โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 30, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว :Bangkok Post
One Covid-19 death, 930 new cases
โควิด -19 เสียชีวิต 1 รายผู้ป่วยรายใหม่ 930 ราย

A Myanmar worker in Samut Sakhon province has died, raising the Covid-19 death toll to 77, while 930 new cases were added — 916 local infections and 14 imported — bringing the total to 17,953.
แรงงานเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครเสียชีวิตเพิ่มผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็น 77 ราย, ขณะที่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 930 ราย -- ติดเชื้อในประเทศ 916 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 14 ราย -- รวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น 17,953 ราย

Global Covid-19 cases rose by 588,571 in 24 hours to 102.62 million.
ผู้ป่วยทั่วโลกจากCovid-19 เพิ่มขึ้น 588,571 รายใน 24 ชั่วโมงเป็น 102.62 ล้านราย

The worldwide death toll was up by 14,988 to 2.21 million.
ผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 14,988 รายเป็น 2.21 ล้านราย

The US had the most cases at 26.51 million, up 169,033, followed by India with 10.73 million, up 12,515. Thailand ranked 118th.
สหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 26.51 ล้านราย, เพิ่มขึ้น 169,033 ราย, ตามด้วยอินเดีย 10.73 ล้านราย, เพิ่มขึ้น 12,515 ราย ไทยอยู่อันดับที่ 118

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- death toll = ผู้เสียชีวิตทั่วโลก
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- worldwide death toll = ผู้เสียชีวิตทั่วโลกสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: How the UK dealt with its first Covid case
Coronavirus: สหราชอาณาจักรจัดการกับผู้ติดเชื้อ Covid รายแรกอย่างไร

It's exactly 12 months since medics were summoned to what became the first confirmed case of Covid-19 in the UK.
เป็นเวลา 12 เดือนแล้วที่แพทย์ถูกเรียกตัวไปยังสิ่งที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่ได้รับการยืนยันของ Covid-19 ในประเทศอังกฤษ

A year on, the BBC has spoken to the people who found themselves at the centre of the drama.
หนึ่งปีที่ผ่านมา BBC ได้พูดคุยกับผู้คนที่พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของละครเร้าใจเรื่องนี้

It was a Wednesday afternoon when a 23-year-old Chinese national called the NHS 111 phone line from his hotel room in York city centre.
เมื่อบ่ายวันพุธที่ผ่านมาชายสัญชาติจีนวัย 23 ปีโทรหาสายโทรศัพท์ NHS 111 จากห้องพักในโรงแรมใจกลางเมืองยอร์ก

The University of York student, known in medical journals only as "B", was suffering with a fever, a dry cough and muscle pain.
นักศึกษามหาวิทยาลัยยอร์ก ซึ่่งรู้จักในวารสารทางการแพทย์ว่า "B" ป่วยเป็นไข้ไอแห้ง ๆ และปวดกล้ามเนื้อ

His 50-year-old mother, "A" - who had flown to the UK from Wuhan, in Hubei province, a week earlier - was also feeling unwell with a fever, cough and sore throat.
แม่ของเขาอายุ 50 ปี "A" ซึ่งบินไปสหราชอาณาจักรจากเมืองอู่ฮั่น, ในมณฑลหูเป่ย, เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ - รู้สึกไม่สบาย, เป็นไข้ไอและเจ็บคอเช่นกัน

When she arrived in the UK, coronavirus had spread from the Chinese province to countries including Thailand and the US, with some 500 confirmed cases and 17 dead.
เมื่อเธอเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษไวรัสโคโรนาได้แพร่กระจายจากจังหวัดของจีนไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย และสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 500 รายและเสียชีวิต 17 ราย

On 23 January - the day patient A landed in the UK with the student's father - Wuhan and its population of 11 million people, became the first in the world to enter coronavirus lockdown.
เมื่อวันที่ 23 มกราคม - ซึ่งเป็นวันที่ผู้ป่วย A นั่งเครื่องบินไปลงในประเทศอังกฤษกับพ่อของนักเรียน - หวู่ฮั่นและมีประชากร 11 ล้านคนกลายเป็นแห่งแรกในโลกที่เข้าสู่การล๊อคดาวน์เนื่องไวรัสโคโรนา

คำศัพท์ข่าว
- drama = แสดงละคร, เร้าใจ, สร้างเรื่องเกินจริง, พฤติกรรมเกินจริง
- flown (fly) = บิน, นั่งเครื่องบิน
- land (v) = บินลง, นำลงจอด, นั่งเครื่องบินไปลงจอด
- muscle pain = ปวดกล้ามเนื้อ
- population = ประชากร
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์, ประสบความเดือนร้อน
- summon (v) = เรียก, เรียกตัว, เรียกเข้าพบ
- unwell = ป่วย, รู้สึกไม่สบายสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Chinese millennials aren't getting married, and the government is worried
ชาวจีนรุ่นมิเลนเนียลจำนวนมากไม่แต่งงาน ทำให้รัฐบาลมีความกังวล

(CNN)Two years ago, Joanne Su was anxious about turning 30 years old.
(CNN)สองปีก่อน,โจแอน ซู มีความวิตกที่กำลังจะเข้าสู่วัย 30 ปี

She worked for a foreign trade company in China's southern metropolis of Guangzhou, earned a decent income and spent her weekends hanging out with friends. But to Su and her parents, there was one problem -- she was single.
เธอทำงานให้กับบริษัทการค้าของต่างชาติในกวางโจวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ของจีน, มีรายได้ที่เพียงพอและใช้วันหยุดในการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง แต่สำหรับซูและครอบครัวมีปัญหาหนึ่งคือ เธอเป็นโสด

"Back then, I felt like 30 years old was such an important threshold. When it loomed closer, I came under tremendous pressure to find the right person to marry -- both from my parents and myself," she said.
"กลับไปในตอนนั้น ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าอายุสามสิบปีเป็นการถึงขีดจำกัดที่สำคัญมาก ตอนที่มันใกล้เข้ามา ฉันตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการหาคนที่เหมาะสมกันมาแต่งงาน ทั้งจากพ่อแม่แล้วก็ตัวเอง",เธอกล่าว

Now 31, Su is still single, but says she is no longer worried.
ตอนนี้ในวัย31, ซูยังคงเป็นโสด แต่บอกว่าเธอไม่กังวลอีกต่อไปแล้ว

"What's the point of making do with someone you don't like, and then divorcing in a couple of years? It's only a waste of time," she said.
"จะอยู่แบบงั้นๆกับคนที่คุณไม่ได้ชอบและจากนั้นก็เลิกกันในสองปีไปเพื่ออะไร มันก็แค่เสียเวลาเปล่าเท่านั้น", เธอกล่าว

Su is among a growing number of Chinese millennials who are postponing or eschewing marriage entirely.
ซู เป็นหนึ่งในชาวจีนรุ่นมิลเลเนียลที่เลื่อนหรือหลีกเลี่ยงการแต่งงานตลอดไปซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขี้น

In just six years, the number of Chinese people getting married for the first time has fallen by a crushing 41%, from 23.8 million in 2013 to 13.9 million in 2019, according to data released by China's National Bureau of Statistics.
ในช่วงแค่หกปี จำนวนคนจีนที่แต่งงานครั้งแรกลดลง 41% จาก 23.8ล้านคนในปี2013 เป็น 13.9ล้านคนในปี2019, อ้างอิงจากข้อมูลที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

The decline is partly due to decades of policies designed to limit China's population growth, which mean there are fewer young people in China available to be married, according to Chinese officials and sociologists.
การลดลงเป็นส่วนหนึ่งจากนโยบายการเมืองหลายสิบปีที่ออกมาเพื่อจำกัดการเติบโตของประชากรจีน ซึ่งหมายถึงมีคนวัยหนุ่มสาวในจีนที่ได้แต่งงานลดลง,ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทางการจีนและนักสังคมวิทยา

But it's also a result of changing attitudes to marriage, especially among young women, some of whom are growing disillusioned with the institution for its role in entrenching gender inequality, experts say.
แต่ก็เป็นผลจากทัศนคติต่อการแต่งงานที่เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงสาว มีหลายคนที่เห็นความจริงมากขึ้นในเรื่องของขนบประเพณีการปกครองที่ยึดอยู่กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ, ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

The decline of marriage is not unique to China.
การลดลงของการแต่งงานไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจีนเท่านั้น

Across the globe, marriage rates have fallen over the past few decades, especially in richer Western countries.
ทั่วโลกก็มีอัตราการแต่งงานลดลงในสองสามศตวรรษที่ผ่านมา, โดยเฉพาะในประเทศตะวันตกที่ร่ำรวย

Compared with other East Asian societies like Japan, South Korea, Hong Kong and Taiwan, China still has the highest marriage rate, said Wei-Jun Jean Yeung, a sociologist at the National University of Singapore who has studied marriage and family across Asian societies.
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในสังคมเอเชียตะวันออกเช่นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฮ่องกงและไต้หวัน, จีนก็ยังคงมีอัตราการแต่งงานที่สูงกว่า, Wei-Jun Jean Yeung นักสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งขาติสิงคโปร์ ผู้ศึกษาการเรื่องแต่งงานและครอบครัวทั่วเอเชีย

But no other country has tried to social engineer its population in the way China did with its one-child policy.
แต่ไม่มีปะเทศใดที่พยายามใช้วิศวกรรมสังคมกับประชาชนเหมือนอย่างที่จีนได้ทำด้วยนโยบาย ลูกคนเดียว

คำศัพท์ข่าว
- anxious(adj) = วิตกกังวล เป็นทุกข์
- decent(adj) = เหมาะสม เพียงพอ พอดี
- disillusioned = ความผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้
- entrenched = ตั้งมั่น, ยึดที่มั่น
- eschew(v) = ละเว้น, หลีกหนี
- loom(v) = ปรากฏขึ้น
- millennials = คนเจนเนอเรชันY เกิดในช่วงค.ศ.1981-1996 (อายุ25 - 40ในปี 2021)
- population = ประชากร
- social engineer = วิศวกรรมสังคมเป็นวิชาทางจิตวิทยาที่วิเคราะห์ด้วยสถิติและหาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ได้
- threshold(n) = ขีดจำกัด
- tremendous(adj) = มหาศาลสำนักข่าว : รอยเตอร์
How do I look? SoftBank's Zozo offers tech specs to help buyers get skin tone right
ฉันดูเป็นยังไงบ้าง? Zozo ของ SoftBank นำเสนอข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อได้สีผิวที่ถูกต้อง

TOKYO (Reuters) - Japanese online fashion retailer Zozo Inc on Friday launched skin tone measuring glasses for ordering cosmetics online, making its latest fashion tech offering as it expands beyond apparel.
โตเกียว (รอยเตอร์) - เมื่อวันศุกร์ Zozo Inc ผู้ค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์ของญี่ปุ่นเปิดตัวแว่นตาวัดโทนสีผิวสำหรับการสั่งซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ทำให้มันเป็นเทคโนโลยีแฟชั่นล่าสุดที่ถูกนำเสนอเนื่องจากขยายตัวไปได้มากกว่าเครื่องแต่งกาย

“Zozoglass”, a pair of spectacles covered with colour swatches and markers, detects skin tone when scanned with a smartphone for tailored cosmetics recommendations on Zozotown, Japan’s biggest online fashion site.
“Zozoglass” เป็นแว่นตาที่มีแถบสีตัวอย่างกับตัวทำเครื่องหมายติดอยู่ จะตรวจจับโทนสีผิวเมื่อสแกนด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อรับคำแนะนำเครื่องสำอางค์ที่เหมาะกับแต่ละคนบนZozotownซึ่งเป็นเว็บไซต์แฟชั่นออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

“Traditionally in Japan you’d go to a large department store, you go to the counter and then you actually try stuff on,” Zozo’s Chief Operating Officer Masahiro Ito said in an interview.
“ตามปกติในญี่ปุ่น คุณจะไปที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่, คุณไปที่เคาน์เตอร์จากนั้นคุณก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของจริง”, Masahiro Ito ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Zozo กล่าวในการให้สัมภาษณ์

“We’re trying to replicate that through technology and give the consumer confidence to buy online,” he said.
“เราพยายามทำให้เหมือนอย่างนั้น ผ่านทางเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อทางออนไลน์” เขากล่าว

“Zozoglass”, which is available for preorder on Friday before shipping from March, will be limited to foundation initially before being expanded to cover other product lines.
“Zozoglass” ซึ่งเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันศุกร์ ก่อนที่จะจัดส่งตั้งแต่เดือนมีนาคม, ในระยะแรกจะใช้ได้กับเฉพาะแป้งผสมรองพื้น ก่อนจะขยายให้ใช้ได้ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ

Augmented reality functionality in the online retailer’s app will allow consumers to see how the make-up will look.
ฟังก์ชันเสริมเสมือนจริงในแอปพลิเคชันของผู้ค้าปลีกออนไลน์จะช่วยให้ผู้บริโภคเห็นว่าการแต่งหน้าจะเป็นอย่างไร

Fashion tech is being eyed by online retailers, which have been boosted by shopping at home during the COVID-19 pandemic, as a way to help consumers overcome some reservations about buying remotely.
เทคโนโลยีด้านแฟชั่นกำลังได้รับความสนใจจากผู้ค้าปลีกออนไลน์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการซื้อของที่บ้านในช่วงที่ COVID-19 ระบาด เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้บริโภคผ่านอุปสรรคการจองในการซื้อจากที่ไกล

“I have a feeling that e-commerce has been introduced to a whole swathe of new people that have not even thought of buying clothes online before,” said Ito.
“ ฉันมีความรู้สึกว่าทำธุรกิจการค้าผ่านสื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มคนใหม่ ๆ ที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดซื้อเสื้อผ้าออนไลน์มาก่อน”, อิโตะกล่าว

Zozo, part of SoftBank’s internet business Z Holdings Corp, has shipped 1.4 million units of its “Zozomat”, which is used to measure feet for sizing recommendations.
Zozo เป็นส่วนหนึ่งของ Z Holdings Corp ซึ่งเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตของ SoftBank ได้ส่ง “Zozomat” ที่ใช้ในการวัดขนาดเท้าเพื่อแนะนำขนาดของรองเท้าออกไปแล้วจำนวน 1.4 ล้านชิ้น

The company plans to launch a successor to the body-measuring “Zozosuit” this year which it says has fixed the flaws of earlier iterations.
บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม“ Zozosuit” ที่วัดร่างกายในปีนี้ซึ่งระบุว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องของการทำซ้ำก่อนหน้านี้

คำศัพท์ข่าว
- colour swatches = แถบสีตัวอย่าง
- consumer confidence = ความมั่นใจของผู้บริโภค
- cosmetics online = เครื่องสำอางค์ที่วางขายทางสื่อออนไลน์
- cover (v) = ครอบ, ปิดทับ
- fix (v) = แก้ไข, ปรับปรุง, ซ่อมแซม
- foundation = โครงสร้างพื้นฐาน
- iterations = การเน้นย้ำ, การทวนซ้ำ
- large department store = ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
- launched (launch) = เริ่มต้น, เริ่มทำ, เปิดตัว
- overcome (v) = ผ่านอุปสรรคจนสำเร็จ, ก้าวข้ามอุปสรรคจนสำเร็จ
- preorder = การสั่งซื้อล่วงหน้า
- recommendation = คำแนะนำ
- remotely (adv) = ทางไกล
- retailer = คนขาย, ผู้ค้าปลีก
- stuff (n) = สิ่งต่างๆ, สิ้นค้าต่างๆ, อะไรๆ, อะไรต่อมิอะไร
- successor = ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม (คนที่ประสบความสำเร็จ, สินค้าที่พัฒนาสำเร็จดีแล้ว)
- swathe = ชื้นส่วน, พื้นที่กว้าง
- through = ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)
- traditionally = ตามธรรมเนียม, ประเพณีดั้งเดิม, ตามที่ปฏิบัติกันมา
- whole (adj) = ทั้งหมดสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
India cuts off internet near Delhi as farmers begin hunger strike
อินเดียตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตใกล้กรุงนิวเดลี ขณะที่เกษตรกรเริ่มอดอาหารประท้วง

SINGHU, India (Reuters) - India blocked mobile internet services in several areas surrounding New Delhi on Saturday as protesting farmers began a one-day hunger strike after a week of clashes with authorities that left one dead and hundreds injured.
สิงห์, อินเดีย(รอยเตอร์) - อินเดียตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ในหลายพื้นที่รอบกรุงนิวเดลีในวันเสาร์ ขณะที่ชาวนาผู้ประท้วงเริ่มการอดอาหารประท้วงเป็นเวลาหนึ่งวัน หลังจากที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่หนึ่งสัปดาห์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน

Angry at new agricultural laws that they say benefit large private buyers at the expense of producers, tens of thousands of farmers have been camped at protest sites on the outskirts of the capital for over two months.
ความโกรธในกฏหมายการเกษตรฉบับใหม่ที่พวกเขากล่าวว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนรายใหญ่ ขณะที่ผู้ผลิตสูญเสียผลประโยชน์, เกษตรกรหลายหมื่นคนได้ตั้งแคมป์บริเวณที่ประท้วงบริเวณชานเมืองของเมืองหลวงนานกว่าสองเดือน

A planned tractor parade on Tuesday's Republic Day anniversary turned violent when some protesters deviated from pre-agreed routes, tore down barricades and clashed with police, who used tear gas to try and restrain them.
แผนใช้ขบวนแทรกเตอร์เฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติอินเดียเมื่อวันอังคาร กลายเป็นความรุนแรงเมื่อมีผู้ประท้วงบางคนเบี่ยงออกนอกเส้นทางที่ตกลงไว้ เข้าทำลายสิ่งกีดขวางและปะทะกับตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อพยายามยับยั้งพวกเขา

Sporadic clashes between protesters, police and groups shouting anti-farmer slogans have broken out on multiple occasions since then.
มีการปะทะระหว่างผู้ประท้วง, ตำรวจและกลุ่มตะโกนสโลแกนต่อต้านเกษตรกรเกิดขึ้นเป็นระยะตั้งแต่เกิดเหตุครั้งนั้น

India's interior ministry said on Saturday internet services at three locations on the outskirts of New Delhi where protests are occurring had been suspended until 11 p.m. (1730 GMT) on Sunday to "maintain public safety".
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอินเดียกล่าวในวันเสาร์ว่าบริการอินเตอร์เน็ตในสามพื้นที่บริเวณชานเมืองนิวเดลีซึ่งกำลังมีการประท้วงจะถูกตัดจนถึงเวลาห้าทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์เพื่อ"ความปลอดภัยของประชาชน"

คำศัพท์ข่าว
- anniversary = การครบรอบ, วันครบรอบ
- benefit = ประโยชน์, ผลดี
- clash = เหตุรุนแรง, การชน, การปะทะ
- deviate (v) = ซึ่งเบี่ยงเบน, ซึ่งออกนอกเส้นทาง, ออกนอกลู่นอกทาง
- hunger strike = การประท้วงด้วยการอดอาหาร
- outskirts = ชานเมือง
- slogan = สโลแกน, วลีสั้น ๆ ที่จำได้ง่าย
- strike = ประท้วง
- turn (v) = กลายเป็นสำนักข่าว : MayWongCNA
Neighbouring Thailand warning its citizens living in Myanmar to pay attention the political developments in country as talks of military coup continue.
เพื่อนบ้านของไทยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมียนมาร์ให้ใส่ใจกับพัฒนาการทางการเมืองในประเทศ ขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับการรัฐประหารโดยกองทัพยังคงดำเนินต่อไป
The @MFAThai has also provided an emergency number for its Thai citizens
นอกจากนี้ทาง @MFAThai ได้แจ้งหมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทยไว้ด้วย

คำศัพท์ข่าว
- @MFAThai = ชื่อบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศที่ใช้Twitter
- development = พัฒนาการ, ความคืบหน้า
- pay attention = ใส่ใจ, ให้ความสนใจ
- MFA (Ministry of Foreign Affairs) = กระทรวงการต่างประเทศ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment