โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, January 12, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 12-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : Bloomberg
Among the vaccinated, Singapore sees the fewest deaths among those with the Moderna shot and the most among those with Sinovac's vaccine
ท่ามกลางผู้ฉีดวัคซีน สิงคโปร์เห็นการเสียชีวิตน้อยที่สุดในกลุ่มที่ได้รับการฉีดด้วยวัคซีนโมเดอร์นา และมากที่สุดในกลุ่มที่ได้ฉีดด้วยวัคซีนของซิโนแวค

Singapore saw the fewest deaths among those administered with a Moderna Inc. shot and the most among those who received Sinovac Biotech Ltd.’s vaccine, as the city-state’s highly inoculated population provides a glimpse into how different immunizations are holding up in the real world.
สิงคโปร์ได้เห็นผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่ได้รับวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นา และมากที่สุดในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนของบริษัทชิโนแวค เนื่องจากว่ามีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนมากในนครรัฐแห่งนี้จึงจัดให้มีการเข้าไปดูว่า การให้วัคซีนที่แตกต่างกันหลายชนิดมีความคงผลอยู่อย่างไรในของโลกแห่งความจริง

Of the 802 people who died from Covid-19 last year in the city-state, 555 or about 70% weren’t fully vaccinated, health minister Ong Ye Kung told the parliament Monday, showing the life-saving impact of inoculation.
ในจำนวน 802 คนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ในนครรัฐแห่งนี้เมื่อปีที่แล้ว มี 555 คนหรือประมาณ 70% เป็นผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน, นาย ออง เย กุง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวกับรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ แสดงให้เห็นถึงผลในการช่วยรักษาชีวิตของการฉีดวัคซีน

Singapore found 11 deaths per 100,000 among people who received Sinovac shots and 7.8 deaths among those with Sinopharm.
สิงคโปร์พบว่ามีการเสียชีวิต 11 รายต่อ 100,000 คนในกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนของชิโนแวค และเสียชีวิต 7.8 รายในกลุ่มที่ฉีดด้วยวัคซีนชิโนฟาร์ม

This number fell to 6.2 deaths for those with mRNA shots from Pfizer Inc.-BioNTech SE and 1 fatality in those who were administered the vaccines from Moderna.
ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเสียชีวิต 6.2 รายสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ จากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทค และเสียชีวิต 1 รายในผู้ที่ได้รับวัคซีนจากโมเดอร์นา

คำศัพท์ข่าว
- administer (v) = บริหาร, ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด (ยา/ วัคซีน, ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการรักษา)
- among (prepo) = ท่ามกลาง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- fewest (adj) = น้อยที่สุด
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- glimpse (n) = แว่บเดียวที่เห็น, มุมมองชั่วขณะหรือบางส่วน
- inoculated (adj) = ได้รับวัคซีนแล้ว
- inoculation (n) = การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
- life-saving (compound) = ช่วยรักษาชีวิต
- per (proper) = ต่อ
- population (n) = ประชากร (จำนวนประชากร จำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่)
- receive (v) = รับ, ได้รับแหล่งข่าว : ABC
San Francisco luxury high-rise tilting 3 inches per year
ซานฟรานซิสโก ตึกสูงหรูหราเอียง 3 นิ้วต่อปี

A 58-story luxury apartment building in San Francisco continues to sink and is tilting about 3 inches per year
SAN FRANCISCO -- A 58-story luxury apartment building in San Francisco continues to sink and is tilting about 3 inches (7.5 centimeters) per year, the engineer responsible for fixing the troubled building said.
ซานฟรานซิสโก -- อาคารอพาร์ตเมนต์หรู 58 ชั้นในซานฟรานซิสโกยังคงจมและเอียงประมาณ 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ต่อปี วิศวกรที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมอาคารที่มีปัญหากล่าว

At the current rate without a fix, the Millennium Tower in just a few years could reach a 40-inch (1-meter) tilt, which would be the point at which the elevators and plumbing may no longer operate, said Ron Hamburger, the engineer.
ที่อัตราปัจจุบันโดยไม่มีการแก้ไข ตึกมิลเลนเนียมทาวเวอร์อาจเอียงได้ถึง 40 นิ้ว (1 เมตร)ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ซึ่งจะเป็นจุดที่ลิฟต์และระบบท่ออาจไม่ทำงานอีกต่อไป, รอน แฮมเบอร์เกอร์ วิศวกรกล่าว

Hamburger told the San Francisco Board of Supervisors in an update hearing last week that the building remains safe and that installing 18 steel piles to bedrock is the best way to stop the tilting and possibly reverse some of it, KNTV-TV reported.
แฮมเบอร์เกอร์บอกกับคณะกรรมการผู้บริหารซานฟรานซิสโกในการพิจารณาคดีล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อาคารยังคงปลอดภัย และการติดตั้งเสาเข็มเหล็ก 18 เสากับพื้นหินแข็งใต้ชั้นดินเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดการเอียงและอาจกลับตำแหน่งเดิมได้บ้าง, สำนักข่าว KNTV-TV รายงาน


คำศัพท์ข่าว
- bedrock (n) = หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินนุ่มและทราย
- elevator (n) = ลิฟท์
- fanfare (n) = การประโคมข่าว, การป่าวประกาศ
- high-profile (adj) = ที่ดึงดูดความสนใจจากสื่อต่างๆ และจากประชาชน(ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ดี)
- plumbing (n) = ระบบท่อต่าง ๆ ในอาคาร
- reach (v) = เข้าถึง, เข้าไปหา

No comments:

Post a Comment