โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 26-May-2020

เครดิตข่าว : Yahoo - AFP
- Thailand enters global race for vaccine with trials on monkeys
ประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกสำหรับวัคซีน ด้วยการทดลองกับลิง

คำศัพท์ข่าว
- enters(v) = เข้าสู่, เข้าไป
- race = การแข่งขัน
- trial = การทดลอง, การพิสูจน์แบบต่าง- Religious leaders in California are asked to "strongly consider" discontinuing singing and group recitation where transmission of Covid-19 through exhaled droplets is increased.
Sharing items like prayer books, prayer rugs and hymnals is also discouraged.
ผู้นำศาสนาในแคลิฟอร์เนียถูกขอให้ "พิจารณาอย่างแข็งขัน" ในการหยุดร้องเพลงและการสวดเป็นกลุ่มที่ซึ่งเป็นการแพร่เชื้อของ Covid-19 เพิ่มขึ้น โดนผ่านละอองน้ำของการหายใจ
นอกจากนี้ การแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ เช่นหนังสือสวดมนต์, พรมสำหรับสวดมนต์ และหนังสือเพลงสวดก็ไม่ควรทำเช่นเดียวกัน
www.cnn.com (สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น)

คำศัพท์ข่าว
- also(adv.) = ด้วยเหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
- consider = ครุ่นคิด, พิจารณา, ตริตรอง
- discontinue(v.) = หยุด, เลิกล้ม, ไม่ทำต่อ
- droplet = หยด, เม็ด, ฝอย, ละอองน้ำ
- exhaled(v.) หายใจออก
- increased(adj.) = ที่ได้เพิ่มขึ้น
- recitation(n.) = การสวด, การอ่านออกเสียง
- religious(adj.) = เกี่ยวกับศาสนา
- leader(n.) = ผู้นำ
- religious leader = ผู้นำศาสนา
- prayer rug = พรมปูนั่งสวดมนต์
- sharing = แบ่ง, ปัน, เฉลี่ย, ใช้ร่วมกัน
- strongly(adv.) = อย่างเข้มขัน, อย่างเข้มแข็ง
- transmission(n.) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ


www.bbc.com (สำนักข่าว บีบีซี)
Coronavirus: Denmark opens borders to divided lovers
สถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโครน่า: เดนมาร์กเปิดพรมแดนให้กับคนรักที่ถูกแบ่งแยกThe New York Times (NYT)
- ‘I Can’t Breathe’: 4 Minneapolis Officers (are) Fired After Black Man Dies in Custody
'ฉันหายใจไม่ได้': เจ้าหน้าที่มินนิอาโปลิส 4 คนถูกไล่ออกหลังจากที่ชายผิวดำเสียชีวิตขณะอยู่ในการควบคุม

- “Being black in America should not be a death sentence,” the city’s mayor said as video of the arrest was widely shared.
“การเป็นคนผิวดำในอเมริกาไม่ควรโดนโทษถึงตาย” นายกเทศมนตรีของเมืองกล่าวขณะที่วิดีโอการจับกุมถูกแชร์กันอย่างกว้างขวาง

คำศัพท์ข่าว
- custody = อยู่ในการดูแล, อยู่ในการควบคุม
- mayor = นายกเทศมนตรี
- sentence = พิพากษาวางโทษ, ตัดสินโทษ
- widely(adv) = แพร่หลาย, อย่างกว้างขวาง
- Minneapolis = เมืองอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐอเมริกา
- officer = เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่รัฐ


สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
- Masks are too dangerous for children under two, Japanese experts warn
หน้ากากเป็นอันตรายเกินไปสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าสองปี, ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเตือน

คำศัพท์ข่าว
- dangerous = เป็นอันตราย
- expert = ผู้เชี่ยวชาญ
- under = ตำ, ภายใต้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น