โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 28, 2020

ศัพท์ข่าวรายวัน 28-December-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
Anutin in quarantine after meeting with infected Samut Sakhon governor
อนุทินอยู่ในการกักตัว หลังพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ

There were 144 new Covid-19 patients, including 115 domestic cases, over a 24-hour period on Monday, the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said.
มีผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 144ราย รวมถึงผู้ป่วยในประเทศ 115 รายในช่วง 24 ชั่วโมงในวันจันทร์, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) กล่าว

14 migrant workers also found positive in Samut Sakhon during proactive testing.
พบแรงงานข้ามชาติ 14ราย ในสมุทรสาคร มีผลติดเชื้อในระหว่างการออกตรวจเชิงรุกด้วย

As for cases linked to the Samut Sakhon outbreak, there were two each in Pathumthani, Nonthaburi and Nakhon Nayok, 17 in Nakhon Pathom, five in Samut Prakarn, 10 in Bangkok, and one each in Ratchaburi, Samut Sakhon and Sukothai.
ส่วนผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับการระบาดในสมุทรสาคร, มีจังหวัดละ 2ราย ในปทุมธานี, นนทบุรี และนครนายก, 17รายในนครปฐม, 5รายในสมุทรปราการ, 10รายในกรุงเทพฯ, และจังหวัดละ1ราย ในราชบุรี, สมุทรสาคร และสุโขทัย

The CCSA said 21 cases were linked to Rayong’s gambling den outbreak, one in Chonburi and one in Chiang Mai.
CCSA กล่าวว่ามี 21 รายเชื่อมโยงกับการระบาดที่บ่อนการพนันในจังหวัดระยอง, 1 รายในชลบุรี และเชียงใหม่ 1 ราย

Forty-nine cases are under health investigation for tracking the source of the infection: seven in Bangkok, five in Chonburi, one in Nakhon Pathom and Nonthaburi, and 35 in Rayong.
สี่สิบเก้ารายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เพื่อติดตามแหล่งที่มาของการติดเชื้อ: 7รายในกรุงเทพฯ, 5 รายที่ชลบุรี , ที่ละ1รายในนครปฐมและนนทบุรี และ35รายในระยอง

Fifteen travellers from abroad tested positive in quarantine facilities.
ผู้เดินทางจากต่างประเทศสิบห้าคนทดสอบผลเป็นบวก ในสถานกักกัน

คำศัพท์ข่าว
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้อยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- discharge = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว, )
- investigation = สอบสวน (ในข่าวหมายถึงสอบหาที่มาของการติดเชื้อ และผู้สัมผัสใกล้ชิด)
- migrant = ผู้อพยพ, คนงานต่างถิ่น
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ, แรงงานต่างด้าว
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- proactive = เชิงรุก, นโยบายเชิง (ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง/ ป้องกัน ก่อนเกิดปัญหา)
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก, การตรวจหาเชื้อเชิงรุกสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand records 3,000 foreign tourists in November as ban eases
ประเทศไทยบันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3,000 คนในเดือนพฤศจิกายน ตามที่มีมาตรการผ่อนคลาย

BANGKOK (Reuters) - Thailand recorded 3,065 foreign tourists in November, official data showed on Monday, in its second month of receiving long-stay visitors after a ban was imposed in April to keep coronavirus infections under control.
กรุงเทพฯ (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ข้อมูลแสดงอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,065คนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่สองของการรับนักท่องเที่ยวแบบเข้าพักระยะยาวหลังจากมีการสั่งห้ามในเดือนเมษายนเพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

The 3,065 foreign tourists in November is just a fraction of the 3.39 million arrivals in the same period last year.
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,065คนในเดือนพฤศจิกายน เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนนักท่องเที่ยว 3.39 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

In October, there were 1,201 foreign visitors.
ในเดือนตุลาคมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,201 คน

Though the country is gradually opening up to foreign visitors and offering incentives to boost domestic travel, efforts to revive its tourism-driven economy are being hampered by an outbreak found 10 days ago that has since infected more than 1,600 people in 43 provinces.
แม้ว่าประเทศจะค่อยๆเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ, แต่ความพยายามในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวกำลังถูกขัดขวางจากการระบาดเมื่อ 10 วันก่อน ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,600 คนใน 43 จังหวัด

In the January-November period, the number of foreign visitors slumped by 81% from a year earlier to about 6.7 million of that 6.69 million were recorded in the first quarter.
ในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 81% จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 6.7 ล้านคน ในจำนวนนี้บันทึกไว้ 6.69 ล้านคนในไตรมาสแรก

That compares with last year’s nearly 40 million tourists who spent 1.91 trillion baht ($63 billion), or about 11.3% of gross domestic product.
เปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเกือบ 40 ล้านคน มีการใช้จ่าย 1.91 ล้านล้านบาท (63,000 ล้านดอลลาร์) หรือประมาณ 11.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

The state planning agency predicts only 5 million foreign visitors in 2021.
หน่วยงานวางแผนของรัฐคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียง 5 ล้านคนในปีค.ศ. 2011 ( พ.ศ. 2564)

Foreign visitors at present are required to obtain special visas and undergo two weeks of quarantine.
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปัจจุบันจะต้องได้รับวีซ่าพิเศษ และถูกกักตัวนานสองสัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- agency(เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, , ตัวแทน
- boost = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- domestic travel = การท่องเที่ยวภายในประเทศ
- effort = พยายาม, ความพยายาม
- fraction = ส่วนน้อย, จำนวนเล็กน้อย
- gradually = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- gross = ทั้งหมด, ยอดรวม, มวลรวม
- hamper (v) = ทำให้ชะงัก, ขัดขวาง
- impose = ประกาศใช้, นำมาตรการมาใช้ (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- incentive = สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, สิ่งยั่วยวน
- obtain = ต้องมี, ต้องได้รับ, ต้องผ่าน
- predict = คาดการณ์ล่วงหน้า
- quarantine = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- receive = รับ, ได้รับ
- required (require) = กำหนด, บังคับ (เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์)
- revive = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่, ก่อให้เกิดขึ้นใหม่
- slump = ตกต่ำ, ลดลง
- spent (spend) = ใช้, ใช้เวลา, ใช้เงิน (ในข่าวหมายถึงใช้เงิน)
- undergo = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Ancient snack stall uncovered in Pompeii, revealing bright frescoes and traces of 2,000-year-old street food
เคาท์เตอร์ขายของกินสมัยโบราณถูกค้นพบในพอมเพอี, เผยให้เห็นภาพวาดระบายสีสันสดใสและร่องรอยของสตรีทฟูดเมื่อสองพันปีก่อน

Rome (CNN) - Archaeologists in Pompeii, the city buried in a volcanic eruption in 79 AD, have made the extraordinary find of a frescoed hot food and drinks shop that served up the ancient equivalent of street food to Roman passersby
กรุงโรม(CNN) นักโบราณคดีในพอมเพอี, เมืองที่ถูกฝังไว้จากการระเบิดของภูเขาไฟในปีค.ศ. 79 ได้ค้นพบสิ่งพิเศษเป็นร้านขายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่มที่มีการตกแต่งด้วยภาพวาดเปรียบเหมือนเป็นสตรีทฟูดของโรมันในอดีต

Known as a termopolium, Latin for hot drinks counter, the shop was discovered in the archaeological park's Regio V site, which is not yet open the public, and unveiled on Saturday.
เทอโมโพเลียม ในภาษาลาติน หมายถึงเคาท์เตอร์เครื่องดื่มร้อนๆ, ร้านนี้ถูกค้นพบที่อุทยานโบราณคดี Regio V site ซึ่งยังไม่เปิดสู่สาธารณะ และเพิ่งเปิดเผยเมื่อวันเสาร์

Traces of nearly 2,000-year-old food were found in some of the deep terra cotta jars containing hot food which the shop keeper lowered into a counter with circular holes.
ร่องรอยของอาหารเมื่อ2000ปี ก่อนถูกพบในโถดินเผาทรงลึกไว้ใส่อาหารซึ่งเจ้าของร้านวางไว้ในเคาท์เตอร์ที่มีช่องกลมๆ

The front of the counter was decorated with brightly colored frescoes, some depicting animals that were part of the ingredients in the food sold, such as a chicken and two ducks hanging upside down.
ด้านหน้าของเคาท์เตอร์ถูกตกแต่งด้วยภาพวาดสีสดใส เป็นภาพเหมือนของสัตว์บางชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ขาย เช่นไก่ และเป็ดสองตัวที่แขวนห้อยหัวลง

"This is an extraordinary find. It's the first time we are excavating an entire termopolium," said Massimo Ossana, director of the Pompeii archaeological park.
"นี่เป็นการค้นพบที่พิเศษกว่าปกติ เป็นครั้งแรกที่เราขุดเจอเคาท์เตอร์ขายอาหาร(termopolium)ที่อยู่ในสภาพไม่บุบสลาย"Massimo Ossana ผู้อำนวยการอุทยานโบราณพอมเพอี กล่าว

Archaeologists also found a decorated bronze drinking bowl known as a patera, ceramic jars used for cooking stews and soups, wine flasks and amphora.
นักโบราณคดียังพบถ้วยดื่มน้ำทองแดงที่รู้จักกันว่า พาเทอรา(patera),โถเซรามิคใช้สำหรับทำสตูว์และซุป, ขวดไวน์ และแอมโบรอ(amphora)

ภาชนะใส่ของเหลวมีที่จับสองข้าง
Pompeii, 23 km (14 miles) southeast of Naples, was home to about 13,000 people when it was buried under ash, pumice pebbles and dust as it endured the force of an eruption equivalent to many atomic bombs.
พอมเพอี, อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเนเปิลส์ 23กิโลเมตร(14 ไมล์) เป็นบ้านของผู้คนประมาณ 13,000คน ในตอนที่เมืองถูกฝังอยู่ใต้เถ้าถ่าน กรวดหินพัมมิส และฝุ่น จากการทัดทานกับแรงระเบิดที่เทียบเท่ากับระเบิดอะตอมมิคหลายลูก

"Our preliminary analyses shows that the figures drawn on the front of the counter, represent, at least in part, the food and drink that were sold there," said Valeria Amoretti, a site anthropologist.
"จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของพวกเรา เห็นว่าภาพที่วาดไว้หน้าเคาท์เตอร์นั้น, เป็นการนำเสนอ อย่างน้อยก็บางส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่มีขายอยู่ที่นั่น" Veleria Amoretti, นักโบราณคดี ณ พื้นที่งานกล่าว

Amoretti said traces of pork, fish, snails and beef had been found in the containers, a discovery she called a "testimony to the great variety of animal products used to prepare dishes."
Amoretti กล่าวว่ามีร่องรอยของเนื้อหมู, ปลา, หอยทาก และเนื้อวัวอยู่อยู่ในภาชนะ, การค้นพบที่ถูกเธอเรียกว่า" หลักฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์หลากหลายชนิดที่ใช้เตรียมอาหาร"

About two-thirds of the 66-hectare (165-acre) ancient town has been uncovered.
ประมาณสองในสามของเมืองโบราณพื้นที่66 เฮกตาร์(165เอเคอร์)ได้ถูกเปิดเผยแล้ว

The ruins were not discovered until the 16th century and organized excavations began about 1750.
การทำลายล้างนี้ไม่ได้ถูกค้นพบจนกระทั่งศตวรรษที่ 16 และเริ่มทำการขุดประมาณปีค.ศ. 1750

A rare documentation of Greco-Roman life, Pompeii is one of Italy's most popular attractions and a UNESCO World Heritage Site.
เอกสารประกอบเรื่องราวชีวิตของชาวกรีก-โรมันนั้นมีน้อยมาก , พอมเพอีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี และยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

คำศัพท์ข่าว
- ancient (adj) = เก่าแก่มาก, โบราณ
- ash = เถ้าถ่าน, ขี้เถ้า
- attraction = สิ่งจูงใจ, สิ่งดึงดูดใจ
- container = ภาชนะ, ตู้บรรจุสินค้า
- cotta = เสื้อผ้าสั้น ๆ คล้ายเสื้อคลุมสวมใส่โดยนักบวชคาทอลิก
- decorated = ตกแต่ง, ประดับประดา
- depict = พรรณนา, บรรยายให้เห็นภาพ/ เรื่องราว
- endure = คงอยู่, อยู่รอด, คงทน
- eruption = ปะทุขึ้น, การปะทุของภูเขาไฟ
- excavate = ขุด, เจาะ, ขุดค้น, ขุดโพรง
- frescoes = ภาพเขียนที่เขียนตอนที่ปูน หรือพื้นผิวยังไม่แห้ง (เพื่อให้สีซึมผ่านพิ้นผิวติดทนนาน)
- organize = จัดการ, ดำเนินการ
- pebble = ก้อนกรวด, ก้อนหินเล็ก ๆ
- pumice = หินภูเขาไฟที่มีน้ำหนักเบาและมีรูพรุน (เกิดจากลาวาที่เย็นตัวอย่างรวดเร็ว)
- rare (adj) = หายาก, มีน้อย
- represent = เป็นตัวแทน
- represent = แสดงให้เห็น, เป็นเครื่องหมายของ
- reveal = เผย, เปิดเผย
- snack = อาหารว่าง, อาหารเบาๆ, อาหารชุดเล็ก
- stall = แผงลอย, ร้านค้าเล็กๆ, เคาท์เตอร์หน้าร้าน, โต๊ะเล็กสำหรับทำงาน/ สำหรับขายของหน้าร้าน
- trace = ร่องรอย, เบาะแส


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment