โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Local case among four new patients
ผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยใหม่สี่ราย

Authorities confirm illness of French woman on Koh Samui
เจ้าหน้าที่ยืนยันอาการป่วยของหญิงชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุย

Four new cases of Covid-19 infections were reported on Saturday — a French woman on Koh Samui and three quarantined Thai returnees from Austria and Hong Kong — raising the total to 3,731 cases.
มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 4รายในวันเสาร์ -เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยและผู้เดินทางกลับชาวไทยที่ถูกกักตัว 3ราย จากออสเตรีย, และฮ่องกง ทำให้ยอดรวมเพิ่มเป็น 3,731 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the local infection was a 57-year-old French woman on Koh Samui in Surat Thai.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อในพื้นที่เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ 57 ปีบนเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์

She arrived in Thailand on Sept 30 and stayed at an alternative quarantine facility in Samut Prakan.
เธอมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน และอยู่ที่สถานกักตัวทางเลือกในสมุทรปราการ

On Oct 17, she had a cough, phlegm and muscle pains and tested positive for the virus on Tuesday.
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เธอมีอาการไอ, มีเสมหะและปวดกล้ามเนื้อ ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อวันอังคาร

She was treated at a hospital on Koh Samui.
เธอได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบนเกาะสมุย

คำศัพท์ข่าว
- alternative quarantine facility = สถานกักตัวทางเลือก
- cough = ไอ
- local infection = การติดเชื้อในท้องถิ่น, การติดเชื้อในประเทศ
- muscle = กล้ามเนื้อ
- phlegm = เสมหะ, เสลด
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- quarantined = กักตัว, กักกัน, กักบริเวณ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : AFP
สำนักข่าว : AFP / MSN
Libyans voice hope, doubts over ceasefire deal
ชาวลิเบียแสดงความหวัง, ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิง

Libyans have reacted with a mix of hope and scepticism after the signing of a nationwide ceasefire deal intended to pave the way towards a political solution to the country’s grinding conflict
ชาวลิเบียมีปฏิกิริยาที่ผสมผสานระหว่างความหวังและความกังขาหลังจากการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปูทางไปสู่ทางออกทางการเมืองสำหรับความขัดแย้งในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- ceasefire = การพักรบ, การหยุดยิง
- conflict = ความขัดแย้ง
- deal = ตกลง, ทำสัญญา
- intended = วางแผนไว้, ตั้งใจให้เกิดขึ้น
- nationwide (adj) = ทั่วประเทศ
- pave the way = เตรียมการ ปูทาง
- political = ในทางการเมือง
- reacted = เกิดปฏิกิริยา, แสดงปฏิกิริยา
- signing = เซ็นชื่อ, ลงนาม, เซ็นชือทำสัญญา
- skepticism = ความแคลงใจ, ความไม่เชื่อ, ความสงสัย,ความระแวง
- solution = วิธีแก้ปัญหา, ทางออกจากปัญหา
- towards (prepo) = ไปสู่, เกี่ยวกับ
- voice (v) = เปล่งเสียง, แสดงท่าทีสำนักข่าว : Bloomberg (บลูมเบิร์ก : Twitter)
สำนักข่าว : Bloomberg (บลูมเบิร์ก : Website)

One In Six U.S. Workers Unlikely to Get a Raise in 2021
คนงานหนึ่งในหกของสหรัฐฯไม่น่าจะได้รับเงินเพิ่มในปีค.ศ. 2021

A third of companies surveyed say they've cut how much they're willing to spend on payroll.
หนึ่งในสามของ บริษัท ที่ถูกสำรวจบอกว่าพวกเขาได้ลดจำนวนเงินที่ตั้งใจจะจ่ายเป็นเงินเดือน

The pandemic has forced virtually every company to rethink its compensation plans
การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคได้บีบให้เกือบทุกบริษัท ต้องทบทวนแผนการจ่ายผลตอบแทนใหม่

Weaker financial results and uncertainty over the coronavirus pandemic is driving some companies to abolish pay raises for employees next year — or hand out smaller increases than initially planned.
การเงินที่อ่อนแอลงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กำลังผลักดันให้บริษัทบางแห่ง ยกเลิกการขึ้นค่าจ้างพนักงานในปีหน้า หรือจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก

คำศัพท์ข่าว
- abolish = ยกเลิก
- compensation = เงินชดเชย, สิ่งที่ชดเชยการจ่ายเงินชดเชย
- cut = ตัด, ลดลง
- driving = ขับเคลื่อน, ผลักดัน
- forced = บังคับ
- over = เกี่ยวกับ
- payroll = เงินเดือน, บัญชีเงินเดือน
- rethink = คิดทบทวน
- survey = การสำรวจ, การหาข้อมูล
- spend = จ่าย, ใช้จ่าย
- uncertainty = รู้สึกไม่แน่ใจชะตาชีวิต, ความรู้สึกไม่แน่ใจต่อเหตุการณ์
- unlikely (adv) = ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง, ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสำนักข่าว : รอยเตอร์
South Korean authorities stick to flu vaccine plan after deaths rise to 48
ทางการเกาหลีใต้ยังยึดแผนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 48 ราย

The number of South Koreans who have died after getting flu shots has risen to 48, the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) said on Saturday, adding that the vaccines would continue to reduce the chance of having simultaneous epidemics.
จำนวนชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตหลังจากได้รับการฉีด(วัคซีน)เชื้อไข้หวัดเพิ่มขึ้นเป็น 48คนแล้ว, สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลี (KDCA) กล่าวเมื่อวันเสาร์ , และเสริมว่าจะยังคงมีการให้วัคซีนต่อไปเพื่อลดโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดพร้อมกัน

The health authorities said they found no direct link between the deaths and the shots.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าพวกเขาไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการเสียชีวิตและการฉีดวัคซีน

They plan to carry on with the state-run vaccination programme to try to avoid having to fight both the flu and the coronavirus over the coming winter.
พวกเขาวางแผนที่จะดำเนินโครงการฉีดวัคซีนต่อไป เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงไม่ต้องต่อสู้กับทั้งไข้หวัดและโคโรนาไวรัสในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้

The rising deaths have caused some doctors and politicians to call for a halt to the government campaign to vaccinate about 30 million of the country’s 54 million people.
การเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้แพทย์ และนักการเมืองบางคน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการรณรงค์ฉีดวัคซีนประชากรราว 30 ล้านคน จาก 54 ล้านคนทั่วประเทศ


คำศัพท์ข่าว
- call for = เรียกร้อง
- campaign = การรณรงค์
- carry on = ดำเนินต่อไป
- chance = โอกาส
- flu = ไข้หวัดใหญ่
- government = รัฐบาล
- halt = หยุด
- link = เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง
- politician = นักการเมือง
- simultaneous = ในเวลาเดียวกัน,ที่พร้อมกัน
- shot = ยิง, ฉีด, ฉีดยา, ฉีดวัคซีน
- stick to = ใช้ต่อไป, ทำต่อไป, ยึดมั่นสำนักข่าว : ThaiPBS
Thai police say only 8 protesters still held on remand, with 70 out on bail
ตำรวจไทยระบุว่ามีผู้ประท้วงเพียง 8คนที่ยังคงถูกคุมขัง,โดย 70 คนได้รับการประกันตัว

คำศัพท์ข่าว
- out on bail = ประกันตัวออกไป (ไม่ถูกคุมขังในระหว่างรอการพิจารณาคดีอีก หลังจากจ่ายเงินตามที่ผู้พิพากษากำหนด)
- remand = ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (เพื่อส่งคนออกจากศาลเพื่อรอการพิจารณาคดีซึ่งจะมีขึ้นในภายหลัง)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น