โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 27-November-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thousands join picnic-style rally against coup
หลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุมแบบปิกนิกเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร

Lat Phrao crowd takes pledge to resist any military inter
ฝูงชนที่ลาดพร้าวให้คำมั่นว่าจะต่อต้านการเข้าแทรกแซงใดๆของทหาร

Yellow rubber ducks are held aloft by some of the thousands of protesters occupying the Lat Phrao intersection on Friday evening to show their opposition to coups. (Photo by Pornprom Satrabhaya)
เป็ดยางเหลืองได้ถูกกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนชูไว้ ที่บริเวณแยกลาดพร้าวเมื่อเย็นวันศุกร์เพื่อแสดงการต่อต้านการรัฐประหาร (ภาพโดยพรพรหม สาตราภัย)

Pro-democracy demonstrators transformed the busy Lat Phrao intersection into a giant picnic area on Friday evening as they rallied to pledge their opposition to military coups.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเปลี่ยนแยกลาดพร้าวที่พลุกพล่านให้กลายเป็นพื้นที่ปิกนิกขนาดยักษ์ในเย็นวันศุกร์ เนื่องจากพวกเขารวมตัวกันเพื่อให้คำมั่นว่าจะต่อต้านการรัฐประหารโดยทหาร

A crowd estimated at 5,000 thronged the intersection to enjoy food, mainly popular northeastern dishes, with protest leaders, who had billed the event as “a rehearsal protest against coups”.
ฝูงชนประมาณ 5,000 คนมาชุมนุมกันที่ทางแยกเพื่อเพลิดเพลินกับอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารอีสานที่ได้รับความนิยม โดยแกนนำการประท้วงเรียกเหตุการณ์ดังกล่าว ว่าเป็น "การซ้อมประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร

"The meals were a symbol showing that people were against coups, a rally organiser said.
อาหารมื้อนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนต่อต้านการรัฐประหาร ผู้จัดงานกล่าว

Although army chief Gen Narongphan Jitkaewtae has dismissed speculation about a coup to end the deepening political conflict, the People’s Movement posted a Facebook message on Thursday saying history had proved that anything could happen.
แม้ว่าพล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกได้ปฏิเสธการคาดเดาเกี่ยวกับการรัฐประหาร เพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่ The People’s Movement ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้

คำศํพท์ข่าว
- against = ต่อต้าน
- aloft = เหนือหัว, เบื้องบน, ลอยบนอากาศ
- although = แม้ว่า
- transform = แปลงร่าง, เปลี่ยนแปลง
- dismissed = ปฏิเสธ
- end = ยุติ, จบ, ยกเลิก
- occupying = เข้ายึดครอง, เข้าไปอยู่
- rehearsal = การซักซ้อม
- speculation = คาดการณ์, ประเมินสถานการณ์
- throng = แห่กัน, ยกโขยง, ไปกันเป็นใหญ่ ๆสำนักข่าว : บีบีซี
Chinese doctors jailed for illegal organ harvesting
แพทย์จีนถูกจำคุกเนื่องจากการเก็บเอาอวัยวะอย่างผิดกฎหมาย

Six people including several doctors have been jailed in China for illegally harvesting organs from accident victims, report local media.
มี 6 คนรวมถึงแพทย์หลายคนถูกจำคุกในประเทศจีน เนื่องจากเอาอวัยวะอย่างผิดกฎหมายจากเหยื่ออุบัติเหตุ, รายงานจากสื่อท้องถิ่น

The group had tricked the families of the deceased into thinking they were making official organ donations.
กลุ่มนี้ได้หลอกให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตคิดว่าพวกเขากำลังบริจาคอวัยวะอย่างเป็นทางการ

Between 2017 and 2018 they removed the livers and kidneys from 11 people at a hospital in Anhui province.
ระหว่างปี 2560-2561 พวกเขาได้เอาตับและไตจากคน 11 คน ที่โรงพยาบาลในมณฑลอานฮุย

China is grappling with a huge shortage of organs and has struggled to meet demand through public donations.
จีนกำลังต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนอวัยวะจำนวนมาก และพยายามดิ้นรนให้เพียงพอต่อความต้องการผ่านการบริจาคของประชาชน

According to local reports, the trafficking ring included four high-ranking doctors who worked in organ procurement in hospitals.
ตามรายงานในท้องถิ่น, แก๊งค์ค้ามนุษย์มีแพทย์ระดับสูง 4 คนที่ทำงานด้านการจัดหาอวัยวะในโรงพยาบาลรวมอยู่ด้วย

Local media said they would target car crash victims or patients who suffered from cerebral haemorrhage at the Huaiyuan County People's Hospital in Anhui.
สื่อท้องถิ่นกล่าวว่า พวกเขาจะกำหนดเป้าหมายเป็นเหยื่อรถชน หรือผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกในสมองที่ Huaiyuan County People's Hospital ในมณฑลอานฮุย

The hospital's head of the intensive care unit, Yang Suxun, would approach a patient's family members and ask if they would consent to donating their loved one's organs.
Yang Suxun หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลจะเข้าไปหาสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยและถามว่าพวกเขาจะยินยอมบริจาคอวัยวะของคนที่ตนรักหรือไม่

The family members would sign what would later turn out to be fake consent forms.
สมาชิกในครอบครัวจะลงนามในสิ่งที่จะกลายเป็นแบบฟอร์มยินยอมปลอมในภายหลัง

คำศัพท์ข่าว
- approach = เข้าถึง, เข้าไปหา
- cerebral haemorrhage = เลือดออกในสมอง
- consent = ยอมให้ทำ, อนุญาติ
- deceased = ผู้เสียชีวิต, คนตาย
- donation = บริจาค
- fake = ปลอม, หลอกลวง
- for = สำหรับสาเหตุ, เนื่องจาก
- grappling (grapple) = ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ (พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มา)
- harvesting = หาประโยชน์, การเก็บเกี่ยว
- intensive care unit (ICU) = แผนกผู้ป่วยหนัก
- organ = อวัยวะ
- procurement = การจัดซื้อ, การจัดหา
- public = สาธารณะ, มหาชน, ประชาชน
- ring = รวมมือกันทำการค้าที่เอาเปรียบ
- shortage = ขาดแคลน
- suffered = ประสบ, ทุกข์ทรมาณ
- target (v) = กำหนดเป้า, พุ่งเป้า, เล็ง
- trafficking ring = แก๊งค์ค้ามนุษย์
- turn out กลับกลายเป็นสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
New X-ray technique reveals clues about ancient 1,900-year-old mummy
เทคนิค X-ray ใหม่เผยเบาะแสเกี่ยวกับมัมมี่โบราณอายุ 1,900 ปี

Scientists have pioneered a new technique that allows them to investigate the insides of a 1,900-year-old mummy -- without having to open up and tamper with the ancient artifact.
นักวิทยาศาสตร์ได้บุกเบิกเทคนิคใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบภายในของมัมมี่อายุ 1,900 ปีโดยไม่ต้องผ่าเปิดออก และยุ่งเกี่ยวกับวัตถุโบราณ

Researchers used a new combination of CT (computed tomography) technology and X-ray diffraction to reveal clues about a Roman-era Egyptian mummy, which was discovered in Hawara, Egypt.
นักวิจัยใช้เทคโนโลยี CT (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) และการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์เพื่อเปิดเผยเบาะแสเกี่ยวกับมัมมี่อียิปต์ในยุคโรมันซึ่งค้นพบใน Hawara ประเทศอียิปต์

For nearly a century, Egyptian mummies have been imaged noninvasively with X-rays.
เป็นเวลาเกือบศตวรรษ, ที่มัมมี่ของอียิปต์ได้ถูกถ่ายภาพโดยไม่รุกล้ำด้วยรังสีเอกซ์

In findings outlined in the Journal of the Royal Society on Tuesday, the team of researchers described using a combination of CT scanning and X-ray diffraction for the first time, revealing clues about the ancient corpse lying inside.
ในการค้นพบที่สรุปไว้ใน Journal of the Royal Society เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยได้อธิบายการใช้CT สแกนร่วมกับเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์เป็นครั้งแรกเผยให้เห็นเบาะแสเกี่ยวกับศพโบราณที่อยู่ข้างใน

คำศุัพท์ข่าว
- artifact = โบราณวัตถุ
- clue = เบาะแส, ร่องรอย
- combination = การผสาน, การรวมกัน
- corpse = ซากศพของมนุษย์
- CT (computed tomography) = (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์)
- described (describe) = อธิบาย
- diffraction = การหักเหของแสง, การเบี่ยงเบน
- investigate = ชันสูตร, ตรวจสอบหาความจริง
- Journal of the Royal Society = วารสาร
- noninvasively = ไม่รุกล้ำ
- outlined (outline) = สรุปส่วนสำคัญ
- reveal = เปิดเผยสำนักข่าว : บีบีซี
Kylie Moore-Gilbert: Thailand frees Iranians 'in swap with academic
ไคลี มัวร์-กิลเบิร์ต: ประเทศไทยปล่อยนักโทษชาวอิหร่านในการแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ
Thailand has freed three Iranian men jailed over a 2012 bomb plot following the release of British-Australian academic Kylie Moore-Gilbert by Iran.
ประเทศไทยได้ปล่อยชายชาวอิหร่าน 3 คนที่ถูกจำคุกจากคดีวางระเบิดเมื่อปี 2555 หลังจากที่อิหร่านปล่อยตัว ไคลี มัวร์-กิลเบิร์ต นักวิชาการชาวอังกฤษ - ออสเตรเลีย

Iranian media say the releases are part of a swap for the lecturer, who was held on spying charges she denies.
สื่ออิหร่านกล่าวว่า การปล่อยตัวดังกล่าวเป็นส่วนของข้อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวนักวิชาการที่ถูกจับในข้อหาสอดแนมซึ่งเธอปฏิเสธ

Two Iranians had been deported, while a third was pardoned in August, Thai officials said.
ชาวอิหร่าน 2 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศ ขณะที่คนที่สามได้รับการอภัยโทษในเดือนสิงหาคม, เจ้าหน้าที่ของไทยกล่าว

The botched bombing in Bangkok was apparently aimed at Israel.
เห็นได้ชัดว่าการวางระเบิดในกรุงเทพฯมีเป้าหมายที่อิสราเอล

Ms Moore-Gilbert said leaving Iran after two years was "bittersweet".
นางสาวมัวร์ - กิลเบิร์ตกล่าวว่าการออกจากอิหร่านหลังจากผ่านไป 2 ปีถือเป็นเรื่อง "หวานอมขมกลืน"

Australian Prime Minister Scott Morrison described her release as a miracle, saying she seemed in good spirits when he spoke to her.
สก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่า การปล่อยตัวเธอเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ โดยกล่าวว่าเธอดูมีสภาพจิตใจดีเมื่อเขาคุยกับเธอ

"The injustice of her detention and her conviction, Australia has always rejected, and I'm just so pleased that Kylie's coming home," he told local network Nine.
"ความไม่ยุติธรรมในการกักขังเธอและพิพากษาเธอ,ออสเตรเลียปฏิเสธไม่ยอมรับมาโดยตลอด และผมก็ดีใจมากที่ไคลีได้กลับบ้าน" เขาบอกกับเครือข่ายสื่อท้องถิ่น Nine

Mr Morrison declined to comment on whether a swap had taken place, but said no-one had been released in Australia.
นายมอร์ริสันปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนหรือไม่ แต่กล่าวว่าไม่มีใครได้รับการปล่อยตัวในออสเตรเลีย

His government has been silent on the circumstances surrounding the deal, and some observers have said it could encourage Iran, which is accused of "hostage diplomacy".
รัฐบาลของเขานิ่งเฉยต่อสถานการณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้, และผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่าอาจทำให้อิหร่านได้ใจ ,ซึ่งมีการกล่าวหาว่าเป็นการจับตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยน

According to Thai authorities, the three Iranians were not exchanged with anyone.
ด้านทางการไทยระบุว่าชาวอิหร่านทั้งสามนั้นไม่ได้มีแลกเปลี่ยนกับใคร

คำศุัพท์ข่าว
- circumstance = เหตุการณ์แวดล้อม
- conviction = ความเชื่อมั่น, ความเชื่ออย่างแรงกล้า, การพิพากษา
- decline = ปฏิเสธ, การถดถอย, การเสื่อมอำนาจ
- detention = การกักตัว
- observer = ผู้สังเกตการณ์, ผู้ออกความเห็น


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น