โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 30, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 30-December-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว :CNN
China bans footballers from getting tattoos
จีนห้ามนักฟุตบอลสักลาย

Hong Kong (CNN)China has banned footballers from getting tattoos and ordered those with existing ones to remove or cover them up to set a "good example for society," according to a directive issued by the General Administration of Sport of China (GAS).
ฮ่องกง (สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) -- จีนสั่งห้ามนักฟุตบอลจากการสักลาย และสั่งผู้ที่มีที่มีรอยสักอยู่แล้วลบออกให้หรือปิดบังไว้เพื่อเป็น "แบบอย่างที่ดีของสังคม" ตามคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการบริหารด้านการกีฬาของจีน (GAS)

The directive -- titled "Suggestions for strengthening the management of football players" -- lays out disciplinary requirements for national team players.
คำสั่งนี้มีชื่อว่า "ข้อแนะนำเพื่อการบริหารจัดการนักเตะให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น” ออกระเบียบให้ถือปฏิบัติสำหรับผู้เล่นทีมชาติ

"Athletes of the national team and U23 national team are strictly prohibited from having new tattoos," read the directive, which was issued Tuesday.
“นักกีฬาทีมชาติและทีมชาติ U23 ห้ามทำรอยสักใหม่โดยเด็ดขาด” ข้อความคำสั่งซึ่งออกเมื่อวันอังคาร

"Those who have tattoos are advised to remove tattoos by themselves. In cases of special circumstances, tattoos must be covered during training and competition after the consent of the team."
“ผู้ที่มีรอยสักอยู่แล้วได้ถูกแนะนำให้ลบรอยสักด้วยตัวเอง ส่วนในกรณีพิเศษ รอยสักจะต้องได้รับการปกปิดในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันหลังจากได้รับความยินยอมจากทีม”

National teams at Under-20 levels are forbidden from recruiting new athletes with tattoos," according to the directive.
ทีมชาติในระดับอายุต่ำกว่า 20 ปีถูกห้ามไม่ให้คัดเลือกนักกีฬาใหม่ที่มีรอยสัก” ตามคำสั่ง

คำศัพท์ข่าว
- ban (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- circumstance (n) = รูปการณ์, พฤติการณ์, เหตุการณ์แวดล้อม
- consent (n) = การยอมให้ทำ, เห็นดีเห็นงาม, การอนุญาต
- disciplinary (adj) = ซึ่งถือปฏิบัติ
- directive (n) = คำสั่ง
- forbidden (adj) = ต้องห้าม
- good example (n) = ตัวอย่างที่ดี
- issue (v) = ออกหนังสือ /คำสั่ง/ประกาศ/แถลงการณ์ (สิ่งที่เป็นทางการ)
- lay out (v) = จัดวาง, เผยออก


แหล่งข่าว :BBC
China bans its national football players from getting tattoos
แหล่งข่าว :Independent
China ban footballers from having tattoos to set a ‘good example for society’
แหล่งข่าว :Mail On line
China bans footballers from having tattoos after inkings become popular amongst younger generations
แหล่งข่าว :Reuters
Chinese authorities have banned footballers from getting tattoos and instructed national team players who have been inked to remove or cover them up to set a 'good example for society'
แหล่งข่าว :Reuters
Tattoos targeted as Chinese authorities seek to set 'good example'
แหล่งข่าว :CNN
Fossil discovery of 5 mammoths along with Neanderthal tools reveals life in ice age
การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของแมมมอธ 5 เชือกพร้อมกับเครื่องมือของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล เผยให้เห็นชีวิตในยุคน้ำแข็ง

(CNN)The bones of five mammoths were discovered with Neanderthal stone tools at a quarry near Swindon, providing a revealing look at life in Britain during the ice age 200,000 years ago.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) กระดูกของแมมมอธห้าตัวถูกค้นพบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทำจากหินของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลที่เหมืองหินใกล้เมืองสวินดัน เผยให้เห็นชีวิตในอังกฤษช่วงยุคน้ำแข็งเมื่อ 200,000 ปีก่อน

The well-preserved mammoth remains belonged to two adults, two juveniles and an infant.
ซากแมมมอธที่ได้รับการรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดีเป็นของช้างเต็มวัยสองตัว ช้างวัยรุ่น 2 และช้างทารก 1 ตัว

Their bones were found alongside a Neanderthal hand axe and small flint scrapers that were used to clean animal hides.
กระดูกของพวกมันถูกพบอยู่ข้างขวานของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและที่ขูดขนาดเล็กทำจากหินฟลินท์ซึ่งใช้ทำความสะอาดหนังสัตว์

Items at this site are so well preserved that the archaeologists also found the remains of brown bears, steppe bison, seeds, pollen, the delicate wings of beetles and freshwater snail shells.
สิ่งของที่บริเวณนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี ซึ่งนักโบราณคดียังพบซากของหมีสีน้ำตาล, ไบซันทุ่งหญ้าสเตปป์, เมล็ดพืช, ละอองเกสร, ปีกอันละเอียดอ่อนของแมลงเต่าทอง และหอยทากน้ำจืดอีกด้วย

Together, they tell the story of the environment of the site hundreds of thousands of years ago.
สิ่งเหล่านั้นร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวของสภาพแวดล้อมของสถานที่นี้เมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อน

It's a rare look back in time that will help researchers better understand the emergence of Neanderthals and what life was like for our ancient human ancestors and giant creatures like mammoths amid a rapidly changing climate.
เป็นการย้อนเวลากลับไปหาได้ยากซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจการเกิดขึ้นของนีแอนเดอร์ทัลได้ดีขึ้น และชีวิตของบรรพบุรุษมนุษย์ในสมัยโบราณเป็นอย่างไร และสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อย่างแมมมอธท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คำศัพท์ข่าว
- ancestor (n) = บรรพบุรุษ
- animal hides = หนังสัตว์
- archaeologist (n) = นักโบราณคดี
- discover (v) = ค้นพบ
- changing (adj) = ที่ซึ่งเปลี่ยนแปลง
- emergence (n) = การปรากฎออกมา
- flint scraper (n) = เครื่องมือขูดพื้นผิวที่ทำจากหิน
- freshwater (n) = น้ำจืด
- ice age = ยุคน้ำแข็ง
- infant (n) = เด็กแบเบาะ, เด็กอ่อน, ทารก
- juvenile (n) = วันรุ่น, วัยหนุ่มสาว
- mammoth (n) = ช้างแมมมอธ, ช้างดึกดำบรรพ์ขนยาว
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- site (n) = พื้นที่, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่มีกิจกรรม
- steppe bison = ไบซันสเตปป์ เป็นสปีชีส์ไบซันที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
- well-preserved (adj) = ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

No comments:

Post a Comment