Christian student being pressured to wear a headscarf in class went viral.
อินโดนีเซียสั่งห้ามโรงเรียนของรัฐไม่ให้บังคับแต่งกายทางศาสนาหลังจากเรื่องราวของนักเรียนคริสเตียนคนหนึ่งถูกกดดันให้สวมผ้าคลุมศีรษะในชั้นเรียนกลายเป็นกระแสไวรัล

The girl was attending a school that had a rule that all students had to wear the Muslim headscarf.
เด็กหญิงคนนี้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีกฎว่านักเรียนทุกคนต้องสวมผ้าคลุมศีรษะแบบมุสลิม

The government has given schools 30 days to revoke any existing rules.
รัฐบาลให้เวลาโรงเรียน 30 วันในการเพิกถอนกฎระเบียบที่มีอยู่

Indonesia, a Muslim-majority country, officially recognises other religions.
อินโดนีเซีย, ประเทศที่มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่, ยอมรับศาสนาอื่นอย่างเป็นทางการ

But there are growing concerns about rising religious intolerance.
แต่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการไม่ยอมรับศาสนาที่เพิ่มขึ้น

The ban was signed into decree on Wednesday, and schools which do not comply may face sanctions.
คำสั่งห้ามดังกล่าวได้ลงนามในคำสั่งเมื่อวันพุธ และโรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกคว่ำบาตร

Indonesia's Minister for Education and Culture Nadiem Makarim said the choice of wearing religious attire was "an individual's right… it is not the school's decision".
Nadiem Makarim รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียกล่าวว่าการเลือกสวมเครื่องแต่งกายทางศาสนาเป็น "สิทธิของแต่ละคน ... ไม่ใช่การตัดสินใจของโรงเรียน"

'Where are my religious rights?'
'สิทธิทางศาสนาของฉันอยู่ที่ไหน'

The issue captured national attention in recent weeks after a student from a Christian family who was attending a vocational school in Padang was repeatedly asked to wear a Muslim headscarf in class in January.
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจในระดับชาติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากนักเรียนจากครอบครัวคริสเตียนที่เรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาในปาดังถูกขอให้สวมผ้าคลุมศีรษะแบบมุสลิมในชั้นเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเดือนมกราคม

She refused, and her parents were called in to speak to school officials.
เธอปฏิเสธและพ่อแม่ของเธอถูกเรียกให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

Her parents secretly filmed a video of the meeting and posted it on social media, which prompted a backlash online.
พ่อแม่ของเธอแอบถ่ายวิดีโอการประชุมและโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้เกิดกระแสตีกลับทางออนไลน์

In the video, the official insisted that the school had a rule that all female students, including non-Muslims, must wear the headscarf according to school rules.
ในวิดีโอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงทุกคนรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องสวมผ้าคลุมศีรษะตามกฎของโรงเรียน

"Almost every day, my daughter has been summoned for not wearing a headscarf, and her answer is that she is not Muslim," Elianu Hia, the father of the girl, told BBC News Indonesia.
“เกือบทุกวัน, ลูกสาวของผมถูกเรียกตัวเพราะไม่สวมผ้าคลุมศีรษะและคำตอบของเธอก็คือเธอไม่ใช่มุสลิม” เอลี อานูเฮีย พ่อของเด็กหญิงกล่าวกับ BBC News Indonesia

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- attention (n) = ความสนใจ, ความตั้งใจ
- attire = เครื่องแต่งกาย
- backlash = การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง, กระแสโต้ตอบเชิงลบ
- capture (v) กินจับ, ครองใจ, เข้าถึงความรู้สึก (ผลงานที่ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดี)
- comply = ปฏิบัติตาม, ยินยอมปฏิบัติตาม
- headscarf = ผ้าคลุมศีรษะ
- insist (v) = ยืนกราน, ยืนยันหนักแน่น
- intolerance = การถือทิฐิ, ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง (ไม่เต็มใจยอมรับมุมมองความเชื่อที่แตกต่างจากตนเอง)
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- Muslim headscarf = ผ้าคลุมศีรษะแบบมุสลิม
- national = แห่งชาติ, ประจำชาติ, เกี่ยวกับประชาชาติ, ของชาติ
- repeatedly (adv) = อย่างซ้ำๆ, ครั้งแล้วครั้งเล่า
- school rule = กฎของโรงเรียน
- secretly (adv) = ซ่อนการกระทำ, อย่างลับ ๆ
- summon (v) = เรียก, เรียกตัว, เรียกเข้าพบสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
US sends warship through Taiwan Strait for first time under Biden
สหรัฐฯส่งเรือรบผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกภายใต้การบริหารของไบเดน

Hong Kong (CNN) - The United States Navy sent a guided-missile destroyer through the Taiwan Strait on Thursday, the first time a US warship has gone through the waterway that separates China and Taiwan during the Biden administration.
ฮ่องกง(CNN) กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาส่งเรือขีปนาวุธนำวิถีเคลื่อนผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือรบสหรัฐฯล่องผ่านทางน้ำที่แบ่งเขตระหว่างจีนกับไต้หวันในช่วงการบริหารงานของไบเดน

The Japan-based USS John S McCain made the routine transit in accordance with international law, Lt. Joe Keiley, a spokesperson for the US Navy's 7th Fleet, said in a statement.
เรือรบฐานทัพญี่ปุ่นUSS John S McCain ผ่านเข้ามาเป็นภาระกิจตามปกติด้วยกฏหมายระหว่างประเทศ, Lt. Joe Keileyโฆษกของกองเรือรบที่7ของสหรัฐอเมริกากล่าวในการแถลง

"The ship's transit through the Taiwan Strait demonstrates the US commitment to a free and open Indo-Pacific.
"เรือแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันแสดงให้เห็นถึงข้อผูกพันธ์ของอเมริกาต่อการให้อิสระและเปิดอินโด-แปซิฟิก

The United States military will continue to fly, sail and operate anywhere international law allows," Keiley said.
กองกำลังทหารจะยังคงบิน , ล่องเรือและปฏิบัติการที่ไหนก็ได้ที่กฏหมายระหว่างประเทศอนุญาต", เคลลีย์ กล่าว

The issue of self-governed Taiwan has been one the first big foreign policy challenges for US President Joe Biden.
"ประเด็นเรื่องไต้หวันซึ่งมีรัฐบาลเป็นของตัวเองเป็นหนึ่งในนโยบายต่างประเทศใหญ่ลำดับแรกที่ท้าทายต่อประธานาธิบดีโจ ไบเดน

Beijing claims full sovereignty over Taiwan, a democracy of almost 24 million people located off the southeastern coast of mainland China, despite the fact that the two sides have been governed separately for more than seven decades.
จีนอ้างอำนาจการปกครองเหนือไต้หวันซึ่งเป็นประชาธิปไตยมีประชากรเกือบ 24 ล้านคน ตั้งอยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ แม้ว่าความจริงแล้วทั้งสองมีรัฐบาลแยกจากกันมากว่าเจ็ดสิบปีแล้ว

On the first weekend of the Biden presidency, China dispatched two large formations of warplanes close to the island, prompting Taipei to take defensive measures including scrambling fighter jets to monitor the Chinese flights.
สุดสัปดาห์แรกในการเข้ารับตำแหน่งของไบเดน จีน(ปักกิ่ง)ส่งฝูงบินรบขนาดใหญ่สองชนิดเข้าใกล้เกาะ, ไต้หวัน(ไทเป)ได้เตรียมพร้อมมาตรการตอบโต้รวมทั้งเครื่องบินขับไล่เฝ้าสังเกตุการณ์เครื่องบินรบจีน

คำศัพท์่ข่าว
- commitment = ฉันทามติ, ข้อตกลง, การให้คำมั่นสัญญา, การมอบความไว้วางใจ
- defensive = เกี่ยวกับการตั้งรับ, เกี่ยวกับการป้องกัน
- democracy (ดิ-มอค-คระ-ซิ) = ประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง, การปกครองแบบประชาธิปไตย
- destroyer = เรือพิฆาต (เรือรบที่มีความคล่องตัวสุง เน้นการป้องกันเรือดำน้ำและเครื่องบิน )
- Fleet = กองเรือรบ
- formation = แนว, รูปแบบ, ขบวน
- operate = ปฏิบัติการ
- presidency = ตำแหน่งประธานาธิบดี
- sovereignty = อำนาจปกครองเหนือสูงสุด
- Strait = ช่องแคบ
- warplane = เครื่องบินรบ (เครื่องบินที่ออกแบบและติดตั้งเพื่อต่อสู้ทางอากาศหรือทิ้งระเบิด)
- warship = เรือรบแหล่งข่าว : Ryn_writes (Twitter)
แหล่งข่าว : Ryn_writes (Twitter)
Update: Suspect In Brutal Assault That Killed Elderly San Francisco Man Pleads Not Guilty
ข้อมูลปัจจุบัน: ผู้ต้องสงสัยในการเข้าทำร้ายอย่างรุนแรงจนทำให้ผู้สูงอายุในซานฟรานซิสโกเสียชีวิต ให้การว่าไม่ได้กระทำความผิด

SAN FRANCISCO (CBS SF) — The suspect in the brutal assault that fatally injured an 84-year-old San Francisco resident last week entered a not guilty plea to a homicide charge during a court appearance Wednesday.
ซานฟรานซิสโก (CBS SF) - ผู้ต้องสงสัยในการทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม จนชาวซานฟรานซิสโกวัย 84 ปีบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เข้าให้การว่าไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฆาตกรรมระหว่างการขึ้นศาลในวันพุธ

It was the first court appearance of 19-year-old Daly City resident Antoine Watson since he was arrested for the assault this past weekend.
นับเป็นการขึ้นศาลครั้งแรกของ Antoine Watson ชาวเมือง Daly City วัย 19 ปี นับตั้งแต่เขาถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Watson entered a not guilty plea to charges of murder and elder abuse causing death during the brief court appearance.
วัตสัน ปฏิเสธไม่ได้กระทำความผิดในข้อหาฆ่าคนตายและทำร้ายผู้สูงอายุเป็นเหตุให้เสียชีวิตระหว่างการปรากฏตัวของศาลในช่วงสั้น ๆ

As he was escorted out of the courtroom, an older woman later identified as his grandmother shouted, “I love you Antoine!”
ขณะที่เขาถูกพาออกจากห้องพิจารณาคดี หญิงชราที่ต่อมาทราบว่าเป็นย่าของเขาตะโกนว่า “ ฉันรักเธอ อองตวน!”

When asked outside the courtroom what she wanted to see happen, Watson’s grandmother said, “To see him walk out this door like I’m walking out right now.”
เมื่อถูกถามนอกห้องพิจารณาคดีว่าเธออยากเห็นอะไรเกิดขึ้นยายของวัตสันกล่าวว่า “อยากเห็นเขาเดินออกจากประตูนี้เหมือนที่ฉันกำลังเดินออกมาในตอนนี้”

84-year-old San Francisco resident Vicha Ratanapakdee was the target of the brazen and unprovoked daytime attack last Thursday morning.
วิชา รัตนภักดี ชาวซานฟรานซิสโกวัย 84 ปีตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีในเวลากลางวันที่ไม่มีปัจจัยในการก่อเหตุ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

Surveillance video from a camera across the street captured the moment of impact.
วิดีโอจากกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นไว้ได้

Ratanapakdee is seen walking in the driveway of a home when the suspect barrels him into the victim violently, knocking him to the ground before the suspect casually walks away in the same direction he came from. (ในวิดีโอ)เห็นภาพคุณรัตนภักดีกำลังเดินอยู่บนถนนในบริเวณหมู่บ้านตอนที่ผู้ต้องสงสัยพุ่งเข้าใส่เหยื่ออย่างแรง, กระแทกเขาล้มลงกับพื้นก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะเดินจากไปในทางเดียวกับที่เขามา
San Francisco police were quickly able to identify Watson as the assault suspect.
ตำรวจซานฟรานซิสโกสามารถระบุตัววัตสันเป็นผู้ต้องสงสัยทำร้ายร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

According to the San Francisco District Attorney’s office, Watson had been observed and contacted by San Francisco Police officers earlier that Thursday morning for traffic infractions resulting in a minor collision. Police officers issued him a citation.
ตามข้อมูลสำนักงานอัยการเขตซานฟรานซิสโก, วัตสันได้ถูกเฝ้าสังเกตและการติดตามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซานฟรานซิสโกตั้งแต่ก่อนเช้าวันพฤหัสบดีเนื่องจากฝ่าฝืนการจราจรส่งผลให้เกิดการชนเล็กน้อย, เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวถึงเรื่องของเขา

Patrol officers’ body camera footage of the encounter led officers to later identify Watson as the suspect in the murder of Ratanapakdee.
ภาพจากกล้องประจำกายของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่พบโดยบังเอิญทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ในภายหลังว่าวัตสันเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมรัตนภักดี

They also identified a female associate he was with at the time of the assault as 20-year-old Daly City resident Maylasia Goo.
นอกจากนี้ตำรวจยังระบุตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับเขาในขณะมีการทำร้ายคือเมลาเซีย กู อายุ 20ปีเป็นชาวเมืองเดลี

Saturday evening at approximately 8:45 p.m., officers served a search warrant on the 500 block of Lisbon Street in Daly City and located Watson and Goo, who were arrested without incident.
เย็นวันเสาร์เวลาประมาณ 20:45 น. เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการค้นที่ 500 blockถนนลิสบอนในเมืองเดลี และพบตัวของวัตสันและกู ซึ่งถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ

Tuesday morning, San Francisco Mayor London Breed, Police Chief Bill Scott and District Attorney Chesa Boudin denounced the recent rise in violent crimes in the city, particularly the fatal assaults on Ratanapakdee and 76-year-old private investigator Jack Palladino.
เช้าวันอังคารนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโก London Breed, หัวหน้าตำรวจ Bill Scott และอัยการเขต Chesa Boudin ประณามการก่ออาชญากรรมรุนแรงในเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้น โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายคุณรัตนภักดีและนักสืบเอกชนวัย 76 ปี Jack Palladino

Breed spoke of the shock she felt seeing the brutal assault of Ratanapakdee on video and offered her sympathies to the family.
Breed พูดถึงความตกใจที่เธอรู้สึกขณะได้เห็นภาพการทำร้ายร่างกายคุณรัตนภักดีในวิดีโออย่างอำมหิตและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัว

“I can’t even imagine what his family is going through right now.
“ ฉันนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง

It was heartbreaking. And the fact that another human being would do that to an elderly senior in our community is one of the most disgusting things I’ve ever seen,” said the mayor.
มันน่าปวดใจ และความจริงที่ว่ามนุษย์อีกคนทำแบบนั้นกับผู้อาวุโสสูงวัยในชุมชนของเรา เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่ฉันเคยเห็นมา” นายกเทศมนตรีกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- assault = โจมตี, จู่โจม, ทำร้าย
- barrel (v) = เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว
- body camera = กล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ติดไว้กับหมวก
- brutal (adj) = โหดร้าย, ทารุณ, อำมหิต
- capture (v) = จับภาพ, ถ่ายภาพ, บันทึกภาพ
- casually = อย่างเรื่อยๆ, อย่างธรรมดา, อย่างไม่สนใจ
- collision = การชนกัน, อุบัติเหตุการชน, อุบัติเหตุจราจร
- court appearance = การขึ้นศาล, การปรากฏตัวในศาล
- daytime = ตอนกลางวัน, เวลากลางวัน
- encounter (n) = พบโดยบังเอิญ
- guilty = ความผิด
- guilty plea = คำสารภาพผิด
- homicide = ฆาตกรรม
- knock (v) = เคาะ, กระแทก
- impact = กระแทก
- observe (v) = สังเกตการณ์
- suspect = ผู้ต้องสงสัย
- unprovoked ไม่มีชนวนเหตุ, ไม่มีปัจจัยในการก่อเหตุ
- Antoine Watson (อองตวน วัตสัน) ชื่อของผู้ต้องสงสัยสำนักข่าว : Dailymail
Schoolgirl, 14, is raped while jogging in busy London park in broad daylight as police hunt man who dragged her into bushes
เด็กนักเรียนอายุ 14 ปีถูกข่มขืนขณะวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะที่วุ่นวายในลอนดอนตอนกลางวันแสกๆ ขณะตำรวจตามล่าชายที่ลากเธอเข้าไปในพุ่มไม้

Girl was jogging in Goodmayes Park, Ilford, east London, on Monday afternoon
เด็กหญิงกำลังวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะ Goodmayes Park, Ilford ทางตะวันออกของลอนดอนเมื่อบ่ายวันจันทร์

The 14-year-old was grabbed by a white man and dragged into nearby bushes
เด็กอายุ 14 ปีถูกชายผิวขาวคว้าตัวและลากเข้าไปในพุ่มไม้ใกล้ ๆ

Police say suspect is aged around 17 to 20 with slight moustache and about 6ft
ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยอายุประมาณ 17 ถึง 20 ปีมีหนวดเล็กน้อยและสูงประมาณ 6 ฟุต

Officers have launched appeal for information and will increase patrols in area
เจ้าหน้าที่ได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลและจะเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่

A 14-year-old girl was dragged into bushes and raped while jogging through a busy park in broad daylight.
เด็กหญิงอายุ 14 ปีถูกลากเข้าไปในพุ่มไม้และถูกข่มขืนขณะวิ่งจ็อกกิ้งผ่านสวนสาธารณะที่พลุกพล่านในตอนกลางวันแสกๆ

The teenage girl was exercising when she was grabbed by a man wearing blue tracksuit bottoms and a long, black jacket, police said.
เด็กสาววัยรุ่นกำลังออกกำลังกายตอนที่เธอถูกชายสวมกางเกงวอร์มสีน้ำเงินและแจ็คเก็ตยาวสีดำ, ตำรวจกล่าว

She began her run near the basketball courts in Goodmayes Park in Ilford, east London, on Monday at around 2.40pm when a man aged around 17 to 20 years old attacked her.
เธอออกวิ่งใกล้สนามบาสเก็ตบอลในสวนสาธารณะ Goodmayes Park ใน Ilford ทางตะวันออกของลอนดอน, ในวันจันทร์เวลาประมาณ 14.40 น. มีชายอายุประมาณ 17 ถึง 20 ปีจู่โจมเธอ

Police said the suspect was white, around 6ft tall with straight blonde hair and a slight moustache.
ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนผิวขาวสูงประมาณ 6 ฟุตผมสีบลอนด์ตรงและมีหนวดเล็กน้อย

So far there have been no arrests and the investigation is ongoing, with increased patrols in the area, according to Scotland Yard.

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมและการสืบสวนกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลาดตระเวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่, ตามข้อมูลของสกอตแลนด์ยาร์ด

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- appeal = ร้องขอ (กระตุ้นให้บางคนทำบางสิ่ง)
- bush = พุ่มไม้
- dragged (drag) = ลาก, ดึง, ฉุดกระชาก
- in broad daylight = กลางวันแสกๆ (ช่วงเวลาที่การมองเห็นได้ง่าย)
- increase (v) = เพิ่ม
- mustache = หนวด
- ongoing = ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง
- patrol (n, v) = การลาดตระเวณ
- rape (n, v) = ขุ่มขืน, ชำเรา
- Scotland Yard = สำนักงานตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดของอังกฤษ
- tracksuit bottom = กางเกงวอร์ม

No comments:

Post a Comment