โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

รวมคำศัพท์ข่าวCovid-19

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- accumulated = สะสม, สั่งสมมานาน
- additional = ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม, มากกว่าที่กล่าวถึงครั้งแรก
- admission = การรับเข้า, การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
- admit/ admitted = ยอมรับ, อนุญาตให้เข้า, รับไว้เป็นผู้ป่วยใน, รักษาตัวในโรงพยาบาล
- airline crew member = ผู้โดยสารเครื่องบิน
- alert = เตือน, เตือนภัย, เตือนเรื่องฉุกเฉิน
- along with = รวมไปถึง, พร้อมทั้ง, ตลอดจน
- alternative state quarantine facility (ASQ) = สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ (โรงแรมที่รัฐกำหนดเป็นสถานที่กักตัว โดยผู้ถูกกักตัวต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง)
- ASQ facility = สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ (โรงแรมที่รัฐกำหนดเป็นสถานที่กักตัว โดยผู้ถูกกักตัวต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง)
- announced (announce) = ประกาศ
- antibody = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- asymptomatic = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการ
- authorities/ authority = เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจ
- avoid = หลีกเลี่ยง
- ban (v.) = ห้าม, ไม่ให้มี
- brought (bring) = นำ, นำมาสู่
- bringing (bring) = นำ, นำมาสู่
- case = ผู้ป่วย/ คนไข้/ คนติดเชื้อโรค
- catch cold = เป็นหวัด
- Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- clinical trials = การทดสอบวิธีการรักษาว่าใช้ได้ผลกับคนอย่างไร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพหรือไม่
- cold = ไข้หวัด
- construction worker = คนงานก่อสร้าง
- contact = ติดต่อ, สัมผัส, คลุกคลี
- contain = จำกัดวง, ควบคุมไม่ให้ลุกลาม
- coronavirus (n.) = ไวรัสโคโรนา
- cough = อาการไอ
- cover = ปิด, คลุม
- deadly = ร้ายแรงถึงตาย
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- detain/ detained = คุมตัว, กักขังไว้
- detect/ detected = ตรวจพบ, ตรวจจับ
- deteriorated = ทรุดลง, แย่ลงเรื่อยๆ
- devoted = อุทิศ, เอาใจใส่
- diagnose = วิเคราะห์, วินิจฉัย, ตรวจโรค
- discharge = ได้รับอนุญาตให้ออกจาก โรงพยาบาล/ สถานการณ์คุมตัว
- disclosed =ไม่ปิดกั้น, เปิดเผย
- discoveries (discovery) = สิ่งที่ค้นพบ (ในข่าวหมายถึงผู้ป่วยรายใหม่)
- disease = โรค
- domestic = ในประเทศ, ในบ้าน
- due to = เนื่องจาก
- ease/ eased = ผ่อนคลาย, ลดความเข้มงวด, บรรเทาเบาบาง
- efficacy = มีประสิทธิภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
- epidemic = โรคระบาดที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว
- facility = สถานบริการ, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งอำนวยความสะดวก
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- fever = เป็นไข้
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- from overseas = จากต่างประเทศ
- go public/ went public = เปิดโปง, เผยความลับ
- government = รัฐบาล
- grief = ความเศร้าโศก, ความทุกข์ร้อน, เจ็บปวดรวดร้าว
- hand sanitisers = เจลล้างมือ, น้ำยาล้างมือ
- he was transferred = เขาถูกส่งตัว (Passive Voice)
- hospitalised = รักษาในโรงพยาบาล
- hospitalised coronavirus patients = ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
- identify (identified) = ระบุ, แยกแยะ, วินิจฉัยว่าใช่
- immune (adj.) = มีภูมิคุ้มกันโรค
- immunity (n.) = ภูมิคุ้มกันโรค
- immune system (n.) = ระบบภูมิคุ้มกันโรค
- impact health = ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- imported (import) = เข้ามา/ นำเข้ามาจากต่างประเทศ
- incubation = บ่ม, ฟักตัว
- infect (v.) ติดเชื้อ, ปนเปื้อน
- infection (n.) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- isolation = การออกห่าง, แยกตัว, โดดเดียว, ไม่เกี่ยวข้อง
- leaving (leave) = ทิ้ง, ออกจาก, ปล่อยไป(ปล่อยให้ตัวเลขเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง)
- locally (adv) = ในพื้นที่, ในท้องถิ่น, ภายในเมือง, ภายในประเทศ
- log = บันทึก, บันทึกสถิติ
- lost = สูญเสีย
- meanwhile = At the same time = ขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน, ในระหว่างนั้น
- mostly = ส่วนใหญ่, เกือบทั้งหมด
- mourn = อาลัยอาวรณ์
- negative pressure rooms = ห้องแรงดันลบ, ห้องแรงดันติดลบ
- new infection = ผู้ติดเชื้อรายใหม่
- no locally transmitted infections = ไม่มีการติดเชื้อใน พื้นที่/ ท้องถิ่น/ ในเมือง/ ในประเทศ
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม
- outbreak = ระบาดรุนแรง
- overseas = ต่างประเทศ
- pandemic = โรคระบาดที่ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่, ทุกพื้นที่, ระบาดทั่วโลก (น่ากลัว)
- panic = กลัวมาก, ลนลาน, ตื่นตะหนก
- plasma = พลาสมา (เลือดที่ผ่านกระบวนการไว้ทำแวคซีนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน)
- pneumonia = ปอดบวม, โรคปอดอักเสบ
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- protect = ป้องกัน
- quarantine = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- quarantined arrival = ผู้เดินทางเข้ามาและถูกกักตัว
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- recovered (recover) = ฟื้นตัว, หายป่วย
- reported (report) = รายงาน
- reprimand = การตำหนิ, การกล่าวหา, การประณาม
- reach = การเข้าถึง, การไปถึง, สามารถที่จะได้รับการติดต่อ
- rest = ส่วนที่เหลือ
- returned (return) = กลับมา
- returnee = ผู้ที่กลับ, ผู้ที่เดินทางกลับ
- reveal /revealed = เปิดเผย, เปลือย
- rise = ขึ้น, ลุกขึ้น, เพิ่มขึ้น(จำนวน)
- safeguard = สิ่งป้องกัน, สิ่งคุ้มกัน
- sample = ตัวอย่าง, ผลตรวจ
- self-isolation = กักกันตัวเอง, แยกตัวเอง
- self-paid = จ่ายเงินเอง, ใช้เงินตัวเองจ่าย
- sense = การรับรู้, ประสาทสัมผัส
- shortage (n.) = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ
- sick = ป่วย, ไม่สบาย(มักใช้ในความหมายเจ็บป่วยทั่วไป)
- slam = ปิดดังปัง, กระแทกกระทั้น (ใช้เป็นสำนวนข่าว = ตำหนิ, ต่อว่า)
- smell = กลิ่น
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- solitary = เดี่ยว, สิ่งเดียว, รายเดียว
- sore throat = เจ็บคอ
- spreading (spread) = แพร่กระจาย, ลุกลาม
- state quarantine = สถานกักตัวของรัฐ
- state quarantine facility = สถานกักตัวของรัฐ
- suits (สูท)= ชุดป้องกัน, ชุดเสื้อผ้าที่ใส่คลุมด้านนอก ทำจากผ้าเดียวกัน
- summon = เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม
- survive (v.) = รอดตาย, มีชิวิตรอด
- survivor (n.) = ผู้รอดชีวิต, ผู้มีชิวิตรอด
- symptom = อาการป่วย
- Thai = คนไทย
- the same flight = เที่ยวบินเดียวกัน
- threat (n.) = ลางร้าย, คุกคาม
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด
- total confirmed cases = จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน
- transmitted = ส่ง, ส่งถ่าย, แพร่กระจาย
- treat (v.) = รักษา, บำบัดรักษา, ปฏิบัติต่อ...
- treatment (n.) = การบำบัดรักษา
- unvaccinated (adj.) = ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
- upon arrival = เมื่อถึงแล้ว, เมื่อมาถึง
- virus = ไวรัส, เชื้อไวรัส
- was confirmed = ถูกยืนยัน, ได้รับการยืนยัน (Passive Voice)
- wash = ล้าง, ทำความสะอาด
- Whistleblowing = เป่านกหวีด (ใช้เป็นสำนวนว่า "แจ้งเตือนข่าว, แจ้งเหตุ")

UPDATED : 27-September-2020

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น