โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Single new Thai Covid case Monday
ไทยพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่หนึ่งคน เมื่อวันจันทร์

Thailand reported another solitary coronavirus infection from overseas on Monday, for a total of 3,378. Of that number, 3,194 have recovered.
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใหม่ 1 ราย จากต่างประเทศ ในวันจันทร์ ยอดรวม 3,378 ราย จากจำนวนดังกล่าวหายป่วย 3,194 คน

The number of hospitalised coronavirus patients is now 126. The death toll has remained at 58 since June 2.
จำนวนผู้ป่วยไวรัสโคโรนาในโรงพยาบาลมี 126 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน

คำศัพท์ข่าว
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- overseas = ต่างประเทศ
- hospitalised = รักษาในโรงพยาบาล
- hospitalised coronavirus patients = ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
- solitary = เดี่ยว, สิ่งเดียว, รายเดียวสำนักข่าว : รอยเตอร์
Explainer: Thailand's anti-government protests
ผู้บรรยาย: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทย

BANGKOK (Reuters) - More than 10,000 people joined the biggest protest in Thailand since a 2014 coup on Sunday to demand that the government step down and bring in a new constitution for fresh elections.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้คนมากกว่า 10,000 คน เข้าร่วมการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับตั้งแต่การรัฐประหารปีพ.ศ 2557 เมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลก้าวลงจากตำแหน่ง และนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้สำหรับการเลือกตั้งใหม่

Some protesters are also pushing for reforms to the monarchy — until recently a taboo subject.
ผู้ประท้วงบางคนยังผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องต้องห้าม

คำศัพท์ข่าว
- a taboo subject = เรื่องต้องห้าม
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- coup = การรัฐประหาร
- demand = ต้องการ
- election = การเลือกตั้ง
- joined (join) = เข้าร่วม
- step down = ก้าวลง, ก้าวลงจาก (ในข่าวหมายถึง ลาออกจากตำแหน่ง)

เนื้อหาข่าว เนื้อหาข่าวเป็นลำดับเหตุการณ์ ที่ต้องออกมาประท้วง และแสดงออกต่าง ๆสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand's monarchy was long considered God-like. But protesters say it's time for change
สถาบันกษัตริย์ของไทยถูกมองว่าเป็นเหมือนพระเจ้ามาช้านาน แต่ผู้ประท้วงบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว

Students and anti-government protesters attend a rally at Democracy Monument on August 16, 2020 in Bangkok, Thailand.
นักศึกษา และผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเข้าร่วมการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

It was an act unthinkable in Thailand mere months ago -- an estimated 10,000 anti-government protesters packing Bangkok's Democracy Monument on Sunday, with some calling for reform of the country's monarchy.
เป็นการกระทำที่คาดไม่ถึงในประเทศไทย เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา - มีผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลราว 10,000 คน เนืองแน่นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ โดยบางคนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- attend (atten) = เข้าร่วม
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- democracy = ประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง
- estimated (adj) = ที่ประมาณแล้ว
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- packing = เบียดเสียด, แออัด, เนืองแน่น
- protester = ผู้ประท้วง
- rally = ชุมนุม
- reform = ปฏิรูป
- unthinkable = คิดไม่ถึง, นึกไม่ถึง, ที่ไม่สามารถจินตนาการได้
- attend a rally = เข้าร่วมชุมนุม
- Bangkok's Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯสำนักข่าว : BANGKOK POST
Prawit affirms people's right to rally, express opinions
ประวิตรยืนยัน เป็นสิทธิประชาชนที่จะชุมนุม, และแสดงความคิดเห็น

Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwon said on Monday people can stage rallies and express their opinions, as long as they do not infringe on the rights of other people.
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ประชาชนสามารถจัดเวทีชุมนุม และแสดงความคิดเห็นได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
He also acknowledged that the constitution needs amending.
นอกจากนี้เขายังยอมรับว่ารัฐธรรมนูญจำเป็นต้องแก้ไข

คำศัพท์ข่าว
- affirm = ยืนยัน, รับรอง
- as long as = ตราบเท่าที่, ตราบใดก็ตาม, ตราบนานเท่านาน
- deputy = ตำแหน่งรอง
- express = แสดงออก
- opinion = ความคิดเห็น
- right = สิทธิสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Hundreds gather in Madrid for anti-mask protest
Coronavirus: ผู้คนหลายร้อยรวมตัวกันในกรุงมาดริด เพื่อนประท้วงต่อต้านการใส่หน้ากาก

Crowds of protesters gathered in the Spanish capital on Sunday to voice their opposition the mandatory use of face masks and other measures imposed to contain the spread of coronavirus.
กลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันในเมืองหลวงของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านการบังคับใส่หน้ากากอนามัยและมาตรการอื่น ๆ ที่กำหนดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

People were pictured chanting slogans and holding placards in Plaza Colón in Madrid's city centre.
ผู้คนต่างวาดภาพ เขียนคำขวัญ สวดมนต์ และถือป้ายประกาศใน Plaza Colónใจกลางเมืองมาดริด

The mandatory use of face masks was initially introduced in May for those travelling on public transport, and was later expanded to the rest of the country.
การบังคับใช้หน้ากากเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และต่อมาได้ขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

The protest comes two days after the government introduced a swathe of new restrictions, including a ban on smoking in public.
การประท้วงเกิดขึ้นสองวัน หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการจำกัดฉบับใหม่ ใช้กับพื้นที่บริเวณกว้าง, รวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

Spain has seen a surge in new infections since lifting its three-month lockdown in late June.
สเปนพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้น นับตั้งแต่ยกเลิกการล๊อคดาวน์ 3 เดือน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

The national death toll stands at more than 28,600 people.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่มากกว่า 28,600 คน

คำศัพท์ข่าว
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- gathered (gather) = รวมตัว
- imposed (impose) = กำหนด, บังคับใช้
- introduced = (introduce) = แนะนำ (ในข่าวหมายถึง แนะนำให้พลเมืองปฏิบัติตามมาตรการ)
- lockdown = ปิดพื้นที่, ปิดเมือง
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ
- mandatory use of face masks = การบังคับใช้หน้ากาก
- new infection = การติดเชื้อใหม่, การติดเชื้ออีกครั้ง
- new restriction = ข้อจำกัดใหม่
- opposition = ต่อต้าน, คัดค้าน
- protest = การประท้วง
- surge = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น
- swathe = ห่อ, พื้นที่ขนาดใหญ่

- expanded to the rest of the country = ขยายไปยังส่วนที่เหลือของประเทศ
- including a ban on smoking in public = รวมทั้งการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสำนักข่าว : AFP
The massive turnout comes after weeks of student-led protests calling for an overhaul of premier Prayut Chan-O-Cha's government
การประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้น หลังจากหลายสัปดาห์ของการประท้วงที่นำโดยนักศึกษา เรียกร้องให้มีการยกเครื่องรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำศัพท์ข่าว
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- massive = มหึมา, จำนวนมาก
- overhaul = ยกเครื่อง, ยกเครื่องใหม่, ปรับแก้ไขก็ได้ไม่คุ้มเสีย (ความหมายคือ แก้ไขไม่คุ้ม ทิ้งของเดิมแล้วนำของใหม่มาใส่แทน)
- turnout = ผู้ที่เข้าร่วมสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
UK's first socially distanced concert shows what the future of live music might look like
คอนเสิร์ตแรกในสหราชอาณาจักร ที่ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แสดงให้เห็นอนาคตของการแสดงดนตรีสดว่าจะเป็นอย่างไร

When the coronavirus pandemic emerged, the music and hospitality industry took a beating. Concerts and events were canceled all over the world as countries imposed lockdown restrictions and stay-at-home orders to curb the spread of the virus.
เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเกิดขึ้น อุตสาหกรรมดนตรี และการบริการก็ได้รับผลกระทบอย่างแรง, คอนเสิร์ต และกิจกรรมต่าง ๆ ถูกยกเลิกทั่วโลก เนื่องจากประเทศต่างๆ กำหนดข้อจำกัด การปิดพื้นที่ และคำสั่งให้อยู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

But as some nations start to ease restrictions, event organizers are figuring out how to restart the music industry and keep fans safe.
แต่ในขณะที่บางประเทศเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัด ผู้จัดงานกำลังหาวิธีที่จะรีสตาร์ทอุตสาหกรรมเพลง และทำให้แฟน ๆ ปลอดภัย

คำศัพท์ข่าว
- curb = จำกัด, ควบคุม
- emerged (emerge) = ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฏตัว
- event = งานกิจกรรม
- figuring (figure) = คิดหาวิธี
- hospitality = การให้การต้อนรับด้วยความยินดี

- keep fans safe = ทำให้แฟน ๆ ปลอดภัย, ดูแลแฟนๆ ให้ปลอดภัย
- music and hospitality industry = อุตสาหกรรมดนตรี, และการบริการ
- over = ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม
- stay-at-home orders to curb the spread of the virus = อยู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thai king commutes sentences of two men on death row for murdering British backpackers
กษัตริย์ เปลี่ยนแปลงโทษของชายสองคนที่ต้องโทษประหารชีวิตจากการสังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

Two men on death row for killing pair of British backpackers on a Thai island in 2014 have had their death sentences commuted to life imprisonment by the country's king.
ชายสองคนที่ต้องโทษประหารชีวิต เนื่องจากสังหารนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ชาวอังกฤษคู่หนึ่ง บนเกาะไทยเมื่อปีค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557) ได้รับการเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต จากกษัตริย์ไทย

คำศัพท์ข่าว
- backpacker = "แบ็คแพ็คเกอร์", นักท่องเทียวที่ชอบสะพายเป้เดินป่า/ ชมธรรมชาติ
- commuted (commute) = เปลี่ยนโทษ
- death row = นักโทษประหาร, นักโทษรอตัดสินประหาร
- death sentence = โทษประหารชีวิต
- life imprisonment = จำคุกตลอดชีวิต

- death sentences commuted to life imprisonment = โทษประหารเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิต


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น