โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 22-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
No new Covid cases, no additional deaths
ไม่มีผู้ป่วยโรคโควิดรายใหม่, ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

Thailand on Saturday reported no new coronavirus cases, leaving totals at 3,390 cases and 58 deaths.
เมื่อวันเสาร์ ประเทศไทยรายงานว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ ทำให้ยอดผู้ป่วย 3,390 ราย และเสียชีวิต 58 ราย คงเดิม

The Centre for Covid-19 Situation Administration reported that of the total 3,390 cases, 3,220 have recovered, including one who was discharged over the past 24 hours. A total of 112 patients remained in hospitals.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 รายงานว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 3,390 ราย หายป่วย 3,220 ราย ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้ป่วยทั้งหมด 112 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล

A total of 1,830 cases were reported in Bangkok and Nonthaburi, 744 in the South, 609 in the Central Plains, 112 in the Northeast and 95 in the North.
มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 1,830 รายในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 744 ราย ภาคใต้ 609 ราย ในภาคกลาง 112 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ95 รายในภาคเหนือ

คำศัพท์ข่าว
- additional = ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม
- Central Plains = ภาคกลาง
- case = ผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- disease = โรค
- patient = คนไข้, ผู้ป่วย
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม
- who = ผู้ซึ่ง
สำนักข่าว : BANGKOK POST
Advertisers scramble to curb ‘cancel’ damage
ผู้ลงโฆษณาต่างตะเกียกตะกาย ที่จะยับยั้ง "การยกเลิก" ที่สร้างความเสียหาย

Thai Twitter users pressure media group over perceived pro-establishment bias
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทยกดดันกลุ่มสื่อ ที่ถูกมองว่าสนับสนุนองค์กร ทำตัวไม่เป็นกลาง

Advertisers on Nation TV have sworn by their political neutrality after their brands became targets of “cancel culture” by Thai Twitter users.
ผู้ลงโฆษณาทาง Nation TV ได้สาบานว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองหลังจากที่แบรนด์ของพวกเขาตกเป็นเป้าหมาย “cancel culture”ของผู้ใช้ Twitter ชาวไทย

คำศัพท์ข่าว
- cancel culture = การคว่ำบาตรบนโซเชียลมีเดีย ( เลิกสนับสนุน สินค้าหรือคนดัง เนื่องจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม)
- perceived = ได้รับการมองว่า
- political neutrality = ความเป็นกลางทางการเมือง
- pressure = กดดันสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: What are the UK travel quarantine rules?
Coronavirus: กฎการกักตัวการเดินทางของสหราชอาณาจักรคืออะไร?

Portugal is to be added to the list of countries UK travellers can visit without having to quarantine on return, but Croatia, Austria and Trinidad and Tobago are being taken off the list.
โปรตุเกต จะถูกเพิ่มรายชื่อในประเทศที่ชาวอังกฤษสามารถเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางกลับ แต่โครเอเชีย ออสเตรเลียและ ตรินิแดดแอนด์โตแบคโค กำลังถูกถอดออกจากรายชื่อ

The new rules will come into force on Saturday 22 August at 0400 BST.
กฎใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมเวลา 04.00 BST (มาตรฐานเวลาในโซนยุโรป)

Where are the low-risk countries?
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่ที่ไหนกันบ้าง?

Travellers from more than 50 countries deemed ''low risk'' do not have to quarantine, although some of these countries impose restrictions on travellers entering from the UK.
นักท่องเที่ยวจากกว่า 50 ประเทศที่ถือว่า '' มีความเสี่ยงต่ำ '' ไม่จำเป็นต้องถูกกักตัว แม้ว่าบางประเทศเหล่านี้จะกำหนดข้อจำกัด สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาจากสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- although = แม้ว่า
- BST = (British Summer Time) หมายถึงมาตรฐานเวลาในโซนยุโรป
- low risk = ความเสี่ยงต่ำ
- quarantine = กักตัว
- have to = จำเป็นต้อง (ด้วยเหตุจำเป็น, ต้องทำด้วยความฝืนใจ)

- do not have to quarantine = ไม่จำเป็นต้องกักตัวสำนักข่าว : รอยเตอร์
Mali soldiers promise election as region seeks way out of coup crisis
ทหารมาลีสัญญาว่าจะมีการเลือกตั้ง ในขณะที่ดินแดนนี้กำลังหาทางออกจากวิกฤตรัฐประหาร

One of Mali’s most influential power brokers, Mahmoud Dicko, will withdraw from politics, his spokesman said, after a meeting on Wednesday with leaders of a military coup who have promised to oversee elections within a “reasonable” time.
มาห์มูด ดิคโค หนึ่่งในผู้มีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศมาลี จะถอนตัวจากการเมือง โฆษกของเขากล่าวหลังจากการประชุมเมื่อวันพุธกับผู้นำของคณะรัฐประหาร ซึ่งสัญญาว่าจะดูแลให้มีการเลือกตั้งภายในเวลาที่ "เหมาะสม"

The mood in the capital Bamako was calm throughout the day and junta leaders urged people and officials to return to life as normal. But the economic fallout from the coup started to appear as investors ditched shares in Mali-based gold mining companies and Ivory Coast halted financial flows.
อารมณ์ในเมืองหลวงบามาโกสงบตลอดทั้งวัน และผู้นำรัฐบาลทหารเรียกร้องให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการรัฐประหารเริ่มปรากฏขึ้น เมื่อนักลงทุนทิ้งหุ้นในบริษัทเหมืองแร่ทองคำในประเทศมาลี และไอวอรีโคสต์ ทำให้กระแสการเงินหยุดหมุนเวียน

คำศัพท์ข่าว
- ditched (ditch) = ละทิ้ง
- fallout = ออกมาเสียหาย
- influential (adj) = มีอำนาจชักจูง, มีอิทธิพล
- leaders of a military coup = ผู้นำของคณะรัฐประหาร
- mood = อารมณ์
- promised (promise) = สัญญา, รับปาก
- spokesman = โฆษก
- oversee = ตรวจตรา, (เฝ้าดูบางสิ่งบางอย่างว่า เกิดขึ้นในแบบที่ควรจะเป็น)
- power broker = ผู้มีอำนาจ
- region = ภูมิภาค, ดินแดน, เขตแดน
- return = กลับ, กลับไป, กลับคืน
- urged (urge) = กระตุ้น, เรียกร้อง
- withdraw = ถอน, ถอนตัว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น